Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hvem gjør Jehovas vilje i dag?

 LEKSJON 13

Hva er en pioner?

Hva er en pioner?

Canada

Hus til hus

Bibelstudium

Personlig studium

Betegnelsen «pioner» blir gjerne brukt om en som utforsker nye områder, og som er en banebryter eller foregangsperson. Man kan i grunnen omtale Jesus som en pioner, for han ble sendt til jorden for å utføre en livreddende tjeneste og gjøre det mulig for mennesker å bli frelst. (Matteus 20:28) De sanne kristne i dag følger hans eksempel ved å bruke så mye tid som mulig i arbeidet med å ’gjøre disipler’. (Matteus 28:19, 20) Noen har kunnet begynne i det vi kaller pionertjenesten.

En pioner er en heltidsforkynner. Alle Jehovas vitner er forkynnere av det gode budskap. Men noen har ordnet seg slik at de kan tjene som alminnelige pionerer, noe som innebærer at de bruker 70 timer i måneden i forkynnelsen. For å få til dette er det mange som velger å jobbe bare deltid. Andre blir valgt ut til å tjene som spesialpionerer i områder med større behov for forkynnere, og de bruker 130 timer eller mer i forkynnelsen hver måned. Pionerene er fornøyde med å ha en enkel livsstil og stoler på at Jehova vil sørge for at de får det de trenger til livets opphold. (Matteus 6:31–33; 1. Timoteus 6:6–8) De som ikke kan være pionerer på heltid, kan tjene som hjelpepionerer når de har anledning. De bruker da 30 eller 50 timer i forkynnelsen i måneden.

En pioner er motivert av kjærlighet til Gud og til mennesker. I likhet med Jesus ser vi at mange i dag er i en sørgelig situasjon åndelig sett. (Markus 6:34) Men vi har kunnskap som kan hjelpe dem nå og gi dem et sikkert håp for framtiden. Nestekjærlighet motiverer pionerene til å gi mye av sin tid og sine krefter for å hjelpe andre åndelig sett. (Matteus 22:39; 1. Tessaloniker 2:8) Som følge av dette blir pionerenes tro styrket, de får et nærere forhold til Gud, og de erfarer stor lykke. – Apostlenes gjerninger 20:35.

  • Hvordan vil du forklare hva en pioner er?

  • Hva er det som motiverer noen til å være pioner på heltid?