Danmark

Taiwan

Venezuela

India

Hvor mange Jehovas vitner kjenner du? Kanskje du har en nabo, en kollega eller en klassekamerat som er et Jehovas vitne. Eller kanskje du har snakket med noen av oss om Bibelen. Hvem er vi egentlig, og hvorfor vil vi gjerne snakke med andre om vår tro?

Vi er helt vanlige mennesker. Vi har forskjellig bakgrunn og lever under ulike samfunnsforhold. Noen av oss var tidligere aktive i andre religionssamfunn, mens andre ikke trodde på Gud. Men før vi ble Jehovas vitner, brukte vi alle tid på grundig å undersøke hva Bibelen lærer. (Apostlenes gjerninger 17:11) Vi kom til at det vi lærte, var riktig, og traff så et personlig valg om å tjene Jehova Gud.

Vi erfarer at det er bra for oss å studere Bibelen. Som alle andre må vi takle problemer og egne svakheter. Men når vi går inn for å følge Bibelens prinsipper i hverdagen, erfarer vi at det øker vår livskvalitet. (Salme 128:1, 2) Dette er en av grunnene til at vi gjør andre kjent med alt det positive vi har lært fra Bibelen.

Vi lever etter Guds verdinormer. Disse verdinormene, som Bibelen lærer oss, bidrar til at vi får det godt. De fremmer respekt for andre og slike egenskaper som ærlighet og vennlighet. De bidrar til at vi blir velfungerende og produktive medlemmer av samfunnet, og oppmuntrer til samhold i familien og god moral. Fordi vi er overbevist om at «Gud ikke gjør forskjell på folk», er vårt åndelige brorskap virkelig internasjonalt, fritt for etniske og politiske barrierer. Selv om vi er helt vanlige mennesker, er vi et unikt folk. – Apostlenes gjerninger 4:13; 10:34, 35.

  • Hva er felles for Jehovas vitner og andre mennesker?

  • Hvilke verdinormer har Jehovas vitner lært ved å studere Bibelen?