Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hvem gjør Jehovas vilje i dag?

 LEKSJON 21

Hva er Betel?

Hva er Betel?

Illustrasjonsavdelingen, USA

Tyskland

Kenya

Colombia

Betel, som er et hebraisk navn, betyr «Guds hus». (1. Mosebok 28:17, 19) Det er en passende betegnelse på de kompleksene som Jehovas vitner har rundt om i verden, og som forkynnelsesarbeidet blir ledet og støttet fra. Det styrende råd tjener ved hovedkontoret i staten New York i USA, og derfra fører det tilsyn med virksomheten ved avdelingskontorene i mange land. De som tjener ved disse kompleksene, kalles Betel-familien. De er som en familie, for de bor, arbeider og spiser sammen og studerer Bibelen sammen. – Salme 133:1.

Et unikt sted der medlemmene av familien gir av seg selv. De som tjener på Betel-hjemmene, er kristne menn og kvinner som går helt og fullt inn for å gjøre Guds vilje, og som tjener Rikets interesser på heltid. (Matteus 6:33) Ingen av dem får lønn, men alle får kost og losji og et beskjedent beløp som en hjelp til å dekke personlige utgifter. Alle på Betel har fått tildelt en arbeidsoppgave, for eksempel på et kontor, på kjøkkenet, i spisesalen eller på vaskeriet. Andre tjener i et trykkeri eller bokbinderi, gjør rent, driver med vedlikehold eller gjør andre ting.

Et sted med travel virksomhet til støtte for forkynnelsesarbeidet. Hovedformålet med alle Betel-hjem er å gjøre Bibelens sannhet tilgjengelig for så mange som mulig. Denne brosjyren er et eksempel på det. Den ble skrevet under tilsyn av det styrende råd, sendt elektronisk til flere hundre oversetterteam over hele verden, trykt på høyhastighetspresser på forskjellige Betel-trykkerier og sendt ut til over 110 000 menigheter. I alt dette er Betel-familiene med på å støtte det aller viktigste arbeidet som pågår i dag – forkynnelsen av det gode budskap. – Markus 13:10.

  • Hvem tjener på Betel, og hvordan blir de sørget for?

  • Hvilket svært viktig arbeid blir støttet av virksomheten på Betel?