Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 LEKSJON 18

Hvordan hjelper vi våre brødre og søstre etter katastrofer?

Hvordan hjelper vi våre brødre og søstre etter katastrofer?

Den dominikanske republikk

Japan

Haiti

Når det inntreffer en katastrofe, begynner Jehovas vitner straks å organisere nødhjelp for de brødrene og søstrene som er berørt. Slike anstrengelser viser at den kjærligheten vi har til hverandre, er ekte. (Johannes 13:34, 35; 1. Johannes 3:17, 18) På hvilke måter gir vi hjelp?

Vi gir penger. En gang det kom en stor matmangel i Judea i det første århundre, sendte de kristne i Antiokia økonomisk hjelp til sine trosfeller. (Apostlenes gjerninger 11:27–30) Vi følger deres eksempel. Når vi får høre at våre brødre et eller annet sted i verden er i en vanskelig situasjon, sender vi penger gjennom menigheten, slik at de som er rammet, kan få materiell hjelp. – 2. Korinter 8:13–15.

Vi gir praktisk hjelp. De eldste som befinner seg i katastrofeområdet, sørger for å finne ut hvordan det har gått med hvert enkelt medlem av menigheten, og om de er i god behold. Et nødhjelpsutvalg ordner med at de som trenger det, får mat, rent drikkevann, klær, tak over hodet og medisinsk hjelp. Mange Jehovas vitner som har nødvendige ferdigheter, melder seg som frivillige og drar på egen bekostning for å delta i nødhjelpsarbeidet eller for å reparere ødelagte hjem og Rikets saler. På grunn av den enheten vi har i vår organisasjon, og den erfaringen vi har opparbeidet oss når det gjelder å samarbeide, er vi i stand til raskt å mobilisere hjelp. Selv om vi først og fremst hjelper «dem som er våre brødre og søstre i troen», hjelper vi også andre når det er mulig, uansett hvilken religion de tilhører. – Galaterne 6:10.

Vi gir åndelig og følelsesmessig støtte. De som har opplevd en katastrofe, har spesielt behov for trøst. I slike situasjoner henter vi styrke hos Jehova, «den Gud som gir all trøst». (2. Korinter 1:3, 4) Vi er glade for å fortelle dem som er fortvilet, om Bibelens løfter. Vi forsikrer dem om at Guds rike snart skal gjøre slutt på alle de tragiske hendelsene som er årsak til sorg og smerte. – Åpenbaringen 21:4.

  • Hvorfor er Jehovas vitner i stand til raskt å mobilisere hjelp når det inntreffer katastrofer?

  • Hva slags åndelig trøst kan vi gi de overlevende?