Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 28

Hvordan vi kan vite hvem vi skal være lydige mot

Hvordan vi kan vite hvem vi skal være lydige mot

NOEN ganger er det vanskelig å vite hvem en skal være lydig mot. Kanskje mor eller far gir deg beskjed om å gjøre noe. Men så sier kanskje en lærer eller en annen at du skal gjøre noe helt annet. Hvis du opplevde det, hvem av dem skulle du da være lydig mot? —

Tidligere i denne boken, i kapittel 7, leste vi Efeserne 6: 1—3 i Bibelen. Der står det at barn skal være lydige mot foreldrene sine. «Vær lydige mot deres foreldre i forening med Herren,» står det. Vet du hva det vil si å være «i forening med Herren»? — Foreldre som er i forening med Herren, lærer barna sine å adlyde Gud, å holde hans lover.

Men det er mange som ikke tror på Jehova. Hva om en voksen eller en ungdom som ikke gjør det, sier at det er helt i orden å jukse på en prøve på skolen eller å ta noe fra en butikk uten å betale for det? Er det da helt i orden for et barn å jukse eller stjele? — Nei.

Husk at kong Nebukadnesar en gang forlangte at alle skulle bøye seg ned for en stor støtte av gull som han hadde laget. Men Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ville ikke bøye seg ned for den. Vet du hvorfor? — Fordi Bibelen sier at vi skal tilbe bare Jehova. — 2. Mosebok 20: 3; Matteus 4: 10.

Hva er det Peter sier til Kaifas?

Etter at Jesus var død, ble apostlene ført fram for Sanhedrinet, jødenes viktigste religiøse domstol. Øverstepresten Kaifas sa:  «Vi gav dere uttrykkelig befaling om ikke å fortsette å undervise på grunnlag av [Jesu] navn, men se, dere har fylt Jerusalem med deres lære.» Hvorfor hadde ikke apostlene villet adlyde Sanhedrinet? — Peter svarte for alle apostlene da han sa til Kaifas: «Vi må adlyde Gud som vår hersker mer enn mennesker.» — Apostlenes gjerninger 5: 27—29.

Den gangen hadde jødenes religiøse ledere stor makt. Men det var romerne som styrte landet. Den aller øverste av romerne var keiseren. Jødene ville ikke at keiseren skulle herske over dem, selv om de romerske myndighetene gjorde mye som var bra for folk. Myndighetene i de forskjellige landene i vår tid gjør også mye bra for innbyggerne. Vet du om noe av det de gjør? —

Myndighetene sørger for at det blir laget veier, og de lønner politifolk og brannfolk, som beskytter oss mot fare. De sørger også for at barn får gå på skole, og at syke og gamle får helsehjelp. For å gjøre dette må myndighetene ha penger. Vet du hvor de får pengene fra? — De får pengene fra alle dem som bor i landet og betaler skatt til dem.

 Da den store Lærer var på jorden, var det mange jøder som ikke ville betale skatt til de romerske myndighetene. Så en dag da prestene ville lage vanskeligheter for Jesus, betalte de noen menn for at de skulle spørre ham: ’Må vi betale skatt til keiseren eller ikke?’ Det var et sleipt spørsmål. Hvis Jesus svarte: «Ja, dere må betale skatt», ville det være mange jøder som ikke likte det han sa. Men Jesus kunne ikke si: «Nei, dere trenger ikke å betale skatt.» Det hadde det ikke vært riktig å si.

Så hva var det Jesus gjorde? Han sa: ’Vis meg en mynt.’ Da de hadde gitt ham en, spurte han dem: ’Hvem er det som har bildet sitt og navnet sitt på den?’ Mennene sa: ’Keiseren.’ Da sa Jesus: «Betal da for all del tilbake til keiseren de ting som keiserens er, men til Gud de ting som Guds er.» — Lukas 20: 19—26.

Hvordan besvarte Jesus det sleipe spørsmålet som disse mennene stilte?

Ingen kunne si at det var noe galt med det svaret. Siden keiseren gjorde mye bra for folk, var det jo riktig å bruke de pengene som keiseren hadde laget, til å betale ham for det han gjorde. Så på den måten viste Jesus at det er riktig å betale skatt til myndighetene for alt det vi får av dem.

 Du har jo ikke begynt å betale skatt ennå. Men myndighetene venter likevel at det er noe du skal gjøre. Vet du hva det er? — At du skal være lydig mot myndighetenes lover. Bibelen sier: ’Vær lydig mot de høyere myndigheter.’ Disse «høyere myndigheter» er de som styrer landet. Så det er Gud som sier at vi skal holde landets lover. — Romerne 13: 1, 2.

Hvis det er en lov som sier at man ikke skal kaste papir eller annet søppel på gaten, må du da holde den loven? — Ja, Gud vil at du skal det. Skal du være lydig mot politifolk også? — Ja, myndighetene betaler dem for at de skal passe på oss. Å være lydig mot dem er det samme som å være lydig mot myndighetene.

Så hvis du skal til å gå over en gate og en politimann sier «Vent!», hva skal du gjøre da? — Kanskje noen løper over gaten likevel, men skal du også gjøre det? — Du bør vente, selv om du er den eneste som står og venter. Gud sier at du skal være lydig.

Kanskje det en dag har skjedd noe i nabolaget og en politimann sier: «Ikke gå ut på gaten. Hold dere inne.» Men så hører du folk som roper, og du lurer på hva som foregår. Skal du gå ut og se? — Er du da lydig mot «de høyere myndigheter»? —

Myndighetene bygger også skoler og gir lærerne lønn. Så tror du at Gud vil at du skal gjøre som læreren din sier? — Tenk litt over det. Myndighetene betaler lærerne for at de skal undervise, akkurat som de betaler politifolkene for at de skal beskytte oss. Det betyr at hvis du gjør som en lærer eller en politimann sier, så er det det samme som at du gjør som myndighetene sier.

Hvorfor bør vi gjøre det som en politimann sier vi skal gjøre?

Men tenk om en lærer sier at du må foreta en tilbedelseshandling overfor et bilde, en statue eller noe annet som mennesker har laget. Hva skal du gjøre da? — Da kan du tenke på de tre hebreerne som ikke bøyde seg ned for billedstøtten, selv om kong  Nebukadnesar sa at de skulle det. Husker du hvorfor de ikke ville det? — Det var fordi de ikke ville være ulydige mot Gud.

En historiker som het Will Durant, skrev om de første kristne at ’deres troskap ikke først og fremst tilhørte keiseren’, at det ikke var keiseren de ville være mest trofaste mot. Det viktigste for dem var å være trofast mot Jehova! Vi må også huske at det er Jehova som må komme på førsteplassen i livet vårt. Det er det han sier, som må være aller viktigst for oss.

Vi er lydige mot myndighetene fordi Gud vil at vi skal være det. Men hvis myndighetene sier at vi må gjøre noe som Gud sier at vi ikke må gjøre, hva gjør vi da? — Vi bør si det samme som apostlene sa til øverstepresten: «Vi må adlyde Gud som vår hersker mer enn mennesker.» — Apostlenes gjerninger 5: 29.

Bibelen lærer oss at vi må ha respekt for landets lover. Les det som står i Matteus 5: 41; Titus 3: 1; 1. Peter 2: 12—14.