Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 7

Å være lydig er til beskyttelse for deg

Å være lydig er til beskyttelse for deg

SKULLE du ønske at du kunne gjøre alt du har lyst til? Hender det at du tenker at det hadde vært fint hvis det aldri var noen som sa hva du skal og ikke skal gjøre? Bare si hva du mener. —

Hvorfor bør du høre på dem som er eldre enn deg?

Men hva er det som er best for deg? Er det egentlig best at du alltid får gjøre som du vil? Eller går det bedre når du gjør som far og mor sier? — Gud sier at du skal være lydig mot foreldrene dine, at du skal gjøre som de sier. Så det må være en god grunn til at du skal det. Skal vi se om vi kan finne ut hva som er grunnen?

Hvor gammel er du? — Vet du hvor gammel far er? — Hvor gammel er mor? — Vet du hvor gamle bestemor og bestefar er? — De har levd mye lenger enn deg. Og jo lenger en har levd, jo mer tid har en hatt på seg til å lære. En har hørt og sett og gjort mer for hvert år som har gått. Derfor kan barn og unge lære mye av de voksne.

Kjenner du noen som er yngre enn deg? — Vet du mer enn dem? — Hvorfor gjør du det? — Det er fordi du har levd  lenger. Du har hatt mer tid på deg til å lære enn noen som er yngre.

Hvem har levd lenger enn deg og meg og alle andre? — Jehova Gud. Han vet mer enn deg, og han vet mer enn meg. Når han sier at det er noe vi skal gjøre, kan vi være sikker på at det er riktig av oss å gjøre det, selv om det kanskje er vanskelig. Visste du at til og med den store Lærer en gang syntes det var vanskelig å være lydig? —

En gang ville Gud at Jesus skulle gjøre noe som var veldig vanskelig. Jesus bad da til Gud, slik vi ser her. Han bad: ’Far, hvis du vil, så ta denne vanskelige oppgaven fra meg.’ Ved å be på denne måten viste Jesus at det ikke alltid var lett å gjøre Guds vilje. Men hva var det Jesus sa til slutt i bønnen sin? Vet du det? —

Hva kan vi lære av det Jesus sa i bønnen sin?

Jesus avsluttet bønnen med å si: «La ikke min vilje skje, men din.» (Lukas 22: 41, 42) Så han ville at Guds vilje skulle skje, ikke hans egen. Derfor gjorde han det Gud ville, selv om det ikke var lett.

Hva kan vi lære av dette? — Vi lærer at det alltid er riktig å gjøre det Gud sier, selv om det kanskje ikke er lett å gjøre det. Men vi lærer noe annet også. Vet du hva det er? — Vi lærer at Jesus ikke er den samme som Gud, slik noen sier. Jehova Gud er eldre enn sin Sønn, Jesus, og vet mer enn ham.

Når vi er lydige mot Gud og gjør som han sier, viser vi at vi er glad i ham. Bibelen sier: «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud.» (1. Johannes 5: 3) Så du ser at vi  må være lydige mot Gud, alle sammen. Har ikke du lyst til å være det? —

Skal vi se hva Bibelen sier om det som Gud vil at barn skal gjøre? Vi kan slå opp i Efeserne, kapittel 6, og lese versene 1, 2 og 3. Der står det: «Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i forening med Herren, for dette er rettferdig: ’Ær din far og din mor’; det er det første bud med et løfte: ’For at det kan gå deg godt og du kan leve i lang tid på jorden.’»

Så du ser at det er Jehova Gud som sier at du skal være lydig mot faren og moren din. Hva vil det si at du skal ’ære’ dem? Det betyr at du skal vise dem respekt. Og Gud har lovt at hvis du er lydig mot foreldrene dine, skal det «gå deg godt».

Nå skal jeg fortelle om noen som reddet livet fordi de var lydige. Disse menneskene bodde i den store byen Jerusalem for lenge siden. De fleste av dem som bodde i den byen, brydde seg ikke om det Gud sa. Derfor sa Jesus at Gud skulle sørge for at byen deres ble ødelagt. Jesus fortalte dem også hvordan de kunne redde livet hvis de ønsket å gjøre det som var rett. Han sa: ’Når dere ser at det er hærer rundt hele Jerusalem, da skal dere vite at byen snart blir ødelagt. Da må dere dra ut av Jerusalem og flykte opp i fjellene.’ — Lukas 21: 20—22.

Hvordan reddet disse menneskene livet fordi de gjorde som Jesus sa?

Det kom hærer for å angripe Jerusalem, akkurat som Jesus hadde sagt. Romerske soldater slo leir rundt hele byen. Men så drog de sin vei, av en eller annen grunn. De fleste inni byen trodde da at faren var over. Derfor ble de værende i byen. Men hva var det Jesus hadde sagt at de skulle gjøre? — Hva hadde du gjort hvis du bodde i Jerusalem? — De som trodde på Jesus, forlot hjemmet sitt og drog opp i fjellene, langt bort fra Jerusalem.

Det gikk et helt år, og ingenting skjedde med Jerusalem. Det gikk et år til, og fortsatt var det ingenting som skjedde. I det tredje  året skjedde det heller ingenting. Det var sikkert noen som syntes at de som hadde flyktet fra byen, var dumme. Men i det fjerde året kom de romerske hærene tilbake. Også denne gangen slo de leir rundt hele Jerusalem. Nå var det for sent å prøve å komme seg ut av byen. Denne gangen ødela romerne byen. De fleste av dem som var inni byen, døde, og resten ble tatt til fange.

Men hvordan gikk det med dem som hadde vært lydige og hadde gjort som Jesus sa? — De var trygge. De var langt unna Jerusalem. Derfor skjedde det ikke noe med dem. Det at de var lydige, var til beskyttelse for dem.

Tror du at det vil være til beskyttelse for deg også å være lydig? Kanskje mor og far sier at du aldri må leke ute i veien. Hvorfor sier de det? — Det er fordi det kan komme en bil, og du kan bli påkjørt. Men en dag tenker du kanskje: «Det er ingen biler her nå.  Jeg blir ikke påkjørt. Det er jo andre barn som leker i veien, og jeg har aldri sett at noen av dem er blitt påkjørt.»

Hvorfor bør du være lydig selv om du ikke kan se noen fare?

Det var omtrent slik de fleste innbyggerne i Jerusalem tenkte. Etter at de romerske hærene hadde dratt sin vei, følte de seg trygge. Det var jo mange andre som ble værende i byen. Derfor ble de det også. De var blitt advart, men de brydde seg ikke om advarselen. Det førte til at de mistet livet.

Vi kan ta et eksempel til. Har du lekt med fyrstikker noen gang? — Du synes kanskje det er spennende å se på flammen når du tenner en fyrstikk. Men det kan være farlig å leke med fyrstikker. Det kan føre til at hele huset brenner ned, og kanskje du dør!

Det er ikke nok å være lydig bare av og til. Men hvis du er lydig hele tiden, vil det være til beskyttelse for deg. Og hvem er det som sier at barn skal være lydige mot foreldrene sine? — Det er Gud. Og husk at han sier det fordi han er glad i deg.

Les disse skriftstedene, som viser at det er viktig å være lydig: Ordspråkene 23: 22; Forkynneren 12: 13; Jesaja 48: 17, 18; Kolosserne 3: 20.