Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 8

Noen har større makt enn oss

Noen har større makt enn oss

DU ER sikkert enig i at det er noen som er høyere, større og sterkere enn deg og meg. Men det er også noen som er høyere, større og sterkere på en annen måte, nemlig på den måten at de står over oss og har større makt enn oss. Kan du nevne noen? — Ja, Jehova Gud og hans Sønn, den store Lærer.

Jesus hadde bodd i himmelen hos Gud. Han var en åndesønn, det vil si en engel. Har Gud også skapt andre engler? — Ja, han har skapt mange millioner engler. De er også høyere enn oss. De er slike som har større makt enn oss. — Salme 104: 4; Daniel 7: 10.

Husker du navnet på den engelen som snakket med Maria? — Det var Gabriel. Han sa til Maria at hun skulle bli mor til Guds Sønn. Gud førte livet til sin åndesønn inn i kroppen til Maria, slik at Jesus kunne bli født som et lite barn på jorden. — Lukas 1: 26, 27.

Hva kan vi regne med at Maria og Josef fortalte Jesus?

Tror du at dette miraklet har skjedd? Tror du at Jesus hadde bodd hos Gud i himmelen? — Jesus sa at han hadde det. Hvordan visste Jesus det? Jo, da han var liten, fortalte sikkert Maria ham hva Gabriel hadde sagt. Og Josef fortalte ham nok at det var Gud som var hans ordentlige Far.

Rett etter at Jesus var blitt døpt, talte Gud fra himmelen og sa: «Dette er min Sønn.» (Matteus  3: 17) Og natten før Jesus døde, bad han til Gud: «Herliggjør . . . meg, Far, ved din side med den herlighet jeg hadde ved din side før verden var til.» (Johannes 17: 5) Så Jesus bad om å få komme tilbake til himmelen og være hos Gud igjen. Hvordan kunne han komme dit? — Han kunne bare komme dit hvis Jehova Gud igjen gjorde ham til en usynlig ånd, en engel.

Nå skal jeg spørre deg om noe viktig. Er alle englene gode? Hva tror du? — En gang i tiden var alle sammen gode. Det var fordi Jehova hadde skapt dem, og alt han skaper, er godt. Men så var det en av englene som ble ond. Hvordan skjedde det?

For å få svaret på det må vi gå langt tilbake i tiden, til den gangen de to første menneskene levde. Noen sier at det som Bibelen forteller om Adam og Eva, bare er et eventyr, noe som noen har diktet opp. Men den store Lærer visste at det som står om dem, er sant.

Da Gud skapte Adam og Eva, lot han dem få bo i en fin hage på et sted som het Eden. Denne hagen, eller parken, var et paradis. Der kunne de ha bodd i all evighet, fått mange barn og blitt en stor familie. Men det var noe viktig de måtte lære. Det de måtte lære, er noe vi allerede har snakket om. Vi kan jo se om vi husker det.

Hva måtte Adam og Eva gjøre for å få leve evig i paradiset?

 Jehova sa til Adam og Eva at de kunne spise så mye frukt de ville, fra trærne i hagen. Men det var ett tre de ikke skulle spise av. Gud fortalte dem hvordan det kom til å gå hvis de gjorde det. Han sa at da måtte de dø. (1. Mosebok 2: 17; 3: 3) Så hva var det Adam og Eva måtte lære? —

De måtte lære å være lydige. Det er livsviktig å være lydig mot Jehova Gud! Det var ikke nok at Adam og Eva bare sa at de ville være lydige mot ham. De måtte også vise det ved å gjøre det han sa. Hvis de var lydige mot Gud, så ville det vise at de var glad i ham, og at de ville at han skulle bestemme over dem og være deres Konge. Da kunne de ha levd i paradiset i all evighet. Men hva om de spiste av det treet? Hva viste de i så fall da? —

Da viste de at de egentlig ikke var takknemlige for det Gud hadde gitt dem. Hadde du vært lydig mot Jehova hvis du hadde vært der? — Til å begynne med var Adam og Eva lydige. Men så var det en som var høyere enn dem, som lurte Eva. Han fikk henne til å være ulydig mot Jehova. Hvem var det som gjorde det? —

Hvem var det som fikk slangen til å snakke til Eva?

 Bibelen sier at en slange snakket til Eva. Men en slange kan jo ikke snakke selv. Hvordan kunne denne slangen snakke da? — En engel fikk det til å se ut som om slangen snakket. Men i virkeligheten var det engelen som snakket. Denne engelen hadde begynt å tenke på noe som var galt. Han ville at Adam og Eva skulle tilbe ham. Han ville at de skulle gjøre det han sa. Han ville ta Guds plass.

Denne onde engelen fikk Eva til å tenke på noe som det var galt å tenke på. Gjennom slangen sa han til henne: ’Det Gud har sagt til dere, er ikke sant. Dere kommer ikke til å dø hvis dere spiser av det treet. Dere kommer til å bli like kloke som Gud.’ Hadde du trodd på det som denne stemmen sa? —

Eva begynte å få lyst på noe som Gud ikke hadde gitt henne. Hun spiste frukt fra det forbudte treet. Så gav hun noe av frukten til Adam. Adam trodde ikke på det som slangen hadde sagt. Men han ville være sammen med Eva. Han var mer glad i henne enn i Gud. Så han spiste frukt fra treet, han også. — 1. Mosebok 3: 1—6; 1. Timoteus 2: 14.

 Hvordan gikk det? — Adam og Eva ble ufullkomne, de var ikke feilfrie lenger. De ble gamle og døde. Og fordi de var blitt ufullkomne, ble alle barna deres det også. De ble også gamle og døde. Gud hadde ikke løyet for dem! Det er livsviktig å være lydig mot ham. (Romerne 5: 12) Bibelen forteller at den engelen som løy for Eva, heter Satan Djevelen. Andre engler som ble onde, kalles demoner. — Jakob 2: 19; Åpenbaringen 12: 9.

Hvordan gikk det med Adam og Eva etter at de hadde vært ulydige mot Gud?

Hvordan kunne en god engel som Gud hadde skapt, bli ond? — Denne engelen ble ond fordi han begynte å tenke gale tanker. Han ville være den største og mektigste. Han visste at Gud hadde sagt til Adam og Eva at de skulle få barn, og han ville at de alle sammen skulle tilbe ham istedenfor Gud. Djevelen vil at alle skal være ulydige mot Jehova. Derfor prøver han å få oss til å tenke gale ting. — Jakob 1: 13—15.

Djevelen sier at det ikke er noen som er ordentlig glad i Jehova. Han sier at du og jeg ikke elsker Gud, og at vi egentlig ikke har lyst til å gjøre det Gud sier. Han sier at vi bare adlyder Jehova når alt går slik som vi vil. Er det riktig, det Djevelen sier? Er vi sånn? —

Den store Lærer sa at Djevelen lyver! Jesus viste at han virkelig elsket Jehova, ved å være lydig mot ham. Og det var ikke bare når det var lett, at han var lydig. Han var lydig hele tiden, også når andre gjorde det vanskelig for ham å være det. Han var trofast mot Jehova helt til han døde. Det er derfor Jehova gav ham livet igjen, så han kan leve evig.

Så hvem er det som er vår største fiende? — Ja, det er Satan Djevelen. Kan du se ham? — Nei, det er klart du ikke kan det. Likevel vet vi at han finnes, og at han er høyere og mektigere enn oss. Men hvem er det som har større makt enn Djevelen? — Det er Jehova Gud. Derfor vet vi at Gud kan beskytte oss.