HADDE det ikke vært fint hvis alle gjorde det som er riktig? — Men det er ingen som bare gjør det som er riktig. Vet du hvorfor vi alle sammen gjør gale ting noen ganger, selv om vi egentlig vil gjøre det som er riktig? — Det er fordi vi alle sammen er født med synd. Men noen gjør mye som er veldig galt. De hater andre og skader dem med vilje. Tror du at de kan forandre seg og lære å bli snille og gode? —

Se på den unge mannen som passer på yttertøyet til dem som kaster stein. Det hebraiske navnet hans er Saul, eller Saulus, men han har også et romersk navn, og det er Paulus. Han er glad for at Stefanus, som er en disippel av den store Lærer, blir steinet til døde. Skal vi se om vi kan finne ut hvorfor Saulus gjør ting som det er galt av ham å gjøre? —

Saulus tilhører den jødiske religiøse gruppen som kalles fariseerne. Fariseerne har Guds Ord, men de bryr seg mer om det noen av deres egne religiøse ledere sier, enn om det som står i Guds Ord. Det får Saulus til å gjøre gale og onde ting.

Da Stefanus blir arrestert i Jerusalem, er Saulus der. Stefanus blir ført fram for en domstol, og noen av dommerne er fariseere. Selv om det blir sagt stygge ting om Stefanus, er han ikke redd. Han er modig og forteller dommerne mye fint om Jehova Gud og Jesus.

Men disse dommerne liker ikke det de hører. De vet mye om Jesus fra før av. Det er faktisk ikke lenge siden de sørget for at Jesus ble drept! Men etter det har Jehova latt Jesus få komme tilbake til  himmelen. Nå er det Jesu disipler dommerne er ute etter. Så disse dommerne har ikke forandret seg.

De tar tak i Stefanus og tar ham med seg utenfor byen. De slår ham ned og kaster stein på ham. Og som du kan se på bildet, står Saulus der og ser på. Han synes det er bra at de dreper Stefanus.

Hvorfor mener Saulus at det er riktig å drepe Stefanus?

Vet du hvorfor Saulus syntes det? — Saulus hadde vært fariseer hele livet, og han trodde på det som fariseernes ledere lærte. Han så på dem som gode eksempler, så han etterlignet dem. — Apostlenes gjerninger 7: 54—60.

Hva gjør Saulus etter at Stefanus er drept? — Han prøver å bli kvitt de andre disiplene til Jesus! Han går rett inn i husene deres og sleper ut både menn og kvinner. Så sørger han for at de blir kastet i fengsel. Mange av disiplene må dra fra Jerusalem, men de slutter ikke å forkynne om Jesus. — Apostlenes gjerninger 8: 1—4.

 Det fører til at Saulus hater Jesu disipler enda mer. Derfor går han til øverstepresten, Kaifas, for å få tillatelse til å arrestere de kristne i den byen som heter Damaskus. Han vil ta dem med som fanger til Jerusalem for å få dem straffet. Men mens han er på vei til Damaskus, skjer det noe helt spesielt.

Hvem er det som snakker til Saulus, og hva sender han Saulus av sted for å gjøre?

Et lys fra himmelen stråler omkring ham, og en røst sier: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Det er Jesus som taler fra himmelen! Lyset er så skarpt at Saulus blir blind, og de som reiser sammen med ham, må ta ham i hånden og leie ham til Damaskus.

Tre dager senere viser Jesus seg i et syn for en av disiplene sine i Damaskus, en disippel som heter Ananias. Jesus sier at Ananias skal besøke Saulus for å gi ham synet tilbake og for å snakke med ham. Da Ananias snakker med Saulus, tar Saulus imot sannheten om Jesus. Han får synet igjen. Han forandrer helt sin måte å leve på og blir en trofast tjener for Gud. — Apostlenes gjerninger 9: 1—22.

Forstår du nå hvorfor Saulus hadde gjort gale og onde ting? — Det var fordi han hadde lært gale ting. Han hadde etterlignet mennesker som ikke var trofaste mot Gud. Og han hadde tilhørt en gruppe som mente at det som mennesker sa, var viktigere enn det som stod i Guds Ord. Men hvorfor forandret Saulus livet sitt og begynte å gjøre det som er godt og riktig, mens andre fariseere fortsatte å kjempe mot Gud? — Det var fordi Saulus egentlig ikke hatet sannheten. Så da han fikk lære hva som er riktig, ville han gjerne gjøre det.

Vet du hva Saulus ble senere? — Ja, han ble en av Jesu apostler og ble kjent som apostelen Paulus. Og du husker kanskje at Paulus skrev flere bøker i Bibelen enn noen andre.

Det er mange som er som Saulus, og som kan forandre seg. Men det er ikke lett å forandre seg, for det er én som gjør alt han kan for  å få oss til å gjøre gale og onde ting. Vet du hvem det er? — Jesus snakket om ham da han viste seg for Saulus på veien til Damaskus. Da sa Jesus til Saulus: ’Jeg sender deg for å åpne folks øyne, for å vende dem fra mørke til lys og fra Satans myndighet til Gud.’ — Apostlenes gjerninger 26: 17, 18.

Ja, det er Satan Djevelen som prøver å få alle til å gjøre det som er galt. Synes du noen ganger at det er vanskelig å gjøre det som er riktig? — Det synes vi alle sammen. Satan gjør det vanskelig for oss. Men det er også en annen grunn til at det ikke alltid er lett å gjøre det som er riktig. Vet du hvilken grunn det er? — Grunnen er at vi er født med synd.

Det er synden som gjør at det ofte er lettere for oss å gjøre det som er galt, enn å gjøre det som er riktig. Så hva må vi gjøre da? — Ja, vi må anstrenge oss for å gjøre det som er riktig. Når vi gjør det, kan vi være sikker på at Jesus, som er glad i oss, vil hjelpe oss.

Da Jesus var på jorden, var han glad i dem som hadde gjort gale ting, men som hadde forandret seg. Han visste hvor vanskelig det hadde vært for dem å forandre seg. Det var for eksempel noen  kvinner som hadde hatt sex med mange menn. Det var selvfølgelig galt. Bibelen kaller disse kvinnene skjøger, eller prostituerte.

Hvorfor tilgav Jesus denne kvinnen som hadde gjort noe som var galt?

En slik kvinne som hørte om Jesus, kom en gang dit hvor han var, hjemme hos en fariseer. Hun helte olje som luktet godt, på føttene til Jesus. Hun gråt og tørket vekk tårene sine fra føttene hans med håret sitt. Fordi hun var veldig lei seg for at hun hadde begått synder, tilgav Jesus henne. Men fariseeren syntes ikke at Jesus skulle tilgi henne. — Lukas 7: 36—50.

Vet du hva Jesus sa til noen av fariseerne? — Han sa til dem: «Skjøgene går inn i Guds rike før dere.» (Matteus 21: 31) Det sa Jesus fordi noen skjøger trodde på ham og forandret seg. De sluttet å gjøre de gale tingene de hadde gjort før. Men fariseerne fortsatte å behandle Jesu disipler dårlig.

Så når Bibelen viser at noe av det vi gjør, er galt, må vi være villige til å forandre oss. Og når vi lærer hva Jehova vil at vi skal gjøre, bør vi være ivrige etter å gjøre det. Da blir Jehova glad, og han vil gi oss evig liv.

Noen skriftsteder som hjelper oss til å la være å gjøre det som er galt: Salme 119: 9—11; Ordspråkene 3: 5—7; 12: 15.