Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hør på den store Lærer

 KAPITTEL 22

Hvorfor vi ikke må lyve

Hvorfor vi ikke må lyve

TENK deg at en jente sier til moren sin: «Ja, jeg skal komme rett hjem fra skolen.» Men så blir hun igjen på skolen og leker med vennene sine, og etterpå sier hun til moren sin: «Læreren sa at jeg måtte bli lenger på skolen.» Hadde det vært riktig å si noe slikt? —

Hva har denne gutten gjort?

Eller kanskje en gutt sier til faren sin: «Nei, jeg har ikke sparket ball inne.» Men hva om han egentlig har gjort det? Ville det være riktig av ham å si at han ikke har det? —

Den store Lærer viste oss hva som er riktig å gjøre. Han sa: ’La deres ord ja bety ja og deres nei nei, for alt annet er fra den onde.’ (Matteus 5: 37) Hva mente Jesus med det? — Han mente at vi må gjøre det vi sier at vi skal gjøre.

Det er en fortelling i Bibelen som viser hvor viktig det er å snakke sant. Den handler om to som sa at de var Jesu disipler. Vil du høre hva som skjedde? —

Mindre enn to måneder etter  at Jesus var død, var det mange som reiste langt for å komme til Jerusalem og være med på en viktig høytid som jødene hadde, en høytid som het pinsen. Apostelen Peter holdt en fin tale hvor han fortalte om Jesus, som Jehova hadde oppreist fra de døde. Dette var første gang mange av dem som hadde kommet til Jerusalem, fikk høre om Jesus. Nå ville de gjerne vite mer. Så hva gjorde de?

De ble lenger i Jerusalem enn de hadde tenkt. Men etter en stund hadde noen av dem brukt opp pengene sine, og de trengte hjelp for å få råd til å kjøpe mat. Disiplene i Jerusalem ville hjelpe disse som hadde kommet til byen. Mange av dem solgte derfor noe av det de eide, og gikk til Jesu apostler med de pengene de fikk for det. Så gav apostlene pengene videre til dem som trengte dem.

En som het Ananias, og hans kone, Saffira, tilhørte den kristne menighet i Jerusalem, og de solgte et jordstykke de eide. Det var ingen som hadde gitt dem beskjed om å gjøre det. Det var de selv som bestemte seg for det. Men det var ikke fordi  de var glad i de nye disiplene til Jesus, at de gjorde det. De ville at folk skulle tro at de var snillere enn de egentlig var. Derfor bestemte de seg for å si at de gav bort alle pengene de fikk for jordstykket, mens de i virkeligheten bare gav bort noen av dem og beholdt resten selv. Hva synes du om det? —

Ananias gikk til apostlene for å gi dem pengene. Gud visste selvfølgelig at Ananias ikke gav bort alle pengene han hadde fått for jordstykket. Og Gud lot apostelen Peter få vite at Ananias ikke snakket sant da han kom med pengene.

Hvilken løgn er det Ananias forteller Peter?

Da sa Peter: ’Ananias, hvorfor har du latt Satan få deg til å gjøre dette? Jordstykket var ditt. Du trengte ikke å selge det. Og etter at du hadde solgt det, kunne du selv bestemme hva du ville gjøre med pengene. Men hvorfor later du som om du gir bort alle pengene, når du bare gir bort noen av dem? Du lyver, ikke bare for oss, men også for Gud.’

Så alvorlig var det. Ananias løy! Han gjorde ikke det som han sa at han gjorde. Han bare lot som om han gjorde det. Bibelen forteller hvordan det gikk videre. Den sier: ’Da Ananias hørte det Peter sa, falt han om og døde.’ Gud hadde straffet Ananias! De bar ham ut og gravla ham.

Hvordan gikk det med Ananias fordi han ikke snakket sant?

 Cirka tre timer senere kom Saffira inn. Hun visste ikke hva som hadde skjedd med mannen hennes. Peter spurte henne: ’Solgte dere jordstykket for de pengene dere gav oss?’

Saffira svarte: ’Ja, vi solgte det for akkurat så mye.’ Men hun løy! De hadde beholdt noen av pengene selv. Derfor sørget Gud for at Saffira døde også. — Apostlenes gjerninger 5: 1—11.

Hva kan vi lære av det som skjedde med Ananias og Saffira? — Vi lærer at Gud ikke liker at vi lyver. Han vil at vi alltid skal snakke sant. Men det er mange som sier at det er helt i orden å lyve. Tror du at de har rett? — Det er på grunn av en løgn som ble fortalt for lenge siden, at mennesker blir syke og har det vondt og dør. Visste du det? —

Jesus fortalte hvem som kom med den første løgnen. Hvem var det, og hva førte den løgnen til?

Du husker sikkert at Djevelen løy for den første kvinnen, Eva. Han sa til henne at hun ikke kom til å dø hvis hun var ulydig mot Gud og spiste av den frukten som Gud hadde forbudt henne å spise av. Eva trodde på Djevelen og spiste av frukten. Hun fikk Adam til å gjøre det også. Da de spiste av frukten, ble de syndere, og alle barna de ville få, kom til å bli født syndere. Og synden fører til at alle Adams etterkommere rammes av sykdom og død. Hvordan var det altså alt dette begynte? — Det begynte med en løgn.

Det er ikke noe rart at Jesus sa at Djevelen «er en løgner og løgnens far»! Djevelen var den første som fortalte en løgn. Når noen lyver, gjør de det som Djevelen gjorde først. Det bør vi tenke på hvis vi noen gang får lyst til å lyve. — Johannes 8: 44.

 Når kan det være at du får lyst til å lyve? — Er det ikke når du har gjort noe galt? — Det kan for eksempel være at du knuser noe, selv om du ikke har ment å gjøre det. Hvis noen spør om det er du som har knust det, er det da riktig av deg å svare at det var broren din eller søsteren din som gjorde det? Eller kan du late som om du ikke vet hvordan det skjedde? —

Når får du kanskje lyst til å lyve?

Hva om du får beskjed om å gjøre leksene dine, men så gjør du bare halvparten av dem? Kan du si at du har gjort alle leksene, selv om du ikke har det? — Vi bør huske på Ananias og Saffira. De fortalte ikke hele sannheten. Og Gud viste hvor galt det var, ved å straffe dem.

Så uansett hva vi har gjort, blir det bare verre hvis vi lyver om det. Slik er det alltid. Og vi må fortelle hele sannheten, ikke bare noe av den. Bibelen sier: «Tal sannhet.» Den sier også: «Lyv ikke for hverandre.» Jehova snakker alltid sant, og han venter at vi også gjør det. — Efeserne 4: 25; Kolosserne 3: 9.

Vi må alltid snakke sant. Det er det som er poenget i 2. Mosebok 20: 16; Ordspråkene 6: 16—19; 12: 19; 14: 5; 16: 6; Hebreerne 4: 13.