Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 38

Hvorfor vi bør elske Jesus

Hvorfor vi bør elske Jesus

TENK deg at du sitter i en båt som holder på å synke. Du håper at noen kommer og redder deg, gjør du ikke? — Hva om noen ofret livet for å redde deg? — Det er akkurat det Jesus Kristus gjorde. Som vi lærte i kapittel 37, gav han sitt liv som en løsepenge for at det skulle bli mulig for oss å bli reddet, eller frelst.

Det som Jesus redder oss fra, er selvfølgelig ikke fra å drukne. Hva er det han frelser oss fra? Husker du det? — Han frelser oss fra den synd og død vi alle har arvet fra Adam. Noen har gjort veldig gale ting, men Jesus døde for dem også. Tror du at du ville ha risikert livet ditt for å prøve å redde noen som hadde gjort veldig gale ting? —

Bibelen sier: ’Det er ikke så sannsynlig at noen vil dø for en som er rettferdig, selv om det kanskje er noen som våger å dø for en som er god.’ Men Jesus var en som ’døde for ugudelige,’ sier Bibelen. Det betyr at han også døde for mennesker som ikke tjener Gud! Bibelen sier videre: «Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere», det vil si mens vi fortsatt gjorde gale ting. — Romerne 5: 6—8.

Vet du om en apostel som hadde gjort veldig gale ting før han ble apostel? — Han skrev: «Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Av dem er jeg den fremste.» Han mente at han var den som hadde syndet mest. Den som sa det, var apostelen Paulus. Han sa at han ’før hadde vært uforstandig’, og at han hadde ’levd i ondskap’. — 1. Timoteus 1: 15; Titus 3: 3.

Tenk så stor kjærlighet Gud hadde, som sendte sin Sønn for at han skulle dø for slike mennesker! Hvis du tar fram bibelen din,  kan du lese om dette i Johannes, kapittel 3, vers 16. Der står det: «Gud elsket verden [det vil si menneskene] så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.»

Hvilke vonde ting opplevde Jesus da han gav sitt liv for oss?

Jesus viste at han var like glad i oss som hans Far var. Du husker kanskje at vi tidligere i denne boken (i kapittel 30) leste om vonde ting som Jesus opplevde den natten han ble arrestert. Han ble tatt med til huset til øverstepresten Kaifas, hvor de hadde en rettssak mot ham. Falske vitner som ble ført inn, fortalte løgner om Jesus, og noen slo ham med knyttneven. Det var den natten Peter nektet for at han kjente Jesus. Nå kan vi prøve å tenke oss at vi er der og kan se hva som skjer videre.

Det er blitt morgen. Jesus har vært oppe hele natten. Siden det ikke var riktig å holde en rettssak om natten, vil prestene at det med én gang skal holdes en ny rettssak. Så de ber dem som hører til Sanhedrinet, jødenes høyeste domstol, om straks å komme sammen igjen. Under denne rettssaken blir Jesus igjen beskyldt for å ha begått forbrytelser mot Gud.

Prestene sørger så for at Jesus blir bundet, og de fører ham til Pilatus, den romerske stattholderen som styrer i landet. De sier til Pilatus: ’Jesus er imot myndighetene. Han fortjener å dø.’ Men Pilatus skjønner at prestene lyver. Så han sier til dem: ’Jeg kan ikke se at denne mannen har gjort noe galt. Jeg vil slippe ham fri.’ Men prestene og de andre roper: ’Nei! Drep ham!’

Senere prøver Pilatus igjen å si til de andre at han vil slippe Jesus fri. Men prestene får folkemengden til å rope: ’Hvis du slipper ham fri, er du også imot myndighetene! Drep ham!’ Folkemengden roper og skriker. Vet du hva Pilatus gjør? —

Han gir etter. Først gir han beskjed om at Jesus skal piskes. Så overlater han Jesus til noen soldater for at de skal drepe ham. De  setter en tornekrone på hodet hans og bøyer seg ned for ham for å gjøre narr av ham. Så gir de ham en stor pæl, eller stokk, som han må bære, og de fører ham til et sted utenfor byen som heter Hodeskallestedet. Der legger de Jesus på pælen og nagler hendene og føttene hans fast til den. Etterpå løfter de opp pælen, slik at Jesus henger på den. Han blør. Han har det veldig vondt.

Jesus dør ikke med én gang. Han bare henger der på pælen. Overprestene gjør narr av ham. Og folk som går forbi, sier: «Hvis du er en Guds sønn, så stig ned fra torturpælen!» Men Jesus vet hva hans Far har sendt ham til jorden for å gjøre. Han vet at han må gi sitt fullkomne liv  for at vi skal få mulighet til å få evig liv. Til slutt, omkring klokken tre om ettermiddagen, roper Jesus til sin Far og dør. — Matteus 26: 36 til 27: 50; Markus 15: 1; Lukas 22: 39 til 23: 46; Johannes 18: 1 til 19: 30.

Tenk så stor forskjell det var mellom Jesus og Adam! Adam viste ikke Gud kjærlighet. Han var ulydig mot Gud. Adam viste heller ikke oss kjærlighet. Fordi han syndet, er vi alle sammen født med synd. Men Jesus viste at han elsket både Gud og oss. Han var alltid lydig mot Gud. Og han gav sitt liv for å fjerne de problemene vi har fått på grunn av det Adam gjorde.

Hva kan vi gjøre for å vise at vi elsker Jesus?

Det er helt fantastisk, det Jesus har gjort for oss. Er du glad for det han har gjort? — Når du ber til Gud, takker du ham da for at han har gitt sin Sønn til gagn for oss? — Paulus var takknemlig for det som Jesus Kristus hadde gjort for ham. Han skrev: ’Guds Sønn elsket meg og overgav seg selv for meg.’ (Galaterne 2: 20) Jesus døde for deg og meg også. Han gav sitt fullkomne liv for at vi kan få evig liv! Du er sikkert enig i at det er en veldig god grunn til at vi bør elske Jesus.

Paulus skrev til de kristne som bodde i byen Korint: «Kristi kjærlighet får oss til å gå til handling.» Hva slags handlinger, eller gjerninger, bør Kristi kjærlighet få oss til å gjøre? Hva tror du? — Paulus svarer: «Kristus døde for alle for at de skal leve for Ham. De  skal ikke leve for å gjøre som de selv vil.» — Uthevet av oss; 2. Korinter 5: 14, 15, New Life Version.

Hvordan kan du vise at du lever for å gjøre det Jesus Kristus vil? — Én måte du kan vise det på, er å fortelle andre det du har lært om ham. Eller tenk på dette: Tenk deg at du er alene, og at verken mor eller far eller noen andre mennesker kan se hva du gjør. Vil du da se på noe på TV eller Internett som du vet at Jesus ikke er glad for at du ser på? — Vi vet jo at Jesus lever nå, og at han kan se alt vi gjør!

Hvem kan se alt vi gjør?

En annen grunn til at vi bør elske Jesus, er at vi gjerne vil etterligne Jehova. Jesus sa: ’Faderen elsker meg.’ Vet du hvorfor han elsker Jesus, og hvorfor vi også bør gjøre det? — Fordi Jesus var villig til å dø, slik at Guds vilje kunne skje. (Johannes 10: 17) Så vi bør gjøre det som står i Bibelen: «Bli derfor etterlignere av Gud, som elskede barn, og fortsett å vandre i kjærlighet, liksom Kristus også elsket dere og gav seg selv for dere.» — Efeserne 5: 1, 2.

Noen skriftsteder som hjelper oss til å bli mer takknemlige for det som Jesus har gjort for oss: Johannes 3: 35; 15: 9, 10; 1. Johannes 5: 11, 12.