Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hør på den store Lærer

 KAPITTEL 26

Hvorfor det er vanskelig å gjøre det som er riktig

Hvorfor det er vanskelig å gjøre det som er riktig

HVEM var det som ble glad når Saulus gjorde det som var galt? — Satan Djevelen ble glad. Noen andre som ble glade, var jødenes religiøse ledere. Men så ble Saulus, som også ble kalt Paulus, en disippel av den store Lærer. Da begynte disse religiøse lederne å hate ham. Så du forstår sikkert hvorfor det kan være vanskelig for en som er en disippel av Jesus, å gjøre det som er riktig.

Hvilke vanskeligheter ble Paulus utsatt for fordi han gjorde det som var riktig?

Den øverstepresten som het Ananias, gav en gang noen menn beskjed om å slå Paulus i ansiktet. Ananias prøvde til og med å få satt Paulus i fengsel. Paulus opplevde mye vondt da han ble en disippel av Jesus. Han ble også slått med stokker, og en gang prøvde noen å drepe ham med store steiner. — Apostlenes gjerninger 23: 1, 2; 2. Korinter 11: 24, 25.

Det er mange som prøver å få oss til å gjøre noe som Gud ikke liker. Så tenk på dette: Hvor glad  er du i å gjøre det som er riktig og godt? Er du så glad i å gjøre det at du vil gjøre det selv om andre hater deg for det? Da må du være modig, ikke sant? —

Du lurer kanskje på hvorfor noen hater oss fordi vi gjør det som er riktig og godt. Burde de ikke heller være glad for at vi gjør det som er godt? En skulle jo tro det. Det var mange som likte Jesus på grunn av alt det gode han gjorde. En gang kom alle innbyggerne i en by og samlet seg utenfor døren til det huset hvor han var. De kom fordi Jesus hadde helbredet mange som var syke. — Markus 1: 33.

 Men noen ganger likte ikke folk det som Jesus lærte dem. Selv om han alltid lærte dem det som var riktig, var det noen som tydelig viste at de hatet ham, fordi han snakket sant. Det skjedde en dag i Nasaret, den byen hvor Jesus hadde vokst opp. Jesus hadde gått inn i synagogen, et hus hvor jøder kom sammen for å tilbe Gud.

Der holdt Jesus en fin tale om noe som stod i Skriftene. De som hørte talen, likte den til å begynne med. De var helt forundret over alt det fine han sa. De kunne nesten ikke tro at dette var den unge mannen som hadde vokst opp der i deres by.

Men så sa Jesus noe annet. Han nevnte noen eksempler på at Gud tidligere hadde vist at han brydde seg spesielt mye om noen som ikke var jøder. Da Jesus sa det, ble de som var i synagogen, sinte. Vet du hvorfor? — De mente at de var de eneste som Gud brydde seg spesielt om. De trodde at de var bedre enn andre. Derfor hatet de Jesus på grunn av det han sa. Og vet du hva de prøvde å gjøre med ham? —

Bibelen forteller: ’De tok tak i Jesus og drog ham med seg ut av byen. De førte ham til kanten av et fjell og skulle til å kaste ham utfor stupet og drepe ham! Men Jesus kom seg unna dem.’ — Lukas 4: 16—30.

Hvorfor prøver disse menneskene å drepe Jesus?

Tenk om du opplevde noe slikt. Tror du at du ville ha gått tilbake til de menneskene for å snakke med dem om Gud? — Da måtte du ha vært veldig modig! Jesus gikk tilbake til Nasaret, cirka et år senere. Bibelen sier: ’Han begynte å undervise dem i synagogen deres.’ Jesus sluttet ikke med å fortelle folk sannheten. Han var ikke redd mennesker som ikke var glad i Gud. — Matteus 13: 54.

En annen gang, en sabbatsdag, var Jesus i en synagoge hvor det var en mann som hadde en hånd som var helt vissen. Jesus hadde fått makt av Gud til å helbrede denne mannen. Men noen av de andre som var der, prøvde å lage vanskeligheter for Jesus. Hva gjorde  han da? — Først spurte han: ’Hvis dere hadde en sau som falt ned i et stort hull på sabbaten, ville dere da dra den opp?’

Ja, de ville hjelpe sauen, selv om det var sabbat, den dagen i uken da det var meningen at de skulle hvile. Så Jesus sa: ’Det er mye bedre å hjelpe et menneske på sabbaten, siden et menneske er mye mer verd enn en sau!’ Det var helt klart at Jesus burde hjelpe denne mannen ved å helbrede ham!

Jesus bad mannen om å rekke ut hånden. Og hånden ble bra igjen med én gang. Tenk så glad mannen må ha blitt! Men hvordan reagerte de andre? Ble de glade? — Nei. De hatet Jesus enda mer. De gikk sin vei og planla å drepe ham! — Matteus 12: 9—14.

Det er omtrent slik i dag også. Uansett hva vi gjør, kan vi aldri gjøre alle fornøyd. Så vi må bestemme oss for hvem vi vil skal bli fornøyd. Hvis vi vil at Jehova Gud og hans Sønn, Jesus Kristus, skal like det vi gjør, da må vi alltid gjøre det de sier er riktig. Men hvem er det som kommer til å hate oss da? Hvem er det som kommer til å gjøre det vanskelig for oss å gjøre det som er riktig, tror du? —

Satan Djevelen vil gjøre det vanskelig for oss. Men hvem andre? — De som Djevelen har lurt og fått til å tro på ting som ikke er riktige. Jesus sa til de religiøse lederne som levde samtidig med ham: ’Dere har Djevelen til far, og dere vil gjøre som deres far vil.’ — Johannes 8: 44.

Det er mange mennesker Djevelen liker. Jesus kaller dem for «verden». Hvem tror du hører med til den «verden» som Jesus snakker om? — Vi får vite noe om det i Johannes, kapittel 15, vers 19. Der sier Jesus: ’Hvis dere var en del av verden, ville verden være glad i dere. Men fordi dere ikke er en del av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.’

Så den verden som hater Jesu disipler, består av alle dem som ikke  er hans disipler. Hvorfor hater verden Jesu disipler? — Tenk på hvem det er som styrer verden. Hvem er det? — Bibelen sier: «Hele verden ligger i den ondes makt.» Den onde er Satan Djevelen. — 1. Johannes 5: 19.

Forstår du nå bedre hvorfor det er så vanskelig å gjøre det som er riktig og godt? — Satan og hans verden gjør det vanskelig for oss. Men det er også en annen grunn. Husker du hva den er? — I kapittel 23 i denne boken lærte vi at vi alle er født med synd. Blir det ikke deilig når både synden, Djevelen og hans verden er borte? —

Hvordan kommer det til å gå med dem som gjør det som er riktig, når denne verden forsvinner?

Bibelen lover: «Verden forsvinner.» Det betyr at alle de som ikke er disipler av den store Lærer, kommer til å bli borte. De får ikke evig liv. Vet du hvem som kommer til å leve evig? — Bibelen sier videre: «Den som gjør Guds vilje, blir for evig.» (1. Johannes 2: 17) Ja, det er bare de som gjør det som er riktig, de som gjør «Guds vilje», som får leve evig i Guds nye verden. Så selv om det er vanskelig å gjøre det som er riktig, vil vi gjerne gjøre det, ikke sant? —

Les sammen disse skriftstedene, som viser hvorfor det ikke er lett å gjøre det som er riktig: Matteus 7: 13, 14; Lukas 13: 23, 24; Apostlenes gjerninger 14: 21, 22.