NOEN ganger gjør Jehova noe helt spesielt for å beskytte dem som er små, og som ikke kan passe på seg selv. Hvis du går en tur i skogen, kan du kanskje se noe som kan sammenlignes med en av de måtene Jehova gjør dette på. Men til å begynne med kan det være at du ikke helt skjønner hva som foregår.

Kanskje du ser en fugl som lander på bakken foran deg. Det virker som om den har skadet seg, for den sleper den ene vingen etter seg. Men den kommer seg unna når du prøver å gå bort til den. Du følger etter den, men du får ikke tak i den. Og plutselig flyr den av gårde. Den hadde ikke skadet vingen sin i det hele tatt! Vet du hvorfor fuglen lot som om den var skadet? —

Like ved der hvor fuglen landet foran deg, lå ungene dens gjemt i gresset. Moren til ungene var redd for at du skulle finne dem og gjøre dem noe. Derfor lot hun som om hun var skadet, og fikk deg til å gå vekk fra dem. Vet du hvem som kan beskytte oss slik som en fugl passer på ungene sine? — I Bibelen blir Jehova sammenlignet med en ørn som hjelper ungene sine. — 5. Mosebok 32: 11, 12.

Hvordan beskytter denne fuglen ungene sine?

 Den som Jehova er aller mest glad i av alle sine barn, er Jesus, hans kjære Sønn. Da Jesus var i himmelen, var han en mektig ånd, som sin Far. Han kunne passe på seg selv. Men da Jesus ble født som et barn på jorden, var han hjelpeløs. Noen måtte passe på ham og beskytte ham.

For at Jesus skulle gjøre det som Gud ville at han skulle gjøre på jorden, måtte han vokse opp og bli et fullkomment, voksent menneske. Men Satan prøvde å drepe Jesus før Jesus ble voksen. Har du lyst til å høre den spennende fortellingen om hvordan han forsøkte å drepe Jesus da Jesus var liten, og om de måtene Jehova beskyttet ham på? —

Kort tid etter at Jesus er født, sørger Satan for at noe som ser ut som en stjerne, skinner på himmelen i Østen. Denne stjernen beveger seg, og noen astrologer, noen som studerer stjernene, følger etter stjernen helt til de kommer til Jerusalem, mange hundre kilometer fra hjemstedet sitt. Der spør de noen om hvor han som skal bli  jødenes konge, er født. Noen vet hva De hellige skrifter sier om det, og når de blir spurt, svarer de: «I Betlehem.» — Matteus 2: 1—6.

Hva advarer Gud astrologene om etter at de har besøkt Jesus, slik at Jesus blir reddet?

Da Herodes, den onde kongen i Jerusalem, får høre om denne nye kongen som er født i nabobyen Betlehem, sier han til astrologene: ’Let etter barnet, og når dere har funnet det, så kom tilbake og si ifra til meg.’ Vet du hvorfor Herodes vil vite hvor han kan finne Jesus? — Det er fordi Herodes ikke vil at det skal komme en ny konge. Han vil drepe ham!

Hvordan beskytter Gud sin Sønn? — Da astrologene finner Jesus, gir de ham gaver. Senere gir Gud astrologene en drøm hvor han advarer dem mot å dra tilbake til Herodes. Derfor tar de en annen vei hjem og kommer ikke tilbake til Jerusalem. Da Herodes finner ut at astrologene har dratt, blir han veldig sint. For å prøve å drepe Jesus sørger Herodes for at alle gutter i Betlehem som er under to år, blir drept! Men da det skjer, er Jesus borte.

Vet du hvordan Jesus har kommet seg unna? — Etter at astrologene har reist, får Josef, mannen til Maria, en spesiell beskjed av Jehova. Jehova sier til ham at de må skynde seg og reise til Egypt. Der, så langt unna, kan ikke den onde Herodes gjøre Jesus noe. Noen år senere drar Maria og Josef fra Egypt sammen med Jesus, og da gir Gud Josef en ny beskjed. Han sier til Josef i en drøm at de skal flytte til Nasaret. Der kan Jesus være trygg. — Matteus 2: 7—23.

Hvordan blir Jesus som liten gutt reddet igjen?

Ser du hvordan Jehova beskyttet sin Sønn? — Tenk på dette: Hvem er som de små fugleungene som moren deres gjemmer i gresset,  eller som Jesus da han var et lite barn? Er ikke du som dem? — Det er noen som prøver å skade deg også. Vet du hvem det er? —

Bibelen sier at Satan er som en brølende løve som vil spise oss. Når løver skal fange et dyr, er det ofte et lite dyr de velger seg ut. Slik er det med Satan og demonene hans også. De prøver ofte å velge seg ut dem som er svake. (1. Peter 5: 8) Men Jehova er sterkere enn Satan. Jehova kan beskytte barna sine eller rette opp igjen det vonde som Satan har gjort mot dem.

Husker du fra kapittel 10 i denne boken hva Djevelen og demonene prøver å få oss til å gjøre? — Ja, de prøver å få oss til å ha den slags seksuelle forbindelser som Gud sier det er galt å ha. Men bare hvem kan ha sex med hverandre? — Ja, to voksne av motsatt kjønn som er gift med hverandre.

Men det er dessverre noen voksne som liker å ha sex med barn. Og noen gutter og jenter som har opplevd dette, begynner kanskje å gjøre gale ting som de har lært av disse voksne, og begynner å bruke kjønnsorganene sine på en gal måte. Det var det som skjedde for lenge siden i en by som het Sodoma. Bibelen sier at folk der, «fra gutt til gammel mann», ville ha sex med noen menn som hadde kommet for å besøke en mann som het Lot. — 1. Mosebok 19: 4, 5.

Så akkurat som Jesus trengte å bli beskyttet, trenger du å bli det. Du trenger å bli beskyttet mot voksne som vil ha sex med deg, og kanskje til og med mot andre barn som vil det. De prøver sikkert å late som om de er venner med deg. Kanskje de til og med sier at du skal få noe av dem hvis du lover at du ikke forteller noen om det de vil gjøre med deg. Men disse menneskene tenker bare på seg selv. De er egoistiske, akkurat som Satan og demonene. De tenker mest på at de selv skal bli fornøyd. Og de prøver å få det som de vil, ved å ha sex med barn. Dette er veldig galt!

Vet du hva de kan gjøre for å få det som de vil? — Det kan være at  de prøver å gni kjønnsorganene dine. Eller kanskje de gnir kjønnsorganene sine mot dine. Men du må aldri la noen leke med din penis eller vulva. Ikke engang din egen bror eller søster eller mor eller far må få lov til det. Disse delene på kroppen din skal ingen tukle med.

Hva må du si og gjøre hvis noen prøver å ta på deg på en gal måte?

Hvordan kan du beskytte kroppen din mot noen som vil gjøre slike gale ting? — Noe som er viktig, er at du ikke lar noen leke med kjønnsorganene dine. Hvis noen prøver å gjøre det, må du si, høyt og bestemt: «Ikke gjør det! Jeg skal si hva du har gjort!» Og hvis den personen sier at det som skjedde, er din skyld, må du ikke tro på det. Det er ikke sant. Bare gå og fortell om det som har skjedd, uansett hvem det er som har gjort det! Det må du gjøre selv om han eller hun sier at det dere gjør sammen, er en hemmelighet som bare dere to har sammen. Selv om den personen lover deg fine gaver eller kommer med trusler for å skremme deg, må du komme deg unna og fortelle noen om det som har skjedd.

Du trenger ikke å gå og være redd, men du må være forsiktig. Når foreldrene dine advarer deg om mennesker eller steder som kan være farlige for deg, må du høre på dem. Hvis du gjør det, hindrer du at en slem person skader deg.