Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 36

Hvem får en oppstandelse? Hvor skal de bo?

Hvem får en oppstandelse? Hvor skal de bo?

I DE to forrige kapitlene leste vi om noen som ble oppreist fra de døde. Husker du hvor mange vi leste om? — Det var fem. Hvor mange av dem var barn? — Tre. Og en fjerde ble omtalt som en ung mann. Hva tror du dette lærer oss? —

Det lærer oss at Gud er glad i barn og unge. Men han skal gi mange andre en oppstandelse også. Skal han oppreise bare dem som har gjort det som er riktig? — En skulle kanskje tro det. Men mange av dem som er døde, har aldri hørt sannheten om Jehova Gud og hans Sønn. Fordi de ikke lærte hva som er riktig, gjorde de gale ting. Tror du at Jehova vil oppreise sånne mennesker? —

Bibelen sier: «Det skal finne sted en oppstandelse av både de rettferdige og de urettferdige.» (Apostlenes gjerninger 24: 15) Hvorfor skal de som ikke var rettferdige, de som ikke har gjort det som er riktig, få en oppstandelse? — Det er fordi de aldri fikk en mulighet til  å lære om Jehova og det han vil at vi mennesker skal gjøre.

Hvorfor skal Gud oppreise noen som ikke har gjort det som er riktig?

Når tror du de døde blir oppreist? — Tenk på noe som ble sagt den gangen Lasarus døde. Jesus lovte Marta, søsteren hans: «Din bror skal oppstå.» Da svarte Marta: «Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag.» (Johannes 11: 23, 24) Hva var det Marta mente da hun sa at Lasarus skulle oppstå på «den siste dag»? —

Jesus fortalte en forbryter om et paradis. Hvor kommer det til å være?

Marta hadde hørt at Jesus hadde lovt at ’alle de som er i minnegravene, skal komme ut’. (Johannes 5: 28, 29) Så «den siste dag» er når alle de som er i Guds minne, alle de som Gud husker, får livet tilbake. Denne siste dag er ikke en dag på 24 timer. Den kommer til å vare i tusen år. På denne dagen, i løpet av disse tusen årene, skal Gud ’dømme dem som bor på jorden,’ sier Bibelen. De som han dømmer, innbefatter dem som er vekt opp fra de døde. — Apostlenes gjerninger 17: 31; 2. Peter 3: 8.

Tenk så herlig den dagen blir! I løpet av denne dagen på tusen år kommer mange millioner mennesker som har dødd, til å bli levende igjen. Jesus kaller det stedet hvor de får leve, for paradiset. Hvor er dette paradiset, og hvordan kommer det til å være der? Det skal vi lære litt om nå.

Cirka tre timer før Jesus dør på en torturpæl, snakker han om paradiset med en mann som henger på en pæl ved siden av ham. Den  mannen blir drept fordi han har vært en forbryter. Men da han ser Jesus og hører det som de andre sier om Ham, begynner han å tro på Jesus. Så han sier til Jesus: «Husk meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarer: «I sannhet sier jeg deg i dag: Du skal være med meg i Paradiset.» — Lukas 23: 42, 43.

Hva kan vi forestille oss når vi leser om paradiset?

Hva mener Jesus da han sier dette? Hvor er paradiset? — Prøv å tenke etter. Hvor var paradiset helt til å begynne med? — Du husker sikkert at Gud gav de to første menneskene, Adam og Eva, et paradis å bo i, og at det var her på jorden. Paradiset het Edens hage. Det var dyr i den hagen, men de var ikke farlige. Og det var trær der med masse deilig frukt, og det var en stor elv der. Det var et herlig sted å bo! — 1. Mosebok 2: 8—10.

Så når vi leser at forbryteren skulle få bo i paradiset, kan vi forestille oss at hele jorden er blitt et veldig pent sted. Kommer Jesus til å være her på jorden i paradiset sammen med ham som hadde vært en forbryter? — Nei. Vet du hvorfor han ikke kommer til å være her? —

Det er fordi Jesus kommer til å være i himmelen og herske som Konge over paradiset på jorden. Så da Jesus sa at han skulle være med den mannen, mente han at han skal oppreise ham fra de døde og passe på at han får det han trenger. Men hvorfor lar Jesus en som har vært en forbryter, få bo i paradiset? — Vi kan se om vi klarer å finne ut det.

 Visste forbryteren om Guds hensikter før han snakket med Jesus? — Nei, det gjorde han ikke. Han gjorde gale ting fordi han ikke kjente sannheten om Gud. I paradiset kommer han til å få lære om Guds hensikter. Da får han mulighet til å vise at han elsker Gud, ved å gjøre Hans vilje.

Kommer alle de som får en oppstandelse, til å bo i paradiset på jorden? — Nei. Vet du hvorfor? — Det er fordi noen av dem som blir oppreist fra de døde, skal bo i himmelen sammen med Jesus. De skal herske som konger sammen med ham over den paradisiske jord. Nå skal du få se hvordan vi kan vite det.

Den siste kvelden før Jesus døde, sa han til apostlene: ’I min Fars hus i himmelen er det mange steder å bo, og jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.’ Så lovte han dem: ’Jeg kommer igjen og vil ta dere hjem til meg, for at dere også skal være der hvor jeg er.’ — Johannes 14: 2, 3.

 Hvor var det Jesus kom etter at han var blitt oppreist? — Ja, han kom tilbake til himmelen for å være hos sin Far. (Johannes 17: 4, 5) Jesus lovte altså apostlene og andre disipler at han skulle oppreise dem for at de skulle være sammen med ham i himmelen. Hva skal de gjøre der hos Jesus? — Bibelen sier at de disiplene som får del i «den første oppstandelse», skal bo i himmelen og herske over jorden «som konger sammen med ham i de tusen år». — Åpenbaringen 5: 10; 20: 6; 2. Timoteus 2: 12.

Hvor mange er det som får del i «den første oppstandelse» og får herske som konger sammen med Jesus? — Jesus sa til disiplene: «Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres Far å gi dere riket.» (Lukas 12: 32) En hjord er en flokk eller en gruppe. Jesus sa at det er ’en liten hjord’, en liten gruppe, som blir oppreist for å være sammen med ham i hans himmelske rike. Bibelen forteller nøyaktig hvor mange det er. Den sier at det er «hundre og førtifire tusen» som blir oppreist til et liv i himmelen. — Åpenbaringen 14: 1, 3.

Hvor skal de som får en oppstandelse, bo, og hva skal de gjøre?

Hvor mange er det som kommer til å leve i paradiset på jorden? — Bibelen sier ikke hvor mange det blir. Men Gud sa til Adam og Eva mens de var i Edens hage, at de skulle få barn og fylle jorden. Det gjorde de jo ikke. Men Gud skal sørge for at jorden blir fylt med gode mennesker. Han skal sørge for at det blir slik som han har tenkt, at hans hensikt blir gjennomført. — 1. Mosebok 1: 28; Jesaja 45: 18; 55: 11.

Tenk så herlig det blir å leve i paradiset! Hele jorden kommer til å bli som en park. Det kommer til å være alle slags fugler og dyr der og mange forskjellige pene trær og blomster. Ingen kommer til å ha det vondt fordi de er syke, og ingen behøver å dø. Alle kommer til å være gode venner. Hvis vi har lyst til å leve evig i paradiset, må vi forberede oss til det nå.