Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hør på den store Lærer

 KAPITTEL 43

Hvem er våre brødre og søstre?

Hvem er våre brødre og søstre?

EN GANG stilte den store Lærer et overraskende spørsmål. Han spurte: «Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?» (Matteus 12: 48) Vet du hvem som var moren og brødrene hans? — Du vet sikkert at moren til Jesus het Maria. Men vet du hva brødrene hans het? — Hadde han søstre også? —

Bibelen sier at brødrene til Jesus het «Jakob og Josef og Simon og Judas». Jesus hadde også søstre. Jesus var den førstefødte, så alle søsknene hans var yngre enn ham. — Matteus 13: 55, 56; Lukas 1: 34, 35.

Var brødrene til Jesus også disipler av ham? — Bibelen sier at de til å begynne med ’ikke viste tro på ham’. (Johannes 7: 5) Men senere ble Jakob og Judas disipler, og de skrev til og med bøker i Bibelen. Vet du hvilke bøker de skrev? — Ja, Jakobs brev og Judas’ brev.

Bibelen sier ikke hva søstrene til Jesus het, men vi vet at han hadde minst to søstre. Det kan være at han hadde flere også. Ble søstrene hans disipler av ham? — Det sier ikke Bibelen noe om, så vi vet ikke det. Men vet du hvorfor Jesus spurte: «Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?» — Det skal vi prøve å finne ut nå.

Jesus holdt på med å undervise disiplene sine da noen avbrøt ham og sa: ’Din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med deg.’ Da brukte Jesus anledningen til å lære dem noe viktig ved å stille det overraskende spørsmålet: «Hvem er min  mor, og hvem er mine brødre?» Han rakte hånden ut mot disiplene og svarte selv på spørsmålet ved å si: «Se, min mor og mine brødre!»

Så forklarte han hva han mente. Han sa: «Enhver som gjør min himmelske Fars vilje, det er min bror og søster og mor.» (Matteus 12: 47—50) Det viser hvor glad Jesus var i disiplene sine. Han lærte oss at disiplene var som brødre, søstre og mødre for ham.

Hvem var det Jesus sa var hans brødre og søstre?

Da Jesus sa det, trodde ikke hans egne brødre, det vil si Jakob, Josef, Simon og Judas, at han var Guds Sønn. De kan ikke ha trodd på det som engelen Gabriel hadde sagt til moren deres. (Lukas 1: 30—33) Så kanskje de var slemme mot Jesus. Ingen som er slem mot søsknene sine, oppfører seg som en bror eller søster skal. Vet du om noen som har vært slem mot broren eller søsteren sin? —

Bibelen forteller om to brødre som  het Esau og Jakob. Esau ble så sint på Jakob at han sa: ’Jeg skal drepe Jakob, min bror.’ Moren deres, Rebekka, ble så redd at hun fikk Jakob til å dra langt bort for at Esau ikke skulle drepe ham. (1. Mosebok 27: 41—46) Men mange år senere forandret Esau seg, og da de traff hverandre igjen, kysset og klemte han Jakob. — 1. Mosebok 33: 4.

Etter hvert fikk Jakob tolv sønner. Men de eldste sønnene hans var ikke glad i sin yngre bror Josef. De var misunnelige på ham fordi faren deres var mest glad i ham. Så de solgte ham til noen slavehandlere som var på vei til Egypt. Etterpå fortalte de faren sin at Josef var blitt drept av et villdyr. (1. Mosebok 37: 23—36) Var ikke det slemt gjort? —

Senere angret brødrene til Josef det de hadde gjort. Derfor tilgav Josef dem. Så hvordan var Josef lik Jesus? — Apostlene til Jesus løp sin vei da Jesus kom opp i vanskeligheter, og Peter nektet til og med for at han kjente ham. Likevel tilgav Jesus dem alle sammen, akkurat som Josef hadde tilgitt brødrene sine.

Hva kan vi lære av det som Kain gjorde mot Abel?

 To andre brødre vi kan lære noe av, er Kain og Abel. Gud kunne se i Kains hjerte at Kain egentlig ikke var glad i broren sin. Så Gud sa til ham at han måtte forandre seg. Hvis Kain hadde vært ordentlig glad i Gud, ville han ha hørt på det Gud sa. Men han elsket ikke Gud. En dag sa Kain til Abel: «La oss gå ut på marken.» Abel ble med Kain ut på marken. Mens de var der ute alene, slo Kain broren sin så hardt at han drepte ham. — 1. Mosebok 4: 2—8.

Bibelen forteller at det er noe spesielt vi kan lære av dette. Vet du hva det er? — ’Dette er det budskap som dere har hørt fra begynnelsen av: Vi skal ha kjærlighet til hverandre og ikke være som Kain, som var et barn av den onde.’ Så søsken må ha kjærlighet til hverandre, være glad i hverandre. De må ikke være som Kain. — 1. Johannes 3: 11, 12.

Hvorfor er det galt å være som Kain? — Fordi Bibelen sier at han ’var et barn av den onde’, Satan Djevelen. Siden Kain oppførte seg på samme måte som Djevelen, var det som om Djevelen var hans far.

Så du forstår at det er viktig at vi er glad i brødrene og søstrene våre, ikke sant? — Hvis vi ikke er glad i dem, etterligner vi Djevelens barn. Det har vi ikke lyst til, har vi vel? — Så hvordan kan vi vise at vi vil være Guds barn? — Det kan vi vise ved å være ordentlig glad i brødrene og søstrene våre, det vil si vise dem ekte kjærlighet.

Men hva er kjærlighet? — Kjærlighet er en følelse dypt inni oss som gjør at vi har lyst til å være snille mot andre. Vi viser at vi har kjærlighet til andre, at vi elsker dem, når vi er snille mot dem og gjør gode ting for dem. Og hvem er våre brødre og søstre, som vi  skal elske? — Jesus lærte oss at det er alle de som er hans disipler, det vil si alle som tilhører den store kristne familie.

Hvordan kan du vise at du er glad i broren eller søsteren din?

Hvor viktig er det at vi elsker våre brødre og søstre i denne store kristne familien? — Bibelen sier: «Den som ikke elsker sin bror [eller sin søster], som han har sett, kan ikke elske Gud, som han ikke har sett.» (1. Johannes 4: 20) Vi kan ikke elske bare noen få i den kristne familie. Vi må elske alle sammen. Jesus sa: ’Alle kan vite at dere er mine disipler, hvis dere har kjærlighet til hverandre.’ (Johannes 13: 35) Elsker du alle brødrene og søstrene? — Husk at Johannes sa at hvis vi ikke gjør det, elsker vi egentlig ikke Gud.

Hvordan kan vi vise at vi virkelig elsker våre brødre og søstre? — Hvis vi er glad i dem, vil vi ikke holde oss unna dem fordi vi ikke vil snakke med dem. Vi vil være vennlige mot alle sammen. Vi vil alltid gjøre godt mot dem og være villige til å dele med dem. Og hvis noen av dem får problemer, vil vi hjelpe dem, for vi er jo en stor familie.

Når vi virkelig elsker alle våre brødre og søstre, beviser vi noe viktig. Vet du hva det er? — Vi beviser at vi er disipler av Jesus, den store Lærer. Og er det ikke det vi har lyst til å være? —

At vi skal vise våre brødre og søstre kjærlighet, kommer også fint fram i Galaterne 6: 10 og 1. Johannes 4: 8, 21. Hvorfor ikke slå opp de skriftstedene og lese dem?

 

Lær mer

UNDERVIS BARNA DINE

De skrev om Jesus

Lær om de åtte bibelskribentene som levde samtidig med Jesus og skrev om hans liv.