Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 27

Hvem er din Gud?

Hvem er din Gud?

SPØRSMÅLET om hvem som er din Gud, er et viktig spørsmål. Hvorfor tror du det er det? — Det er fordi det finnes mange guder som folk tilber. (1. Korinter 8: 5) Da apostelen Paulus fikk makt fra Jehova til å helbrede en mann som aldri hadde kunnet gå, ropte folk: «Gudene er blitt mennesker lik og er kommet ned til oss!» Folk ville tilbe Paulus og hans venn Barnabas som guder. De kalte Paulus for Hermes, og Barnabas kalte de Zevs. Det var navnene på noen falske guder.

Men Paulus og Barnabas ville ikke at folk skulle tilbe dem. De sprang ut i folkemengden og ropte: ’Vend dere bort fra disse tomme ting og til den levende Gud!’ (Apostlenes gjerninger 14: 8—15) Hvem er det som er «den levende Gud», den som har skapt alt? — Ja, det er Jehova, «Den Høyeste over hele jorden». Jesus sa at Jehova er «den eneste sanne Gud». Så hvem er den eneste som fortjener å bli tilbedt? — Bare Jehova! — Salme 83: 18; Johannes 17: 3; Åpenbaringen 4: 11.

Hvorfor ville ikke Paulus og Barnabas at noen skulle bøye seg for dem?

De fleste mennesker tilber andre guder enn «den eneste sanne Gud». Mange tilber til og med ting som de har laget selv, ting av tre, stein eller metall. (2. Mosebok 32: 4—7; 3. Mosebok 26: 1; Jesaja 44: 14—17) Og menn og kvinner som blir berømte, blir noen ganger kalt stjerner eller idoler og blir æret som om de var guder. Men er det riktig å ære mennesker på den måten? —

Apostelen Paulus skrev: ’Denne verdens gud har blindet de ikke-troendes sinn.’ (2. Korinter 4: 4) Hvem er denne verdens gud? — Ja, det er Satan Djevelen! Satan har klart å få folk til å tilbe mange mennesker og ting.

 Du husker sikkert at Satan prøvde å få Jesus til å bøye seg ned og tilbe ham. Hva var det Jesus sa til Satan da? — «Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.» (Matteus 4: 10) Så Jesus viste tydelig at det bare er Jehova vi kan tilbe. Har du lyst til å høre om noen unge menn som visste det? — Disse unge mennene het Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego.

De var hebreere, det vil si at de tilhørte Guds folk, Israel. Men de var blitt ført som fanger til landet Babylon. Kongen i det landet, Nebukadnesar, laget en svær billedstøtte av gull. En dag gav han befaling om at alle skulle bøye seg ned for billedstøtten når de hørte at det ble spilt musikk. ’Den som ikke bøyer seg ned og tilber støtten, skal bli kastet i den brennende ildovnen,’ advarte han. Hva hadde du gjort hvis du var der? —

Hvorfor vil ikke disse mennene bøye seg ned for billedstøtten?

 Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego pleide å gjøre alt det kongen befalte. Men de nektet å bøye seg ned for billedstøtten. Vet du hvorfor? — Det var fordi Guds lov sa: ’Du skal ikke ha noen andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg et utskåret bilde og bøye deg ned for det.’ (2. Mosebok 20: 3—5) Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ville heller holde Jehovas lov enn å gjøre det som kongen befalte.

Kongen ble veldig sint, så han fikk noen til å hente de tre unge hebreerne til ham med én gang. Han spurte: ’Er det virkelig slik at dere ikke vil tjene mine guder? Jeg skal gi dere en sjanse til. Når dere hører musikken, skal dere bøye dere og tilbe den støtten jeg har laget. Hvis dere ikke gjør det, blir dere kastet i den brennende ildovnen. Og hvilken gud er det som kan redde dere av mine hender?’

Hva skulle de unge mennene gjøre nå? Hva hadde du gjort? — De sa til kongen: ’Vår Gud som vi tjener, kan redde oss. Men selv om han ikke gjør det, vil vi ikke tjene dine guder. Vi vil ikke bøye oss ned for billedstøtten av gull.’

Kongen ble rasende. Han befalte: ’Varm opp ovnen slik at den blir sju ganger så het som den pleier å være!’ Så gav han sine sterke  menn ordre om å binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem i ovnen! Ovnen var så varm at kongens menn ble drept av flammene! Men hvordan gikk det med de tre hebreerne?

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego falt ned midt i ilden. Men så reiste de seg opp! De var ikke skadet. Og de var ikke bundet lenger. Hvordan kunne det være mulig? — Kongen så inn i ovnen, og det han fikk se, gjorde ham redd. ’Var det ikke tre menn vi kastet inn i ilden?’ spurte han. Tjenerne hans svarte: «Jo, konge.»

Hvordan reddet Jehova sine tjenere fra den brennende ildovnen?

Da sa kongen: ’Men jeg ser fire menn som går omkring der inne, og flammene har ikke skadet noen av dem.’ Vet du hvem den fjerde personen var? — Det var en av Jehovas engler. Han passet på at de tre hebreerne ikke ble skadet.

Da kongen fikk se dette, gikk han bort til døren på ovnen og ropte: ’Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere tjenere for Den Høyeste Gud, gå ut og kom hit!’ Da de kom ut, kunne alle se at de ikke var forbrent. Det luktet ikke engang svidd av dem. Da sa kongen: ’Velsignet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som sendte en engel  for å redde sine tjenere fordi de ikke ville tilbe noen som helst annen gud enn sin egen Gud.’ — Daniel, kapittel 3.

Hva er det mange viser spesiell ære i vår tid?

Vi kan lære noe viktig av det som skjedde den gangen. Også i vår tid lager folk statuer, bilder og andre ting for at de skal tilbes. De lager dem kanskje av tre, stein, metall eller stoff. Mange viser korset og også flagget til det landet de bor i, spesiell ære. Et leksikon sier: «Flagget er i likhet med korset hellig.» (The Encyclopedia Americana) Noen steder er det vanlig å hilse flagget og også å komme med et høytidelig løfte, eller en ed, om troskap og lydighet mot flagget, landet eller dem som styrer landet. I den forbindelse kan vi tenke på at de første kristne nektet å foreta en tilbedelseshandling overfor den romerske keiseren. En historiker, Daniel P. Mannix, sa at det at de nektet å gjøre det den gangen, kan sammenlignes med det «å nekte å hilse flagget eller å avlegge troskapseden» i vår tid.

Tror du det gjør noen forskjell for Gud om det som man viser religiøs ære, er laget av stoff, tre, stein eller metall? — Ville det være riktig av en tjener for Jehova å foreta en tilbedelseshandling overfor en slik ting? — Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ville ikke gjøre det, og Jehova ble glad for at de ikke gjorde det. Hvordan kan du etterligne dem? —

De som tjener Jehova, kan ikke tilbe noen annen person eller noen som helst gjenstand. Les det som står om dette i Josva 24: 14, 15, 19—22; Jesaja 42: 8; 1. Johannes 5: 21; Åpenbaringen 19: 10.