SOM du vet, blir menneskene gamle og syke, og de dør. Det er til og med noen barn som dør. Trenger vi å være redd for døden eller for noen som har dødd? — Vet du hva som skjer med oss hvis vi dør? —

Ingen som lever i dag, har vært døde og blitt levende igjen. Så det er ingen som kan fortelle av egen erfaring hvordan det er å være død. Men da Jesus, den store Lærer, var på jorden, fantes det en slik mann. Vi kan lære om hva som skjer med dem som dør, ved å lese om ham. Han var en av vennene til Jesus, og han het Lasarus. Han bodde i Betania, en landsby i nærheten av Jerusalem. Han hadde to søstre, som het Marta og Maria. Har du lyst til å høre hva Bibelen sier om det som skjedde med ham? —

En dag blir Lasarus veldig syk. Jesus er langt unna. Så Marta og Maria sender noen av gårde for å fortelle Jesus at broren deres, Lasarus, er syk. Det gjør de fordi de vet at Jesus kan komme og gjøre broren deres frisk igjen. Jesus er ikke lege, men han har fått makt av Gud til å helbrede alle slags sykdommer. — Matteus 15: 30, 31.

Før Jesus drar for å besøke Lasarus, blir Lasarus så syk at han dør. Men Jesus sier til disiplene at Lasarus sover, og at han skal gå og vekke ham. Disiplene skjønner ikke hva Jesus mener. Så Jesus sier rett ut: «Lasarus er død.» Hva lærer dette oss om døden? — Ja, at døden er som en dyp søvn, en søvn som er så dyp at en ikke drømmer engang.

 Jesus drar nå av gårde for å besøke Marta og Maria. Mange andre venner av familien har kommet allerede. De har kommet for å trøste Marta og Maria fordi broren deres er død. Da Marta får høre at Jesus er på vei til dem, går hun for å møte ham. Etterpå gjør Maria det også. Hun er veldig lei seg og gråter, og hun bøyer seg ned foran føttene til Jesus. De vennene som har fulgt etter henne, gråter også.

Den store Lærer spør hvor de har lagt Lasarus. Da viser de Jesus den hulen som Lasarus er gravlagt i. Da Jesus ser alle dem som gråter, begynner han også å gråte. Han vet hvor vondt det er å miste en man er glad i.

Det står en stein foran hulen, så Jesus sier: «Ta steinen bort.» Skal de gjøre det? — Marta synes ikke det er noen god idé. Hun sier: «Herre, det lukter sikkert allerede av ham, for det er fjerde dagen.»

Men Jesus sier til henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du ville tro, ville du få se Guds herlighet?» Jesus mener at Marta skal få se noe som vil være til ære for Gud. Hva er det Jesus skal gjøre? Da de har tatt bort steinen, ber Jesus høyt til Jehova. Så roper han: «Lasarus, kom ut!» Tror du han kom ut? Kunne han det? —

Kan du vekke noen som ligger og sover? — Ja, de våkner hvis du roper høyt. Men kan du vekke opp noen som sover i døden? — Nei. Selv om du roper veldig høyt, kan ikke noen som er død, høre det. Det er ikke noe du eller jeg eller noe annet menneske på jorden i dag kan gjøre for å vekke opp de døde.

Hva har Jesus gjort for Lasarus?

Men det er annerledes med Jesus. Han har fått spesielle evner av Gud. Så da Jesus roper på Lasarus, skjer det noe helt fantastisk. Lasarus, som har vært død i fire dager, kommer ut av hulen!  Han er blitt levende igjen! Han kan puste og gå og snakke! Ja, Jesus har oppreist Lasarus fra de døde. — Johannes 11: 1—44.

Tenk på dette: Hva var det som skjedde med Lasarus da han døde? Var det en usynlig del av ham — en sjel eller en ånd — som forlot kroppen hans og fortsatte å leve et annet sted? Hadde Lasarus en sjel som kom til himmelen? Var han der oppe i fire dager sammen med Gud og englene? —

Nei, det var han ikke. Husk at Jesus sa at Lasarus sov. Hvordan er det når en sover? Når du sover veldig tungt, vet du ikke hva som foregår rundt deg, gjør du vel? — Og når du våkner, vet du ikke hvor lenge du har sovet, før du ser på klokken.

Slik er det med dem som er døde, også. De vet ingenting. De føler ingenting. Og de kan ikke gjøre noe. Det var slik det var  med Lasarus da han var død. Døden var som en dyp søvn som gjorde at han ikke husket noe fra den tiden han hadde vært død. Bibelen sier: «De døde vet slett ingen ting.» — Forkynneren 9: 5, 10.

Hvilken tilstand befant Lasarus seg i da han var død?

Tenk på dette også: Hvis Lasarus hadde vært i himmelen i de fire dagene, da hadde han sikkert sagt noe om det, tror du ikke det? — Og hvis han var i himmelen, som er et herlig sted, tror du da at Jesus hadde fått ham til å komme tilbake til jorden? — Det er klart han ikke hadde gjort det!

Men det er mange som sier at vi har en sjel inni oss som lever videre etter at kroppen er død. De sier at sjelen til Lasarus levde et eller annet sted. Men Bibelen sier ikke det. Den sier at Gud skapte det første mennesket, Adam, som «en levende sjel». Adam var en sjel. Bibelen sier også at Adam døde etter at han hadde syndet. Han ble en «død sjel». Jehova hadde skapt ham av støv fra jorden, og da Adam døde, ble han til støv igjen. Bibelen sier også at alle etterkommerne til Adam arvet synden og døden. — 1. Mosebok 2: 7; 3: 17—19; 4. Mosebok 6: 6; Romerne 5: 12.

 Så det er tydelig at vi ikke har en sjel som kan leve atskilt fra kroppen. Hver og én av oss er en sjel. Og siden vi har arvet synden fra det første mennesket, Adam, sier Bibelen: ’Den sjel som synder, skal dø.’ — Esekiel 18: 4; Jakob 5: 20.

Hvorfor trenger vi ikke å være redd for dem som er døde?

Noen er redd for de døde. Noen tør ikke gå i nærheten av en kirkegård, for de tror at de døde har sjeler som lever videre, og som kan skade dem som lever. Men kan de døde gjøre de levende noe? — Nei, det kan de ikke.

Det er også noen som tror at de døde kan komme tilbake som ånder eller spøkelser for å besøke de levende. Noen setter ut mat til de døde. Men de som gjør det, tror egentlig ikke på det som Gud sier om de døde. Hvis vi tror på det Gud sier, er vi ikke redd for de døde. Og hvis vi er ordentlig takknemlige for at Gud har gitt oss livet, vil vi vise det ved å gjøre ting som Gud liker at vi gjør.

Men du lurer kanskje på om Gud skal sørge for at barn som har dødd, får leve igjen. Har han lyst til å gi dem livet igjen? Det kan vi lese om i det neste kapitlet.

Noen flere skriftsteder som viser hvilken tilstand de døde befinner seg i, og at menneskene er sjeler: Salme 115: 17; 146: 3, 4; Jeremia 2: 34; 1. Korinter 15: 45.