HAR du spist i dag? — Vet du hvem det var som laget i stand maten? — Kanskje det var moren din eller en annen, men hvorfor bør vi uansett takke Gud for den? — Det er fordi det er Gud som gjør det mulig for planter og trær å vokse, sånn at vi får mat å spise. Men vi må også takke den som laget i stand maten, eller som serverte oss den.

Noen ganger glemmer vi å si takk når andre har gjort noe for oss. Da den store Lærer var på jorden, var det noen spedalske som glemte å si takk.

Vet du hva det vil si å være spedalsk? — En som er spedalsk, har en alvorlig sykdom. Spedalskhet kan føre til at noen deler av kroppen visner helt bort og faller av. Da Jesus var på jorden, hadde ikke de spedalske lov til å bo sammen med andre. Og hvis en spedalsk så at en annen var på vei mot ham, måtte han rope for å advare den personen mot å komme for nær. Det var for at andre ikke skulle bli smittet.

Jesus var god mot dem som var spedalske. En dag da han var på vei til Jerusalem, måtte han gå gjennom en landsby. Da han nærmet seg landsbyen, kom det ti spedalske for å møte ham. De hadde hørt at Gud hadde gitt Jesus makt til å helbrede alle slags sykdommer.

De spedalske kom ikke helt bort til Jesus. De stod langt unna. Men de trodde at Jesus kunne gjøre dem friske. Så da de fikk se den store Lærer, ropte de til ham: ’Jesus, Lærer, hjelp oss!’

 Synes du synd på dem som er syke? — Det gjorde Jesus. Han visste hvor vondt det var å være spedalsk. Så han sa til dem: «Gå og vis dere for prestene.» — Lukas 17: 11—14.

Hva sier Jesus at disse spedalske skal gjøre?

Hvorfor sa Jesus at de skulle gjøre det? Det var på grunn av den loven som Jehova hadde gitt sitt folk om spedalskhet. Den loven sa at en av Guds prester skulle se på den spedalske. Presten skulle si ifra når sykdommen var helt borte. Når den spedalske var blitt frisk, kunne han bo sammen med friske mennesker igjen. — 3. Mosebok 13: 16, 17.

Men disse ti mennene var spedalske fortsatt. Gikk de til presten, slik Jesus hadde sagt de skulle? — Ja, det gjorde de,  med én gang. De må ha trodd at Jesus kom til å helbrede dem. Hvordan gikk det?

Mens de var på vei til presten, ble de friske. De var helbredet! Det lønte seg for dem å tro på Jesu makt til å helbrede. Tenk så glade de må ha blitt! Men hva burde de ha gjort for å vise at de var takknemlige? Hva hadde du gjort? —

Hva var det denne spedalske husket å gjøre?

En av dem som var blitt helbredet, gikk tilbake til Jesus. Han begynte å ære Jehova Gud, å si pene ting om Gud. Det var riktig av ham å gjøre det, for det var Gud som hadde gitt Jesus makt til å helbrede. Mannen la seg også på kne foran føttene til den store Lærer og takket ham. Han var veldig takknemlig for det Jesus hadde gjort.

Men hva med de ni andre mennene? Jesus spurte: ’Var det ikke ti spedalske som ble friske? Hvor er de ni andre? Var det bare én som kom tilbake for å gi Gud ære?’

Ja, det var det. Det var bare én av de ti som gav Gud ære og kom tilbake  for å takke Jesus. Og han var en samaritan, en som kom fra et annet land. De ni andre mennene takket verken Gud eller Jesus. — Lukas 17: 15—19.

Hvem av disse mennene ligner du på? Vi vil gjerne være lik den samaritanske mannen, ikke sant? — Så hva må vi huske å gjøre når noen har gjort noe for oss? — Ja, vi må takke. Det er mange som glemmer å si takk. Men det er bra å si takk. Når vi gjør det, blir Jehova Gud og hans Sønn, Jesus, glade.

Hvordan kan du etterligne den spedalske som kom tilbake til Jesus?

Hvis du tenker deg om, husker du nok mye som andre har gjort for deg. Har du vært syk noen gang? — Du har kanskje aldri vært så syk som de ti spedalske, men du har kanskje vært kraftig forkjølet eller hatt vondt i magen. Var det noen som passet på deg da? — Kanskje de gav deg medisin og gjorde andre ting for deg. Var du ikke glad for at de hjalp deg å bli frisk igjen? —

Den samaritanske mannen takket Jesus for at han hadde gjort ham frisk, og Jesus ble glad for det. Tror du ikke at mor eller far blir glad hvis du sier takk når de gjør noe for deg? — Jo, det blir de helt sikkert.

Hvorfor er det viktig å huske å takke?

Noen gjør noe for deg hver dag eller hver uke. Kanskje det er jobben deres å gjøre det. Og kanskje de er glad for å gjøre  det. Men det kan være at du glemmer å takke dem. Lærerne dine arbeider nok hardt for å hjelpe deg med å lære. Det er jobben deres. Men de blir sikkert glade hvis du takker dem for at de hjelper deg med å lære nye ting.

Noen ganger er det små tjenester andre gjør for deg. Hender det at noen holder opp døren for deg? Eller når du sitter ved middagsbordet, er det da noen som sender maten til deg? Det er bra å takke for disse små tingene også.

Hvis vi husker å si takk til andre mennesker, er det lettere å huske å takke vår Far i himmelen. Og tenk så mye vi har å takke Jehova for! Han har gitt oss livet og alt det som gjør at vi gleder oss over livet. Så vi har god grunn til å gi ham ære ved å si pene ting om ham hver dag.

Les disse skriftstedene, som handler om det å takke: Salme 92: 1, 2; Efeserne 5: 20; Kolosserne 3: 17; 1. Tessaloniker 5: 18.