Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hør på den store Lærer

 KAPITTEL 45

Hva er Guds rike? Hvordan viser vi at vi vil det skal komme?

Hva er Guds rike? Hvordan viser vi at vi vil det skal komme?

KAN du den bønnen som Jesus lærte disiplene å be, den som mange kaller Fadervår? — Hvis du ikke kan den, kan vi lese den sammen fra Bibelen, i Matteus 6: 9—13. Denne bønnen inneholder disse ordene: «La ditt rike komme.» Vet du hva Guds rike er? —

Guds rike er en regjering i himmelen som Gud har bestemt skal styre over jorden. I dag finnes det forskjellige styreformer. Noen land har en konge som det øverste overhodet, mens andre land har en president. Hva har Guds rike? — Det har en konge, for Guds rike er et kongedømme.

Vet du hvem Jehova Gud har valgt til å være Kongen i sitt rike? — Han har valgt sin Sønn, Jesus Kristus. Hvorfor er han bedre enn en hvilken som helst annen hersker som mennesker velger?  — Det er fordi Jesus virkelig elsker sin Far, Jehova. Derfor gjør han alltid det som er riktig.

Lenge før Jesus ble født i Betlehem, hadde Skriftene fortalt at han skulle bli født, og at han skulle bli Guds utvalgte Hersker. I Jesaja 9: 6, 7 står det at han skulle få et herredømme, det vil si få makt til å herske. I de versene står det: «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt; og det fyrstelige herredømme skal være på hans skulder. Og hans navn skal være . . . Fredsfyrste. Det skal ikke være noen ende på det fyrstelige herredømmes omfang og på freden.»

Her blir Jesus kalt «Fredsfyrste». Vet du hva en fyrste er? — En fyrste er en hersker. Den aller største Hersker og Konge som finnes, er selvfølgelig Jehova, men han har også gjort sin Sønn, Jesus, til Konge. Han har gjort ham til Konge i sitt rike, som skal herske over jorden i tusen år. Og som vi lærte i kapittel 36, skal 144 000 andre herske sammen med Jesus i denne regjeringen. (Åpenbaringen 14: 1, 3; 20: 6) Etter at Jesus var blitt døpt, begynte han å «forkynne og si: ’Vis anger, for himlenes rike er kommet nær’». — Matteus 4: 17.

Hvorfor sa Jesus at Riket var kommet nær, tror du? — Det var fordi han, som senere skulle herske som Konge i dette himmelske riket, var der midt iblant dem han sa dette til! Det er grunnen til at Jesus sa til folk: «Guds rike er midt iblant dere.» (Lukas 17: 21) Hadde du likt å ha Jehovas Konge så nær deg at du til og med kunne ta på ham? —

Hvilket viktig arbeid var det Jesus hadde kommet til jorden for å gjøre? — Jesus selv gir oss svaret på det spørsmålet, for han sa: «Også for andre byer må jeg forkynne det gode budskap om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.»  (Lukas 4: 43) Jesus visste at han ikke kunne utføre hele forkynnelsesarbeidet alene. Så hva tror du han gjorde? —

Hvilket arbeid kom Jesus til jorden for å utføre?

Jesus tok med seg noen andre og viste dem hvordan de skulle forkynne. De første han lærte opp, var de tolv han valgte ut som apostler. (Matteus 10: 5, 7) Men Bibelen sier at han også lærte mange andre å forkynne. Etter en tid sendte han ut 70 andre disipler i forveien for seg, to og to. Og hva var det de forkynte? — Jesus sa at de skulle si til folk: «Guds rike er kommet nær til dere.» (Lukas 10: 9) På den måten fikk folk lære om Guds regjering.

Lenge før Jesu tid var det vanlig i Israel at en ny konge red inn i byen på en eselfole for å vise seg fram for folket. Det er det Jesus gjør den siste gangen han besøker Jerusalem. Han skal jo bli Konge i Guds rike. Vil folket ha ham som Konge? —

Da Jesus kommer ridende, blir han tatt imot av en folkemengde, og de fleste legger ytterklærne sine på veien foran ham. Andre kutter av grener fra trærne og legger dem på veien. Ved å gjøre det viser de at de gjerne vil at Jesus skal være Kongen deres. De roper: «Velsignet er han som kommer som Kongen i Jehovas navn!» Men det er ikke alle som er glade. Noen religiøse ledere sier til og med til Jesus: ’Si til disiplene dine at de skal være stille.’ — Lukas 19: 28—40.

Hvorfor ombestemmer folket seg, slik at de ikke vil ha Jesus som Konge likevel?

Fem dager senere blir Jesus arrestert og tatt med til palasset til stattholderen, Pontius Pilatus, og ført fram for ham. Jesu fiender anklager ham for å påstå at han er konge, og de sier at han er imot det romerske styret. Pilatus spør Jesus hva han synes om det de sier. Jesus forklarer at han ikke prøver å overta styret. Han sier til Pilatus: «Mitt rike er ikke en del av denne verden.» — Johannes 18: 36.

Da går Pilatus ut av palasset og sier til folket at han ikke mener at Jesus har gjort noe galt. Men nå vil ikke folket at Jesus skal være  Kongen deres. De vil ikke at han skal slippes fri. (Johannes 18: 37—40) Pilatus snakker med Jesus igjen og blir sikker på at Jesus ikke har gjort noe galt. Så til slutt, etter at han har tatt med Jesus ut for siste gang, sier han: «Se! Deres konge!» Men folkemengden roper: «Få ham bort! Få ham bort! Pælfest ham!»

Pilatus spør: «Skal jeg pælfeste deres konge?» Overprestene svarer: «Vi har ingen annen konge enn keiseren.» Tenk på det! Disse onde prestene har klart å overtale folket, slik at de ikke vil ha Jesus som Konge likevel! — Johannes 19: 1—16.

 I vår tid er det nesten på samme måte som den gangen. De fleste mennesker vil egentlig ikke at Jesus skal være Kongen deres. Kanskje de sier at de tror på Gud, men de vil ikke at Gud eller Jesus skal fortelle dem hva de skal gjøre. Istedenfor Guds rike vil de ha sine egne regjeringer her på jorden.

Hva med oss? Når vi lærer om Guds rike og alt det som det skal gjøre for oss, hva føler vi da for Gud? — Vi blir glad i ham, ikke sant? — Hvordan kan vi vise Gud at vi elsker ham, og at vi vil at hans rike skal herske over oss? —

Hvorfor ble Jesus døpt, og hvordan viste Gud at han godkjente det?

Vi kan vise Gud hvordan vi føler det, ved å følge Jesu eksempel og gjøre det han gjorde. Og hva var det Jesus gjorde for å vise at han elsket Jehova? — Han sa: «Jeg gjør alltid de ting som behager ham.» (Johannes 8: 29) Ja, Jesus kom til jorden for å ’gjøre Guds vilje’ og «fullføre hans gjerning». (Hebreerne 10: 7; Johannes 4: 34) Tenk over det Jesus gjorde før han begynte forkynnelsesarbeidet.

Jesus gikk til døperen Johannes, som holdt til ved elven Jordan. De gikk ut i elven, og Johannes dukket Jesus helt under vannet og løftet ham opp igjen. Han døpte ham. Vet du hvorfor Johannes døpte Jesus? —

Hvor kan vi snakke med andre om Guds rike?

 Jesus hadde bedt Johannes om å gjøre det. Men hvordan vet vi at Gud også ville at Jesus skulle bli døpt? — Det vet vi på grunn av det som skjedde da Jesus kom opp av vannet. Da hørte han Guds røst fra himmelen si: «Du er min Sønn, den elskede; jeg har godkjent deg.» Gud lot til og med sin hellige ånd dale ned som en due og komme over Jesus. Ved å la seg døpe viste Jesus at han ville tjene Jehova hele sitt liv, ja i all evighet. — Markus 1: 9—11.

Du er jo et barn. Men hva har du tenkt å gjøre når du blir større? — Kommer du til å gjøre det samme som Jesus og bli døpt? — Vi bør etterligne Jesus, for Bibelen sier at han ’etterlot oss et eksempel for at vi skal følge nøye i hans fotspor’. (1. Peter 2: 21) Når du blir døpt, viser du at du virkelig vil leve under Guds rikes styre. Men det er ikke nok bare å bli døpt.

Vi må gjøre alt det som Jesus sa vi skulle gjøre. Jesus sa for eksempel at vi ikke må være «en del av verden». Gjør vi som han sier, hvis vi engasjerer oss i det som hører verden til? — Jesus og apostlene holdt seg unna slike ting. (Johannes 17: 14) Hva gjorde de isteden? — De snakket med andre om Guds rike. Det var det viktigste arbeidet i livet deres. Kan vi også være med på dette arbeidet? — Ja, og det vil vi hvis vi mener det vi sier når vi ber om at Guds rike må komme.

Les også disse skriftstedene om hva vi kan gjøre for å vise at vi vil at Guds rike skal komme: Matteus 6: 24—33; 24: 14; 1. Johannes 2: 15—17; 5: 3.