KJENNER du en som alltid vil være førstemann? — Kanskje han dytter til noen når han står i kø, for at han skal komme først. Har du sett at noen har gjort det? — Den store Lærer så at til og med noen voksne prøvde å få de beste og viktigste plassene. Og han likte det ikke. Vil du høre hva som skjedde? —

Har du sett noen som har prøvd å være førstemann?

Bibelen forteller at Jesus var invitert til et stort måltid hjemme hos en fariseer som var en viktig religiøs leder. Det kom også andre gjester dit, og Jesus så at de valgte seg de beste plassene. Vil du vite hva Jesus sa til dem? —

 Jesus sa: ’Når du blir invitert til en bryllupsfest, så velg deg ikke den beste, eller den viktigste, plassen.’ Vet du hvorfor han sa det? — Jesus forklarte at det kunne være at en som var viktigere enn dem, også var bedt. Så hvis en av dem valgte seg den beste plassen, kunne det være at han opplevde det som du ser på bildet. Verten kommer bort til ham med den viktige gjesten og sier: ’Gå bort dit og la denne mannen få plassen din.’ Hvordan tror du han som har valgt den beste plassen, føler det da? — Han er nok flau, for alle de andre gjestene ser at han må gå og ta en mindre betydningsfull plass.

Jesus viste på den måten at det ikke er riktig å ønske seg den beste plassen. Så han sa: ’Når du blir innbudt til en bryllupsfest, så gå og ta deg en plass nederst ved bordet. Da kan det være at den som har invitert deg, kommer bort til deg og sier: «Venn, gå høyere opp ved bordet.» Da blir du æret når alle de andre gjestene ser at du går til den plassen som er bedre.’ — Lukas 14: 1, 7—11.

Hva var det Jesus ville lære andre da han fortalte om dem som tok de beste plassene?

Forstår du hva Jesus ville lære oss ved å si dette? — Vi kan jo bruke et eksempel for å se om du skjønte poenget. Tenk deg at du går inn på en buss som er full av passasjerer. Bør du skynde deg å finne en sitteplass og la en som er eldre, stå? — Tror du Jesus ville like at du gjorde det? —

Noen sier kanskje at Jesus ikke bryr seg om hva vi gjør. Men hva tror du? — Da Jesus var gjest hos denne fariseeren, la han merke til hvilke plasser de andre valgte seg. Tror du ikke at han  er like interessert i hva vi gjør? — Nå som Jesus er i himmelen, er det lett for ham å se hva vi gjør.

Når noen prøver å være den første eller den viktigste, kan det bli problemer. Ofte blir det krangel av det, og folk blir sinte. Det skjer noen ganger når flere barn skal inn på samme buss. Med én gang dørene på bussen er blitt åpnet, skynder barna seg for å komme først inn. De vil ha de beste plassene, vindusplassene. Hva kan skje da? — Ja, det kan være at de blir sinte og begynner å krangle.

Så vi ser at hvis noen vil være den første eller den viktigste, kan det bli problemer. Det førte til og med til problemer for Jesu apostler. I kapittel 6 i denne boken lærte vi at de kranglet om hvem av dem som var størst, eller mest betydningsfull. Hva gjorde Jesus da? — Ja, han irettesatte dem. Men senere begynte de å krangle igjen.

 Det skjedde den siste gangen apostlene og noen andre reiste sammen med Jesus til Jerusalem. Jesus hadde snakket med dem om sitt rike, og derfor hadde Jakob og Johannes tenkt en del på det å få herske som konger sammen med ham. De hadde også snakket med moren sin, Salome, om det. (Matteus 27: 56; Markus 15: 40) Så da de var på vei til Jerusalem, kom Salome bort til Jesus, bøyde seg ned for ham og sa at det var noe hun gjerne ville be om.

«Hva ønsker du?» spurte Jesus. Hun svarte at hun gjerne ville at Jesus skulle la sønnene hennes sitte rett ved siden av ham i hans rike, den ene ved hans høyre hånd og den andre ved hans venstre hånd. Hvordan tror du de ti andre apostlene reagerte da de fikk høre hva Jakob og Johannes hadde fått moren sin til å be om? —

Hva er det Salome ber Jesus om, og hva fører det til?

Ja, de ble veldig sinte på Jakob og Johannes. Derfor gav Jesus alle  apostlene noen gode råd. Han sa til dem at herskerne i verden liker å være mektige og viktige. De liker å ha en høy stilling som gjør at de kan bestemme over alle andre. Men Jesus sa til disiplene at de ikke måtte være som dem. Han sa tvert imot: «Enhver som vil være først blant dere, skal være deres slave.» Tenk på det! — Matteus 20: 20—28.

Vet du hva en slave gjør? — Han tjener andre og venter ikke at andre skal gjøre noe for ham. Han setter seg på den dårligste plassen, ikke den beste. Han oppfører seg som om han er den minst viktige personen, ikke den viktigste. Og husk at Jesus sa at den som vil være den første, skal oppføre seg som en slave for andre.

Hva tror du det betyr for oss? — Ville en slave krangle med sin herre om hvem som skulle ha den beste sitteplassen, eller om hvem som skulle spise først? Hva tror du? — Jesus sa at en slave alltid lar sin herre være den første. — Lukas 17: 7—10.

Så hva bør vi gjøre, istedenfor å prøve å være den første eller den viktigste? — Ja, vi bør være som en slave eller tjener for andre. Og det vil si at vi bør la andre komme foran oss, at vi bør se på andre som viktigere personer enn oss. Det er mye vi kan gjøre for å vise at vi først og fremst tenker på andre, ikke oss selv. Kan du nevne noen måter vi kan vise det på? — Bla tilbake til sidene 40 og 41 og se en gang til på noen eksempler på hvordan du kan la andre komme først ved å gjøre noe for dem.

Du husker sikkert at den store Lærer tjente andre, at han gjorde mye for andre og lot dem komme foran ham selv. Den siste kvelden han var sammen med apostlene, vasket han til og med føttene deres. Hvis vi også lar andre komme først ved å gjøre noe for dem, gleder vi både den store Lærer og hans Far, Jehova Gud.

Les noen skriftsteder til som viser at vi bør la andre komme foran oss selv: Lukas 9: 48; Romerne 12: 3; Filipperne 2: 3, 4.