Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hør på den store Lærer

 KAPITTEL 46

En verden ble ødelagt av vann — vil det skje igjen?

En verden ble ødelagt av vann — vil det skje igjen?

HAR du noen gang hørt noen snakke om verdens ende? — Det er mange som snakker om det. Noen tror at verden kommer til å bli ødelagt i en krig hvor mennesker bruker atombomber. Andre tror at Gud skal ødelegge jorden og himmelen. Tror du at Gud vil ødelegge den fine jordkloden vår og de skinnende stjernene? —

Bibelen forteller om verdens ende. Den sier: «Verden forsvinner.» (1. Johannes 2: 17) Tror du at verdens ende betyr at jorden kommer til å bli ødelagt? — Nei, Bibelen sier at  Gud skapte jorden «til å være bebodd», og det betyr at han skapte den for at det skulle bo mennesker på den. Han ville at menneskene skulle ha det godt her. (Jesaja 45: 18) I Salme 37: 29 står det: «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» Derfor sier Bibelen også at jorden skal bestå i all evighet. — Salme 104: 5; Forkynneren 1: 4.

Hvis verdens ende ikke betyr at jorden skal bli ødelagt, hva betyr det da? — Vi kan finne ut det hvis vi nøye undersøker hva som skjedde på den tiden da Noah levde. Bibelen forteller at ’datidens verden ble tilintetgjort da den ble oversvømt av vann’. — 2. Peter 3: 6.

Var det noen som overlevde verdens ende den gangen da denne store vannflommen kom på Noahs tid? — Ja, Bibelen sier at Gud «bevarte Noah, en rettferdighetens forkynner, i trygghet sammen med sju andre da han førte en vannflom over en verden av ugudelige». — 2. Peter 2: 5.

Hva var den verden som ble ødelagt på Noahs tid?

Hva var den verden som endte? Var det jorden som ble tilintetgjort, eller var det de onde menneskene? — Ja, Bibelen sier at det var «en verden av ugudelige», altså onde mennesker. Og legg merke til at Noah ble kalt en «forkynner». Hva tror du han forkynte om? — Noah advarte folk om enden for «datidens verden».

Da Jesus snakket med disiplene om den store vannflommen, fortalte han dem hva folk hadde gjort like før vannflommen kom. Han sa: «De spiste og drakk, menn giftet seg, og kvinner ble giftet bort, inntil den dag da Noah gikk inn i arken; og de gav ikke akt før flommen kom og feide dem alle bort.» Så sa Jesus at folk kom til å gjøre akkurat det samme før enden for den verden som er nå. — Matteus 24: 37—39.

 Det Jesus sa, viser at vi kan lære noe av det som folk gjorde før vannflommen. Husker du fra det som står i kapittel 10 i denne boken, hva folk gjorde den gangen? — Noen menn var veldig slemme og brukte vold. Men mange andre var slike som bare ikke brydde seg om det Noah sa, da Gud sendte ham for å forkynne for dem. Det var det Jesus mente da han sa at de ikke ’gav akt’.

Jehova sa til Noah at Han skulle tilintetgjøre de onde menneskene ved hjelp av en vannflom. Vannet skulle dekke hele jorden, til og med fjellene. Jehova gav Noah beskjed om å bygge en stor ark. Arken var som en stor, lang kasse, som du kan se hvis du blar tilbake til bildet på side 238.

Gud sa til Noah at han måtte bygge arken så stor at både han og familien hans og mange dyr kunne være inni den. Der ville de være trygge. Noah og familien hans arbeidet hardt. De hogde ned svære trær og brukte tømmeret til å bygge arken. Det tok mange, mange år, for arken var veldig stor.

Husker du noe annet Noah gjorde i alle de årene han holdt på med å bygge arken? — Han forkynte. Han advarte folk om at vannflommen skulle komme. Var det noen som brydde seg om det han sa? — Nei, ingen, bortsett fra familien hans. Alle de andre hadde det for travelt med å gjøre andre ting. Husker du hva Jesus sa de gjorde? — De var opptatt med å spise og drikke og gifte seg, og de tok seg ikke tid til å høre på Noah. De syntes ikke at de var dårlige mennesker. Nå skal vi se hvordan det gikk med dem.

Etter at Noah og familien hans hadde gått inn i arken, lukket Jehova døren. De som var utenfor arken, trodde fortsatt ikke på at det skulle komme noen vannflom. Men plutselig begynte det å regne! Det var ikke vanlig regn. Det fosset ned! Snart hadde det  kommet så mye vann at det ble store elver som laget en buldrende lyd. Vannet fikk svære trær til å velte over ende og fikk kjempesteiner til å rulle som om de var småstein. Og hvordan gikk det med de menneskene som var utenfor arken? — Jesus sier: «Flommen kom og feide dem alle bort.» Alle som var utenfor arken, døde. Hvorfor? — Jesus sa at det var fordi ’de ikke gav akt’. De brydde seg ikke om det Noah hadde sagt! — Matteus 24: 39; 1. Mosebok 6: 5—7.

Hvorfor bør vi ikke bare tenke på at vi skal ha det gøy?

Husk at Jesus sa at det som skjedde med folk den gangen, er noe som vi kan lære av i vår tid. Hva kan vi lære? — Det var ikke bare de som var spesielt onde, som døde. Mange døde fordi de ikke tok seg tid til å lære om Gud og om det han skulle gjøre. Vi må passe på at vi ikke er som dem, ikke sant? —

Tror du at Gud vil ødelegge verden med en vannflom en gang til? — Nei, Gud har lovt at han ikke skal gjøre det. Han sa: «Min regnbue setter jeg herved i skyen, og den skal tjene som et tegn.» Jehova sa at regnbuen skulle være et tegn som skulle vise at ’vannmassene aldri mer skal bli til en vannflom som ødelegger alle som lever’. — 1. Mosebok 9: 11—17.

Så vi kan være sikker på at Gud aldri igjen kommer til å ødelegge verden med en vannflom. Men som vi har sett, står det om verdens  ende i Bibelen. Hvem vil Gud la leve når han ødelegger den verden som er nå? — Vil det være mennesker som har vært så interessert i andre ting at de aldri har hatt lyst til å lære om Gud? Vil det være mennesker som alltid har hatt det for travelt til å studere Bibelen? Hva tror du? —

Vi vil gjerne være blant dem som Gud lar fortsette å leve, ikke sant? — Hadde det ikke vært fantastisk hvis familien vår kunne være som familien til Noah, slik at Gud reddet oss alle sammen? — Hvis vi skal overleve verdens ende, må vi forstå hvordan Gud skal ødelegge verden og skape en ny, rettferdig verden. Det skal vi lære litt om nå.

Bibelen forklarer det i Daniel, kapittel 2, vers 44. I dette skriftstedet står det om vår tid: «I de kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike [eller en regjering] som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse rikene, og selv skal det bestå til uavgrensede tider.»

Forstår du hva det betyr? — Bibelen sier at Guds rike skal gjøre ende på alle de regjeringene som er på jorden. Hvorfor? — Fordi de ikke adlyder ham som Gud har gjort til Konge. Og hvem er det? — Ja, det er Jesus Kristus!

Jesus Kristus, Guds utvalgte Konge, skal ødelegge denne verden i Harmageddon

Jehova Gud har rett til å bestemme hvem som skal styre, og han har valgt sin Sønn, Jesus, til å være Konge. Snart skal Guds utnevnte Konge, Jesus Kristus, ta ledelsen i å gjøre ende på alle regjeringene i den verden som er nå. I Bibelen, i Åpenbaringen, kapittel 19, versene 11 til 16, finner vi en beskrivelse av ham når han gjør dette, slik som du ser på bildet her. Alle regjeringene i verden blir fjernet i Guds krig, som i Bibelen blir kalt Harmageddon.

 Gud sier altså at hans rike skal fjerne alle regjeringene på jorden. Sier han at vi skal gjøre det? — Nei, i Bibelen blir Harmageddon kalt «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag». (Åpenbaringen 16: 14, 16) Ja, Harmageddon er Guds krig, og han bruker Jesus Kristus til å lede de himmelske hærene i kampen. Kommer Harmageddon snart? I neste kapittel skal vi lære om hvordan vi kan finne ut det.

Les om det som skjer når Gud fjerner alle de onde og redder dem som tjener ham: Ordspråkene 2: 21, 22; Jesaja 26: 20, 21; Jeremia 25: 31—33; Matteus 24: 21, 22.