Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hør på den store Lærer

 KAPITTEL 5

«Dette er min Sønn»

«Dette er min Sønn»

NÅR barn gjør noe som er bra, blir foreldrene deres glade. Når en jente har vært flink til å gjøre noe, synes faren hennes det er hyggelig å si til andre: «Dette er datteren min.» Og hvis en gutt gjør noe som er fint, er faren glad for å si: «Dette er sønnen min.»

Jesus gjør alltid det som hans Far vil at han skal gjøre. Derfor er hans Far stolt av ham. Husker du hva Jesu Far gjorde en gang Jesus var sammen med tre av disiplene sine? — Ja, Gud talte til dem fra himmelen og sa: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har godkjent.» — Matteus 17: 5.

Jesus har alltid lyst til å gjøre det som hans Far vil at han skal gjøre. Vet du hvorfor? — Det er fordi han er så glad i sin Far. Hvis en gjør noe bare fordi en er nødt til det, kan det være at det er vanskelig å gjøre det. Men når en er villig, er det lettere. Vet du hva det vil si å være villig? — Det vil si å ha lyst til å gjøre noe som en annen vil at en skal gjøre.

Jesus var villig til å gjøre alt det hans Far bad ham om, også før han kom til jorden. Det var fordi han var glad i sin Far, Jehova Gud. Jesus var på et veldig fint sted, i himmelen hos sin Far. Men Gud ville at Jesus skulle utføre et spesielt arbeid, og for å gjøre dette arbeidet måtte Jesus forlate himmelen. Han måtte bli født som et lite barn på jorden. Jesus var villig til det fordi Jehova ville det.

Hva sa engelen Gabriel til Maria?

For å kunne bli født som et lite barn på jorden måtte Jesus ha en mor. Vet du hvem som var moren hans? — Hun het Maria. Jehova sendte en engel som het Gabriel, fra himmelen for at han skulle snakke med Maria. Gabriel sa til henne at hun skulle  få en gutt. Gutten skulle hete Jesus. Og hvem skulle være faren til gutten? — Engelen sa at det var Jehova Gud som skulle være guttens Far. Det var derfor Jesus skulle kalles Guds Sønn.

Hva tror du Maria syntes om dette? — Sa hun: «Jeg vil ikke være moren til Jesus»? Nei. Maria ville gjerne gjøre det Gud ønsket. Men hvordan kunne Guds Sønn, som var i himmelen, bli født som et lite barn på jorden? Ble Jesus til inni moren sin på samme måte som når andre barn blir til? Vet du det? —

Da Gud skapte de første menneskene, Adam og Eva, skapte ham dem slik at de kunne være sammen på en helt spesiell måte. Når de hadde vært sammen på den måten, kunne en liten baby begynne å vokse inni moren. Folk sier at dette er noe fantastisk, et mirakel! Det synes sikkert du også.

Nå gjorde Gud noe som var et enda større mirakel. Han tok sin Sønns liv fra himmelen og førte det inn i kroppen til Maria som begynnelsen til et lite barn. Gud hadde aldri gjort noe slikt før, og han har aldri gjort det siden heller. Dette miraklet gjorde at Jesus begynte å vokse inni Maria, akkurat som andre barn vokser inni moren sin. Etter det giftet Maria seg med Josef.

Like før Jesus skulle bli født, drog Maria og Josef på besøk til en by som het Betlehem. Men det var så mange mennesker der at  Maria og Josef ikke fikk noe rom hvor de kunne overnatte. Derfor måtte de sove et sted hvor det var husdyr, og det var der Maria fødte Jesus. Sengen til Jesus var en krybbe, slik du ser her. En krybbe er en kasse som en har maten til kuer og andre husdyr i.

Hvorfor legger de Jesus i en krybbe?

Den natten Jesus ble født, skjedde det noe helt spesielt. En engel viste seg for noen gjetere i nærheten av Betlehem. Han fortalte dem at Jesus var en viktig person. Han sa: ’Jeg kommer med en god nyhet, som folk vil bli glad for å høre. I dag er det født en som kommer til å frelse menneskene.’ — Lukas 2: 10, 11.

Hvilken god nyhet fortalte en av disse englene til gjeterne?

Engelen fortalte gjeterne at de kunne finne Jesus i Betlehem, i en krybbe. Plutselig begynte også mange andre engler fra himmelen å lovsynge Gud sammen med den første engelen. De sang:  ’Ære til Gud, og på jorden fred blant mennesker som har hans velvilje.’ — Lukas 2: 12—14.

Da englene hadde forlatt dem, gikk gjeterne til Betlehem og fant Jesus der. De fortalte Josef og Maria om alt det fine de hadde hørt. Tror du ikke Maria var glad for at hun hadde vært villig til å bli moren til Jesus?

Senere tok Josef og Maria med seg Jesus til byen Nasaret. Det var der Jesus vokste opp. Da han var blitt voksen, begynte han med det viktige arbeidet som lærer. Det hørte med til det arbeidet som Jehova Gud ville at hans Sønn skulle gjøre på jorden. Jesus var villig til å gjøre det, for han var veldig glad i sin Far i himmelen.

 Før Jesus begynte å arbeide som den store Lærer, ble han døpt i elven Jordan av døperen Johannes. Da skjedde det noe helt spesielt! Akkurat da Jesus kom opp av vannet, talte Jehova fra himmelen. Han sa: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har godkjent.» (Matteus 3: 17) Du blir glad når moren og faren din sier at de er glad i deg, gjør du ikke? — Jesus ble sikkert også glad da hans Far sa dette.

Jesus gjorde alltid det som var riktig. Han lot ikke som om han var en han ikke var. Han sa ikke til folk at han var Gud. Engelen Gabriel hadde sagt til Maria at Jesus skulle kalles Guds Sønn. Jesus sa selv at han var Guds Sønn. Og han sa ikke at han visste mer enn sin Far. Han sa: «Faderen er større enn jeg.» — Johannes 14: 28.

I himmelen hadde Jesus også gjort det hans Far hadde bedt ham om. Han var ikke en som bare sa at han skulle gjøre det, og så gjorde noe annet isteden. Han var glad i sin Far. Så han hørte på det han sa. Og da Jesus kom til jorden, gjorde han det som hans himmelske Far hadde sendt ham for å gjøre. Han brukte ikke tiden sin på andre ting. Vi kan godt forstå at Jehova er fornøyd med sin Sønn!

Vi vil at Jehova skal være fornøyd med oss også, ikke sant? — Da må vi vise at vi hører ordentlig på Jehova, slik Jesus gjorde. Jehova taler til oss gjennom Bibelen. Det vil ikke være riktig av oss å late som om vi hører på Jehova, og så tro på noe som ikke stemmer med Bibelen, eller gjøre noe som Bibelen sier at vi ikke skal gjøre. Er du enig i det? — Og husk at hvis vi er ordentlig glad i Jehova, så har vi lyst til å gjøre det han vil vi skal gjøre.

Les nå disse andre skriftstedene som viser hva vi må vite og tro angående Jesus: Matteus 7: 21—23; Johannes 4: 25, 26; 1. Timoteus 2: 5, 6.