Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 13

De som ble Jesu disipler

De som ble Jesu disipler

Hvem er denne mannen, og hvordan blir han en av Jesu disipler?

HVEM er den aller beste tjener Gud noen gang har hatt? — Det er riktig, det er Jesus Kristus. Tror du vi kan være som ham? — Bibelen sier at han skulle være et eksempel for oss, en som vi skal etterligne. Og han vil gjerne at vi skal være hans disipler.

Vet du hva det vil si å være en av Jesu disipler? —  For å være en av Jesu disipler er det forskjellige ting vi må gjøre. For det første må vi lære av ham. Men det er ikke alt. Vi må også tro på det han sier. Og hvis vi virkelig tror på det, vil vi gjøre det han sier at vi skal gjøre.

Det er mange som sier at de tror på Jesus. Tror du at alle de egentlig er hans disipler? — Nei, de fleste av dem er ikke det. Det kan nok være at de går i kirken. Men mange av dem har aldri tatt seg tid til å lære hva Jesus sa. Egentlig er det bare de som følger Jesu eksempel, som er hans disipler.

Nå skal du få høre litt om dem som var Jesu disipler da Jesus var på jorden. En av de første som ble en disippel, var Filip. Han gikk for å finne sin venn Natanael (som også ble kalt Bartolomeus), som satt under et tre, slik du ser på bildet. Da Natanael kom bort til Jesus, sa Jesus: ’Se, dette er en ærlig mann, en ekte israelitt.’ Natanael ble overrasket og spurte: ’Hvordan kjenner du meg?’

Hvem er det Jesus velger ut til å være disipler?

 Jesus sa: «Før Filip kalte på deg, mens du var under fikentreet, så jeg deg.» Natanael var forundret over at Jesus visste akkurat hvor han hadde vært, så han sa til Jesus: «Du er Guds Sønn, du er Israels Konge.» — Johannes 1: 49.

Judas Iskariot, Judas (også kalt Taddeus), Simon

Dagen før Filip og Natanael ble disipler, var også noen andre blitt det. Det var Andreas og broren hans, som het Peter, og det var sannsynligvis Johannes og kanskje broren hans, som het Jakob. (Johannes 1: 35—51) Disse fire var fiskere. Etter at de hadde vært sammen med Jesus en tid, begynte de å arbeide som fiskere igjen. En dag Jesus gikk langs Galilea-sjøen, fikk han se Peter og Andreas. De holdt på med å kaste et fiskegarn i sjøen. Jesus ropte til dem: «Kom, følg meg.»

Jakob (sønn av Alfeus), Tomas, Matteus

Da Jesus gikk litt videre, fikk han se Jakob og Johannes. De satt  i en båt sammen med faren sin og reparerte fiskegarnene sine. Jesus sa til dem også at de skulle følge ham. Hva ville du ha gjort hvis Jesus hadde bedt deg om å komme? Hadde du blitt med ham med én gang? — Disse mennene visste hvem Jesus var. De visste at det var Gud som hadde sendt ham. Derfor sluttet de med én gang å arbeide som fiskere og fulgte Jesus. — Matteus 4: 18—22.

Natanael, Filip, Johannes

Gjorde disse mennene bestandig det som var riktig, etter at de var blitt Jesu disipler? — Nei. Du husker kanskje at disse mennene til og med kranglet om hvem av dem som var størst. Men de hørte på Jesus, og de var villige til å forandre seg. Hvis vi er villige til å forandre oss, kan vi også være Jesu disipler.

Jakob (broren til Johannes), Andreas, Peter

Jesus lot alle slags mennesker få bli hans disipler. En gang kom en rik ung mann som hadde en høy stilling, bort til Jesus og spurte om hvordan han kunne få evig liv. Den rike unge mannen sa at han hadde holdt Guds bud helt fra han var liten. Da sa Jesus til ham: ’Kom og bli min etterfølger.’ Vet du hvordan mannen reagerte? —

Da han fikk vite at det måtte være viktigere for ham å være en disippel av Jesus enn å være rik, ble han veldig lei seg. Han ble ikke en disippel, for han var mer glad i pengene sine enn i Gud. — Lukas 18: 18—25.

Etter at Jesus hadde forkynt i nesten et og et halvt år, valgte han ut tolv av disiplene sine for at de skulle være apostler. Apostlene var menn som han sendte av gårde for at de skulle gjøre et spesielt arbeid. Vet du hva de het? — Vi kan jo prøve å lære oss navnene deres. Se på bildene av dem her, og prøv å si hva de heter. Så kan du prøve å lære navnene utenat.

Hvem var disse kvinnene som hjalp Jesus når han drog omkring og forkynte?

Etter en tid ble en av de tolv apostlene ond. Det var Judas Iskariot. Etterpå ble en annen valgt ut til å være apostel istedenfor  ham. Vet du hva han het? — Han het Mattias. Senere ble også Paulus og Barnabas apostler, men de hørte ikke med til de tolv. — Apostlenes gjerninger 1: 23—26; 14: 14.

I det første kapitlet i denne boken lærte vi at Jesus brydde seg om små barn. Hvorfor gjorde han det? — Det var fordi han visste at de også kunne bli hans disipler. Det hender ofte at barn sier ting på en måte som til og med får voksne til å høre etter og gir dem lyst til å vite mer om den store Lærer.

Det var også mange kvinner som ble Jesu disipler. Noen av dem ble med ham når han drog  rundt til forskjellige byer for å forkynne. Tre av dem som gjorde det, het Maria Magdalena, Johanna og Susanna. Det kan være at de også hjalp Jesus ved å lage mat til ham og vaske klærne hans. — Lukas 8: 1—3.

Har du lyst til å være en av Jesu disipler? — Husk at det ikke er nok å si at vi er en av hans disipler. Vi må også oppføre oss som hans disipler overalt hvor vi er, ikke bare når vi er på kristne møter. Kan du nevne noen steder hvor det er viktig at vi oppfører oss som Jesu disipler? —

Ja, vi må gjøre det hjemme. Og et annet sted er på skolen. Verken du eller jeg må noen gang glemme at hvis vi skal være ekte disipler av Jesus, så må vi oppføre oss som han gjorde, hele dagen, hver dag, uansett hvor vi er.

Hvor er det viktig å oppføre seg som en av Jesu disipler?