Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hør på den store Lærer

Hva barn trenger å få av foreldrene

Hva barn trenger å få av foreldrene

ALLE som blir foreldre, er med på noe som ingen mennesker fatter fullt ut. De bidrar med en del av seg selv, og det som så utvikler seg i mors liv, blir et fullbårent barn, et nytt menneske. Det er ikke overraskende at en barnefødsel blir kalt et mirakel.

Foreldre har et stort ansvar helt fra begynnelsen av. Et spedbarn er helt avhengig av andre, men det trenger mer enn fysisk omsorg. Etter hvert som barnet vokser, trenger det hjelp til å utvikle seg mentalt, følelsesmessig, moralsk og åndelig.

For at et barn skal utvikle seg på en god måte, trenger det framfor alt foreldrenes kjærlighet. Det er viktig at foreldrene ikke bare sier til barnet at de er glad i det, men også viser det ved det de gjør. Barn trenger foreldre som er gode forbilder. De trenger moralsk veiledning, prinsipper å leve etter. Og det trenger de fra de er helt små. Hvis man venter for lenge med å gi slik veiledning, kan det få triste følger.

Den beste veiledning som finnes, er den vi finner i Bibelen. Rettledning som er basert på Bibelen, har helt spesielle fordeler. Når barn får slik rettledning, forstår de etter hvert at det de blir fortalt, ikke bare er noe som et menneske har funnet på, men noe som kommer fra deres Skaper, deres himmelske Far. Det gir veiledningen en ekstra tyngde som ikke kan oppnås på annen måte.

Bibelen oppfordrer foreldre til å gjøre seg store anstrengelser for å lære barna sine rette prinsipper. Men mange foreldre oppdager at det blir vanskeligere å snakke med barna om de tingene som betyr aller mest, etter hvert som barna vokser til. Denne boken, Hør på den store Lærer, er skrevet som en hjelp til å hindre at en slik situasjon utvikler seg. Den tar opp  religiøse og etiske spørsmål som dere foreldre og barna deres kan lese om sammen. Men framfor alt kan den stimulere til samtaler mellom barna og dere eller eventuelt andre som leser den sammen med dem.

Dere vil se at boken gir barna mulighet til å svare på spørsmål under lesningen. Det er mange spørsmål i teksten. Når dere kommer til et med en tankestrek etter, er det en påminnelse om at dere bør stoppe opp og la barnet få svare. Barn liker å bli aktivisert. Hvis de ikke blir det, vil de fort miste interessen.

Noe som er viktigere, er at disse spørsmålene hjelper dere foreldre til å finne ut hva barnet tenker og mener. Det kan naturligvis forekomme at barnet gir et svar som ikke er riktig. Men det som står etter spørsmålet, er skrevet på en slik måte at det skal kunne hjelpe barnet til å utvikle sunne tankemønstre.

Et spesielt trekk ved boken er de over 230 bildene. De fleste av dem har en billedtekst med spørsmål som oppmuntrer barnet til å si hva det tror eller mener, ut fra det som det ser på bildet, og det som det har hørt. Så studer bildene sammen med barnet. De kan være et fint hjelpemiddel i undervisningen og gjøre det lettere for barnet å forstå poengene i kapitlet.

Når barnet har lært å lese, kan dere oppmuntre det til å lese høyt fra boken for dere og også til å lese for seg selv. Jo mer det leser i den, jo mer vil den gode veiledningen der feste seg i dets sinn og hjerte. Men for å styrke hengivenheten og respekten dere imellom bør dere også for all del lese boken sammen og gjøre det regelmessig.

På en måte som man knapt kunne forestille seg for noen tiår siden, blir barn utsatt for påvirkning med hensyn til sex utenfor ekteskapet, spiritisme og andre ting som virker nedbrytende. Så de trenger beskyttelse, noe som denne boken bidrar til å gi på en verdig, men likevel åpen og direkte måte. Men barna trenger framfor alt å bli ledet til Kilden til all visdom — vår himmelske Far, Jehova Gud. Jesus, den store Lærer, ledet alltid folk til Jehova. Vi håper virkelig at denne boken vil hjelpe dere foreldre og barna deres til å forme livet deres slik at dere gleder Jehova og oppnår evige velsignelser.