Hør på den store Lærer

Den beste veiledning som finnes, er den vi finner i Bibelen. Barn kan lære hva deres himmelske Far sier, og ikke bare noe et menneske har funnet på.

Hva barn trenger å få av foreldrene

Denne boken er laget for å stimulere til samtaler mellom barna og dem som leser den sammen med dem.

Hvorfor Jesus var en stor Lærer

Hva slags ting lærte Jesus andre? Og hvor kom hans lære fra?

Et brev fra en kjærlig Gud

Brevet fra Gud finnes i en bok som er viktigere enn alle andre bøker.

Han som har skapt alt

Hvem har skapt fuglene og lært dem å synge? Hvem har skapt det grønne gresset? Hvem har skapt deg?

Gud har et navn

Alle har et navn. Vet du hva som er Guds navn? Hvorfor er hans navn viktig?

«Dette er min Sønn»

Hva var det som gjorde Jesus så spesiell?

Den store Lærer gjorde mye for andre

Liker du at noen gjør noe for deg? Alle liker det, og det visste den store Lærer.

Å være lydig er til beskyttelse for deg

Barn og unge kan lære mye av de voksne. Og når Gud sier at det er noe vi skal gjøre, kan vi være sikker på at det er riktig av oss å gjøre det.

Noen har større makt enn oss

Noen av dem er gode, og noen av dem er onde.

Vi må motstå fristelser

Hva må du gjøre hvis noen sier at du skal gjøre noe galt?

Jesus er sterkere enn demonene

Vi trenger ikke å være redde for demonene, men vi må passe på at de ikke villeder oss.

Hjelp fra Guds engler

Guds engler hjelper mennesker som elsker Jehova og tjener ham.

Jesus lærer oss å be

Du kan be til Gud når som helst, både om dagen og om natten, og han vil høre deg.

De som ble Jesu disipler

Hva slags mennesker var de?

Hvorfor vi må tilgi hverandre

Jesus forteller en historie for å hjelpe oss til å forstå dette.

Vi må være snille og gode mot hverandre

Lær av historien om den gode samaritanen.

Hva er det som er aller viktigst?

Hvordan kan vi være rike overfor Gud?

Hva som gjør oss lykkelige

Den store Lærer forteller oss en viktig hemmelighet.

Husker du å takke?

Hva du kan lære av de ti spedalske.

Er det riktig å slåss?

Hva bør du gjøre hvis noen prøver å få deg til å slåss?

Vil du alltid være den første og den viktigste?

Hva sa Jesus til disiplene sine da de kranglet om dette?

Er det bra å skryte?

Jesus forteller en historie om en fariseer og en skatteoppkrever.

Hvorfor vi ikke må lyve

Se hva Jehova gjorde med Ananias og Saffira.

Hvorfor vi blir syke

Kommer det alltid til å være slik at mennesker blir syke?

Du må aldri bli en tyv!

Lær om fire personer som tok noe som ikke tilhørte dem.

Kan de som gjør gale ting, forandre seg?

Eksemplet med Saulus og med en skjøge, gir oss svar på det.

Hvorfor det er vanskelig å gjøre det som er riktig

Hvordan kommer onde mennesker til å reagere hvis du ikke gjør som de vil?

Hvem er din Gud?

Folk tilber mange guder. Hva bør du gjøre? Lær av tre unge hebreere.

Hvordan vi kan vite hvem vi skal være lydige mot

«Betal ... tilbake til keiseren de ting som keiserens er, men til Gud de ting som Guds er.»

Liker Gud alle selskaper og fester?

Visste du at Bibelen nevner flere selskaper og fester? Vi kan finne ut hva Gud syntes om dem.

Hvordan vi kan få hjelp når vi er redde

Den store Lærer sa ikke at det kom til å være lett å tjene Jehova. Men vi kan få hjelp til å være modige.

Hvor vi kan få trøst

Hva kan du gjøre hvis du er lei deg eller føler deg helt alene?

Hvordan Jesus ble beskyttet

Lær om de måtene Jehova beskyttet Jesus på da noen ville drepe ham da han var liten.

Jesus kan beskytte oss

Da Jesus var på jorden, viste han hvordan han kan beskytte dem som elsker ham.

Hva skjer med oss hvis vi dør?

Trenger vi å være redd for døden eller for noen som har dødd?

Hvis vi dør, kan vi våkne igjen!

Gud gav Jesus makt til å gjøre døde mennesker, også barn, levende igjen.

Vi må huske det Jehova og Jesus har gjort

Jesus viste disiplene sine noe spesielt de skulle gjøre for å huske det Jehova og Jesus har gjort.

Hvorfor vi bør elske Jesus

Han gav sitt fullkomne liv for at vi skal få evig liv!

Gud husker på sin Sønn

Jesus blir oppreist.

Hvordan vi kan gjøre Gud glad

Et bibelsk ordspråk sier: «Vær vis, min sønn, og gled mitt hjerte.»

Barn som gjør Gud glad

Hva kan du gjøre for å gjøre Gud glad?

Hvorfor må vi arbeide?

Å arbeide er bra for både hjernen og kroppen vår. Du kan lære å like det.

Hvem er våre brødre og søstre?

Omfatter det også slike som ikke er barn av våre foreldre?

Vi bør velge venner som elsker Gud

«Bli ikke villedet. Dårlig omgang ødelegger gode vaner.»

Hva er Guds rike? Hvordan viser vi at vi vil det skal komme?

Når Jesus styrer over hele jorden, skal han innføre store forandringer.

En verden ble ødelagt av vann — vil det skje igjen?

De rettferdige skal leve evig på jorden.

Hvordan vi kan vite at Harmageddon er nær

Vi ser tegnet overalt rundt oss.

Guds fredelige, nye verden — du kan få leve der

Hva må du gjøre for å kunne få glede deg over dette i all evighet?