Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 LEKSJON 10

Hvordan du kan finne den sanne religion

Hvordan du kan finne den sanne religion

Hvis du ønsker å være Guds venn, må du utøve den religion Gud godkjenner. Jesus sa at «de sanne tilbedere» skulle tilbe Gud i samsvar med det som er «sannhet». ( Johannes 4: 23, 24) Det finnes bare én rett måte å tilbe Gud på. (Efeserne 4: 4⁠—6) Den sanne religion fører til evig liv, og falsk religion fører til tilintetgjørelse. — Matteus 7: 13, 14.

Du kan se hva som er den sanne religion, ved å iaktta dem som utøver den. Ettersom Jehova er god, må de som er hans sanne tilbedere, være gode mennesker. Akkurat som et godt epletre frambringer gode epler, frambringer den sanne religion gode mennesker. — Matteus 7: 15⁠—20.

Jehovas venner har dyp respekt for Bibelen. De vet at Bibelen kommer fra Gud. De lar det som står i den, lede dem, løse deres problemer og hjelpe dem til å lære Gud å kjenne. (2. Timoteus 3: 16) De prøver å praktisere det de lærer.

 Jehovas venner viser hverandre kjærlighet. Jesus viste folk kjærlighet ved å lære dem om Gud og ved å helbrede dem som var syke. De som utøver den sanne religion, viser også andre kjærlighet. I likhet med Jesus ser de ikke ned på dem som er fattige, eller som tilhører en annen etnisk gruppe. Jesus sa at menneskene skulle se hvem som var hans disipler, på den kjærlighet de viste hverandre. — Johannes 13: 35.

Guds venner ærer Guds navn, Jehova. Ville du regne en som ikke ville bruke navnet ditt, som en nær venn av deg? Nei. Når vi har en venn, bruker vi navnet hans og snakker pent om ham til andre. De som vil være Guds venner, må derfor bruke navnet hans og fortelle andre om ham. Jehova vil at vi skal gjøre det. — Matteus 6: 9; Romerne 10: 13, 14.

Guds venner forteller folk om Guds rike, slik Jesus gjorde. Guds rike er den himmelske regjering som skal gjøre jorden til et paradis. Guds venner gjør andre kjent med dette gode budskap om Guds rike. — Matteus 24: 14.

Jehovas vitner går inn for å være Guds venner. De har respekt for Bibelen og har kjærlighet til hverandre. De bruker Guds navn og ærer det og lærer andre om Guds rike. Jehovas vitner praktiserer den sanne religion på jorden i dag.