Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 3

Jehova åpenbarer sin hensikt

Jehova åpenbarer sin hensikt

FOKUS I KAPITLET

Jehova gir gradvis økt forståelse av sin hensikt, men bare til dem som frykter ham

1, 2. Hvordan har Jehova åpenbart sin hensikt for menneskene?

KJÆRLIGE foreldre lar barna sine være med på samtaler om ting som gjelder familien. Men de viser skjønn når det gjelder hvor mye informasjon de gir barna. De forteller ikke barna flere detaljer enn de mener barna er modne nok til å forstå.

2 På lignende måte har Jehova åpenbart sin hensikt gradvis for den menneskelige familie. Han har bare gitt økt kunnskap og forståelse når han har visst at tiden har vært inne til det. La oss ta et lite overblikk over hvordan Jehova har åpenbart sannheter om Riket opp gjennom historien.

Hvorfor ble det behov for Riket?

3, 4. Forutbestemte Jehova historiens gang? Forklar.

3 Det messianske rike hørte opprinnelig ikke med til Jehovas hensikt. Hvorfor ikke? Fordi Jehova ikke forutbestemte historiens gang – han skapte jo menneskene med en fri vilje. Han fortalte Adam og Eva hva hans hensikt med menneskene gikk ut på, ved å si: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere.» (1. Mos 1:28) Jehova krevde også at de respekterte hans normer for godt og ondt. (1. Mos 2:16, 17) Adam og Eva kunne ha valgt å forbli lojale mot ham. Hvis de og etterkommerne deres hadde vært lojale, ville vi ikke hatt behov for at Riket med Kristus som Konge skulle gjennomføre Guds hensikt. Hele jorden ville nå ha vært fylt av fullkomne mennesker som alle tilbad Jehova.

4 Det at Satan, Adam og Eva gjorde opprør, fikk ikke Jehova til å oppgi sin hensikt med jorden – å fylle den med en fullkommen menneskeslekt. Han bare justerte sin måte å gjennomføre den på. Hans hensikt er ikke som et tog som må følge ett bestemt spor for å komme dit det skal, og som noen kan få til å spore av. Når Jehova har uttrykt sin hensikt, er det ingen makt i universet som kan hindre at den blir gjennomført. (Les Jesaja 55:11.) Hvis det oppstår et  problem som gjør at ett spor kan bli blokkert, bruker Jehova et annet spor. * (2. Mos 3:14, 15) Når hans tid er inne, informerer han sine lojale tjenere om den nye måten han vil gjennomføre sin hensikt på.

5. Hvordan reagerte Jehova på opprøret i Eden?

5 Som en reaksjon på opprøret i Eden bestemte Jehova seg for å opprette Riket. (Matt 25:34) På dette mørke tidspunktet i menneskehetens historie kom Jehova med de første opplysningene om det redskapet han ville bruke for å gjenreise menneskeheten og rette opp skadene etter Satans nytteløse forsøk på å tilrane seg makt. (1. Mos 3:14–19) Men Jehova gav ikke detaljerte opplysninger om Riket med én gang.

Jehova begynner å åpenbare sannheter om Riket

6. Hva lovte Jehova, men hva åpenbarte han ikke?

6 I den aller første profetien i Bibelen lovte Jehova at en «ætt», eller et «avkom», skulle knuse slangen. (Les 1. Mosebok 3:15; fotn.) Men identiteten til denne ætten og til slangens ætt ble ikke åpenbart på dette tidspunktet. Det skulle faktisk gå omkring 2000 år før Jehova kastet mer lys over slike detaljer. *

7. Hvorfor ble Abraham utvalgt, og hva kan vi lære av det?

7 Med tiden bestemte Jehova at den lovte ætt skulle komme gjennom Abraham. Abraham ble utvalgt fordi han «lyttet til [Jehovas] røst». (1. Mos 22:18) Vi lærer noe viktig av dette: Jehova åpenbarer sin hensikt bare for dem som har ærefrykt for ham. – Les Salme 25:14.

8, 9. Hvilke sannheter om den lovte ætt åpenbarte Jehova for Abraham og Jakob?

8 Da Jehova talte til sin venn Abraham gjennom en engel, åpenbarte han for første gang denne viktige sannheten: Den lovte ætt, det lovte avkommet, skulle være et menneske. (1. Mos 22:15–17, fotn.; Jak 2:23) Men hvordan skulle dette mennesket knuse slangen? Hvem var slangen? Senere åpenbaringer skulle komme til å kaste lys over disse spørsmålene.

9 Jehova bestemte at den lovte ætt skulle komme gjennom Abrahams sønnesønn Jakob, en mann som viste stor tro på Ham. (1. Mos 28:13–22) Ved hjelp av Jakob gjorde Jehova det kjent at den lovte ætt skulle være en etterkommer av Jakobs sønn Juda. Jakob profeterte at denne etterkommeren av Juda skulle få et ‘septer’, en stav som symboliserte kongelig myndighet, og at ‘folkene skulle adlyde’ ham. (1. Mos 49:1, 10) På denne måten viste Jehova at den lovte ætt skulle være en hersker, en konge.

10, 11. Hvorfor åpenbarte Jehova sin hensikt for David og Daniel?

10 Omkring 650 år etter Judas tid åpenbarte Jehova mer om sin hensikt for kong David, en etterkommer av Juda. Jehova beskrev David som «en mann etter sitt hjerte». (1. Sam 13:14; 17:12; Apg 13:22) Fordi David hadde  ærefrykt for Jehova, valgte Jehova å inngå en pakt med ham – han lovte at en av Davids etterkommere skulle herske som konge for evig. – 2. Sam 7:8, 12–16.

11 Cirka 500 år senere brukte Jehova profeten Daniel til å komme med opplysninger om nøyaktig hvilket år denne salvede kongen, eller Messias, skulle stå fram på jorden. (Dan 9:25) Daniel var «høyt verdsatt» av Jehova. Hvorfor? Fordi han hadde dyp respekt for Jehova og stadig tjente ham. – Dan 6:16; 9:22, 23.

12. Hva fikk Daniel beskjed om å gjøre, og hvorfor?

12 Selv om Jehova brukte trofaste profeter som Daniel til å nedskrive en mengde detaljer om den lovte ætt, Messias, var hans tid ennå ikke inne til at hans tjenere fullt ut skulle forstå betydningen av det han inspirerte dem til å skrive. Daniel fikk for eksempel et profetisk syn som blant annet handlet om opprettelsen av Guds rike, og fikk så beskjed om å forsegle profetien fram til Jehovas fastsatte tid. På dette framtidige tidspunktet skulle den sanne kunnskap «bli stor». – Dan 12:4.

Jehova brukte trofaste menn som Daniel til å nedskrive detaljer om det messianske rike

Jesus kaster lys over Guds hensikt

13. (a) Hvem var den lovte ætt? (b) Hvordan kastet Jesus lys over profetien i 1. Mosebok 3:15?

13 Jehova viste klart og tydelig at Jesus var den lovte ætt, den etterkommeren av David som skulle herske som Konge. (Luk 1:30–33; 3:21, 22) Da Jesus begynte sin tjeneste, var det som om solen steg opp og skinte på menneskenes kunnskap om Guds hensikt. (Matt 4:13–17) Jesus fjernet for eksempel enhver tvil angående identiteten til den «slangen» som er nevnt i 1. Mosebok 3:14, 15, da han kalte Djevelen en «morder» og «løgnens far». (Joh 8:44, NO 2011) I den åpenbaringen Jesus gav Johannes, viste han at «den opprinnelige slange» er «han som kalles Djevelen og Satan». * (Les Åpenbaringen 1:1; 12:9.) I den samme åpenbaringen viste Jesus også hvordan han – den lovte ætt – til slutt skal oppfylle den profetien som ble uttalt i Eden, ved å knuse og tilintetgjøre Satan. – Åp 20:7–10.

14–16. Forstod disiplene i det første århundre alltid den fulle betydningen av de sannhetene Jesus åpenbarte? Forklar.

14 Som vi så i kapittel 1 i denne boken, snakket Jesus mye om Guds rike. Men han gav ikke alltid disiplene så detaljerte opplysninger som de gjerne ville ha. Selv når han kom med konkrete detaljer, tok det lang tid – i noen tilfeller mange hundre år – før hans etterfølgere begynte å få full forståelse av de sannhetene deres Herre hadde åpenbart. La oss se på noen eksempler.

15 I år 33 gjorde Jesus det klart at de som skulle herske sammen med Kongen i Guds rike, skulle bli tatt fra jorden og oppreist til liv som åndeskapninger i himmelen. Men disiplene forstod ikke dette med én gang. (Dan 7:18;  Joh 14:2–5) I det samme året viste Jesus ved hjelp av illustrasjoner at Riket ikke skulle bli opprettet før lenge etter at han hadde steget opp til himmelen. (Matt 25:14, 19; Luk 19:11, 12) Disiplene forstod ikke dette viktige punktet og spurte senere den oppstandne Jesus: «Gjenoppretter du riket for Israel på denne tiden?» Men Jesus valgte å la være å åpenbare flere detaljer på det tidspunktet. (Apg 1:6, 7) Jesus fortalte også at han skulle ha «andre sauer», som ikke skulle være en del av den «lille hjord» av hans medregenter. (Joh 10:16; Luk 12:32) Hans etterfølgere fikk ikke en klar forståelse av hvem disse to gruppene består av, før en god stund etter at Riket var blitt opprettet i 1914.

16 Det var mye Jesus kunne ha fortalt disiplene mens han var sammen med dem på jorden, men han visste at de ikke kunne «bære det» da. (Joh 16:12) Det er ikke tvil om at det ble åpenbart mye kunnskap om Riket i det første århundre. Men tiden var ennå ikke inne til at kunnskapen om Riket skulle «bli stor».

Den sanne kunnskap blir stor i «endens tid»

17. Hva må vi gjøre for å forstå sannhetene om Riket, men hva er også nødvendig?

17 Jehova lovte Daniel at mange i «endens tid» skulle «fare omkring», og at det var da «den sanne kunnskap» om Guds hensikt skulle bli stor. (Dan 12:4) De som vil ha denne kunnskapen, må anstrenge seg for å få den. Et oppslagsverk sier at en form av det hebraiske verbet som er oversatt med «fare omkring», uttrykker tanken om å undersøke en bok svært grundig. Men uansett hvor grundig vi undersøker Bibelen, kan vi ikke få den rette forståelsen av sannhetene om Riket hvis ikke Jehova gir oss dette privilegiet. – Les Matteus 13:11.

18. Hvordan har de som frykter Jehova, vist tro og ydmykhet?

 18 Akkurat som Jehova gradvis åpenbarte sannheter om Riket i perioden før 1914, har han fortsatt å gjøre det i endens tid. Som vi skal se i kapitlene 4 og 5 i denne boken, har Guds folk vært nødt til å justere sin forståelse en rekke ganger i løpet av de siste 100 årene. Betyr dette at de ikke har Jehovas støtte? På ingen måte! Jehova støtter dem. Hvorfor? Fordi de som frykter ham, har vist tro og ydmykhet – to egenskaper han setter stor pris på. (Hebr 11:6; Jak 4:6) Jehovas tjenere har tro på at alle løftene i Guds Ord vil bli oppfylt. Og de viser ydmykhet når de innrømmer at de ikke har forstått nøyaktig hvordan disse løftene ville gå i oppfyllelse. Denne ydmyke innstillingen kommer til uttrykk i Vagt-Taarnet for 1. mai 1925, hvor det står: «Vi vet at Herren er sin egen fortolker, og at han vil fortolke sitt Ord for sitt folk på sin egen velbehagelige måte og til sin egen rette tid.»

«Herren . . . vil fortolke sitt Ord for sitt folk på sin egen velbehagelige måte og til sin egen rette tid»

19. Hva har Jehova nå latt oss forstå, og hvorfor?

19 Da Riket ble opprettet i 1914, hadde Guds folk bare en delvis forståelse av hvordan profetier knyttet til Riket skulle bli oppfylt. (1. Kor 13:9, 10, 12) I vår iver etter å se Guds løfter bli oppfylt har vi noen ganger trukket uriktige konklusjoner. Opp gjennom årene har vi tydelig sett visdommen i en annen uttalelse i det Vagt-Taarnet vi siterte fra i det forrige avsnittet. Artikkelen sier: «Det ser ut til å være en sikker regel å følge at en profeti ikke kan forstås før den er oppfylt, eller er i ferd med å bli oppfylt.» Nå som vi er kommet langt inn i endens tid, er det mange profetier om Riket som er blitt oppfylt, og som er i ferd med å bli det. Fordi Guds tjenere er ydmyke og er villige til å la seg korrigere, har Jehova latt vår forståelse av hans hensikt bli mer fullstendig. Den sanne kunnskap er blitt stor!

 Justerte forståelser prøver og sikter Guds folk

20, 21. Hvordan ble de kristne i det første århundre berørt av justerte forståelser?

20 Når Jehova gir oss en justert forståelse av sannheten, fungerer dette som en prøve på vår hjertetilstand. Vil tro og ydmykhet motivere oss til å godta forandringene? Kristne som levde i midten av det første århundre, ble prøvd på denne måten. Tenk deg at du er en kristen jøde som levde på den tiden. Du har dyp respekt for Moseloven og er stolt av din nasjonale arv. Men nå leser du i inspirerte brev fra apostelen Paulus at Moseloven ikke er bindende lenger, og at Jehova har forkastet det kjødelige Israel og isteden samler inn et åndelig Israel, som består av både jøder og ikke-jøder. (Rom 10:12; 11:17–24; Gal 6:15, 16; Kol 2:13, 14) Hvordan ville du ha reagert?

21 Ydmyke kristne godtok Paulus’ inspirerte forklaring og ble velsignet av Jehova. (Apg 13:48) Andre nektet å godta justeringene og ville holde fast ved sin egen forståelse. (Gal 5:7–12) Hvis slike personer ikke forandret syn, ville de miste muligheten til å bli Kristi medregenter. – 2. Pet 2:1.

22. Hva synes du om de klargjøringene vi får når det gjelder vår forståelse av Guds hensikt?

22 I de siste tiårene har Jehova gitt oss økt forståelse av det som har med Riket å gjøre. Han har for eksempel hjulpet oss til å få en klarere forståelse av når de som skal være Rikets undersåtter, vil bli skilt fra dem som ikke er lydhøre – akkurat som sauer blir skilt fra geiter. Han har også lært oss når de 144 000 vil være fulltallige, hva Jesu illustrasjoner om Riket betyr, og når de siste av de salvede vil bli oppreist til himmelsk liv. * Hvordan reagerer du på slike klargjøringer? Blir troen din styrket? Betrakter du dem som beviser for at Jehova fortsetter å undervise sitt ydmyke folk? De følgende kapitlene i denne boken vil styrke din overbevisning om at Jehova gradvis åpenbarer sin hensikt for dem som frykter ham.

^ avsn. 4 Guds navn er en form av det hebraiske verbet som betyr «å bli». Jehovas navn innebærer at han er den som oppfyller sine løfter. Se rammen «Betydningen av Guds navn» i kapittel 4.

^ avsn. 6 Selv om dette kan virke som veldig lang tid i dag, må vi huske at menneskene levde mye lenger på den tiden. Overlevering av informasjon fra Adam til Abraham trengte ikke å gå gjennom mer enn fire ledd. Adams levetid overlappet levetiden til Lamek, Noahs far. Lameks levetid overlappet levetiden til Sem, Noahs sønn. Og Sems levetid overlappet levetiden til Abraham. – 1. Mos 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ avsn. 13 På originalspråket forekommer ordet «Satan» 18 ganger i De hebraiske skrifter som betegnelse på Djevelen. «Satan» forekommer imidlertid over 30 ganger i De kristne greske skrifter. De hebraiske skrifter la ikke overdrevent stor vekt på Satan, men fokuserte på identifiseringen av Messias. Da Messias kom, avslørte han Satan fullstendig, slik det framgår av De kristne greske skrifter.

^ avsn. 22 Det blir redegjort for noen av disse justerte forståelsene i følgende numre av Vakttårnet: 15. oktober 1995, sidene 23–28; 15. januar 2008, sidene 20–24; 15. juli 2008, sidene 17–21; 15. juli 2013, sidene 9–14.