Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 17

Opplæring av Rikets forkynnere

Opplæring av Rikets forkynnere

FOKUS I KAPITLET

Hvordan teokratiske skoler hjelper Rikets forkynnere til å ta hånd om sine oppgaver

1–3. Hvordan utvidet Jesus forkynnelsesarbeidet, og hvilke spørsmål oppstår?

I TO år forkynte Jesus i hele Galilea. (Les Matteus 9:35–38.) I mange byer og landsbyer underviste han i synagogene og forkynte det gode budskap om Riket. Overalt hvor han forkynte, strømmet store folkemengder til ham. «Høsten er stor», sa Jesus, og det var behov for flere arbeidere.

2 Jesus traff tiltak for å utvide forkynnelsesarbeidet. Hva gjorde han? Han sendte sine tolv apostler «ut for å forkynne Guds rike». (Luk 9:1, 2) Apostlene lurte sikkert på hvordan de skulle utføre dette arbeidet. Før Jesus sendte dem av sted, gav han dem omtenksomt noe som hans himmelske Far hadde gitt ham – opplæring.

3 Dette får oss kanskje til å spørre: Hva slags opplæring fikk Jesus av sin Far? Hvilken opplæring gav Jesus apostlene? Og hvordan er det i dag – har den messianske Kongen gitt sine etterfølgere opplæring for at de skal kunne utføre sin tjeneste? Hvordan har han i så fall gjort det?

«Akkurat som Faderen har lært meg»

4. Når og hvor ble Jesus opplært av sin Far?

4 I løpet av sin tjeneste gav Jesus klart og tydelig uttrykk for at han var blitt opplært av sin Far. Ved en anledning sa han: «Akkurat som Faderen har lært meg, sier jeg disse ting.» (Joh 8:28) Når og hvor var Jesus blitt opplært? Hans opplæring begynte åpenbart like etter at han ble skapt som Guds førstefødte Sønn. (Kol 1:15) Mens Sønnen var sammen med sin Far i himmelen, kunne han i utallige år lytte til og iaktta den «Store Veileder». (Jes 30:20) Sønnen fikk derfor en helt unik opplæring når det gjelder hans Fars egenskaper, gjerninger og hensikter.

5. Hvilken opplæring gav Jehova sin Sønn med tanke på den tjenesten han skulle utføre på jorden?

5 Med tiden gav Jehova sin Sønn opplæring med tanke på den tjenesten han skulle utføre på jorden. La oss se på en profeti som beskriver forholdet mellom den Store Veileder og hans førstefødte Sønn. (Les Jesaja 50:4, 5.) Ifølge profetien vekket Jehova sin Sønn «morgen etter morgen». Dette  språkbildet overbringer tanken om en lærer som vekker sin elev tidlig om morgenen for å undervise ham. Et bibelsk oppslagsverk gir denne kommentaren: «Jehova . . . setter ham på en måte på skolebenken som en elev, og lærer ham hva og hvordan han skal forkynne.» På denne himmelske «skolen» lærte Jehova sin Sønn ‘hva han skulle si, og hva han skulle tale’. (Joh 12:49) Faderen lærte også sin Sønn hvordan han skulle undervise. * Mens Jesus var på jorden, gjorde han god bruk av det han hadde lært, ikke bare i sin egen tjeneste, men også ved at han lærte sine etterfølgere hvordan de skulle utføre sin tjeneste.

6, 7. (a) Hvilken opplæring gav Jesus apostlene, og hva satte denne opplæringen dem i stand til å gjøre? (b) Hva slags opplæring har Jesus sørget for at hans etterfølgere i vår tid har fått?

6 Hvilken opplæring var det Jesus gav apostlene? Ifølge Matteus, kapittel 10, gav han dem konkrete instrukser i forbindelse med den tjenesten de skulle utføre. Han forklarte blant annet hvor de skulle forkynne (versene 5, 6), hvilket budskap de skulle forkynne (vers 7), hvor viktig det var å stole på Jehova (versene 9, 10), hvordan de skulle henvende seg til folk (versene 11–13), hva de skulle gjøre når de ble avvist (versene 14, 15), og hvordan de skulle reagere når de ble forfulgt (versene 16–23). * Den klare veiledningen Jesus gav apostlene, satte dem i stand til å gå i spissen for arbeidet med å forkynne det gode budskap i det første århundre.

7 Hvordan er det i vår tid? Jesus, Kongen i Guds rike, har gitt sine etterfølgere det viktigste oppdraget de kunne få, nemlig å forkynne «dette gode budskap om riket . . . på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene». (Matt 24:14) Har Kongen lært oss opp til å utføre dette ytterst viktige arbeidet? Det har han virkelig! Fra himmelen har Kongen sørget for at hans etterfølgere har fått opplæring som har satt dem i stand til å forkynne for utenforstående og til å ta hånd om spesielle ansvarsoppgaver i menigheten.

Opplæring av forkynnere

8, 9. (a) Hva var hovedformålet med den teokratiske tjenesteskolen? (b) Hvordan har midtukemøtet hjulpet deg til å bli flinkere til å forkynne?

8 Jehovas organisasjon har i mange år brukt stevner og menighetsmøter – blant annet tjenestemøtet – for å gi Guds folk opplæring med tanke på tjenesten. Men fra 1940-årene av begynte ansvarlige brødre ved hovedkontoret å sørge for at det ble gitt opplæring ved hjelp av forskjellige skoler.

9 Den teokratiske tjenesteskolen. Som vi så i det forrige kapitlet, kom denne skolen i gang i 1943. Var formålet med opplæringen på denne skolen bare å sette elevene i stand til å holde gode taler på menighetsmøtene? Nei. Hovedformålet med skolen var å lære Guds folk å bruke den gaven som taleevnen er, til å lovprise Jehova i tjenesten. (Sal 150:6) Skolen hjalp alle de brødrene og søstrene som var tilmeldt, til  å bli dyktigere forkynnere av Riket. Nå blir slik opplæring gitt på midtukemøtet.

10, 11. Hvem kan nå bli invitert til å gjennomgå Gilead-skolen, og hva er formålet med undervisningen der?

10 Vakttårnets bibelskole Gilead. Undervisningen ved det som nå heter Vakttårnets bibelskole Gilead, begynte mandag 1. februar 1943. Skolen var opprinnelig lagt opp med tanke på opplæring av pionerer og andre heltidstjenere som skulle sendes ut som misjonærer et eller annet sted i verden. Men siden oktober 2011 har man bare invitert forkynnere som allerede er i en form for spesiell heltidstjeneste – det vil si spesialpionerer, reisende tilsynsmenn og deres koner, betelitter og feltmisjonærer som ennå ikke har gjennomgått skolen.

11 Hva er formålet med undervisningen på Gilead-skolen? En erfaren Gilead-lærer svarer: «Å styrke elevenes tro ved hjelp av et grundig studium av Guds Ord og å hjelpe dem til å framelske de åndelige egenskapene de trenger for å mestre utfordringer de vil møte i sine oppgaver. Et annet viktig formål med undervisningen er å gi elevene et enda sterkere ønske om å delta i evangeliseringsarbeidet.» – Ef 4:11.

12, 13. Hvilken betydning har Gilead-skolen hatt for det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet? Nevn et eksempel.

12 Hvilken betydning har Gilead-skolen hatt for det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet? Siden 1943 har over 8500 brødre og søstre fått opplæring ved denne skolen, * og Gilead-misjonærer har tjent i mer enn 170 land og områder verden over. Misjonærene gjør god bruk av den opplæringen de har fått. Ved sin iver er de gode eksempler i tjenesten, og de lærer andre å vise den samme iver. I mange tilfeller har misjonærene gått i spissen for arbeidet i områder hvor det var få, om i det hele tatt noen, forkynnere av Riket.

13 Tenk på det som skjedde i Japan, hvor den organiserte offentlige forkynnelsen så godt som stoppet opp under den andre verdenskrig. I august 1949 var det under 10 forkynnere i Japan. Men før det året var omme, var 13 Gilead-misjonærer travelt opptatt med å forkynne i Japan. Senere kom det mange flere misjonærer. Til å begynne med konsentrerte misjonærene seg om de store byene; senere utvidet de virksomheten til andre byer. Misjonærene oppmuntret begeistret dem de studerte med, og andre til å bli pionerer. Den nidkjærhet misjonærene viste, gav enestående resultater. Nå er det over 216 000 Rikets forkynnere i Japan, og nesten 40 prosent av dem tjener som pionerer! *

14. Hva er de teokratiske skolene et mektig vitnesbyrd om? (Se også rammen « Skoler som gir opplæring til forkynnere av Riket».)

14 Andre teokratiske skoler. Pionertjenesteskolen, Bibelskolen for kristne ektepar og Bibelskolen for ugifte brødre har hjulpet elevene til å vokse åndelig sett og til å ta ledelsen i evangeliseringsarbeidet med iver. * Alle disse teokratiske  skolene er et mektig vitnesbyrd om at vår Konge fullt ut har utrustet sine etterfølgere så de kan utføre sin tjeneste. – 2. Tim 4:5.

Brødre blir opplært til å ta hånd om spesielle ansvarsoppgaver

15. På hvilken måte ønsker menn som tjener i ansvarsfulle stillinger, å etterligne Jesus?

15 Tenk tilbake på det vi leste i Jesajas profeti om hvordan Jesus ble opplært av Jehova. På denne himmelske «skolen» lærte Sønnen å «svare den trette med et ord». (Jes 50:4) Jesus satte denne veiledningen ut i livet. Da han var på jorden, gav han «ny styrke» til dem som ‘slet og var tynget av byrder’. (Matt 11:28–30) Menn som tjener i ansvarsfulle stillinger, ønsker å etterligne Jesus ved å gi sine brødre og søstre ny styrke. Og for å hjelpe kvalifiserte brødre til å tjene sine trosfeller på en enda bedre måte er det blitt opprettet forskjellige skoler.

16, 17. Hva er formålet med Rikets tjenesteskole? (Se også fotnoten.)

16 Rikets tjenesteskole. Det første kurset ved denne skolen begynte den 9. mars 1959 i South Lansing i staten  New York. Reisende tilsynsmenn og menighetstjenere (som menighetenes tilsynsmenn da ble kalt) ble invitert til et kurs som varte i én måned. Senere ble kurset oversatt fra engelsk til andre språk, og etter hvert fikk brødre over hele verden den samme opplæringen. *

Bror Lloyd Barry underviser en klasse ved Rikets tjenesteskole i Japan i 1970

17 Jehovas vitners årbok for 1962 (på engelsk) sa følgende om formålet med Rikets tjenesteskole: «I denne meget travle verden må en tilsynsmann i Jehovas vitners menighet være en mann som kan organisere livet sitt slik at han kan vie alle i menigheten den nødvendige oppmerksomhet og være til velsignelse for dem. På den annen side må han ikke forsømme sin egen familie fordi han er så opptatt av menigheten, men han må vise at han har et sunt sinn. Menighetstjenerne [tilsynsmennene] over hele verden har virkelig fått en enestående mulighet når de nå kan samles til Kurs i Rikets tjeneste for å få opplæring som vil hjelpe dem til å gjøre det Bibelen sier at en tilsynsmann bør kunne gjøre.» – 1. Tim 3:1–7; Tit 1:5–9.

18. Hvordan har alle som tilhører Guds folk, nytte av Rikets tjenesteskole?

 18 Alle som tilhører Guds folk, har nytte av Rikets tjenesteskole. Hvordan? Når eldste og menighetstjenere anvender det de har lært på skolen, gir de i likhet med Jesus sine trosfeller ny styrke. Blir du ikke glad når en omsorgsfull eldste eller menighetstjener sier noen vennlige ord, lytter oppmerksomt eller kommer på et oppmuntrende besøk? (1. Tess 5:11) Slike menn er til stor velsignelse for de menighetene de tilhører!

19. Hvilke andre skoler fører undervisningsutvalget tilsyn med, og hva er formålet med disse skolene?

19 Andre teokratiske skoler. Det styrende råds undervisningsutvalg fører tilsyn med andre skoler som gir opplæring til brødre som har ansvarsoppgaver i organisasjonen. Disse skolene er tilrettelagt for å hjelpe ansvarlige brødre – eldste, reisende tilsynsmenn og medlemmer av utvalgene ved avdelingskontorene – til å kunne ta hånd om sine mange oppgaver på en enda bedre måte. Undervisningen, som er basert på Bibelen, oppmuntrer brødrene til å ta vare på sin egen åndelighet og til å følge bibelske prinsipper når de tar seg av de dyrebare sauene som Jehova har betrodd dem omsorgen for. – 1. Pet 5:1–3.

Den første klassen ved Tjenesteopplæringsskolen i Malawi i 2007

20. Hvorfor kunne Jesus si at vi alle er «lært av Jehova», og hva er du fast bestemt på å gjøre?

20 Det er tydelig at den messianske Kongen har sørget for at hans etterfølgere er godt opplært. Opplæringen har kommet ovenfra: Jehova lærte opp sin Sønn, og Sønnen har lært opp sine etterfølgere. Jesus kunne derfor si at vi alle er «lært av Jehova». (Joh 6:45; Jes 54:13) La oss være fast bestemt på å dra full nytte av den opplæringen som vår Konge har gjort tilgjengelig for oss. Og la oss huske at det viktigste formålet med all denne opplæringen er at den skal hjelpe oss til å holde oss åndelig sterke, slik at vi kan fullføre vår tjeneste.

^ avsn. 5 Hvordan vet vi at Faderen lærte Sønnen hvordan han skulle undervise? Tenk over dette: Ved at Jesus gjorde utstrakt bruk av illustrasjoner i sin undervisning, oppfylte han en profeti som ble nedskrevet flere århundrer før han ble født. (Sal 78:2; Matt 13:34, 35) Det er åpenbart at Jehova, denne profetiens Opphavsmann, god tid i forveien hadde bestemt at hans Sønn skulle undervise ved hjelp av illustrasjoner, eller lignelser. – 2. Tim 3:16, 17.

^ avsn. 6 Flere måneder senere utpekte Jesus «sytti andre og sendte dem ut . . . to og to» for å forkynne. Også dem gav han opplæring. – Luk 10:1–16.

^ avsn. 12 Noen elever har gjennomgått Gilead-skolen mer enn én gang.

^ avsn. 13 Flere opplysninger om hvilken betydning Gilead-misjonærer har hatt for forkynnelsen verden over, finnes i kapittel 23 i boken Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike.

^ avsn. 14 De to sistnevnte skolene er blitt erstattet av Skolen for kristne forkynnere.

^ avsn. 16 Nå kan alle eldste dra nytte av kurs ved Rikets tjenesteskole, som i dag blir holdt med noen års mellomrom og er av varierende lengde. Siden 1984 har også menighetstjenerne (i den nåværende betydningen av betegnelsen) fått opplæring ved denne skolen.