Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Til venstre: Friluftsmøte i London i 1945; til høyre: Spesiell stevnedag i Malawi i 2012

 DEL 5

Opplæring under Riket – Kongens tjenere blir opplært

Opplæring under Riket – Kongens tjenere blir opplært

 DU SMILER varmt til taleren på podiet. Det er en ung bror fra din menighet, og han har nå sitt første oppdrag på et stevne. Mens du gleder deg over å lytte til talen hans, reflekterer du over hvor fin opplæring Guds folk får. Du husker denne unge mannens første oppdrag på podiet – og se så dyktig han har blitt! Han har gjort store framskritt etter å ha gjennomgått Pionertjenesteskolen. Og nylig har han og hans kone gjennomgått Skolen for kristne forkynnere. Idet du klapper for brorens flotte tale, ser du deg rundt og tenker på den undervisningen Guds folk overalt får.

Bibelen sier at det skulle komme en tid da alle Guds tjenere skulle være «lært av Jehova». (Jes 54:13) Vi lever i den tiden. Vi blir opplært både gjennom publikasjonene våre og på møtene, stevnene og de forskjellige skolene som er tilrettelagt for å forberede oss til bestemte oppgaver i Jehovas organisasjon. I denne delen skal vi se hvordan all denne opplæringen er et tydelig bevis for at Guds rike hersker i dag.

I DENNE DELEN

KAPITTEL 16

Guds folk kommer sammen for å tilbe

Hvordan kan man få størst utbytte av møter for tilbedelse av Jehova?

KAPITTEL 17

Opplæring av Rikets forkynnere

Hvordan har teokratiske skoler hjulpet Rikets forkynnere til å ta hånd om sine oppgaver?