Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 11

Moralsk lutring – Guds hellighet gjenspeiles

Moralsk lutring – Guds hellighet gjenspeiles

FOKUS I KAPITLET

Hvordan Kongen har lært sine undersåtter å respektere Guds moralnormer

Forestill deg at du går inn i porten til den ytre forgården til Jehovas store åndelige tempel

1. Hvilket ærefryktinngytende syn fikk Esekiel?

TENK deg at du hadde en lignende opplevelse som den profeten Esekiel hadde for omkring 2500 år siden. Se det for deg: Du nærmer deg et enormt, strålende tempelkompleks. Du blir møtt av en mektig engel som vil vise deg dette ærefryktinngytende stedet! Du går opp de sju trappetrinnene til en av de tre portene. Disse portbygningene gir deg en følelse av dyp ærbødighet. De rager over 30 meter i været. Inni portbygningene er det vaktrom. De elegante søylene er utsmykket med palmelignende detaljer. – Esek 40:1–4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) Hva står templet i synet for? (Se også fotnoten.) (b) Hva kan vi lære av ulike trekk ved templets porter?

2 Dette er det åndelige tempel, som Esekiel fikk et syn av. Hans detaljerte beskrivelse fyller kapitlene 40 til 48 i hans profetiske bok. Dette templet står for Jehovas ordning for ren tilbedelse. Hvert trekk ved det lærer oss noe viktig når det gjelder vår tilbedelse nå i de siste dager. * Hva står de høye portene for? De minner oss om at de som trer inn i Jehovas ordning for ren tilbedelse, må leve etter Guds opphøyde og rettferdige normer. Palmefigurene understreker noe lignende, for Bibelen bruker noen ganger palmetrær som symbol på rettferdighet. (Sal 92:12) Hva med vaktrommene? Det er tydelig at de som ikke respekterer Guds normer, blir nektet adgang til den vakre, livgivende rene tilbedelse. – Esek 44:9.

3. Hvorfor har Kristi etterfølgere trengt vedvarende lutring?

3 Hvordan har Esekiels syn gått i oppfyllelse? Som vi så i kapittel 2 i denne boken, lot Jehova ved Kristus sitt folk gjennomgå en spesiell renselsesprosess fra 1914 til den første delen av 1919. Var det dermed slutt på lutringen og foredlingen? På ingen måte! I løpet av de siste hundre årene har Kristus fortsatt å fremme Jehovas hellige normer for livsførsel. Hans etterfølgere har trengt vedvarende lutring. Hvorfor? Fordi Kristus hele tiden har samlet inn sine etterfølgere fra denne moralsk fordervede verden, og fordi Satan aldri slutter å forsøke å trekke dem tilbake i umoralens ‘søle’. (Les 2. Peter 2:20–22.) La oss se på tre områder der sanne kristne har  gjennomgått en vedvarende lutring og foredling. Først skal vi se på noen eksempler på moralsk lutring, så på en viktig ordning når det gjelder å holde menigheten ren, og til slutt på familieordningen.

Moralsk lutring opp gjennom årene

4, 5. Hvilken taktikk har Satan lenge brukt, og med hvilket resultat?

4 Jehovas folk har alltid vært oppriktig interessert i å leve på en moralsk riktig måte, det vil si å følge rette normer. Derfor har de fulgt den stadig klarere veiledningen som er blitt gitt på dette området. La oss se på noen eksempler.

5 Seksuell umoral. Det var Jehovas hensikt at seksuell omgang mellom ektefeller skulle være noe rent og vakkert. Satan nyter å rive denne dyrebare gaven ut av sin rette sammenheng ved å gjøre den til noe skittent og bruke den for å friste Jehovas folk til å handle slik at de mister Guds godkjennelse. Han brukte denne taktikken med stort hell på Bileams tid, noe som fikk tragiske følger. Og han har brukt den i enda større grad nå i de siste dager. – 4. Mos 25:1–3, 9; Åp 2:14.

6. Hvilket høytidelig løfte ble trykt i Watch Tower? Hvordan ble det brukt, og hvorfor sluttet man etter hvert å bruke det? (Se også fotnoten.)

6 For å motvirke Satans forsøk på å forlede Guds folk trykte Zion’s Watch Tower for 15. juni 1908 et høytidelig løfte som blant annet inneholdt disse ordene: «Jeg [vil] til enhver tid og på ethvert sted oppføre meg overfor alle av det annet kjønn i enrom nøyaktig som jeg ville oppføre meg overfor dem offentlig.» * Det ble ikke krevd at man skulle avlegge dette løftet, men mange gjorde det, og navnene deres ble offentliggjort i Watch Tower. Mange år senere innså man at dette løftet var i ferd med å bli et tomt ritual, selv om det hadde vært nyttig for mange i sin tid. Man sluttet derfor å bruke det. Men de høye moralprinsippene løftet var basert på, ble alltid sett på som gjeldende.

7. Hvilket problem tok The Watchtower opp i 1935, og hvilken norm ble slått fast?

7 Satan intensiverte sine angrep. The Watchtower for 1. mars 1935 tok på en likefram måte opp et voksende problem blant Guds folk. Noen trodde tydeligvis at det at de deltok i forkynnelsen, på en måte fritok dem fra å måtte følge Jehovas moralnormer i privatlivet. The Watchtower sa klart og tydelig: «Vi bør huske at det ikke er nok å være aktiv i vitnearbeidet. Jehovas vitner er representanter for Jehova, og de er forpliktet til å representere ham og hans rike på en rett måte.» Artikkelen gav videre klar veiledning om ekteskap og seksualmoral, noe som hjalp Guds folk til å flykte fra utukt, eller seksuell umoral. – 1. Kor 6:18.

8. Hvorfor har Vakttårnet gjentatte ganger lagt vekt på hva som er den fulle betydningen av det greske ordet for utukt, eller seksuell umoral?

8 I de senere tiårene har Vakttårnet gjentatte ganger lagt vekt på hva som er den rette definisjonen av det ordet som i De greske skrifter gjengis med utukt eller seksuell umoral – porneia. Betydningen er ikke begrenset til det å ha samleie. Porneia omfatter mange forskjellige umoralske handlinger  – det er en generell betegnelse som innbefatter alle de umoralske handlingene som blir praktisert i hus hvor det drives prostitusjon. Den veiledningen som er blitt gitt, har beskyttet Kristi etterfølgere mot den farsott i form av seksuell perversitet som har fordervet så mange i dagens verden. – Les Efeserne 4:17–19.

9, 10. (a) Hvilket moralsk spørsmål ble tatt opp i The Watchtower i 1935? (b) Hvilket likevektig syn på bruk av alkohol finner vi i Bibelen?

9 Alkoholmisbruk. I The Watchtower for 1. mars 1935 ble det tatt opp et annet moralsk spørsmål: «Vi har også lagt merke til at noen har deltatt i felttjenesten eller tatt hånd om andre oppgaver i organisasjonen under påvirkning av alkohol. Under hvilke omstendigheter godkjenner Bibelen bruk av vin? Vil det være riktig å nyte så mye vin at det påvirker ens tjeneste i Herrens organisasjon?»

10 Bladet drøftet så det likevektige synet på alkohol som vi finner i Guds Ord. Bibelen fordømmer ikke moderat bruk av vin og andre alkoholholdige drikkevarer, men den fordømmer drukkenskap på det sterkeste. (Sal 104:14, 15; 1. Kor 6:9, 10) Når det gjelder det å utføre hellig tjeneste mens man er påvirket av alkohol, er Guds tjenere i lang tid blitt minnet om beretningen om de to sønnene til Aron som Gud straffet med døden fordi de frambar ulovlig ild på Guds alter. Like etter forteller beretningen hva som sannsynligvis førte til at disse mennene gjorde noe så upassende, for Gud gav da en lov som forbød alle prestene å nyte alkohol mens de tok hånd om sine hellige plikter. (3. Mos 10:1, 2, 8–11) Kristi etterfølgere i dag følger det underliggende prinsippet. De er nøye med å unngå å være påvirket av alkohol når de utfører sin hellige tjeneste.

11. Hvordan har det vært til stort gagn for Guds folk å få økt forståelse når det gjelder alkoholisme?

11 I de senere tiårene har Kristi etterfølgere dessuten fått økt forståelse når det gjelder alkoholisme, en tilstand som innebærer avhengighet og et vedvarende misbruk av alkohol. Takket være betimelig åndelig føde er mange blitt hjulpet til å takle dette problemet på en god måte og gjenvinne kontrollen over livet sitt. Mange flere er blitt hjulpet til å unngå å komme i en slik situasjon. Alle Kristi etterfølgere har de beste forutsetninger for å unngå at alkoholmisbruk frarøver dem deres verdighet, deres familie og det privilegium å delta i den rene tilbedelse av Jehova.

«Vi kan ikke forestille oss at vår Herre stinket av tobakksrøyk eller puttet noe urent i munnen.» – C.T. Russell

12. Hvordan så Kristi tjenere på bruk av tobakk allerede før de siste dager begynte?

12 Bruk av tobakk. Kristi tjenere begynte å fraråde bruken av tobakk allerede før de siste dager hadde begynt. For mange år siden fortalte en eldre bror, Charles Capen, om sitt første møte med Charles Taze Russell på slutten av 1800-tallet. Capen, som da var 13 år, og tre av brødrene hans stod på trappen til Bibelhuset i Allegheny i Pennsylvania. Da Russell passerte dem, spurte han: «Røyker dere, gutter? Jeg synes det lukter tobakk her.» De forsikret ham om at de ikke  røykte. De var ikke i tvil om hva han mente om røyking. I Watch Tower for 1. august 1895 skrev bror Russell i en kommentar til 2. Korinter 7:1: «Jeg kan ikke se hvordan det kan være til Guds ære eller til gagn for en kristen å bruke tobakk i noen form. . . . Vi kan ikke forestille oss at vår Herre stinket av tobakksrøyk eller puttet noe urent i munnen.»

13. Hvilken moralsk lutring fant sted i 1973?

13 I 1935 omtalte The Watchtower tobakk som «denne giftige planten» og sa at ingen som valgte å tygge eller røyke tobakk, kunne fortsette å være medlem av Betel-familien eller tjene som representant for Guds organisasjon i reisetjenesten eller som pioner. I 1973 skjedde det en ytterligere moralsk lutring på dette området. The Watchtower for 1. juni det året (Vakttårnet for 1. oktober) gjorde det klart at ikke noe vitne for Jehova kunne stå i et godt forhold til menigheten hvis han fortsatte å ha denne dødbringende, urene og ukjærlige vanen. De som ikke ville slutte å misbruke tobakk, skulle ekskluderes. * Kristus hadde tatt enda et viktig skritt for å rense og foredle sine etterfølgere.

14. Hva er Guds norm med hensyn til blod, og hva førte til at blodoverføring ble vanlig?

14 Misbruk av blod. På Noahs tid sa Gud at det ville være galt å spise blod. I den loven han gav israelittene, bekreftet han at hans syn på dette stod fast. På lignende måte gav han den kristne menighet påbud om å «avholde seg . . . fra blod». (Apg 15:20, 29; 1. Mos 9:4; 3. Mos 7:26) Ikke overraskende har Satan i nyere tid funnet en måte å få mange til å ignorere denne guddommelige normen på. Leger eksperimenterte med blodoverføring allerede på 1800-tallet, og etter at man oppdaget at det fantes forskjellige blodtyper, ble denne praksisen mer utbredt. I 1937 begynte man å samle inn blod og lagre det i blodbanker, og den andre verdenskrig førte til at bruken av blod fikk et kraftig oppsving. Etter kort tid ble blodoverføring vanlig over hele verden.

15, 16. (a) Hvilket standpunkt inntok Jehovas vitner når det gjelder blodoverføring? (b) Hvilken støtte har Kristi etterfølgere fått med hensyn til blodoverføring og behandling uten bruk av blod? Hva har dette resultert i?

15 Så tidlig som i 1944 viste The Watchtower at det å ta imot blodoverføring i bunn og grunn var det samme som å spise blod. Året etter ble dette bibelske synet forsterket og gjort klarere. I 1951 ble det publisert en liste med spørsmål og svar som skulle hjelpe Guds folk til å forklare sitt syn for medisinsk personell. Rundt om i verden inntok Kristi trofaste etterfølgere et modig standpunkt, selv om de ofte ble utsatt for forakt, motstand og til og med direkte forfølgelse. Men Kristus ledet sin organisasjon til å gi hans tjenere den støtten de trengte. Det ble publisert detaljerte brosjyrer og artikler basert på grundige undersøkelser.

16 I 1979 fikk noen eldste i oppdrag å besøke sykehus for å hjelpe leger til å få en bedre forståelse av vårt standpunkt, det bibelske grunnlaget for det og hvilke alternativer til blodoverføring  som finnes. I 1980 fikk eldste i 39 byer i USA spesiell opplæring i dette arbeidet. Med tiden gav det styrende råd klarsignal til at det skulle opprettes sykehuskontaktutvalg over hele verden. Har disse tiltakene brakt resultater? I dag finnes det titusener av leger og annet helsepersonell – deriblant kirurger og anestesileger – som samarbeider med pasienter som er Jehovas vitner, og som respekterer vårt valg av medisinsk behandling uten bruk av blod. Flere og flere sykehus tilbyr behandling uten bruk av blod, og noen ser til og med på dette som den aller beste formen for medisinsk behandling. Er det ikke interessant å tenke over hvordan Jesus har beskyttet sine etterfølgere mot Satans forsøk på å besmitte dem? – Les Efeserne 5:25–27.

Flere og flere sykehus tilbyr behandling uten bruk av blod, og noen ser til og med på dette som den aller beste formen for medisinsk behandling

17. Hvordan kan vi vise at vi verdsetter den måten Kristus har lutret og foredlet sine etterfølgere på?

17 Vi gjør klokt i å spørre oss selv: Verdsetter vi den måten Kristus har lutret og foredlet sine etterfølgere på – det han har gjort for å lære oss å følge Jehovas opphøyde moralnormer? La oss da ha i tankene at Satan hele tiden forsøker å trekke oss bort fra Jehova og Jesus ved å bryte ned vår respekt for Guds moralnormer. For å motvirke denne påvirkningen  sørger Jehovas organisasjon for at vi stadig får kjærlige advarsler og påminnelser når det gjelder verdens umoralske handlinger og holdninger. La oss fortsette å være årvåkne og lydhøre og rette oss etter slik verdifull veiledning. – Ordsp 19:20.

Menigheten blir beskyttet mot vanære på det moralske område

18. Hvilken tydelig påminnelse finner vi i Esekiels syn når det gjelder dem som med vilje gjør opprør mot Guds normer?

18 Et annet område der det har skjedd en moralsk lutring, har å gjøre med de tiltak som er blitt truffet for å holde menigheten ren. Det er dessverre slik at ikke alle som godtar Jehovas normer og innvier seg til Gud, lojalt holder fast ved sin beslutning. Hos noen skjer det en forandring i hjertetilstanden, og de gjør med vilje opprør mot disse normene. Hva skal man gjøre i slike tilfeller? Vi finner en ledetråd i Esekiels syn av det åndelige tempel, som vi drøftet i begynnelsen av dette kapitlet. Tenk på de høye portene. Inni hver portbygning var det vaktrom. Templet ble beskyttet av vakter, tydeligvis for at slike som var «uomskåret på hjerte», ikke skulle komme inn. (Esek 44:9) Denne beskrivelsen er en tydelig påminnelse om at det å ta del i den rene tilbedelse er et privilegium som bare blir gitt til dem som går inn for å leve etter Jehovas rene normer. Så det å kunne komme sammen med medkristne for å tilbe Jehova i dag er et privilegium som ikke alle uten videre kan ta del i.

19, 20. (a) Hvordan har Kristus gradvis hjulpet sine etterfølgere til å forbedre den måten alvorlige overtredelser blir behandlet på? (b) Nevn tre grunner til at overtredere som ikke angrer, blir ekskludert.

19 I 1892 stod det i Watch Tower at det er «vår plikt å utelukke (fra det kristne fellesskap) dem som, enten direkte eller indirekte, benekter at Kristus gav seg selv som en [tilsvarende] løsepenge for alle». (Les 2. Johannes 10.) I 1904 påpekte boken The New Creation (Den nye Skabning) faren for at de som fortsetter å følge en urett handlemåte, kan bryte ned menighetens moral. På den tiden deltok hele menigheten i behandlingen av saker som gjaldt alvorlige overtredelser. Men slike tilfeller forekom sjelden. I 1944 viste The Watchtower at bare ansvarlige brødre skulle behandle denne typen saker. Og i 1952 redegjorde Vakttårnet for en bibelsk framgangsmåte som skulle følges når noen hadde begått alvorlige overtredelser. Bladet framhevet at det å holde menigheten ren var et hovedformål med å ekskludere personer som ikke angret.

20 I de tiårene som har gått siden da, har Kristus hjulpet sine etterfølgere til å klargjøre og forbedre den måten alvorlige overtredelser skal behandles på. Kristne eldste får grundig opplæring i hvordan de skal ta hånd om slike saker på Jehovas måte – med den rette balansen mellom rettferdighet og barmhjertighet. I dag ser vi tydelig at det er minst tre grunner til å ekskludere en overtreder som ikke angrer, fra  menigheten: Det gjøres (1) for å holde Jehovas navn fritt for vanære, (2) for å beskytte menigheten mot den fordervende virkningen av alvorlig synd og (3) for å motivere en overtreder til å angre, hvis det er mulig.

21. På hvilken måte har ordningen med eksklusjon vært til stort gagn for Guds folk?

21 Ser du hvordan ordningen med eksklusjon har vært til stort gagn for Kristi etterfølgere i dag? I det gamle Israel hadde overtredere ofte en fordervende innflytelse på nasjonen. Noen ganger var disse langt flere enn dem som elsket Jehova og gikk inn for å gjøre det som var rett. Nasjonen førte derfor ofte vanære over Jehovas navn, og de mistet hans velvilje. (Jer 7:23–28) I dag har Jehova et folk som består av åndelige menn og kvinner. Fordi overtredere som ikke angrer, blir ekskludert, kan ikke Satan bruke dem som et «våpen» for å påføre menigheten og dens rene tilstand ytterligere skade. Deres innflytelse blir begrenset til et minimum. Som gruppe betraktet kan vi derfor være sikre på at vi fortsetter å ha Jehovas velvilje. Husk at Jehova har gitt dette løftet: «Ikke noe som helst våpen som blir formet mot deg, skal ha framgang.» (Jes 54:17) Støtter vi lojalt de eldste, som har det tunge ansvar å behandle utvalgssaker?

Vi ærer ham som enhver familie skylder sitt navn

22, 23. Hvorfor er vi takknemlige mot våre trosfeller som levde på begynnelsen av 1900-tallet? Men hvorfor kan vi si at det var behov for å vise større likevekt med hensyn til familieliv?

22 Et tredje område der Kristi etterfølgere har hatt gagn av stadig foredling, har med ekteskap og familieliv å gjøre. Er vårt syn på familien blitt foredlet i årenes løp? Ja. Når vi for eksempel leser om Guds tjenere i begynnelsen av 1900-tallet, kan vi ikke unngå å bli imponert, ja kanskje også forundret, over hvor selvoppofrende de var. Vi er dypt takknemlige for at de satte sin hellige tjeneste foran alt annet i livet. Men samtidig ser vi at det var behov for å vise større likevekt. Hvordan det?

23 Det var ikke uvanlig at brødre påtok seg oppgaver i forkynnelsen eller reisetjenesten som innebar at de var langt hjemmefra i mange måneder om gangen. Fra tid til annen rådet man kristne til ikke å gifte seg, og man gjorde det med større styrke enn det Bibelen gir grunnlag for. Og det ble sagt relativt lite om hvordan kristne kan bygge opp et sterkt ekteskap. Er det slik blant Kristi etterfølgere i dag? Slett ikke!

Man må ikke la teokratiske oppgaver gå ut over sine familieforpliktelser

24. Hvordan har Kristus hjulpet sitt trofaste folk til å få et mer likevektig syn på ekteskap og familieliv?

24 I dag blir det understreket at man ikke skal la teokratiske oppgaver gå ut over sine familieforpliktelser. (Les 1. Timoteus 5:8.) Kristus har dessuten sørget for at hans trofaste etterfølgere på jorden får en jevn strøm av nyttig, likevektig bibelsk veiledning angående ekteskap og familieliv. (Ef 3:14, 15) I 1978 kom boken Hvordan du kan oppnå et lykkelig familieliv (på norsk i 1979). I 1996 kom boken Hemmeligheten ved et lykkelig familieliv. Og i Vakttårnet har det stått en rekke artikler  som har hjulpet ektepar til å anvende bibelske prinsipper i sitt ekteskap.

25–27. Hvordan har behovene til barn i forskjellige aldere fått mer og mer oppmerksomhet i årenes løp?

25 Hva med barn og unge? I årenes løp har også deres behov fått mer og mer oppmerksomhet. Jehovas organisasjon har i lang tid sørget for at barn i forskjellige aldere har fått nyttig stoff. Men det som en gang var en liten, sildrende bekk, er nå blitt en stor, strømmende elv. Fra 1919 til 1921, for eksempel, hadde The Golden Age en spalte som het «Bibelstudium for barn og unge». I 1920 kom brosjyren The Golden Age ABC (Den Gylne Tidsalders ABC), og i 1941 ble boken Children (Børn) utgitt. Senere, i 1970-årene, kom bøkene Lytt til den store Lærer, Ungdomstiden – benytt den på beste måte og Min bok med fortellinger fra Bibelen. I 1982 begynte Våkn opp!- serien «De unge spør». Den dannet grunnlaget for boken De unge spør – tilfredsstillende svar, som ble utgitt i 1989.

Brosjyren Mine bibelrim ble mottatt med stor glede på dette stevnet i Tyskland

26 I dag har vi to oppdaterte bind av De unge spør, og serien fortsetter på nettstedet vårt, jw.org. Vi har også boken Hør på den store Lærer. Nettstedet vårt inneholder mye fint for barn  og unge, deriblant bibelkort, bibelstudieprosjekter, oppgaver, videoer og bibelske tegneserier, foruten bibelrim for barn som er tre år og yngre. Det er helt klart at Jesu syn på barn og unge ikke har forandret seg siden den gangen han tok de små barna i armene sine i det første århundre. (Mark 10:13–16) Han vil at barn og unge blant oss skal føle seg elsket, og at de skal få rikelig med åndelig mat.

27 Jesus vil også at barn skal bli beskyttet. Etter hvert som denne verden har sunket stadig dypere i sitt moralske forderv, er overgrep mot barn blitt mer utbredt. Det er derfor blitt publisert klar og tydelig veiledning for å hjelpe foreldre til å beskytte barna sine mot slike grusomme handlinger. *

28. (a) Hva kreves av oss hvis vi skal ta del i den rene tilbedelse, slik Esekiels syn av et tempel illustrerer? (b) Hva er du fast bestemt på?

28 Er det ikke spennende å reflektere over hvordan Kristus har fortsatt å lutre og foredle sine etterfølgere ved å lære dem å respektere, følge og dra nytte av Jehovas opphøyde moralnormer? Tenk igjen på det templet Esekiel så i et syn. Husk de høye, storslagne portene. Dette er riktignok ikke et fysisk tempel. Det er et åndelig tempel. Ser vi det likevel for oss som noe virkelig? Vi kan gå inn i det, men ikke ved bare å gå inn i en Rikets sal, åpne en bibel eller ringe på en dørklokke i tjenesten. Dette er fysiske handlinger som har med håndgripelige ting å gjøre. En hykler kan gjøre disse tingene uten at han noensinne går inn i Jehovas tempel. Men hvis vi gjør slike ting samtidig som vi lever etter Jehovas opphøyde moralnormer og tar del i den rene tilbedelse med den rette hjertetilstand, da har vi gått inn til det helligste av alle steder, og vi tjener Jehova i hans tempel – ordningen for den rene tilbedelse av ham! La oss alltid verdsette dette dyrebare privilegiet. Og la oss fortsette å gjøre vårt ytterste for å gjenspeile Jehovas hellighet ved å holde fast ved hans rettferdige normer!

^ avsn. 2 I 1932 viste bind 2 av boken Vindication (Det store Opgør) at de bibelske profetiene om gjenreisningen av Guds folk i deres hjemland fikk en oppfyllelse i nyere tid på det åndelige Israel, ikke på det kjødelige Israel. Disse profetiene peker fram mot gjenopprettelsen av den rene tilbedelse. Vakttårnet for 1. mars 1999 forklarte at Esekiels syn av et tempel er en slik gjenopprettelsesprofeti, og at den derfor får en viktig åndelig oppfyllelse nå i de siste dager.

^ avsn. 6 Ifølge dette løftet kunne ikke en mann og en kvinne være alene sammen i et rom uten at døren stod helt åpen, med mindre de var ektefeller eller nære familiemedlemmer. I noen år ble dette løftet lest opp hver dag som en fast del av det åndelige morgenprogrammet på Betel.

^ avsn. 13 Misbruk av tobakk innbefatter å røyke tobakk, å tygge tobakk og å bruke snus og også det å dyrke tobakk til slik bruk.

^ avsn. 27 Se for eksempel kapittel 32 i boken Hør på den store Lærer. Se også artiklene  . Se også artiklene  . Se også artiklene «Beskytt barna dine!» i Våkn opp! for oktober 2007.