Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 10

Kongen renser sitt folk åndelig sett

Kongen renser sitt folk åndelig sett

FOKUS I KAPITLET

Hvorfor og hvordan Jesus har renset og lutret sine etterfølgere åndelig sett

1–3. Hva gjorde Jesus da han så at templet ble vanhelliget?

JESUS hadde stor respekt for templet i Jerusalem, for han visste hva det representerte. Templet hadde lenge vært sentret for den sanne tilbedelse på jorden. Men denne tilbedelsen – tilbedelsen av den hellige Gud, Jehova – må være ren og ubesmittet. Forestill deg da hva Jesus må ha følt da han kom til templet den 10. nisan i år 33 og så at det ble vanhelliget. Hva var det som foregikk? – Les Matteus 21:12, 13.

2 I hedningenes forgård utnyttet griske kjøpmenn og pengevekslere tilbedere som kom for å frambære ofre for Jehova. * Jesus «kastet ut alle dem som solgte og kjøpte i templet, og veltet bordene til pengevekslerne». (Jevnfør Nehemja 13:7–9.) Han fordømte disse selviske mennene fordi de gjorde hans Fars hus til «en røverhule». Jesus viste på denne måten sin respekt for templet og det som templet representerte. Tilbedelsen av hans Far måtte holdes ren!

3 Mange hundre år senere, etter at Jesus var blitt innsatt som messiansk Konge, renset han på nytt et tempel – et som har stor betydning for alle i vår tid som ønsker å tilbe Jehova på en måte han godkjenner. Hvilket tempel var det han renset i nyere tid?

«Levis sønner» blir renset

4, 5. (a) Hvordan ble Jesu salvede etterfølgere lutret og renset fra 1914 til den første delen av 1919? (b) Var lutringen og rensingen av Guds folk dermed avsluttet? Forklar.

4 Som vi så i kapittel 2 i denne boken, kom Jesus, etter at han var blitt innsatt på tronen i 1914, sammen med sin Far for å inspisere det åndelige tempel – ordningen for ren tilbedelse. * Som følge av denne inspeksjonen så Kongen at de salvede kristne, «Levis sønner», til en viss grad trengte å bli lutret og renset. (Mal 3:1–3) Fra 1914 til den første delen av 1919 tillot Jehova, den «som lutrer», at hans folk ble utsatt for forskjellige prøvelser og vanskeligheter som lutret og renset dem. Etter ildprøvene var disse salvede i en renere tilstand, og de var ivrige etter å vise den messianske Kongen sin støtte.

 5 Var lutringen og rensingen av Guds folk dermed avsluttet? Nei. I løpet av de siste dager har Jehova ved hjelp av den messianske Kongen fortsatt å hjelpe sine tjenere til å bli rene, slik at de kan forbli i det åndelige tempel. I de to neste kapitlene skal vi se hvordan han har lutret og foredlet dem moralsk og organisasjonsmessig. Men la oss først drøfte den åndelige renselsen som har funnet sted. Det er trosstyrkende å studere hva Jesus har gjort for å hjelpe sine etterfølgere til å bli åndelig rene – både på måter som kan ses helt tydelig, og på mindre åpenbare måter.

«Hold dere rene»

6. Hvordan kan Jehovas befalinger til de landflyktige jødene hjelpe oss til å forstå hva åndelig renhet innebærer?

6 Hva er åndelig renhet? For å få svar på det skal vi se nærmere på de profetiske ordene Jehova uttalte med tanke på de landflyktige jødene som skulle forlate Babylon på 500-tallet fvt. (Les Jesaja 52:11.) De skulle dra tilbake til Jerusalem først og fremst for å gjenoppbygge templet og gjenopprette den sanne tilbedelse. (Esra 1:2–4) Jehova ville at hans folk skulle legge bak seg alle spor av Babylons religion. Legg merke til at han kom med en rekke befalinger: «Rør ikke noe urent», «gå ut fra hennes midte», og «hold dere rene». Den rene tilbedelsen av Jehova måtte ikke besmittes av falsk tilbedelse. Hvilken konklusjon kan vi trekke ut fra dette? Hvis vi skal være åndelig rene, må vi ta avstand fra læresetninger og tradisjoner som er knyttet til falsk religion.

7. Gjennom hvilken kanal har Jesus hjulpet sine etterfølgere til å bli åndelig rene?

7 Kort tid etter at Jesus var blitt innsatt som Konge, opprettet han en kanal som man tydelig kunne se at han brukte. Gjennom den har han hjulpet sine etterfølgere til å bli åndelig rene. Denne kanalen er den tro og kloke slave, som Jesus utnevnte i 1919. (Matt 24:45) I tiden fram til det året hadde bibelstudentene allerede renset seg for mange falske læresetninger. Men de trengte å bli ytterligere renset åndelig sett. Gjennom sin tro og kloke slave har Kristus gradvis opplyst sine etterfølgere om forskjellige feiringer og tradisjoner som de har måttet slutte med. (Ordsp 4:18) La oss se på noen eksempler.

Bør de kristne feire jul?

8. Hva hadde bibelstudentene lenge visst om julen, men hva forstod de ikke?

8 Bibelstudentene hadde lenge visst at julen har hedenske røtter, og at Jesus ikke ble født den 25. desember. I Zion’s Watch Tower for desember 1881 stod det: «Millioner ble ledet inn i kirken fra hedendommen. Men forandringen var for det meste i navnet, for de hedenske prestene ble kristne prester, og de hedenske høytidene fikk kristne navn. Julen [Christmas, ‘Kristusmesse’] var en av disse høytidene.» I 1883, i  artikkelen «Når ble Jesus født?», argumenterte Watch Tower for at Jesus ble født i begynnelsen av oktober. * Men bibelstudentene forstod ikke på den tiden at de måtte slutte å feire jul. Høytiden ble fortsatt feiret, også av Betel-familien i Brooklyn. Etter 1926 begynte ting imidlertid å forandre seg. Hvorfor?

9. Hva forstod bibelstudentene om julen etter nærmere granskning?

9 Etter å ha gransket dette emnet nærmere forstod bibelstudentene at julens opprinnelse og juleskikkene faktisk vanærer Gud. Artikkelen «Julens opprinnelse» i The Golden Age for 14. desember 1927 påpekte at julen er en hedensk fest, at den først og fremst dreier seg om nytelser og fornøyelser, og at den er forbundet med avgudsdyrkelse. Artikkelen gjorde det klart at Kristus ikke hadde gitt befaling om at man skulle feire jul, og avsluttet med denne kraftige uttalelsen: «Det at verden, kjødet og Djevelen gjerne vil at denne høytiden skal feires og videreføres, . . . er et endelig og avgjørende argument for at de som fullt ut har viet seg til tjenesten for Jehova, ikke kan feire jul.» Det er ikke overraskende at Betel-familien lot være å feire jul i desember det året – og at de aldri mer gjorde det!

10. (a) Hvilken grundig avsløring av julen ble presentert i desember 1928? (Se også rammen « Julen – dens opprinnelse og formål».) (b) Hvordan ble Guds folk gjort oppmerksom på andre høytider og feiringer som de burde la være å delta i? (Se rammen « Andre høytider og feiringer blir avslørt».)

10 Året etter fikk bibelstudentene en enda grundigere avsløring av julen. Den 12. desember 1928 holdt bror Richard H. Barber, et medlem av staben ved hovedkontoret, et radioforedrag som avslørte denne høytidens urene opprinnelse.  Hvordan reagerte Guds folk på denne klare veiledningen? Bror Charles Brandlein tenkte tilbake på den tiden da han og familien hans sluttet å feire jul, og sa: «Hadde vi noe imot å legge disse hedenske tingene bak oss? På ingen måte! . . . Det var akkurat som å ta av seg et skittent klesplagg og kvitte seg med det.» Bror Henry A. Cantwell, som senere tjente som reisende tilsynsmann, hadde en lignende holdning: «Vi var glad for å kunne gi avkall på noe for å vise vår kjærlighet til Jehova.» Kristi lojale etterfølgere var villige til å gjøre de nødvendige forandringene for ikke å ha noe å gjøre med en feiring som skriver seg fra uren tilbedelse. * – Joh 15:19; 17:14.

11. Hvordan kan vi vise at vi støtter den messianske Kongen?

11 Disse trofaste bibelstudentene var virkelig gode eksempler! Vi gjør klokt i å tenke over deres eksempel og spørre oss selv: Hvordan ser jeg på den veiledningen vi får fra den tro og kloke slave? Er jeg takknemlig for den, og anvender jeg det jeg lærer? Når vi villig følger slik veiledning, viser vi at vi støtter den messianske Kongen, som bruker den tro og kloke slave til å dele ut åndelig mat i rette tid. – Apg 16:4, 5.

Bør de kristne bruke kors?

Kors-og-krone-emblemet (Se avsnittene 12, 13)

12. Hvordan så bibelstudentene i mange år på korset?

12 I mange år så bibelstudentene på korset som et akseptabelt symbol på kristendommen. De mente på ingen måte at korset skulle tilbes, for de forstod at billeddyrkelse er galt.  (1. Kor 10:14; 1. Joh 5:21) Så tidlig som i 1883 stod det rett ut i Watch Tower at «all billeddyrkelse er avskyelig i Guds øyne». Men til å begynne med hadde ikke bibelstudentene noen innvendinger mot det de så på som en passende bruk av korset. De bar for eksempel med stolthet en nål med kors og krone som et lett gjenkjennelig emblem. For dem symboliserte dette emblemet at de ville få livets krone hvis de var trofaste til døden. Fra 1891 av var det bilde av et kors-og-krone-symbol på forsiden av Watch Tower.

13. Hvilken klarere forståelse fikk Kristi etterfølgere med hensyn til bruk av kors? (Se også rammen  «Stadig klarere lys når det gjelder bruk av kors».)

13 Bibelstudentene var glad i dette symbolet. Men fra slutten av 1920-årene fikk Kristi etterfølgere gradvis klarere forståelse med hensyn til bruk av kors. Bror Grant Suiter, som senere tjente i det styrende råd, tenkte tilbake på det stevnet som ble holdt i Detroit i Michigan i USA i 1928, og sa: «På dette stevnet ble det vist at kors-og-krone-symbolene ikke bare var unødvendige, men også upassende.» I løpet av de neste årene fikk de en enda klarere forståelse. Det var tydelig at korset ikke hører hjemme i en tilbedelse som er åndelig ren.

14. Hvordan reagerte Guds folk da de fikk en stadig klarere forståelse når det gjaldt korset?

14 Hvordan reagerte Guds folk da de fikk en stadig klarere forståelse når det gjaldt korset? Fortsatte de å bruke kors-og-krone-emblemet, som de hadde satt så stor pris på? «Da vi forstod hva det representerte, var det lett å slutte å bruke det», fortalte Lela Roberts, som hadde lang fartstid i tjenesten for Jehova. En annen trofast søster, Ursula Serenco, gav uttrykk for det mange følte: «Vi forstod at det vi en gang hadde verdsatt som et symbol på Herrens død og vår kristne hengivenhet, egentlig var et hedensk symbol. I tråd med Ordspråkene 4:18 var vi takknemlige for at vår sti ble klarere opplyst.» Kristi lojale etterfølgere ville ikke ha noen befatning med falske religiøse tradisjoner!

15, 16. Hvordan kan vi vise at vi er fast bestemt på å holde de jordiske forgårdene til Jehovas åndelige tempel rene?

15 Vi har den samme besluttsomme holdningen i dag. Det er tydelig at Kristus har en kanal på jorden – den tro og kloke slave – og vi forstår at han har brukt den til å hjelpe sitt folk til å holde seg åndelig rene. Når den åndelige føden vi får, gjør oss oppmerksom på feiringer, tradisjoner eller skikker som er besmittet av falsk religion, reagerer vi raskt og er lydige. I likhet med våre brødre og søstre som levde i den første delen av Kristi nærvær, er vi fast bestemt på å holde de jordiske forgårdene til Jehovas åndelige tempel rene.

16 I løpet av de siste dager har Kristus også arbeidet på mindre åpenbare måter for å beskytte Jehovas folks menigheter mot personer som kunne besmitte dem åndelig sett. Hvordan har han gjort det? La oss se.

 «De onde» blir skilt fra «de rettferdige»

17, 18. Hva betyr det følgende i illustrasjonen om slepenoten: (a) at en slepenot blir satt i sjøen? (b) at fisk av alle slag blir samlet? (c) at de gode fiskene blir samlet i kar? (d) at de ubrukelige fiskene blir kastet bort?

17 Kongen Jesus Kristus holder et våkent øye med Guds folks menigheter verden over. Kristus og englene har, på måter vi ikke fullt ut kan oppfatte, utført et atskillelsesarbeid. Jesus beskrev dette arbeidet i sin illustrasjon om slepenoten. (Les Matteus 13:47–50.) Hva betyr denne illustrasjonen?

Slepenoten står for forkynnelsen om Riket, som finner sted i hele menneskehavet (Se avsnitt 18)

18 ‘En slepenot blir satt i sjøen.’ Slepenoten står for forkynnelsen om Riket, som finner sted i hele menneskehavet. ‘Fisk av alle slag blir samlet.’ Alle slags mennesker føler seg tiltrukket av det gode budskap. Det gjelder både dem som tar skritt for å bli sanne kristne, og mange andre som først viser en viss interesse, men som egentlig ikke tar standpunkt for den rene tilbedelse. * ‘De gode blir samlet i kar.’ Oppriktige mennesker blir samlet i karlignende menigheter, hvor de kan utøve ren tilbedelse av Jehova. ‘De ubrukelige fiskene blir kastet bort.’ I løpet av de siste dager har Kristus og englene skilt «de onde fra de rettferdige». * Så de som ikke har en rett hjertetilstand – som kanskje ikke er villige til å forlate urette trosoppfatninger og tradisjoner – har ikke fått lov til å besmitte menighetene. *

19. Hva føler du når du tenker på det Kristus har gjort for å beskytte Guds folks renhet?

19 Er det ikke betryggende å vite at vår Konge, Jesus Kristus, beskytter dem han har omsorg for? Og er det ikke oppmuntrende å vite at hans nidkjærhet i forbindelse med sann tilbedelse – og sanne tilbedere – er like glødende i dag som den var da han renset templet i det første århundre? Så takknemlige vi er for at Kristus har beskyttet Guds folks åndelige renhet og passet på at den sanne tilbedelse ikke er blitt besmittet! Vi kan vise at vi støtter Kongen og hans rike, ved å unngå all kontakt med falsk religion.

^ avsn. 2 Tilreisende jøder måtte bruke en bestemt valuta når de skulle betale den årlige tempelskatten, og pengevekslerne forlangte et gebyr for å veksle inn mynter i den valutaen som krevdes. Dessuten måtte de besøkende kanskje kjøpe offerdyr. Jesus kalte kjøpmennene ‘røvere’, sannsynligvis fordi de krevde urimelig høye priser eller gebyrer for tjenestene sine.

^ avsn. 4 Jehovas folk på jorden tilber ham i de jordiske forgårdene til hans store åndelige tempel.

^ avsn. 8 Denne artikkelen påpekte at det at Jesus skal ha blitt født på vinteren, «ikke passer så godt med beretningen om hyrdene som var ute med hjordene sine». – Luk 2:8.

^ avsn. 10 I et personlig brev datert 14. november 1927 skrev bror Frederick W. Franz: «Vi kommer ikke til å feire jul i år. Betel-familien har bestemt seg for ikke å feire jul mer.» Noen måneder senere, i et brev datert 6. februar 1928, skrev bror Franz: «Litt etter litt renser Herren oss for de villfarelsene som preger Djevelens babylonske organisasjon.»

^ avsn. 18 Tenk for eksempel på at det i 2013 var et høydepunkt på 7 965 954 forkynnere, mens det var hele 19 241 252 til stede ved feiringen av høytiden til minne om Kristi død.

^ avsn. 18 Det at de gode fiskene blir skilt fra de ubrukelige fiskene, er ikke det samme som at sauene blir skilt fra geitene. (Matt 25:31–46) Sauene vil bli skilt fra geitene under den kommende store trengsel i og med at den endelige dommen finner sted. Inntil da kan de som er lik de ubrukelige fiskene, vende om til Jehova og bli samlet inn i karlignende menigheter. – Mal 3:7.

^ avsn. 18 De ubrukelige fiskene vil til slutt i symbolsk forstand bli kastet i en ildovn, noe som betyr at de blir tilintetgjort.