Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 22

Riket gjennomfører Guds vilje på jorden

Riket gjennomfører Guds vilje på jorden

FOKUS I KAPITLET

Riket oppfyller alle Guds løfter i forbindelse med menneskene og jorden

1, 2. (a) Hvorfor kan vi noen ganger synes at det er vanskelig å se for oss paradiset som noe virkelig? (b) Hva kan hjelpe oss til å få en sterkere tro på Guds løfter?

EN TROFAST bror kommer på møtet, sliten etter en stressende dag. Han er blitt dårlig behandlet av sjefen sin, han har møtt utfordringer i forbindelse med omsorgen for barna, og han er bekymret for sin kones helse. Idet musikken til den innledende sangen begynner, puster han lettet ut. Han er glad for å være i Rikets sal sammen med sine brødre og søstre. Sangen handler om håpet om livet i paradiset og oppfordrer ham til å se det hele for seg, å se seg selv på den nye jord. Han har alltid vært glad i denne sangen, og mens han synger den sammen med familien sin, blir håpet sterkt og levende i hans urolige hjerte.

2 Har du noen gang følt det slik? De fleste av oss har det. Men på grunn av forholdene i denne gamle ordning kan vi synes at det er svært vanskelig å se for oss det kommende paradiset som noe virkelig. Vi lever i ‘kritiske tider som er vanskelige å mestre’, og den nåværende verden er alt annet enn paradisisk. (2. Tim 3:1) Hva kan hjelpe oss til å se for oss det vi håper på, som noe virkelig? Hvordan vet vi at Guds rike snart kommer til å herske over hele menneskeheten? Vi skal nå ta for oss noen av de profetiene fra Jehova som hans folk så oppfyllelsen av i fortiden. Så skal vi se hvordan disse og lignende profetier får en spennende oppfyllelse her og nå. Til slutt, etter at vår tro på denne måten er blitt styrket, skal vi fokusere på hva slike profetier betyr for vår framtid.

Hvordan Jehova oppfylte sine løfter i gammel tid

3. Hvilket løfte var til oppmuntring for de jødene som levde i landflyktighet i Babylon?

3 Forestill deg hvordan livet var for de jødene som levde i landflyktighet i Babylon på 500-tallet fvt. Mange av dem vokste opp i landflyktighet, slik også foreldrene deres hadde gjort. Livet var hardt. Babylonerne spottet dem fordi de trodde på Jehova. (Sal 137:1–3) Mens tiårene gikk, bevarte lojale jøder i sitt hjerte dette ene, strålende håpet: Jehova hadde lovt å føre sitt folk tilbake til deres hjemland. Han  hadde sagt at det skulle bli vidunderlige forhold der. Han hadde til og med sammenlignet det gjenreiste Juda land med Edens hage – et paradis! (Les Jesaja 51:3.) Slike løfter, som berørte spørsmål som kan ha vært årsak til tvil og uro blant Guds folk, var tydeligvis gitt for å styrke deres tillit og tro. På hvilken måte? La oss se på noen konkrete profetier.

4. Hvordan forsikret Jehova jødene om at de kom til å være trygge i sitt hjemland?

4 Trygghet. De landflyktige jødene skulle ikke vende tilbake til et bokstavelig paradis, men til et land langt borte som hadde ligget øde i 70 år, et land få av dem hadde sett. På den tiden fantes det løver i de bibelske landene, og dessuten ulver, leoparder og andre rovdyr. En familiefar kan ha stilt seg spørsmål som: «Hvordan skal jeg sørge for at min kone og barna kan være trygge? Hva med sauene og kveget – hvordan skal jeg beskytte dem?» Det ville ha vært helt naturlig å bekymre seg for slike ting. Tenk da på Guds løfte ifølge Jesaja 11:6–9 og på hvor oppmuntrende dette løftet må ha vært. (Les.) Med disse vakre, poetiske ordene forsikret Jehova de landflyktige jødene om at de og dyrene deres kom til å være trygge. Løven skulle ete halm i den forstand at den ikke kom til å fortære kveget til jødene. Trofaste jøder ville ikke ha grunn til å frykte for slike rovdyr. Jehova hadde lovt at hans folk kom til å være trygge i det gjenreiste Juda land, til og med i ødemarken og i skogene. – Esek 34:25.

5. Hvilke profetier hjalp de landflyktige jødene til å stole på at Jehova ville sørge rikelig for dem?

5 Velstand. Det kan også ha oppstått andre bekymringer: «Vil jeg kunne brødfø familien min i det gjenreiste landet? Hvor skal vi bo? Vil det være arbeid å få, og vil det bli bedre enn det slitsomme arbeidet i landflyktighet under fremmed åk?» I de profetiene Jehova hadde latt nedskrive, kom han omtenksomt også inn på slike spørsmål. Jehova hadde lovt at hans lydige folk skulle erfare at det kom regn i rette tid. Som følge av det ville jorden frambringe brød som var «fett og rikt på olje», et uttrykk som henspiller på velstand. (Jes 30:23) Og når det gjaldt boforhold og muligheten for et meningsfylt arbeid, hadde Jehova gitt sitt folk dette løftet: «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. De kommer ikke til å bygge og en annen til å bo; de kommer ikke til å plante og en annen til å spise.» (Jes 65:21, 22) Livet ville altså på mange måter bli vidunderlig sammenlignet med livet i landflyktighet i det hedenske Babylon. Men hva med de alvorligste problemene deres – de problemene som hadde ført til at de ble landflyktige?

6. Hva slags «helseproblemer» hadde Guds folk hatt i lang tid, og hvilken forsikring gav Jehova dem?

6 Åndelig helse. Lenge før Guds folk ble ført i landflyktighet, var de blitt åndelig syke. Gjennom profeten Jesaja hadde Jehova sagt om sitt folk: «Hele hodet er sykt, og hele  hjertet er kraftløst.» (Jes 1:5) Åndelig sett var de blinde og døve, for de lukket både øynene og ørene for Jehovas veiledning og den innsikt han ville gi dem. (Jes 6:10; Jer 5:21; Esek 12:2) Hvis de samme problemene skulle oppstå blant de hjemvendte jødene, hvilken trygghet ville de da ha? Ville de ikke rett og slett miste Jehovas gunst på nytt? Det må virkelig ha vært betryggende å tenke på Jehovas løfte: «På den dagen skal de døve visselig høre bokens ord, og ut fra mulm og ut fra mørke skal til og med de blindes øyne se.» (Jes 29:18) Ja, Jehova ville sørge for at hans lutrede og angrende folk ble åndelig helbredet. Så lenge de var lærevillige og lydige, ville han gi dem livgivende veiledning og innsikt.

7. Hvordan innfridde Jehova sine løfter til sitt landflyktige folk, og hvorfor bør dette være trosstyrkende for oss?

7 Innfridde Jehova sine løfter? Historien gir svaret. Da jødene vendte tilbake til sitt hjemland, ble de velsignet med trygghet, velstand og god åndelig helse. Jehova beskyttet dem for eksempel mot nabofolk som var sterkere og mer tallrike enn dem. Og husdyrene deres ble ikke drept av rovdyr. Disse jødene opplevde riktignok bare en begrenset oppfyllelse av de profetiene om paradisiske forhold som ble nedskrevet av menn som Jesaja, Jeremia og Esekiel. Men den oppfyllelsen Guds folk opplevde, var svært glederik og akkurat det de trengte på den tiden. Når vi reflekterer over det Jehova gjorde for sitt folk den gangen, vil vår tro bli sterkere. Når den første og begrensede oppfyllelsen av disse profetiene var så glederik, hvordan vil da den større oppfyllelsen bli? Tenk over hva Jehova har gjort for oss i dag.

Hvordan Jehova har begynt å oppfylle sine løfter i vår tid

8. Hva slags «land» har Jehova gitt sitt folk i dag?

8 Jehovas folk utgjør ikke nå en bokstavelig nasjon, og de bor heller ikke i ett enkelt, bokstavelig land. De salvede kristne utgjør en åndelig nasjon, «Guds Israel». (Gal 6:16) Deres medarbeidere, som tilhører de «andre sauer», har sluttet seg til dem i et åndelig «land», et virkeområde hvor de tilber Jehova Gud i forening. Denne tilbedelsen er deres levemåte. (Joh 10:16; Jes 66:8) Og hvordan er dette ‘landet’ som Jehova har gitt sitt folk? Det er et åndelig paradis. I dette ‘landet’ har Jehovas løfter om Eden-lignende forhold fått en enestående, åndelig oppfyllelse. La oss se på noen eksempler.

9, 10. (a) Hvordan blir profetien i Jesaja 11:6–9 oppfylt i dag? (b) Hvilken fred erfarer Guds folk?

9 Trygghet. I profetien i Jesaja 11:6–9 finner vi en vakker beskrivelse av fred og harmoni – mellom ville dyr på den ene siden og mennesker og husdyrene deres på den andre. Får denne beskrivelsen en åndelig oppfyllelse i dag? Ja! I vers 9 får vi vite hva som er grunnen til at slike skapninger ikke vil volde noen skade eller ødelegge noe: «Jorden skal i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova, som vannmassene  dekker havets bunn.» Forandrer «kunnskapen om Jehova» atferden til dyr? Nei, det er mennesker som blir forandret når de blir kjent med Den Høyeste Gud og lærer å etterligne hans fredelige handlemåte. Det er derfor vi kan være vitne til en hjertevarmende oppfyllelse av denne profetien i vårt åndelige paradis i dag. Under Rikets styre lærer Kristi etterfølgere å legge av villdyrlignende personlighetstrekk og leve i fred og harmoni sammen med sine åndelige brødre og søstre.

10 I denne boken har vi for eksempel drøftet spørsmålet om kristen nøytralitet – både det bibelske grunnlaget for vår forståelse og den forfølgelse Guds folk er blitt utsatt for på grunn av sitt nøytrale standpunkt. Er det ikke bemerkelsesverdig at det i denne verden, som er så full av vold, finnes en stor «nasjon» av mennesker som nekter å delta i voldelige handlinger av noe slag, selv om det kan koste dem livet? Dette er virkelig et sterkt bevis for at den messianske Kongens undersåtter erfarer en fred som svarer til den freden Jesaja beskrev! Jesus sa at det som skulle kjennetegne hans etterfølgere, var innbyrdes kjærlighet. (Joh 13:34, 35) I den kristne menighet bruker Jesus tålmodig sin «tro og kloke slave» til å lære alle sanne kristne å være fredelige, kjærlige og milde. – Matt 24:45–47.

11, 12. Hva slags hunger er dagens verden rammet av, men hvordan sørger Jehova rikelig for sitt folk?

 11 Velstand. Verden er rammet av åndelig hunger. Bibelen inneholder denne forutsigelsen: «‘Se, det kommer dager,’ lyder Den Suverene Herre Jehovas utsagn, ‘da jeg vil sende hunger i landet – hunger, ikke etter brød, og tørst, ikke etter vann, men etter å høre Jehovas ord.» (Am 8:11) Er Guds rikes borgere også rammet av hunger? Jehova forutsa denne kontrasten mellom sitt folk og sine fiender: «Mine tjenere skal spise, men dere skal sulte. Se, mine tjenere skal drikke, men dere skal tørste. Se, mine tjenere skal fryde seg, men dere skal skamme dere.» (Jes 65:13) Har du erfart at disse ordene har gått i oppfyllelse?

12 Åndelige gaver strømmer mot oss lik en elv som blir stadig bredere og dypere. Våre bibelske publikasjoner og dessuten lydinnspillinger, videoer, møter, stevner og det som blir publisert på nettstedet vårt, utgjør en kontinuerlig flom av åndelig næring i denne åndelig utsultede verden. (Esek 47:1–12; Joel 3:18) Er det ikke spennende å se hvordan Jehovas løfter om velstand blir oppfylt i ditt daglige liv? Passer du på å spise regelmessig ved Jehovas bord?

I menighetene våre får vi rikelig med åndelig mat, vi finner åndelig trygghet, og vi får hjelp til å holde oss sunne og friske åndelig sett

13. Hvordan har du sett at blindes øyne er blitt åpnet og døves ører er blitt lukket opp?

13 Åndelig helse. Åndelig blindhet og døvhet er svært utbredt i dag. (2. Kor 4:4) Men Kristus helbreder sykdom og skrøpelighet over hele verden. Har du sett blindes øyne bli åpnet og døves ører bli lukket opp? Hvis du har sett at mennesker har fått nøyaktig kunnskap om Guds Ords sannhet og vendt seg bort fra de religiøse løgnene som en gang gjorde dem blinde og døve for sannheten, har du sett det følgende løftet gå i oppfyllelse: «På den dagen skal de døve visselig høre bokens ord, og ut fra mulm og ut fra mørke skal til og med de blindes øyne se.» (Jes 29:18) Verden over er det hvert år flere hundre tusen som opplever en slik åndelig helbredelse. Enhver som går ut fra Babylon den store og slutter seg til oss for å tilbe Jehova i vårt åndelige paradis, er et levende bevis for at Jehovas løfter er blitt oppfylt!

14. Hva kan vi meditere over for å styrke vår tro?

14 Hvert kapittel i denne boken inneholder overbevisende vitnesbyrd om at Kristus virkelig har ført sine etterfølgere inn i et åndelig paradis nå i endens tid. La oss fortsette å meditere over de mange velsignelsene vi erfarer i dette paradiset i dag. Når vi gjør det, vil vår tro på Jehovas løfter for framtiden vokse seg stadig sterkere.

«La ditt rike komme»

15. Hvorfor kan vi være sikker på at jorden vil bli et paradis?

15 Jehova har lenge hatt til hensikt å gjøre hele jorden til et paradis. Han lot Adam og Eva bo i en paradisisk hage, og han gav dem i oppdrag å fylle jorden med etterkommere og å ta vare på alle dens skapninger. (1. Mos 1:28) Men Adam  og Eva fulgte Satan i hans opprør og førte ufullkommenhet, synd og død over alle sine etterkommere. Gud har imidlertid aldri forandret sin hensikt. Det han har sagt, går alltid helt og fullt i oppfyllelse. (Les Jesaja 55:10, 11.) Vi kan derfor være sikker på at Adam og Evas etterkommere vil fylle jorden og legge den under seg – de vil på en kjærlig måte ha omsorg for Jehovas skaperverk i et paradis som vil omfatte hele jorden. Da vil de profetiene om et liv under paradisiske forhold som først gjaldt de landflyktige jødene, få sin endelige og største oppfyllelse! Tenk over de følgende eksemplene.

16. Hvordan beskriver Bibelen den tryggheten vi vil erfare i paradiset?

16 Trygghet. Den hjertevarmende beskrivelsen i Jesaja 11:6–9 vil til slutt få en fullstendig oppfyllelse også i bokstavelig forstand. Menn, kvinner og barn vil være trygge uansett hvor de drar. Ingen vil være noen trussel, verken mennesker eller dyr. Se for deg en tid da du vil betrakte hele jorden som ditt hjem, et sted hvor du kan svømme i elver, i innsjøer og i havet, vandre over fjellkjeder og ferdes i skog og mark og alltid vite at du er helt trygg. Og når natten faller på, vil du ikke være redd. Ordene i Esekiel 34:25 skal gå i oppfyllelse, slik at Guds folk til og med kan «bo trygt i ødemarken og sove i skogene».

17. Hvorfor kan vi være sikker på at Jehova vil sørge rikelig for oss når Riket hersker over hele jorden?

17 Velstand. Se for deg en tid da det ikke vil være slike ting som fattigdom, feilernæring og sult og ikke noe behov for trygdesystemer. Den åndelige overflod Guds folk opplever i dag, er en garanti for at den messianske Kongen vil sørge for sine undersåtter på alle måter. Da Jesus var på jorden, viste han i liten målestokk at han kan oppfylle slike løfter, ved å mette flere tusen sultne mennesker med bare noen få brød og fisker. (Matt 14:17, 18; 15:34–36; Mark 8:19, 20) Når Guds rike hersker over hele jorden, vil vi få oppleve en bokstavelig oppfyllelse av profetier som denne: «Han skal visselig gi regn for ditt såkorn, som du tilsår jorden med, og brød som grøde fra jorden, og det skal bli fett og rikt på olje. Din buskap skal på den dagen beite på en vidstrakt beitemark.» – Jes 30:23.

18, 19. (a) Hva betyr profetien i Jesaja 65:20–22 for deg? (b) Hva vil det si at våre dager vil være «som treets dager»?

18 I dag kan mange knapt forestille seg hva det vil si å ha et komfortabelt hjem og et givende og glederikt arbeid. I denne fordervede verden føler mange at de jobber lenge og hardt uten at de og familiene deres får noe særlig igjen for det, mens de rike og grådige høster fruktene av alt arbeidet. Se for deg hvordan det vil bli når denne profetien blir oppfylt over hele jorden: «De skal visselig bygge hus og bo i dem; og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. De kommer ikke til å bygge og en annen til å bo; de kommer ikke til å plante og en annen til å spise. For som treets dager  skal mitt folks dager være; og sine henders verk kommer mine utvalgte til å bruke fullt ut.» – Jes 65:20–22.

19 Hva vil det si at våre dager vil være «som treets dager»? Føler du ikke en form for ærefrykt når du står ved foten av et enormt tre og tenker over hvor lenge denne levende organismen har stått der – kanskje siden lenge før oldeforeldrene dine ble født? Det slår deg kanskje at hvis du skulle forbli i din nåværende ufullkomne tilstand, ville et slikt tre sannsynligvis leve lenger enn deg og stå der fredfylt selv etter at du bare var blitt et minne. Så kjærlig det er av Jehova å forsikre oss om at vi vil få et langt og fredfylt liv i det kommende paradiset! (Sal 37:11, 29) Den dagen vil komme da selv trær som lever veldig lenge, vil virke like forgjengelige som gress – de vil vokse opp og senere dø, mens vi vil leve for evig!

20. Hvordan vil lojale borgere av Riket få fullkommen helse?

20 Fullkommen helse. I dag kaster sykdom og død mørke skygger over tilværelsen. I en viss forstand er vi alle syke – vi er rammet av en dødelig sykdom som kalles synden. Det eneste botemidlet er Jesu gjenløsningsoffer. (Rom 3:23; 6:23) I tusenårsriket vil Jesus og hans medregenter fullt ut anvende verdien av dette offeret og gradvis befri alle trofaste mennesker for ethvert spor av synd. Følgende profeti hos Jesaja vil bli oppfylt i fullstendig forstand: «Ingen innbygger skal si: ‘Jeg er syk.’ Folket som bor i landet, vil ha fått sin misgjerning tilgitt.» (Jes 33:24) Se for deg en tid da ingen kommer til å være blind, døv eller funksjonshemmet. (Les Jesaja 35:5, 6.) Jesus vil klare å helbrede alle sykdommer og plager – fysiske, psykiske og følelsesmessige. Lojale borgere av Riket vil kunne glede seg over fullkommen helse!

21. Hva vil skje med døden, og hvorfor synes du dette løftet er oppmuntrende?

21 Men hva med det som mange sykdommer fører til, det uunngåelige resultatet av synden – døden? Den er vår «siste fiende», den eneste fienden som alle ufullkomne mennesker før eller senere må gi tapt for. (1. Kor 15:26) Men er døden en skremmende fiende for Jehova? Legg merke til det Jesaja forutsa: «Han skal i sannhet oppsluke døden for evig, og Den Suverene Herre Jehova skal visselig tørke tårene av alle ansikter.» (Jes 25:8) Kan du se for deg hvordan det vil bli? Ingen flere begravelser, ingen flere gravsteder, ingen flere tårer som skyldes sorg! Tvert imot – vi kommer til å felle gledestårer når Jehova oppfyller sitt fantastiske løfte om å bringe de døde tilbake til livet! (Les Jesaja 26:19.) De utallige sårene døden har påført menneskene, vil endelig bli leget.

22. Hva vil skje når det messianske rike har gjennomført Guds vilje på jorden?

22 Når Kristi tusenårige styre er omme, vil Riket ha gjennomført Guds vilje på jorden, og Kristus vil overlate herredømmet til sin Far. (1. Kor 15:25–28) Menneskeheten, som endelig er blitt fullkommen, vil være rede til å møte en siste  prøve når Satan blir sluppet løs fra uvirksomhetens avgrunn. Deretter skal Kristus endelig knuse denne onde slangen og alle som støtter ham. (1. Mos 3:15; Åp 20:3, 7–10) Men alle som viser Jehova lojal kjærlighet, kommer til å ha strålende framtidsutsikter. Det finnes kanskje ingen ord som kan beskrive denne framtiden bedre enn de ordene vi finner i et inspirert uttrykk i Romerne 8:21, hvor det blir lovt at de trofaste vil få «Guds barns herlige frihet».

Riket vil oppfylle alle Jehovas løfter i forbindelse med menneskene og jorden

23, 24. (a) Hvordan vet vi at Jehovas løfter helt sikkert vil bli oppfylt? (b) Hva er du fast bestemt på å gjøre?

23 Disse løftene er ikke basert på usikre forhåpninger, ønsker eller drømmer. Det er helt sikkert at Jehovas løfter vil bli oppfylt! Hvordan kan vi si det? Husk de ordene av Jesus som vi drøftet i det første kapitlet i denne boken. Han lærte sine etterfølgere å be til Jehova: «La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» (Matt 6:9, 10) Guds rike er ikke et produkt av noens fantasi. Det er en realitet! Det hersker i himmelen nå! I 100 år har det oppfylt Jehovas løfter på måter som vi tydelig kan se i den kristne menighet. Vi kan derfor være sikker på at alle Jehovas løfter vil bli oppfylt når Guds rike kommer for å utøve sin makt helt og fullt over jorden!

24 Vi vet at Guds rike vil komme. Vi vet at alle Jehovas løfter vil bli oppfylt. Hvorfor? Fordi GUDS RIKE HERSKER! Det spørsmålet hver og én av oss bør stille, er: Hersker Guds rike over meg? La oss gjøre alt vi kan for å leve som lojale undersåtter av dette riket nå, slik at vi kan nyte godt av dets fullkomne, rettferdige styre for evig!