Kjære medarbeider i forkynnelsen av Riket!

FORESTILL deg at du er et medlem av Betel-familien i Brooklyn i 1914. Det er fredag morgen den 2. oktober. Du sitter på din faste plass ved frokostbordet, og alle venter på bror C.T. Russell. Plutselig går døren til spisesalen opp, og bror Russell kommer inn. Han stopper opp litt, slik han pleier, og hilser Betel-familien med et muntert «God morgen, alle sammen». Men så, før han setter seg på plassen sin øverst ved bordet, klapper han i hendene og kommer med en spennende kunngjøring: «Hedningenes tider har endt, og deres kongers dager er forbi!» Du bobler over av glede – du har sett fram til dette øyeblikket i lang tid! Sammen med resten av Betel-familien tar du imot denne helt spesielle nyheten med langvarig, entusiastisk applaus.

 Det har nå gått mange tiår siden bror Russell kom med denne uttalelsen, som vakte så stor begeistring. Hva har Guds rike utrettet siden da? Svært mye! Ved hjelp av ordningen i forbindelse med Riket har Jehova på en fremadskridende måte lutret og lært opp sitt folk – som har vokst fra bare noen få tusen i 1914 til nesten 8 millioner i dag. På hvilke måter har du personlig hatt utbytte av denne opplæringen?

I dag hører vi ofte at brødre og søstre sier: «Nå er Jehovas himmelvogn virkelig i bevegelse!» Og det er sant. Men faktum er at himmelvognen – den usynlige delen av Jehovas organisasjon – har beveget seg veldig raskt helt siden 1914, noe du tydelig vil se når du studerer denne boken. For at det gode budskap skal bli utbredt over hele jorden, har Rikets forkynnere brukt mange kreative metoder, deriblant aviser, informasjonsmarsjer, lysbildeframvisninger, vitnesbyrdskort, grammofon, radio og Internett.

Fordi Jehova velsigner arbeidet vårt, kan vi nå utgi vår fine bibelske litteratur på over 670 språk og tilby den gratis til alle. Selvoppofrende frivillige hjelper til med å bygge Rikets saler, stevnehaller og avdelingskontorer, både i velstående land og i land med begrensede midler. Og når det inntreffer en katastrofe, strømmer kjærlige brødre og søstre til for å hjelpe dem som bor i de rammede områdene, og viser dermed at de virkelig er «født med tanke på tider med trengsel». – Ordsp 17:17.

Det hender at presteskapet og andre motstandere forårsaker vanskeligheter «ved forordninger», eller i lovens navn. Men det er trosstyrkende å se hvordan deres anstrengelser om og om igjen har vist seg å bli «til framgang for det gode budskap». – Sal 94:20; Fil 1:12.

Vi ser det som en ære at vi kan samarbeide med dere, og at vi alle kan være Jesu «tjenestefolk». Vi er inderlig glad i hver og én av dere. Det er vår bønn at innholdet i denne boken vil hjelpe deg til å verdsette din åndelige arv mer enn noen gang. – Matt 24:45.

Vi ønsker deg alt godt!

Dine brødre

Jehovas vitners styrende råd