Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Guds rike hersker!

Millioner har fått et lykkelig, trygt liv under Guds fullkomne regjering. Vil du bli en innbygger?

Et brev fra det styrende råd

Hvordan har det vist seg at den spennende kunngjøringen C.T. Russell kom med den 2. oktober 1914, var sann?

KAPITTEL 1

«La ditt rike komme»

Jesus snakket mer om Guds rike enn om noe annet. Hvordan og når vil det komme?

KAPITTEL 2

Riket blir født i himmelen

Hvem bidrog til å forberede Kristi etterfølgere på Rikets fødsel? Hvilke trekk ved Riket viser at det er en virkelig regjering?

KAPITTEL 3

Jehova åpenbarer sin hensikt

Hørte Riket med til Guds opprinnelige hensikt? Hvordan kastet Jesus lys over Guds hensikt i forbindelse med Riket?

KAPITTEL 4

Jehova opphøyer sitt navn

Hva har Riket utrettet når det gjelder Guds navn? Hvordan kan du personlig være med på å hellige Jehovas navn?

KAPITTEL 5

Kongen kaster lys over Riket

Få en klarere forståelse av viktige sannheter om Guds rike, dets regenter og undersåtter og av hva det innebærer å være lojal mot Riket.

KAPITTEL 6

Et folk av forkynnere – Forkynnere møter villig fram

Hvorfor var Jesus sikker på at han kom til å ha en hær av villige forkynnere i de siste dager? Hvordan kan du vise at du søker Riket først?

KAPITTEL 7

Forkynnelsesmetoder – Alle metoder tas i bruk for å nå mennesker

Les om de banebrytende metodene som Guds folk har brukt for å nå så mange som mulig med det gode budskap før enden kommer.

KAPITTEL 8

Hjelpemidler i forkynnelsen – Framstilling av litteratur

Hvordan viser vårt oversettelsesarbeid at vi har Jesu støtte? Hva ved våre publikasjoner ser du som beviser for at Riket er virkelig?

KAPITTEL 9

Resultater av forkynnelsen – «Markene . . . er hvite til innhøstning»

Jesus lærte disiplene to viktige ting om den store åndelige innhøstningen. Hvordan berører dette oss i dag?

KAPITTEL 10

Kongen renser sitt folk åndelig sett

Hva kan sies om både julen og korset?

KAPITTEL 11

Moralsk lutring – Guds hellighet gjenspeiles

Vaktrommene og portbygningene i Esekiels syn av et tempel har hatt spesiell betydning for Guds folk siden 1914.

KAPITTEL 12

Organisert for å tjene «fredens Gud»

Bibelen nevner uorden som en kontrast til fred, ikke som en kontrast til orden. Hvorfor? Og hvordan berører svaret de kristne i dag?

KAPITTEL 13

Rikets forkynnere går rettens vei

Dommere på høyesterettsnivå i en rekke land har hatt samme syn som lovlæreren Gamaliel i gammel tid.

KAPITTEL 14

Lojal støtte til Guds regjering

Den «elven» av forfølgelse som Jehovas vitner har vært utsatt for på grunn av sin politiske nøytralitet, er blitt slukt fra uventet hold.

KAPITTEL 15

Kampen for religionsfrihet

Guds folk har kjempet for sin rett til å følge loven – Guds rikes lov.

KAPITTEL 16

Guds folk kommer sammen for å tilbe

Hvordan kan man få størst utbytte av møter for tilbedelse av Jehova?

KAPITTEL 17

Opplæring av Rikets forkynnere

Hvordan har teokratiske skoler hjulpet Rikets forkynnere til å ta hånd om sine oppgaver?

KAPITTEL 18

Hvordan Rikets arbeid blir finansiert

Hvor kommer pengene fra? Hvordan blir de brukt?

KAPITTEL 19

Byggearbeid som er til ære for Jehova

Møtelokaler bringer ære til Gud, men han setter enda mer pris på noe annet.

KAPITTEL 20

Guds folk utfører hjelpearbeid

Hvordan vet vi at hjelpearbeid er en del av vår hellige tjeneste for Jehova?

KAPITTEL 21

Guds rike fjerner sine fiender

Du kan forberede deg på Harmageddon-krigen nå.

KAPITTEL 22

Riket gjennomfører Guds vilje på jorden

Hvordan kan du være sikker på at Jehovas løfter vil bli oppfylt?