Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 16

Motstå Djevelen og hans listige anslag

Motstå Djevelen og hans listige anslag

«Stå Djevelen imot, og han skal flykte fra dere.» — JAKOB 4: 7.

1, 2. Hvem ser på dåpsarrangementer som glederike anledninger?

HVIS du har tjent Jehova i flere tiår, har du sikkert hørt mange dåpstaler på stevnene våre. Men uansett hvor mange ganger du har vært til stede ved slike anledninger, blir du sannsynligvis rørt hver gang du er vitne til at de som sitter på de fremste radene i salen, reiser seg for å svare på dåpsspørsmålene. I det øyeblikket går det et sus av begeistring gjennom forsamlingen. Kanskje du får tårer i øynene når du ser enda en gruppe dyrebare mennesker som har stilt seg på Jehovas side. Så stor glede vi føler ved slike anledninger!

2 Mens vi kan være vitne til dåpsarrangementer noen få ganger i året, har englene det privilegium å betrakte dem mye oftere. Kan du forestille deg hvor stor glede det må være i himmelen som følge av at englene hver uke ser hvordan tusener av mennesker verden over blir føyd til den synlige delen av Jehovas organisasjon? (Lukas 15: 7, 10) Englene fryder seg utvilsomt over denne økningen. — Haggai 2: 7.

DJEVELEN «GÅR OMKRING SOM EN BRØLENDE LØVE»

3. Hvorfor «går [Satan] omkring som en brølende løve», og hva ønsker han å gjøre?

3 I skarp kontrast til dette finnes det åndeskapninger som betrakter dåpsarrangementene med forbitrelse. For  Satan og demonene er det fryktelig irriterende å se at tusener snur ryggen til denne fordervede verden. Satan skrøt jo av at ingen mennesker ville tjene Jehova av ekte kjærlighet, og at ingen ville forbli trofaste under alvorlige prøvelser. (Job 2: 4, 5) Hver gang noen bestemmer seg for å innvie seg til Jehova, blir det bevist at Satan tar feil. Det er som om Satan får et slag i ansiktet tusenvis av ganger hver uke i løpet av året. Det er ikke så rart at han «går omkring som en brølende løve og søker å sluke noen»! (1. Peter 5: 8) Denne ’løven’ gjør alt han kan for å fortære oss åndelig sett, slik at vi skader eller til og med ødelegger vårt forhold til Gud. — Salme 7: 1, 2; 2. Timoteus 3: 12.

Hver gang noen innvier seg til Jehova og blir døpt, blir det bevist at Satan tar feil

4, 5. a) På hvilke to viktige måter har Jehova begrenset Satans innflytelse? b) Hva kan en sann kristen ha tillit til?

4 Selv om vi står overfor en rasende fiende, er det ingen  grunn til at vi skal bli overmannet av frykt. Hvorfor ikke? Fordi Jehova har begrenset innflytelsen til den «brølende løve» på to viktige måter. For det første har Jehova forutsagt at «en stor skare» av sanne kristne skal overleve den kommende «store trengsel». (Åpenbaringen 7: 9, 14) Guds profetier slår aldri feil. Derfor må også Satan vite at Guds folk som et hele befinner seg utenfor hans rekkevidde.

5 For det andre kan vi merke oss en grunnleggende sannhet som ble uttalt av en av Guds trofaste tjenere i fortiden. Profeten Asarja sa til kong Asa og hans folk: «Jehova er med dere så lenge dere viser dere å være med ham.» (2. Krønikebok 15: 2; 1. Korinter 10: 13) Det finnes en mengde beretninger fra fortiden som viser at Satan alltid mislyktes i å sluke Guds tjenere når de holdt seg nær til Gud. (Hebreerne 11: 4—40) I vår tid vil en kristen som holder seg nær til Gud, klare å motstå Djevelen og til og med beseire ham. Ja, Guds Ord forsikrer oss: «Stå Djevelen imot, og han skal flykte fra dere.» — Jakob 4: 7.

«VI HAR EN KAMP . . . MOT DE ONDE ÅNDEMAKTENE»

6. Hvordan kjemper Satan mot hver enkelt kristen?

6 Satan kan ikke vinne krigen, for å si det slik, men han kan få oss som enkeltpersoner til å falle hvis vi slutter å være på vakt. Satan vet at han kan sluke oss hvis han klarer å svekke vårt forhold til Jehova. Hvordan prøver Satan å oppnå det? Ved å utsette oss for intense angrep, ved å trekke oss inn i en nærkamp og ved å bruke list. La oss se på disse tre hovedstrategiene som Satan bruker.

7. Hvorfor retter Satan intense angrep mot Jehovas folk?

7 Intense angrep. Apostelen Johannes sa: «Hele verden ligger i den ondes makt.» (1. Johannes 5: 19) Disse ordene inneholder en advarsel til alle sanne kristne. Ettersom Satan allerede har slukt hele den ugudelige menneskeverdenen,  kan han nå konsentrere seg om og intensivere sine angrep på dem han ennå ikke har fått has på — Jehovas folk. (Mika 4: 1; Johannes 15: 19; Åpenbaringen 12: 12, 17) Han har stor vrede fordi han vet at han har kort tid på seg. Derfor har han økt presset. I dag står vi overfor hans siste ondsinnete forsøk på å gjøre ende på oss. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi ’forstår tidene for å vite hva vi bør gjøre’. — 1. Krønikebok 12: 32.

8. Hva mente apostelen Paulus da han sa at vi har en kamp, eller en brytekamp, mot onde ånder?

8 Nærkamp. Apostelen Paulus advarte sine trosfeller: «Vi har en kamp . . . mot de onde åndemaktene i de himmelske regioner.» (Efeserne 6: 12) Det greske ordet som her er oversatt med «kamp», kan også gjengis med «brytekamp». Hvorfor brukte Paulus et slikt ord? Fordi det overbringer tanken om nærkamp. Paulus understreket altså at hver enkelt av oss er personlig involvert i kampen mot de onde ånder. Enten vi lever i et land der det er vanlig å tro på onde ånder, eller ikke, må vi aldri glemme at da vi innviet oss til Jehova, stilte vi oss billedlig talt på brytematten. I hvert fall siden innvielsen er hver enkelt kristen nødt til å kjempe denne nærkampen. Det er ikke så rart at Paulus fant det nødvendig å formane de kristne i Efesos tre ganger til å «stå fast». — Efeserne 6: 11, 13, 14.

9. a) Hvorfor gjør Satan og demonene bruk av flere «listige anslag»? b) Hvorfor prøver Satan å forderve vår tankegang, og hvordan kan vi motstå hans virksomhet? (Se rammen « Vær på vakt mot Satans list!») c) Hvilket listig anslag skal vi ta for oss nå?

9 Listige metoder. Paulus formante de kristne til å stå fast mot Satans «listige anslag». (Efeserne 6: 11) Uttrykket «listige anslag» står i flertall. De onde ånder bruker ikke bare én, men flere utspekulerte metoder — og det med god grunn. Noen kristne som har stått fast under én form for prøvelse, har senere gitt etter når de er blitt prøvd på en annen måte. Djevelen og demonene legger derfor nøye  merke til oppførselen til hver enkelt av oss for å prøve å finne vårt svakeste punkt. Så utnytter de en eventuell åndelig svakhet vi måtte ha. Men vi kan heldigvis være oppmerksom på mange av Djevelens metoder, for de blir beskrevet i Bibelen. (2. Korinter 2: 11) Tidligere i denne boken drøftet vi noen metoder som dreier seg om materialisme, dårlig omgang og seksuell umoral. La oss nå se på enda et av Satans listige anslag — spiritisme og andre former for okkultisme.

Å BEFATTE SEG MED OKKULTISME — EN FORRÆDERSK HANDLING

10. a) Hva er okkultisme? b) Hvordan ser Jehova på spiritisme og andre former for okkultisme, og hvordan ser du på det?

10 En som befatter seg med okkultisme, kommer i direkte kontakt med onde ånder. Noen former for okkultisme er å drive med spådomskunst, utøve trolldom og spørre de døde. Som vi er klar over, ser Jehova på spiritisme og andre former for okkultisme som «en vederstyggelighet». (5. Mosebok 18: 10—12; Åpenbaringen 21: 8) Ettersom også vi må «avsky det onde», er det utenkelig at vi noen gang skulle prøve å få kontakt med onde åndemakter. (Romerne 12: 9) Noe slikt ville virkelig være et avskyelig forræderi mot vår himmelske Far, Jehova!

11. Hvorfor ville det være en stor seier for Satan hvis han skulle klare å lokke oss til å drive med okkultisme? Illustrer.

11 Men nettopp fordi enhver befatning med okkultisme er et grovt forræderi mot Jehova, går Satan iherdig inn for å få noen av oss til å bli involvert i det. Hver gang han klarer å lokke en kristen til å interessere seg for det okkulte, vinner han en stor seier. Hvordan det? Tenk over denne sammenligningen: Hvis en soldat kan overtales til å desertere og forråde sin hæravdeling ved å slutte seg til fiendens styrker, vil fiendens hærfører fryde seg. Kanskje han til og med viser fram forræderen som et trofé for å fornærme denne  soldatens tidligere hærfører. Dette kan vi overføre på en kristen som begynner å utøve spiritisme eller andre former for okkultisme. En slik person svikter Jehova med vitende og vilje og stiller seg direkte under Satans kommando. Tenk deg hvilken glede det ville være for Satan å vise fram denne overløperen som et krigstrofé. Ønsker noen av oss å gi Djevelen en slik seier? Selvfølgelig ikke! Vi er ikke forrædere.

Å REISE SPØRSMÅL FOR Å SÅ TVIL

12. Hvilken metode bruker Satan for å prøve å forandre vårt syn på det okkulte?

12 Så lenge vi avskyr okkultisme, vil ikke Satan komme noen vei med oss ved å gjøre bruk av det. Derfor forstår han at han må forandre vår tankegang. Hvordan? Han prøver å gjøre de kristne så forvirret at noen kan begynne å tro at «godt er ondt og ondt er godt». (Jesaja 5: 20) For å klare det tyr han ofte til en av sine velprøvde metoder — han reiser spørsmål for å så tvil.

13. Hvordan har Satan brukt den metoden som består i å reise spørsmål for å så tvil?

13 Legg merke til hvordan Satan brukte denne framgangsmåten i fortiden. I Eden spurte han Eva: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke får spise av ethvert tre i hagen?» En gang på Jobs tid da englene var samlet til et møte i himmelen, reiste Satan spørsmålet: «Er det for ingenting Job har fryktet Gud?» Og ved begynnelsen av sin jordiske tjeneste fikk Jesus denne utfordringen fra Satan: «Hvis du er en Guds sønn, så si til disse steinene at de skal bli til brød.» Tenk deg det — i Jesu tilfelle var Satan frekk nok til å spotte de ordene Jehova hadde uttalt omkring seks uker tidligere: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har godkjent»! — 1. Mosebok 3: 1; Job 1: 9; Matteus 3: 17; 4: 3.

14. a) Hvordan bruker Satan den metoden som består i å så tvil, i forbindelse med det okkulte? b) Hva skal vi se på nå?

14 I dag bruker Djevelen en lignende framgangsmåte i et  forsøk på å så tvil om hvor ondt det okkulte egentlig er. Dessverre har han lyktes i å påvirke enkelte kristne. De har begynt å tvile på om visse former for okkultisme egentlig er så onde når alt kommer til alt. De resonnerer i virkeligheten som så: Har Gud virkelig sagt det? (2. Korinter 11: 3) Hvordan kan vi hjelpe slike personer til å forandre tankegang? Hvordan kan vi forvisse oss om at Satans metode ikke påvirker oss? For å finne svaret på det skal vi se på to områder der Satan på en slu måte har innført okkulte elementer. Det dreier seg om underholdning og helsehjelp.

Å UTNYTTE VÅRE ØNSKER OG BEHOV

15. a) Hvordan ser mange i den vestlige verden på det okkulte? b) Hvordan er noen kristne blitt påvirket av verdens syn på det okkulte?

15 Særlig i den vestlige verden har mange begynt å ta lett på spiritisme, hekseri og andre former for okkultisme. Stadig flere filmer, bøker, TV-programmer og dataspill framstiller det okkulte som noe morsomt, smart og harmløst. Noen filmer og bøker som har et okkult innhold, er blitt så populære at ivrige tilhengere har opprettet fanklubber. Det er tydelig at demonene har klart å bagatellisere farene ved det okkulte. Har denne trenden med å ta lett på okkultisme påvirket enkelte kristne? Noen har begynt å tenke annerledes. På hvilken måte? Et typisk eksempel er en kristen som så en film som dreide seg om det okkulte, og som sa: «Jeg så filmen, men jeg drev ikke med okkulte ting.» Hvorfor er et slikt resonnement farlig?

16. Hvorfor er det farlig å velge underholdning som handler om det okkulte?

16 Selv om det er forskjell mellom å drive med okkultisme og å se på det, må vi på ingen måte trekke den slutning at det er ufarlig å se på okkulte handlinger. Hvorfor ikke? Tenk over dette: Guds Ord viser at verken Satan eller  hans demoner er i stand til å lese tankene våre. * For å finne ut hva vi tenker, og for å oppdage en eventuell åndelig svakhet hos oss, må de onde ånder derfor som tidligere nevnt legge nøye merke til vår oppførsel — deriblant vårt valg av underholdning. Når en kristen viser at han liker filmer og bøker som handler om åndemedier, magiske trylleformularer, demonbesettelse eller lignende okkulte emner, sender han et budskap til demonene. Han gjør dem i virkeligheten oppmerksom på sitt svake punkt. Som følge av det vil demonene kanskje intensivere sin «brytekamp» mot denne personen for å utnytte den svakheten han har åpenbart, inntil de billedlig talt har klart å legge ham i bakken. Ja, noen som ble interessert i det okkulte fordi de valgte underholdning som hovedsakelig handlet om slike ting, har med tiden begynt å drive med okkultisme selv. — Galaterne 6: 7.

Høst gagn av Jehovas støtte når du er syk

17. Ved hjelp av hvilket listig anslag kan Satan prøve å bedra dem som er syke?

17 Satan prøver ikke bare å utnytte vårt ønske om underholdning, men også vårt behov for helsehjelp. Hvordan? En kristen som har problemer med helsen trass i at han har gjort mange forsøk på å finne en kur, kan bli fortvilet. (Markus 5: 25, 26) Det kan gi Satan og demonene en gunstig anledning til å bedra ham. De vet godt at Guds Ord advarer mot «det som er en hjelp for dem som praktiserer det som er skadelig». (Jesaja 31: 2) For å få en syk, motløs kristen til å ignorere denne advarselen kan demonene lokke ham til å prøve diagnostiseringsmetoder eller behandlingsmetoder som innbefatter bruk av «mystisk kraft», eller okkultisme — noe som er svært skadelig. Hvis demonene lykkes  med dette listige anslaget, kan det svekke den sykes forhold til Gud. På hvilken måte?

18. Hva slags diagnostiseringsmetoder og behandlingsmetoder tar en kristen avstand fra, og hvorfor?

18 Jehova kom med denne advarselen til de israelittene som hadde tydd til bruken av «mystisk kraft»: «Når dere brer hendene ut, lukker jeg mine øyne for dere. Selv om dere ber mange bønner, lytter jeg ikke.» (Jesaja 1: 13, 15) Vi ønsker selvfølgelig å unngå alt som kan hindre våre bønner og berøve oss støtte fra Jehova — spesielt i en sykdomsperiode. (Salme 41: 3) Hvis det er noe som tyder på at en bestemt diagnostiseringsmetode eller behandlingsmetode kan inneholde okkulte elementer, må en sann kristen ta avstand fra den. * (Matteus 6: 13) Når han gjør det, kan han være sikker på at han beholder Jehovas støtte. — Se rammen « Er det virkelig okkultisme?»

NÅR DET VERSERER MANGE HISTORIER OM DEMONER

19. a) Hva har Djevelen narret mange til å tro når det gjelder hans makt? b) Hvilke historier bør de sanne kristne avstå fra å fortelle videre?

19 Mens folk i vestlige land ikke bryr seg så mye om farene ved Satans makt, er det motsatte tilfellet i andre  deler av verden. Der har Djevelen narret mange til å tro at han har mer makt enn han i virkeligheten har. Noen mennesker lever, spiser, arbeider og sover i frykt for onde ånder. Det verserer mange historier om demonenes kraftige gjerninger. Disse historiene fortelles ofte med fryd; folk er fascinert av dem. Bør vi være med på å spre slike historier? Nei, den sanne Guds tjenere avstår fra det av to viktige grunner.

20. Hvordan kan en person, kanskje uten å vite det, spre Satans propaganda?

20 For det første: Ved å spre historier om demonenes bedrifter fremmer man Satans interesser. Hvordan det? Bibelen bekrefter at Satan kan utføre kraftige gjerninger, men den advarer også om at han bruker «løgnaktige tegn» og «bedrag». (2. Tessaloniker 2: 9, 10) Ettersom Satan er erkebedrageren, vet han hvordan han skal påvirke sinnet til  dem som føler seg tiltrukket av det okkulte, og hvordan han skal få dem til å tro på ting som ikke er sanne. Slike personer tror kanskje oppriktig at de har sett og hørt visse ting, og de presenterer derfor sine opplevelser som sanne. Etter hvert som historiene går fra munn til munn, blir de overdrevet. Hvis en kristen skulle spre slike historier, ville han i virkeligheten gå Djevelens ærend, for Djevelen er «løgnens far». Han ville spre Satans propaganda. — Johannes 8: 44; 2. Timoteus 2: 16.

21. Hva ønsker vi å la våre samtaler dreie seg om?

21 For det andre: Selv om en kristen tidligere har hatt befatning med onde ånder, vil han ikke til stadighet underholde sine trosfeller med historier om det han har opplevd. Hvorfor ikke? Vi får formaningen: ’Se ufravendt på vår tros Hovedformidler og Fullender, Jesus.’ (Hebreerne 12: 2) Ja, vi må rette vår oppmerksomhet mot Kristus, ikke mot Satan. Det er verdt å merke seg at mens Jesus var på jorden, underholdt han ikke disiplene med historier om onde ånder, selv om han kunne ha sagt mye om hva Satan kan eller ikke kan gjøre. Jesus konsentrerte seg i stedet om å forkynne budskapet om Riket. Vi ønsker å etterligne Jesus og apostlene, så derfor lar vi våre samtaler dreie seg om «Guds storslåtte gjerninger». — Apostlenes gjerninger 2: 11; Lukas 8: 1; Romerne 1: 11, 12.

22. Hvordan kan vi fortsette å bidra til at det er glede i himmelen?

22 Det er sant at Satan gjør bruk av forskjellige listige anslag, deriblant okkultisme, for å prøve å ødelegge vårt forhold til Jehova. Men når vi avskyr det onde og holder fast ved det gode, får ikke Djevelen noen anledning til å svekke vår beslutning om å ta avstand fra okkultisme i alle dens former. (Efeserne 4: 27) Tenk deg hvor stor glede det vil være i himmelen når vi fortsetter å «stå fast mot Djevelens listige anslag», inntil han ikke er mer! — Efeserne 6: 11.

^ avsn. 16 De beskrivende navnene som er blitt gitt Satan (Motstander, Bakvasker, Bedrager, Frister, Løgner), gir ingen indikasjon på at han er i stand til å granske vårt hjerte og sinn. Derimot blir Jehova beskrevet som «den som gransker hjerter», og Jesus som «den som ransaker nyrer og hjerter». — Ordspråkene 17: 3; Åpenbaringen 2: 23.

^ avsn. 18 Du finner flere opplysninger i artikkelen «En helseundersøkelse for deg?» i Vakttårnet for 15. desember 1994, sidene 19—22, og i artikkelen «Hva Bibelen sier: Spiller det noen rolle hva slags medisinsk behandling du velger?» i Våkn opp! for 8. januar 2001.