Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

‘Bevar dere selv i Guds kjærlighet’

 KAPITTEL 15

Hvordan hardt arbeid kan gi glede

Hvordan hardt arbeid kan gi glede

«Hvert menneske bør . . . se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid.» — FORKYNNEREN 3: 13.

1—3. a) Hvordan ser mange mennesker på det å arbeide? b) Hvilket syn på arbeid oppmuntrer Bibelen oss til å ha, og hvilke spørsmål skal vi ta for oss i dette kapitlet?

FOR mange mennesker i dagens verden er det å arbeide alt annet enn glederikt. Ettersom de tilbringer lange dager i en slitsom jobb de ikke liker noe særlig, kvier de seg hver dag for å gå på arbeid. Hvordan kan de som føler det slik, bli motivert til å interessere seg for sitt arbeid, ja føle tilfredshet når de utfører det?

2 Bibelen oppmuntrer oss til å ha en positiv innstilling til hardt arbeid. Den sier at slikt arbeid og resultatene av det er en velsignelse. Salomo skrev: «Hvert menneske bør spise og drikke og se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid. Det er Guds gave.» (Forkynneren 3: 13) Jehova, som elsker oss og alltid har vårt beste i tankene, ønsker at vi skal føle tilfredshet når vi utfører vårt arbeid, og at vi skal glede oss over resultatene av det vi gjør. For å bli i hans kjærlighet må vi leve i harmoni med hans synspunkter og prinsipper når det gjelder arbeid. — Forkynneren 2: 24; 5: 18.

3 I dette kapitlet skal vi ta for oss fire spørsmål: Hvordan kan hardt arbeid gi oss glede? Hvilke typer arbeid er uaktuelle for de sanne kristne? Hvordan kan vi finne likevekten mellom verdslig arbeid og åndelig virksomhet? Og hva  er det viktigste arbeidet vi kan utføre? Men la oss først se nærmere på det eksempel de to største arbeidere i universet — Jehova Gud og Jesus Kristus — har foregått med.

DEN SUVERENE ARBEIDER OG MESTERARBEIDEREN

4, 5. Hvordan viser Bibelen at Jehova er en produktiv arbeider?

4 Jehova er den suverene Arbeider. Første Mosebok 1: 1 sier: «I begynnelsen skapte Gud himlene og jorden.» Da Gud hadde fullført sin skapergjerning med hensyn til jorden, omtalte han resultatet som «meget godt». (1. Mosebok 1: 31) Han var med andre ord fullstendig tilfreds med det arbeidet han hadde gjort. Jehova, ’den lykkelige Gud’, fant utvilsomt stor glede i å være en produktiv arbeider. — 1. Timoteus 1: 11.

5 Vår arbeidsomme Gud slutter aldri å arbeide. Lenge etter at jorden og alt på den var blitt skapt, sa Jesus: «Min Far har fortsatt å arbeide inntil nå.» (Johannes 5: 17) Hva har Faderen vært opptatt med? Fra sin himmelske bolig har han veiledet menneskene og tatt seg av dem. Han har frambrakt «en ny skapning», åndsavlede kristne som skal herske sammen med Jesus i himmelen. (2. Korinter 5: 17) Han har arbeidet for å gjennomføre sin hensikt med menneskene — at de som elsker ham, skal få evig liv i en ny verden. (Romerne 6: 23) Jehova må være svært tilfreds med resultatene av dette arbeidet. Millioner har reagert positivt på budskapet om Riket. De er blitt dratt til Gud og har gjort forandringer i sitt liv for å bli i hans kjærlighet. — Johannes 6: 44.

6, 7. Hvordan har Jesus arbeidet hardt i svært lang tid?

6 Jesus er kjent for å ha arbeidet hardt i svært lang tid. I sin førmenneskelige tilværelse tjente han som Guds «mesterarbeider» i forbindelse med skapelsen av alle ting «i himlene og på jorden». (Ordspråkene 8: 22—31; Kolosserne  1: 15—17) Da han var på jorden, fortsatte han å arbeide hardt. Som ung lærte han byggfaget og ble kjent som «tømmermannen». * (Markus 6: 3) Dette yrket innebærer anstrengende arbeid og krever en rekke forskjellige ferdigheter — slik var det særlig før man fikk sagbruk, byggevareforretninger og elektrisk verktøy. Kan du forestille deg at Jesus går ut for å få tak i trematerialer — kanskje ved å felle trær og frakte tømmeret dit han holder på å arbeide? Kan du se for deg at han bygger hus, blant annet ved å lage og montere takbjelker og dører, og at han også snekrer møbler? Jesus visste utvilsomt av erfaring hvilken tilfredshet det gir å utføre hardt arbeid på en dyktig måte.

7 Jesus var også en usedvanlig flittig forkynner. I tre og et halvt år var han sterkt opptatt med dette ytterst viktige arbeidet. Fordi han ønsket å nå så mange som mulig, utnyttet han dagene fullt ut ved å stå tidlig opp og arbeide til sent på kveld. (Lukas 21: 37, 38; Johannes 3: 2) Han reiste «fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte og kunngjorde det gode budskap om Guds rike». (Lukas 8: 1) Jesus tilbakela hundrevis av kilometer ved å gå til fots på støvete veier for å bringe det gode budskap til andre.

8, 9. Hvordan fikk Jesus «se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid»?

8 Fikk Jesus «se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid» i tjenesten? Ja! Han sådde sannhetens såkorn og etterlot seg marker som var modne til innhøstning. Å gjøre Guds arbeid var så styrkende og nærende for Jesus at han var villig til å la være å spise for å få arbeidet gjort. (Johannes 4: 31—38) Tenk på den tilfredshet han må ha følt da han ved slutten av sin jordiske tjeneste kunne si  til sin Far: «Jeg har herliggjort deg på jorden, idet jeg har fullført den gjerning du har gitt meg å gjøre.» — Johannes 17: 4.

9 Jehova og Jesus er de fremste eksempler på at man kan «se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid». Vår kjærlighet til Jehova får oss til å bli «etterlignere av Gud». (Efeserne 5: 1) Vår kjærlighet til Jesus får oss til å «følge nøye i hans fotspor». (1. Peter 2: 21) Så la oss nå undersøke hvordan også vi kan få oppleve at hardt arbeid gir glede.

HVORDAN VI KAN FÅ OPPLEVE AT HARDT ARBEID GIR GLEDE

Når du anvender bibelske prinsipper, kan du få oppleve at hardt arbeid gir glede

10, 11. Hva kan hjelpe oss til å framelske en positiv innstilling til jobben vår?

10 Verdslig arbeid har sin plass i de fleste kristnes liv. Vi ønsker å finne glede og en viss tilfredshet i vårt arbeid, men dette kan virkelig være en utfordring hvis vi har en jobb vi ikke liker. Hvordan er det mulig å «se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid» når man er i en slik situasjon?

11 Ved å framelske en positiv innstilling. Vi kan ikke alltid forandre vår livssituasjon, men vi kan forandre vår innstilling. Å meditere over Guds synspunkt kan hjelpe oss til å framelske en positiv innstilling til arbeid. Hvis du er et familieoverhode, kan du tenke på at jobben din, uansett hvor simpel og uinteressant den kan virke, gjør det mulig for deg å skaffe familien de materielle ting den trenger. Det at du tar deg av dine nærmeste på denne måten, er ingen ubetydelig sak i Guds øyne. Hans Ord sier at en som unnlater å sørge for sin familie, «er verre enn en som er uten tro [en som har fornektet Jehova, NW, fotnoten]». (1. Timoteus 5: 8) Når du tenker på at jobben din er et middel til å nå et mål — å gjøre det mulig for deg å ivareta en gudgitt  forpliktelse — blir det lettere for deg å føle en viss grad av tilfredshet når du arbeider, selv om dine kolleger kanskje ikke føler det slik.

12. På hvilke måter får vi mye igjen for å være flittige og ærlige i vårt arbeid?

12 Ved å være flittig og ærlig. Du kan oppnå velsignelser ved å arbeide hardt og lære hvordan du skal utføre jobben din på en god måte. Flittige, dyktige arbeidere blir ofte høyt verdsatt av sine arbeidsgivere. (Ordspråkene 12: 24; 22: 29) Som sanne kristne må vi også være ærlige i vårt arbeid — vi kan ikke stjele penger, varer eller tid fra vår arbeidsgiver.  (Efeserne 4: 28) Som vi så i det forrige kapitlet, får vi mye igjen for å være ærlige. En arbeidstaker som har ord på seg for å være ærlig, vinner sannsynligvis arbeidsgiverens tillit. Og enten vår arbeidsgiver legger merke til vår arbeidsomhet eller ikke, kan vi oppnå den tilfredshet det gir å ha «en ærlig samvittighet» og vite at vi behager den Gud vi elsker. — Hebreerne 13: 18; Kolosserne 3: 22—24.

13. Hva kan vårt gode eksempel på arbeidsplassen føre til?

13 Ved å ha i tankene at din oppførsel kan bringe ære til Gud. Når vi følger en høy norm for kristen oppførsel på arbeidsplassen, vil andre helt sikkert legge merke til det. Med hvilket resultat? Det kan føre til at vi blir «en pryd for vår Frelsers, Guds, lære». (Titus 2: 9, 10) Ja, vår gode oppførsel kan få andre til å se hvor tiltalende vår form for tilbedelse er, slik at de får lyst til å undersøke den nærmere. Bare tenk på hvordan du ville føle det hvis en kollega tok imot sannheten som følge av ditt gode eksempel på arbeidsplassen! Og tenk framfor alt på dette: Hva kan være mer givende enn å vite at din gode oppførsel bringer ære til Jehova og gleder hans hjerte? — Ordspråkene 27: 11; 1. Peter 2: 12.

VIS GOD DØMMEKRAFT I DITT VALG AV ARBEID

14—16. Hvilke viktige spørsmål må vi vurdere når vi skal treffe avgjørelser som har med arbeid å gjøre?

14 Bibelen gir oss ikke detaljerte instrukser om hva som er akseptabelt eller ikke når det gjelder verdslig arbeid. Men det betyr ikke at vi kan godta en hvilken som helst form for arbeid. Bibelen kan hjelpe oss til å velge produktivt, ærlig arbeid som behager Gud, og til å unngå arbeid som mishager ham. (Ordspråkene 2: 6) Når vi skal treffe avgjørelser som har med arbeid å gjøre, er det to viktige spørsmål vi må vurdere.

15 Vil det å utføre dette bestemte arbeidet i seg selv utgjøre  en handling som blir fordømt i Bibelen? Guds Ord fordømmer uttrykkelig det å stjele, lyve og lage avgudsbilder. (2. Mosebok 20: 4; Apostlenes gjerninger 15: 29; Efeserne 4: 28; Åpenbaringen 21: 8) Vi unngår alle former for arbeid som har med slike ting å gjøre. På grunn av vår kjærlighet til Jehova vil vi aldri påta oss en jobb som krever at vi gjør noe som er et brudd på hans bud. — 1. Johannes 5: 3.

 16 Vil det å utføre dette arbeidet opplagt gjøre oss til medskyldig i noe som er galt, eller anspore andre til å gjøre noe som er galt? Tenk over et eksempel. Å arbeide som resepsjonist er ikke galt i seg selv. Men hva om en kristen ble tilbudt en slik jobb på en abortklinikk? Riktignok ville ikke arbeidsoppgaven innebære at man var direkte med på abortinngrepene. Men ville ikke dette arbeidet støtte driften av en klinikk som er opprettet for å utføre aborter — en virksomhet som er i strid med Guds Ord? (2. Mosebok 21: 22—24) Vi som elsker Jehova, ønsker ikke å ha nær tilknytning til ubibelske handlinger.

17. a) Hvilke faktorer kan vi vurdere når vi skal treffe avgjørelser som har med arbeid å gjøre? (Se rammen « Kan jeg påta meg denne jobben?») b) Hvordan kan vår samvittighet hjelpe oss til å treffe avgjørelser som behager Gud?

17 Vi kan få klarhet i mange spørsmål som har med arbeid å gjøre, hvis vi nøye analyserer svarene på de to sentrale  spørsmålene som blir stilt i avsnittene 15 og 16. I tillegg er det noen andre faktorer vi må vurdere i forbindelse med valg av arbeid. * Vi kan ikke vente at den tro slave-klasse skal fastsette regler som dekker enhver situasjon som kan oppstå. Det er her vi trenger god dømmekraft. Som vi så i kapittel 2, må vi oppøve vår samvittighet ved å finne ut hvordan vi skal anvende Guds Ord i det daglige liv. Når våre oppfatningsevner blir oppøvd «ved bruk», kan samvittigheten hjelpe oss til å treffe avgjørelser som behager Gud og får oss til å bli i hans kjærlighet. — Hebreerne 5: 14.

HA EN LIKEVEKTIG HOLDNING TIL ARBEID

18. Hvorfor er det ikke lett å bevare sin åndelige likevekt?

18 Det er ikke lett å bevare sin åndelige likevekt nå i «de siste dager», ettersom det er «kritiske tider her, som [er] vanskelige å mestre». (2. Timoteus 3: 1) Det kan være en stor utfordring å finne og beholde en jobb. Som sanne kristne er vi klar over hvor viktig det er å arbeide iherdig og sørge for vår familie. Men hvis vi ikke er på vakt, kan press på arbeidsplassen eller verdens smittsomme materialistiske tankegang hemme vår åndelige virksomhet. (1. Timoteus 6: 9, 10) La oss se på hvordan vi kan bevare likevekten og forvisse oss om «de viktigere ting». — Filipperne 1: 10.

19. Hvorfor er Jehova verdig til å bli vist vår fulle tillit, og hva unngår vi når vi har slik tillit?

19 Sett din fulle lit til Jehova. (Ordspråkene 3: 5, 6) Er han ikke verdig til å bli vist slik tillit? Han har jo omsorg for oss. (1. Peter 5: 7) Han kjenner våre behov bedre enn vi selv gjør, og hans hånd er aldri for kort. (Salme 37: 25) Vi bør derfor merke oss det hans Ord minner oss om: «La deres  levemåte være fri for kjærlighet til penger, idet dere er tilfreds med de nåværende ting. For [Gud] har sagt: ’Jeg vil slett ikke forlate deg og slett ikke svikte deg.’» (Hebreerne 13: 5) Mange heltidstjenere kan bekrefte at Gud virkelig har dekket deres grunnleggende behov. Hvis vi fullt ut stoler på at Jehova tar seg av oss, behøver vi ikke å være så bekymret på grunn av det ansvaret vi har for å sørge for vår  familie. (Matteus 6: 25—32) Vi vil ikke la verdslig arbeid få oss til å forsømme åndelig virksomhet, for eksempel å forkynne det gode budskap og være til stede på møter. — Matteus 24: 14; Hebreerne 10: 24, 25.

20. Hva vil det si å holde sitt øye klart, og hvordan kan du ha en slik innstilling?

20 Hold ditt øye klart. (Matteus 6: 22, 23) Å ha et klart øye vil si å innrette seg slik at man kan leve et ukomplisert liv. En kristen som har en slik innstilling, konsentrerer seg om ett mål — å gjøre Guds vilje. Hvis vårt øye er riktig fokusert, vil vi ikke være oppsatt på å prøve å få en godt betalt jobb og en høyere levestandard. Vi vil heller ikke kaste oss ut i det evige jaget etter de nyeste og beste materielle tingene som reklamemakerne vil ha oss til å tro at vi trenger for å være lykkelige. Hvordan kan du holde ditt øye klart? Unngå å pådra deg unødvendig gjeld. Ikke gjør livet ditt komplisert ved å skaffe deg eiendeler som legger beslag på uforholdsmessig mye tid og oppmerksomhet. Følg Bibelens råd om å være tilfreds med «mat og klær og husly». (1. Timoteus 6: 8) Gå inn for å forenkle livet så mye som mulig.

21. Hvorfor må vi prioritere, og hva bør komme på førsteplassen i vårt liv?

21 Prioriter åndelige interesser. Ettersom det er begrenset hvor mye vi kan få gjort i det daglige liv, må vi prioritere. Hvis ikke, kan uvesentlige ting legge beslag på dyrebar tid, slik at viktigere ting blir fortrengt. Hva bør komme på førsteplassen i vårt liv? Mange i verden legger stor vekt på å ta høyere utdanning for å få en lukrativ karriere i denne ordning. Men Jesus oppfordret sine etterfølgere til å ’fortsette å søke riket først’. (Matteus 6: 33) Ja, som sanne kristne setter vi Guds rike på førsteplassen i vårt liv. Vårt livsmønster — de valgene vi treffer, de målene vi setter oss, og de gjøremålene vi er opptatt med — bør vise at Rikets interesser og  Guds vilje er viktigere for oss enn materielle interesser og verdslige gjøremål.

ARBEID HARDT I TJENESTEN

Vi kan vise Jehova kjærlighet ved å sette forkynnelsesarbeidet på førsteplassen i vårt liv

22, 23. a) Hva er de sanne kristnes viktigste arbeid, og hvordan kan vi vise at dette arbeidet er viktig for oss? (Se rammen « Min avgjørelse har gitt meg glede og tilfredshet i livet».) b) Hva er du fast bestemt på når det gjelder verdslig arbeid?

22 Ettersom vi vet at vi har kommet langt inn i endens tid, konsentrerer vi oss om det viktigste arbeidet de sanne kristne kan utføre — å forkynne og gjøre disipler. (Matteus 24: 14; 28: 19, 20) I likhet med vårt store Forbilde, Jesus, ønsker vi å være sterkt opptatt med dette livreddende arbeidet. Hvordan kan vi vise at dette arbeidet er viktig for oss? De fleste blant Guds folk deltar helhjertet i forkynnelsesarbeidet som menighetsforkynnere. Noen har innrettet seg slik at de kan tjene som pionerer eller misjonærer. Mange foreldre som forstår hvor viktig det er å sette seg åndelige mål, har oppmuntret barna sine til å gjøre heltidstjenesten til sin løpebane. Får nidkjære forkynnere av Riket «se det som godt er, til gjengjeld for alt sitt harde arbeid» i tjenesten? Ja, det gjør de virkelig! Når man tjener Jehova av hele sin sjel, oppnår man alltid glede, tilfredshet og utallige velsignelser. — Ordspråkene 10: 22.

23 Mange av oss må tilbringe lange dager i verdslig arbeid for å kunne dekke familiens materielle behov. Husk at Jehova ønsker at vi skal få oppleve at hardt arbeid gir glede. Når vi sørger for at vår innstilling og våre handlinger er i harmoni med hans synspunkter og prinsipper, kan vi føle tilfredshet i vårt arbeid. Men la oss være fast bestemt på at vårt verdslige arbeid aldri skal vende vår oppmerksomhet bort fra vårt viktigste arbeid — å kunngjøre det gode budskap om Guds rike. Ved å sette dette arbeidet på førsteplassen i vårt liv, viser vi kjærlighet til Jehova og blir i hans kjærlighet.

^ avsn. 6 Det greske ordet som er gjengitt med «tømmermann», sies å være «en generell betegnelse på en som arbeidet i tre, enten han bygde hus eller snekret møbler eller laget andre gjenstander av tre».

^ avsn. 17 En mer detaljert drøftelse av faktorer som må vurderes i forbindelse med valg av arbeid, står i Vakttårnet for 15. april 1999, sidene 28—30, og i Vakttårnet for 1. desember 1982, side 18.

Lær mer

VÅKN OPP!

Hvordan oppnå ekte suksess

Fem praktiske råd om hvordan du kan oppnå ekte suksess.