Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

‘Bevar dere selv i Guds kjærlighet’

 KAPITTEL 8

Gud elsker mennesker som er rene

Gud elsker mennesker som er rene

«Mot den som forblir ren, vil du vise deg ren.» — SALME 18: 26.

1—3. a) Hvorfor passer en mor på at sønnen hennes er ren og pen? b) Hvorfor ønsker Jehova at hans tilbedere skal være rene, og hva motiverer oss til å holde oss rene?

EN MOR gjør den lille gutten sin klar til å gå ut. Hun passer på at han har vasket seg, og at klærne hans er rene og pene. Hun vet at god hygiene er viktig for helsen hans. Hun er også klar over at sønnens utseende forteller noe om foreldrene hans.

2 Jehova, vår himmelske Far, ønsker at hans tjenere skal være rene. Hans Ord sier: «Mot den som forblir ren, vil du vise deg ren.» * (Salme 18: 26) Jehova elsker oss; han vet at  det er til vårt beste at vi holder oss rene. Han venter også at vi som hans vitner skal stille ham i et positivt lys. Ja, vårt rene utseende og vår gode oppførsel vil bringe ære til, ikke skam over, Jehova og hans hellige navn. — Esekiel 36: 22; 1. Peter 2: 12.

3 Det at vi vet at Gud elsker rene mennesker, motiverer oss til å holde oss rene. Fordi vi elsker ham, ønsker vi at vår livsførsel skal bringe ære til ham. Vi ønsker også å bli i hans kjærlighet. La oss derfor se nærmere på hvorfor vi må holde oss rene, hva det vil si å være ren, og hvordan vi kan holde oss rene. En slik gransking kan hjelpe oss til å se om det finnes noen områder der vi trenger å forbedre oss.

HVORFOR MÅ VI HOLDE OSS RENE?

4, 5. a) Hva er den viktigste grunnen til at vi må holde oss rene? b) Hvordan kommer Jehovas renhet til uttrykk i hans synlige skaperverk?

4 Én måte Jehova leder oss på, er ved sitt eksempel. Hans Ord formaner oss til å bli «etterlignere av Gud». (Efeserne 5: 1) Her finner vi den viktigste grunnen til at vi må holde oss rene: Jehova, den Gud vi tilber, er ren og hellig i enhver henseende. — 3. Mosebok 11: 44, 45.

5 Jehovas renhet, som så mange av hans egenskaper og normer, kommer til uttrykk i hans synlige skaperverk. (Romerne 1: 20) Jorden ble skapt for å være et rent hjem for menneskene. Jehova har satt i gang økologiske kretsløp som renser luften og vannet på jorden. Visse mikrober fungerer som et slags renovasjonsvesen som omdanner avfall til ufarlige stoffer. Noen forskere har gjort bruk av slike glupske mikroorganismer for å renske opp oljeutslipp og annen forurensning som er en følge av menneskers selviskhet og griskhet. Det er tydelig at renhet er viktig for «den som dannet jorden». (Jeremia 10: 12) Det bør også være viktig for oss.

6, 7. Hvordan framhevet Moseloven at de som tilbad Jehova, måtte være rene?

 6 En annen grunn til at vi må holde oss rene, er at Jehova, vår suverene Hersker, krever renhet av sine tilbedere. Den Loven som Jehova gav israelittene, understreket at renhet og tilbedelse hang nøye sammen. Loven sa at på soningsdagen måtte øverstepresten bade, ikke én gang, men to ganger. (3. Mosebok 16: 4, 23, 24) Prester som utførte tjeneste, måtte vaske hendene og føttene før de frambar ofre for Jehova. (2. Mosebok 30: 17—21; 2. Krønikebok 4: 6) Loven oppgav omkring 70 årsaker til fysisk og seremoniell urenhet. En israelitt som var i en uren tilstand, kunne ikke ha noen andel i tilbedelsen — i visse tilfeller var det dødsstraff for å bryte dette forbudet. (3. Mosebok 15: 31) Enhver som nektet å følge den fastsatte renselsesprosedyren, som blant annet gikk ut på å bade kroppen og vaske klærne, skulle «bli avskåret fra menighetens midte». — 4. Mosebok 19: 17—20.

7 Selv om vi ikke er under Moseloven, gir den oss innsikt i hvordan Gud ser på ting. Det er tydelig at Loven framhevet at de som tilbad Gud, måtte være rene. Jehova har ikke forandret seg. (Malaki 3: 6) Vår tilbedelse kan ikke være antagelig for ham hvis den ikke er «ren og ubesmittet». (Jakob 1: 27) Vi må derfor sette oss inn i hva han venter av oss i den forbindelse.

HVA DET VIL SI Å VÆRE REN I GUDS ØYNE

8. På hvilke måter venter Jehova at vi skal holde oss rene?

8 Tanken om å være ren innebærer ifølge Bibelen mer enn bare å være fysisk ren. Å være ren i Guds øyne berører alle sider ved livet. Jehova venter at vi skal holde oss rene på fire grunnleggende måter — åndelig, moralsk, mentalt og fysisk. La oss se på hva hver av disse formene for renhet innebærer.

9, 10. Hva innebærer det å holde seg åndelig ren, og hva tar de sanne kristne avstand fra?

 9 Åndelig renhet. Enkelt sagt betyr det å holde seg åndelig ren at man ikke blander sann og falsk tilbedelse. Da israelittene forlot Babylon for å vende tilbake til Jerusalem, måtte de følge denne inspirerte formaningen: «Gå ut derfra, rør ikke noe urent; . . . hold dere rene.» (Jesaja 52: 11) Israelittene vendte hjem først og fremst for å gjenopprette tilbedelsen av Jehova. Denne tilbedelsen måtte være ren — ikke besmittet av noen av de gudsbespottelige trosoppfatningene, handlingene og skikkene som kjennetegnet den babylonske religion.

10 I dag må vi som sanne kristne passe på at vi ikke blir besmittet av falsk tilbedelse. (1. Korinter 10: 21) Det er helt nødvendig å være på vakt i den forbindelse, for påvirkningen fra falsk religion gjennomsyrer samfunnet rundt oss. I mange land er forskjellige tradisjoner, aktiviteter og ritualer forbundet med falsk religiøs lære, for eksempel forestillingen om at noe inni oss lever videre etter døden. (Forkynneren 9: 5, 6, 10) De sanne kristne tar avstand fra skikker som har med falske trosoppfatninger å gjøre. * Vi vil ikke la press fra andre få oss til å gå på akkord med Bibelens normer for ren tilbedelse. — Apostlenes gjerninger 5: 29.

11. Hva vil det si å være moralsk ren, og hvorfor er det helt nødvendig at vi holder oss rene på denne måten?

11 Moralsk renhet. Å holde seg moralsk ren vil si at man ikke gjør seg skyldig i seksuell umoral av noe slag. (Efeserne 5: 5) Det er helt nødvendig at vi holder oss moralsk rene. Som vi skal se i det neste kapitlet i denne boken, må vi ’flykte fra utukt’ for å bli i Guds kjærlighet. De som driver utukt uten å angre, ’skal ikke arve Guds rike’. (1. Korinter 6: 9, 10, 18) I Guds øyne er slike personer blant dem  som er «avskyelige i sin urenhet». Hvis de ikke holder seg moralsk rene, skal «deres del . . . være . . . den annen død». — Åpenbaringen 21: 8.

12, 13. Hvilken forbindelse er det mellom tanker og handlinger, og hvordan kan vi holde oss mentalt rene?

12 Mental renhet. Tanker fører til handlinger. Hvis vi lar gale tanker slå rot i vårt sinn og hjerte, er det svært sannsynlig at vi før eller senere begår urene handlinger. (Matteus 5: 28; 15: 18—20) Men hvis vi fyller vårt sinn med rene tanker, blir vi motivert til å bevare en ren oppførsel. (Filipperne 4: 8) Hvordan kan vi holde oss mentalt rene? Én måte er å unngå enhver form for underholdning som kan besmitte våre tanker. * I tillegg kan vi fylle vårt sinn med rene tanker ved å studere Guds Ord regelmessig. — Salme 19: 8, 9.

13 For at vi skal bli i Guds kjærlighet, er det svært viktig at vi holder oss åndelig, moralsk og mentalt rene. Disse sidene ved renhet blir drøftet mer utførlig i andre kapitler i denne boken. Vi skal her ta for oss det fjerde aspektet — fysisk renhet.

HVORDAN KAN VI HOLDE OSS FYSISK RENE?

14. Hvorfor er ikke fysisk renhet bare en personlig sak?

14 Fysisk renhet innebærer at vi har god personlig hygiene og holder det rent og pent rundt oss. Er slik renhet en personlig sak som ingen andre har noe med? Det er slett ikke tilfellet når det gjelder dem som tilber Jehova. Som allerede nevnt er vår fysiske renhet viktig for Jehova, ikke bare fordi det er til det beste for oss, men også fordi det stiller ham i et positivt lys. Tenk på den illustrasjonen som ble brukt i innledningen til dette kapitlet. Hvis du ser et barn som alltid er skittent eller ustelt, begynner du å lure på hva  slags foreldre det har, ikke sant? Vi ønsker ikke at noe ved vårt ytre eller vår livsførsel skal bringe skam over vår himmelske Far eller avlede oppmerksomheten fra det budskapet vi forkynner. Guds Ord sier: «Vi gir ikke på noen måte noen slags årsak til snubling, for at vår tjeneste ikke skal bli lastet; men på alle måter anbefaler vi oss som Guds tjenere.» (2. Korinter 6: 3, 4) Hvordan kan vi så holde oss fysisk rene?

15, 16. Hva innbefatter gode hygieniske vaner, og hvordan bør klærne våre være?

15 Vår personlige hygiene og vårt ytre. Selv om kulturen og leveforholdene varierer fra land til land, er det stort sett mulig å få tak i nok såpe og vann til å bade eller dusje regelmessig og til å sørge for at vi selv og barna våre er rene. Gode hygieniske vaner innbefatter å vaske hendene med såpe og vann før man spiser eller behandler mat, etter at  man har vært på toalettet, og etter at man har vasket eller skiftet på et spedbarn. Å vaske hendene med såpe og vann kan forebygge sykdom og redder faktisk liv. Det kan forebygge spredning av skadelige virus og bakterier, slik at det er lettere å unngå diarésykdommer. I land der det ikke er vanlig at husene er knyttet til et kloakknett, kan man kanskje kvitte seg med avfall ved å grave det ned, slik det ble gjort i det gamle Israel. — 5. Mosebok 23: 12, 13.

16 Klær må også vaskes regelmessig for å være rene og presentable. En kristen behøver ikke å kjøpe dyre klær eller å følge siste mote, men han bør ha klær som er rene og pene og vitner om beskjedenhet. (1. Timoteus 2: 9, 10) Uansett hvor vi er, ønsker vi at vårt ytre skal «være en pryd for vår Frelsers, Guds, lære». — Titus 2: 10.

17. Hvorfor bør vår bolig og våre eiendeler være rene og presentable?

17 Vår bolig og våre eiendeler. Vi har kanskje ikke en imponerende eller luksuriøs bolig, men den bør være så ren og presentabel som omstendighetene tillater. Hvis vi bruker bil for å komme til møtene og delta i felttjenesten, bør vi gjøre vårt beste for at også den skal være noenlunde ren, både innvendig og utvendig. La oss ikke glemme at en ren bolig og rene eiendeler utgjør et vitnesbyrd i seg selv. Vi lærer jo andre at Jehova er en ren Gud, at han skal «ødelegge dem som ødelegger jorden», og at hans rike snart skal forvandle jorden til et paradis. (Åpenbaringen 11: 18; Lukas 23: 43) Vi ønsker selvfølgelig at vår bolig og våre eiendeler skal vise andre at vi allerede nå har rene vaner som passer i den kommende, nye verden.

Fysisk renhet innebærer at vi har god personlig hygiene og holder det rent og pent rundt oss

18. Hvordan kan vi vise respekt for vår Rikets sal?

18 Vårt møtelokale. Vår kjærlighet til Jehova får oss til å vise respekt for vår Rikets sal, som er et senter for den sanne tilbedelse på stedet. Når nye kommer til Rikets sal, ønsker vi at de skal få et positivt inntrykk av vårt møtelokale. Det må utføres regelmessig renhold og vedlikehold  for at salen skal være pen og tiltalende. Vi viser respekt for vår Rikets sal ved å gjøre det vi kan for å holde den i god stand. Det er et privilegium å kunne gi av vår tid for å være med på å gjøre rent i vårt møtelokale og for å «utbedre [det] og sette det i stand». (2. Krønikebok 34: 10) Vi følger de samme prinsippene når vi kommer sammen i en stevnehall eller på et annet sted for å holde små og store stevner.

VI MÅ RENSE OSS FOR BESMITTENDE VANER OG SKIKKER

19. Hva må vi ta avstand fra for å holde oss fysisk rene, og hvordan hjelper Bibelen oss i den forbindelse?

19 For å holde oss fysisk rene må vi ta avstand fra besmittende vaner og skikker, for eksempel røyking, misbruk av alkohol og ikke-medisinsk bruk av stoffer som er vanedannende eller påvirker sinnet. Bibelen omtaler ikke konkret alle de urene vanene og skikkene som er utbredt i dag, men den inneholder prinsipper som gjør det mulig for oss å oppfatte hva Jehova må mene om slike ting. Fordi vi kjenner Jehovas syn på saken, og fordi vi har kjærlighet til ham, velger vi å leve på en måte som behager ham. La oss se på fem bibelske prinsipper.

20, 21. Hva slags handlinger og vaner ønsker Jehova at vi skal unngå, og hvilken vektig grunn har vi til å rette oss etter dette?

20 «Da vi har disse løftene, dere elskede, så la oss rense oss for enhver besmittelse av kjød og ånd, idet vi fullkommengjør hellighet i Guds frykt.» (2. Korinter 7: 1) Jehova ønsker at vi skal unngå handlinger og vaner som forurenser kroppen og skader vår ånd, det vil si vår dominerende mentale tilbøyelighet. Vi må derfor ta avstand fra all vanedannende atferd som man vet skader den fysiske og mentale helse.

21 Bibelen gir oss en vektig grunn til å «rense oss for enhver besmittelse». Legg merke til at 2. Korinter 7: 1 begynner med å si: «Da vi har disse løftene.» Hvilke løfter? Ifølge  de foregående versene lover Jehova: «Jeg vil ta imot dere. Og jeg skal være en far for dere.» (2. Korinter 6: 17, 18) Tenk på det! Jehova lover å vise deg beskyttende omsorg og å elske deg slik en far elsker en sønn eller en datter. Men Jehova vil bare oppfylle disse løftene hvis vi lar være å besmitte «kjød og ånd». Så tåpelig det da ville være om vi lot en avskyelig handling eller vane berøve oss et slikt nært og dyrebart forhold til Jehova!

22—25. Hvilke bibelske prinsipper kan hjelpe oss til å unngå urene handlinger og vaner?

22 «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» (Matteus 22: 37) Jesus framhevet dette budet som det største av alle. (Matteus 22: 38) Jehova fortjener at vi viser ham slik kjærlighet. For å elske ham av hele vårt hjerte og sinn og hele vår sjel må vi unngå handlinger og vaner som kan forkorte vårt liv eller svekke vår gudgitte tenkeevne.

23 «[Jehova] gir . . . alle liv og ånde og alle ting.» (Apostlenes gjerninger 17: 24, 25) Livet er en gave fra Gud. Vi elsker Giveren, så vi ønsker å vise respekt for gaven. Vi skyr enhver handling eller vane som skader helsen, for vi forstår at slik atferd vitner om grov ringeakt for livets gave. — Salme 36: 9.

24 «Du skal elske din neste som deg selv.» (Matteus 22: 39) Urene handlinger og vaner berører ofte ikke bare den som begår slike handlinger eller har slike vaner, men også folk rundt ham. Passiv røyking kan for eksempel ha en skadelig virkning på ikke-røykere. En som skader folk rundt seg, bryter Guds bud om at man skal elske sin neste. Han motbeviser også en eventuell påstand om at han elsker Gud. — 1. Johannes 4: 20, 21.

25 ’Underordne dere og adlyd regjeringer og myndigheter som herskere.’ (Titus 3: 1) I mange land er det ulovlig å være  i besittelse av eller bruke narkotika. Som sanne kristne bryter vi ikke slike lover. — Romerne 13: 1.

26. a) Hva må vi gjøre for å bli i Guds kjærlighet? b) Hvorfor er det å holde seg ren i Guds øyne den beste måten å leve på?

26 For å bli i Guds kjærlighet må vi holde oss rene, ikke bare på ett eller to områder, men på alle områder. Det er ikke alltid så lett å avlegge besmittende vaner og slutte å begå urene handlinger, men det er mulig. * I virkeligheten finnes det ingen bedre måte å leve på, for Jehova lærer oss alltid det som er til gagn for oss. (Jesaja 48: 17) Det viktigste er at vi ved å holde oss rene kan erfare den tilfredshet det gir å vite at vi bringer ære til den Gud vi elsker, og at vi som følge av det blir i hans kjærlighet.

^ avsn. 2 Det hebraiske ordet som er gjengitt med «ren», beskriver ikke bare fysisk renhet, men også moralsk eller åndelig renhet.

^ avsn. 67 Navnet er forandret.