Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

‘Bevar dere selv i Guds kjærlighet’

 KAPITTEL 14

Vær ærlig i alle ting

Vær ærlig i alle ting

«Vi ønsker å oppføre oss ærlig i alle ting.» — HEBREERNE 13: 18.

1, 2. Hvorfor gleder Jehova seg over å se at vi anstrenger oss for å være ærlige? Illustrer.

EN MOR og den lille sønnen hennes går ut av en butikk. Plutselig stopper gutten opp, med et forskrekket uttrykk i ansiktet. I hånden holder han en liten leke som han plukket opp i butikken. Han glemte å legge den tilbake eller å spørre moren om hun kunne kjøpe den. Nå er han veldig lei seg og ber moren om hjelp. Hun beroliger ham og tar ham med inn i butikken igjen, så han kan levere tilbake leken og be om unnskyldning. Når han gjør det, føler moren glede og stolthet. Hvorfor?

2 Det er få ting som gleder foreldre mer enn å se at barna deres lærer hvor viktig det er å være ærlig. Slik er det også med vår himmelske Far, «sannhetens Gud». (Salme 31: 5) Når han ser de framskritt vi gjør mot åndelig modenhet, gleder han seg over å se at vi anstrenger oss for å være ærlige. Fordi vi gjerne vil behage ham og bli i hans kjærlighet, sier vi oss enig med apostelen Paulus, som skrev: «Vi ønsker å oppføre oss ærlig i alle ting.» (Hebreerne 13: 18) Vi skal nå rette oppmerksomheten mot fire sentrale områder i livet der det til tider kan være en spesiell utfordring å være ærlig. Deretter skal vi se på noen av de velsignelsene som ærlighet fører med seg.

Å VÆRE ÆRLIGE MOT OSS SELV

3—5. a) Hvordan advarer Guds Ord oss mot farene ved selvbedrag? b) Hva vil hjelpe oss til å være ærlige mot oss selv?

3 Vår første utfordring er å lære å være ærlige mot oss selv. Det er svært lett for oss som ufullkomne mennesker å gi etter for selvbedrag. Jesus sa for eksempel til de kristne i Laodikea  at de hadde narret seg selv til å tro at de var rike, når de i virkeligheten var ’fattige og blinde og nakne’ åndelig sett — en høyst ynkverdig tilstand. (Åpenbaringen 3: 17) Deres selvbedrag gjorde bare situasjonen enda mer alvorlig.

4 Du husker kanskje også at disippelen Jakob advarte: «Hvis noen mener at han utøver en form for tilbedelse, og likevel ikke holder sin tunge i tømme, men fortsetter å bedra sitt eget hjerte, da er hans form for tilbedelse verdiløs.» (Jakob 1: 26) Hvis vi skulle tenke som så at vi kan misbruke vår tunge og likevel tilbe Jehova på en antagelig måte, ville vi bare bedra vårt eget hjerte. Vår tilbedelse av Jehova ville være verdiløs, fullstendig bortkastet. Hva kan hindre oss i å følge en slik sørgelig kurs?

5 I versene like foran sammenligner Jakob sannheten i Guds ord med et speil. Han råder oss til å skue inn i Guds fullkomne lov og gjøre forandringer i samsvar med det. (Jakob 1: 23—25) Bibelen kan hjelpe oss til å være ærlige mot oss selv og se hva vi trenger å gjøre for å forbedre oss. (Klagesangene 3: 40; Haggai 1: 5) Vi kan også be til Jehova og anmode ham om å granske oss, slik at vi kan få hjelp til å bli klar over alvorlige feil og mangler og gjøre noe med dem. (Salme 139: 23, 24) Uærlighet er en lumsk svakhet, og vi må se på den på samme måte som vår himmelske Far gjør. Ordspråkene 3: 32 sier: «Den som går krokveier, er en vederstyggelighet for Jehova, men de rettskafne har Hans fortrolige vennskap.» Jehova kan hjelpe oss til å mene det samme som ham og til å se oss selv slik han ser oss. Husk at Paulus sa: «Vi ønsker å oppføre oss ærlig.» Vi kan ikke være fullkomne nå, men vi ønsker virkelig å være ærlige og går oppriktig inn for å oppføre oss på en slik måte.

ÆRLIGHET I FAMILIEN

Når vi er ærlige, vil vi ikke gjøre noe som vi kunne bli fristet til å skjule

6. Hvorfor må ektefeller være ærlige mot hverandre, og hvilke farer unngår de på den måten?

6 Ærlighet bør være et kjennetegn på en kristen familie.  Mann og kone må derfor være åpne og ærlige overfor hverandre. Det er ikke rom i et kristent ekteskap for slik sårende, uren oppførsel som å flørte med en annen enn ektefellen, innlede et hemmelig forhold til noen via Internett eller bruke pornografi i en eller annen form. Noen gifte kristne har gjort seg skyldig i slik urett oppførsel og samtidig skjult det for sin uskyldige ektefelle. Å gjøre noe slikt er uærlig. Legg merke til hva den trofaste kong David sa: «Jeg har ikke sittet sammen med usannferdige menn; og dem som skjuler hva de er, kommer jeg ikke sammen med.» (Salme 26: 4) Hvis du er gift, må du aldri oppføre deg på en måte som kan friste deg til å skjule for din ektefelle hva du er.

7, 8. Hvilke bibelske eksempler kan hjelpe barn til å lære verdien av ærlighet?

7 Når foreldre skal lære barna sine verdien av ærlighet, vil det være klokt av dem å bruke bibelske eksempler. Blant de negative eksemplene har vi beretningen om Akan, som stjal og prøvde å dekke over tyveriet, beretningen om Gehasi, som løy for å oppnå materielle fordeler, og beretningen om Judas, som stjal og løy ondskapsfullt for å skade Jesus. — Josva 6: 17—19; 7: 11—25; 2. Kongebok 5: 14—16, 20—27; Matteus 26: 14, 15; Johannes 12: 6.

8 Blant de positive eksemplene har vi beretningen om Jakob, som oppfordret sønnene  sine til å levere tilbake penger som de hadde funnet i sekkene sine, fordi han trodde at de kunne ha blitt lagt der ved en feiltagelse, beretningen om Jefta, som holdt sitt løfte selv om det kostet ham og hans datter mye, og beretningen om Jesus, som modig fortalte en ondsinnet pøbelflokk hvem han var, for å oppfylle profetiene og for å beskytte sine venner. (1. Mosebok 43: 12; Dommerne 11: 30—40; Johannes 18: 3—11) Denne ufullstendige listen kan gi foreldre en idé om hvor stor hjelp Guds Ord kan gi dem når det gjelder å lære barna å verdsette ærlighet.

9. Hva må foreldre unngå hvis de skal være et godt eksempel for barna sine når det gjelder ærlighet, og hvorfor er deres eksempel viktig?

9 I forbindelse med slik undervisning har foreldre et viktig ansvar. Apostelen Paulus spurte: «Lærer du da ikke deg selv, du som lærer en annen? Du som forkynner: ’Stjel ikke’, stjeler du?» (Romerne 2: 21) Noen foreldre forvirrer barna ved å lære dem om ærlighet samtidig som de selv opptrer uærlig. Det kan være at de rettferdiggjør nasking og usanne uttalelser ved å komme med slike unnskyldninger som: «De regner med at folk skal ta disse tingene», eller: «Det var bare en liten hvit løgn, en skrøne.» Å stjele er å stjele, uansett hvor mye den stjålne gjenstanden er verdt, og å lyve er å lyve, uansett hva løgnen dreier seg om, og i hvilken grad den avviker fra sannheten. * (Lukas 16: 10) Barn er snare til å oppdage hykleri og kan ta alvorlig skade av det. (Efeserne 6: 4) Men når de lærer om ærlighet gjennom sine foreldres eksempel, er det sannsynlig at de vil bringe ære til Jehova etter hvert som de vokser opp i denne uærlige verden. — Ordspråkene 22: 6.

 ÆRLIGHET I MENIGHETEN

10. Hvilke forsiktighetsregler må vi ha i tankene når det gjelder kommunikasjon med våre trosfeller?

10 Vi får mange muligheter til å framelske ærlighet når vi omgås våre trosfeller. Som vi så i kapittel 12, må vi passe på hvordan vi bruker talens gave, særlig når vi er blant våre åndelige brødre og søstre. Prat om løst og fast kan lett utarte til skadelig sladder, ja baktalelse. Hvis vi forteller noe videre uten å vite sikkert at det er sant, kan det være at vi er med på å spre en løgn. Det er derfor mye bedre at vi holder leppene i tømme. (Ordspråkene 10: 19) På den annen side: Selv om vi vet at noe er sant, betyr ikke det at det er verdt å si noe om det. Det kan for eksempel dreie seg om noe vi ikke har noe med, eller noe som det ville være ukjærlig å snakke om. (1. Tessaloniker 4: 11) Noen mennesker unnskylder sin uforskammethet ved å kalle det ærlighet, men vår tale må alltid være tiltalende og vennlig. — Kolosserne 4: 6.

11, 12. a) På hvilke måter hender det at noen som begår alvorlige overtredelser, forverrer problemet? b) Hvilke løgner fremmer Satan når det gjelder alvorlig synd, og hvordan kan vi motbevise dem? c) Hvordan kan vi vise at vi er ærlige mot Jehovas organisasjon?

11 Det er særlig viktig at vi er ærlige mot dem som tar ledelsen i menigheten. Noen som begår alvorlige overtredelser,  gjør problemet verre ved å prøve å dekke over sin synd og ved å lyve for menighetens eldste når de blir spurt om hva de har gjort. Slike personer begynner til og med å leve et dobbeltliv. De gir inntrykk av at de tjener Jehova, mens de fortsetter å begå alvorlige synder. En slik kurs fører i virkeligheten til at disse personenes liv blir en eneste stor løgn. (Salme 12: 2) Andre forteller de eldste en del av sannheten, men skjuler viktige fakta. (Apostlenes gjerninger 5: 1—11) Slik uærlighet kommer ofte av at man tror på løgner som Satan fremmer. — Se rammen « Sataniske løgner om alvorlige synder».

12 Det er også viktig at vi er ærlige mot Jehovas organisasjon når vi besvarer spørsmål skriftlig. Når vi rapporterer vår virksomhet i tjenesten, må vi være nøye med å ikke forfalske fakta. Og når vi fyller ut en søknad om å få et tjenesteprivilegium, må vi aldri gi en gal framstilling av vår helse eller av noe annet som gjelder oss selv. — Ordspråkene 6: 16—19.

13. Hvordan kan vi være ærlige overfor trosfeller i økonomiske saker?

13 Vår ærlighet mot trosfeller berører også økonomiske saker. Det hender at kristne brødre og søstre gjør forretningsmessige avtaler med hverandre. De må passe nøye på at de holder slike saker atskilt fra den tilbedelsen de utøver sammen i Rikets sal eller i tjenesten. Dette gjelder også i forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hvis vi ansetter brødre eller søstre, må vi være nøye med å behandle dem ærlig, slik at vi betaler dem den lønnen vi er blitt enige om, betaler dem til rett tid og gir dem de godene som loven sier at de skal ha. (1. Timoteus 5: 18; Jakob 5: 1—4) Hvis vi derimot arbeider for en bror eller en søster, må vi gjøre en full arbeidsinnsats for den lønnen vi får. (2. Tessaloniker 3: 10) Vi venter ikke å få særbehandling på grunn av vårt åndelige forhold til hverandre, som om vår arbeidsgiver skulle være forpliktet til å gi oss ekstra  fri eller andre fordeler som andre ansatte ikke får. — Efeserne 6: 5—8.

14. Hvilken forsiktighetsregel følger de kristne når de gjør forretningsmessige avtaler med hverandre, og hvorfor?

14 Hva om forretningsforbindelsen består i en form for fellesforetagende, kanskje en investering eller et lån? Bibelen inneholder et viktig og nyttig prinsipp: Sørg for å få alt skrevet ned! Da for eksempel Jeremia kjøpte et jordstykke, ordnet han med at det ble laget et dokument i to eksemplarer, med vitner til stede. Dette dokumentet ble oppbevart på et trygt sted, så man kunne rådføre seg med det senere. (Jeremia 32: 9—12; se også 1. Mosebok 23: 16—20.) Når vi gjør forretningsmessige avtaler med trosfeller, er det ikke et uttrykk for mistillit at vi skriver ned alle detaljer i et nøye utformet dokument som blir underskrevet av begge parter og av vitner. Det bidrar i stedet til å forebygge misforståelser, skuffelser og kanskje også splittende uenighet. Alle kristne som gjør forretningsmessige avtaler med hverandre, bør ha klart for seg at det ikke finnes noe forretningsforetagende som gjør det verdt å sette enheten og freden i menigheten i fare. * — 1. Korinter 6: 1—8.

ÆRLIGHET I VÅR OMGANG MED VERDEN RUNDT OSS

15. Hvordan ser Jehova på uærlighet i forretningssaker, og hvordan reagerer de kristne på denne utbredte praksisen?

15 En kristen oppfører seg ikke ærlig bare i menigheten. Paulus sa: «Vi ønsker å oppføre oss ærlig i alle ting.» (Hebreerne 13: 18) Når det gjelder verdslige forretningsanliggender, er vår Skaper svært opptatt av ærlighet. Bare i Ordspråkene er falske skålvekter og vektlodd omtalt flere ganger. (Ordspråkene 11: 1; 16: 11; 20: 10, 23) I gammel  tid var det vanlig å bruke skålvekter og vektlodd i forretningssaker for å veie de varene som ble kjøpt, og de pengene som ble brukt for å kjøpe dem. Uærlige kjøpmenn pleide å bruke to sett med vektlodd og en unøyaktig skålvekt for å bedra og snyte sine kunder. * Jehova hater slik virksomhet! For å bli i hans kjærlighet tar vi konsekvent avstand fra all uærlighet i forretningsanliggender.

16, 17. Hvilke former for uærlighet er vanlige i dagens verden, og hva er de sanne kristne fast bestemt på?

16 Ettersom det er Satan som er denne verdens hersker, blir vi ikke overrasket over å finne uærlighet overalt rundt oss. Hver dag kan vi bli fristet til å være uærlige. Når folk skriver en CV for å søke på en jobb, er det vanlig at de lyver og overdriver ved å dikte opp attester og gi et feilaktig bilde av sin arbeidserfaring. Når folk fyller ut immigrasjonssøknader, selvangivelser, skademeldinger og lignende, er det vanlig at de oppgir falske opplysninger for å oppnå det de ønsker. Mange elever og studenter jukser under prøver. Når de skal skrive en stil eller en særoppgave, kan det være at de plagierer noe de finner på Internett, og løgnaktig presenterer en annens arbeid som sitt eget. Og når folk støter på korrupte tjenestemenn, tilbyr de dem ofte bestikkelser for å oppnå det de ønsker. Vi regner med at det skal foregå slike ting i en verden der så mange er «egenkjærlige, pengekjære, . . . uten kjærlighet til det gode». — 2. Timoteus 3: 1—5.

17 De sanne kristne er fast bestemt på ikke å gjøre noe slikt. Det som noen ganger kan gjøre det til en utfordring å være ærlig, er at uærlige mennesker ser ut til å klare seg bra og til og med oppnå visse fordeler i dagens verden.  (Salme 73: 1—8) De kristne kan dessuten lide økonomiske tap fordi de ønsker å være ærlige «i alle ting». Er det å være ærlig verdt de ofre vi må bringe? Ja, så absolutt! Men hvorfor? Hvilke velsignelser oppnår vi ved å være ærlige?

DE VELSIGNELSER VI OPPNÅR VED Å VÆRE ÆRLIGE

18. Hvorfor er det en stor velsignelse å ha ord på seg for å være ærlig?

18 Det er få ting i livet som har større verdi enn å ha ord på seg for å være en ærlig, pålitelig person. (Se rammen « Hvor ærlig er jeg?») Og tenk på det — hvem som helst kan få et slikt omdømme! Det avhenger ikke av evner, velstand, utseende, sosial bakgrunn eller andre faktorer som ligger utenfor din kontroll. Ikke desto mindre er det mange som ikke oppnår den velsignelse det er å ha godt ord på seg. Det er en sjeldenhet. (Mika 7: 2) Noen vil kanskje gjøre narr av deg fordi du er ærlig, men andre vil sette pris på det, og de vil lønne deg ved å stole på deg og respektere deg. Mange Jehovas vitner har til og med erfart at de har hatt økonomiske fordeler av å være ærlige. De har beholdt jobben når uærlige ansatte er blitt oppsagt, eller de har fått en jobb i et firma der det har vært stort behov for ærlige ansatte.

19. Hvordan kan en ærlig livsførsel virke inn på din samvittighet og ditt forhold til Jehova?

19 Enten du opplever noe slikt eller ikke, vil du erfare at du oppnår enda større velsignelser ved å være ærlig. Du blir velsignet med en ren samvittighet. Paulus skrev: «Vi har tillit til at vi har en ærlig samvittighet.» (Hebreerne 13: 18) Dessuten går din oppførsel aldri upåaktet hen hos vår kjærlige himmelske Far, og han elsker ærlige mennesker. (Salme 15: 1, 2; Ordspråkene 22: 1) Ja, å være ærlig hjelper deg til å bli i Guds kjærlighet, og det er den største lønn du kan få. La oss nå se på et beslektet emne: Jehovas syn på arbeid.

^ avsn. 9 I menighetssammenheng kan det være at de eldste må nedsette et domsutvalg hvis noen gjør det til en vane å fare med åpenlys, ondsinnet løgn som tydelig tar sikte på å skade andre.

^ avsn. 14 Hva man skal gjøre når et forretningsforetagende slår feil, blir beskrevet i tilleggsartikkelen «Hvordan økonomiske konflikter kan løses».

^ avsn. 15 De brukte ett sett med vektlodd for å kjøpe og et annet for å selge på en slik måte at de selv drog fordel av det i begge tilfeller. De kunne også bruke en skålvekt der den ene armen var lengre eller tyngre enn den andre, slik at de kunne snyte kunden i enhver transaksjon.