Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 11

«La ekteskapet holdes i ære»

«La ekteskapet holdes i ære»

«Gled deg sammen med din ungdoms hustru.» — ORDSPRÅKENE 5: 18.

1, 2. Hvilket spørsmål skal vi se på, og hvorfor?

ER DU gift? Hvis du er det, opplever du da lykke i ekteskapet, eller har du alvorlige ekteskapsproblemer? Har du og din ektefelle glidd fra hverandre? Er samlivet noe du bare utholder, men ikke gleder deg over? Hvis det er slik, synes du sikkert det er trist at det nære og varme forholdet du og din ektefelle en gang hadde til hverandre, har kjølnet. Som kristen ønsker du uten tvil at ditt ekteskap skal bringe ære til Jehova, den Gud du elsker. Det kan derfor være at den situasjonen du er i nå, er årsak til bekymring og hjertesorg for deg. Likevel bør du ikke føle at alt er håpløst.

2 I dag finnes det fine kristne ektepar som en gang bare holdt sammen, men ikke trivdes sammen. De fant imidlertid ut hvordan de skulle styrke forholdet seg imellom. Også du kan oppnå større tilfredshet i ekteskapet. Hvordan?

NÆRM DEG GUD, OG NÆRM DEG DIN EKTEFELLE

3, 4. Hvorfor vil ektefeller nærme seg hverandre hvis de anstrenger seg for å nærme seg Gud? Illustrer.

3 Du og din ektefelle vil kunne nærme dere hverandre hvis dere bestreber dere på å nærme dere Gud. Hvordan det? Tenk over en illustrasjon: Se for deg et kjegleformet fjell — et som er bredt ved foten og smalt ved toppen. En mann står ved foten av den nordlige fjellskråningen, mens en kvinne står på motsatt side, ved foten av den  sørlige fjellskråningen. Begge begynner å klatre. Mens de fremdeles befinner seg nær foten av fjellet, er det stor avstand mellom dem. Men etter hvert som de klatrer høyere og høyere mot den smale toppen, blir avstanden mellom dem mindre og mindre. Ser du noe oppmuntrende vi kan lære av denne illustrasjonen?

4 De anstrengelsene du gjør deg for å tjene Jehova fullt ut, kan sammenlignes med de anstrengelsene man må gjøre seg for å bestige et fjell. Ettersom du elsker Jehova, anstrenger du deg allerede hardt for å klatre oppover, for å si det slik. Men hvis du og din ektefelle har glidd fra hverandre, kan det være at dere klatrer på hver deres side av dette fjellet. Hva skjer i så fall etter hvert som dere fortsetter  å klatre? Det kan nok være at det er ganske stor avstand mellom dere til å begynne med. Men jo større anstrengelser dere gjør dere for å nærme dere Gud — for å klatre oppover — desto nærmere kommer dere hverandre. Ja, det å nærme seg Gud er nøkkelen til å nærme seg sin ektefelle. Men hvordan gjør man dette i praksis?

Når kunnskapen fra Bibelen blir anvendt, har den kraft til å styrke ekteskapet

5. a) Hva er én ting man kan gjøre for å nærme seg Jehova og sin ektefelle? b) Hvordan ser Jehova på ekteskapet?

5 En viktig ting som du og din ektefelle må gjøre for billedlig talt å kunne klatre oppover, er å følge den ekteskapsveiledningen som blir gitt i Guds Ord. (Salme 25: 4; Jesaja 48: 17, 18) Legg derfor merke til en konkret formaning som apostelen Paulus gav. Han sa: «La ekteskapet holdes i ære blant alle.» (Hebreerne 13: 4) Hva betyr det? Uttrykket «holdes i ære» overbringer tanken om at noe er høyt aktet og blir betraktet som dyrebart. Og det er nettopp slik Jehova ser på ekteskapet — han anser det som dyrebart.

MOTIVASJONEN — OPPRIKTIG KJÆRLIGHET TIL JEHOVA

6. Hva viser den sammenhengen som Paulus’ veiledning om ekteskapet står i, og hvorfor er det viktig å ha dette i tankene?

6 Som tjenere for Gud vet du og din ektefelle allerede at ekteskapet er noe dyrebart, ja hellig. Det var Jehova som innstiftet ekteskapsordningen. (Matteus 19: 4—6) Men hvis dere for tiden har problemer i ekteskapet, er det ikke nok å vite at ekteskapet skal holdes i ære. Det må være noe annet som motiverer dere til å behandle hverandre med kjærlighet og respekt. Hva kan så det være? Legg nøye merke til hvordan Paulus formulerte dette med å vise ære. Han sa ikke: «Ekteskapet er forbundet med ære.» Nei, han sa: «La ekteskapet holdes i ære.» Paulus kom ikke bare med en observasjon; han gav en formaning. * Det at du er klar  over denne forskjellen, kan hjelpe deg til å bli mer motivert til å gjenvinne den aktelse du tidligere hadde for din ektefelle. Hvorfor er det slik?

7. a) Hvilke bibelske bud følger vi, og hvorfor? b) Hvilke gode resultater gir det å være lydig?

7 Tenk et øyeblikk over hvordan du ser på andre bud i Bibelen, for eksempel befalingen om å gjøre disipler eller formaningen om å komme sammen for å tilbe. (Matteus 28: 19; Hebreerne 10: 24, 25) Det kan nok noen ganger være en utfordring å følge disse budene. De menneskene du forkynner for, kan reagere negativt, eller den jobben du har, kan gjøre deg så utslitt at det blir en kamp å overvære kristne møter. Likevel fortsetter du å forkynne budskapet om Riket og komme på møter. Ingen kan stoppe deg — ikke engang Satan! Hvorfor ikke? Fordi din oppriktige kjærlighet til Jehova får deg til å adlyde hans bud. (1. Johannes 5: 3) Med hvilke gode resultater? Når du deltar i forkynnelsesarbeidet og er til stede på møter, oppnår du indre fred og dyp glede fordi du vet at du gjør Guds vilje. Og disse følelsene gir deg i sin tur ny styrke. (Nehemja 8: 10) Hva lærer du av det?

8, 9. a) Hva får oss til å følge formaningen om å holde ekteskapet i ære, og hvorfor? b) Hvilke to punkter skal vi nå se på?

8 Akkurat som din dype kjærlighet til Jehova får deg til å adlyde hans bud om å forkynne og overvære møter trass i hindringer, kan din kjærlighet til ham få deg til å adlyde den bibelske formaningen om å «la ekteskapet holdes i ære», selv når dette virker vanskelig. (Hebreerne 13: 4; Salme 18: 29; Forkynneren 5: 4) Og akkurat som dine anstrengelser for å forkynne og overvære møter bringer rike velsignelser fra Gud, vil dine anstrengelser for å holde ekteskapet i ære bli lagt merke til og bli velsignet av ham. — 1. Tessaloniker 1: 3; Hebreerne 6: 10.

9 Hvordan kan du så holde ditt ekteskap i ære? Du må  unngå oppførsel som skader ekteskapsordningen. I tillegg må du ta skritt for å styrke ekteskapsbåndene.

UNNGÅ TALE OG OPPFØRSEL SOM VANÆRER EKTESKAPET

10, 11. a) Hva slags oppførsel vanærer ekteskapet? b) Hvilket spørsmål kan vi stille vår ektefelle?

10 En gift kristen kvinne sa for en tid siden: «Jeg ber til Jehova om at han må gi meg styrke til å holde ut.» Holde ut hva? Hun forklarte: «Mannen min slår meg med ord. Han sier for eksempel: ’Du er en klamp om foten!’, og: ’Du er ikke noe verdt!’ Jeg har ikke synlige sår, men de bitende bemerkningene han stadig kommer med, har gitt meg arr i hjertet.» Denne kvinnen kommer inn på noe svært alvorlig — at man rakker ned på sin ektefelle.

11 Så trist det er når ektefeller i kristne husstander oppfører seg slik mot hverandre og forårsaker følelsesmessige sår som er vanskelige å få til å gro! Det er opplagt at man ikke holder ekteskapet i ære hvis man krenker den andre parten med sine ord. Hvordan står det til i ditt ekteskap i så måte? For å finne ut det kan du ydmykt spørre din ektefelle: «Hvilken virkning har det jeg sier, på deg?» Hvis din ektefelle svarer at dine ord gang på gang har forårsaket følelsesmessige sår, må du være villig til å forandre deg for at situasjonen skal bli bedre. — Galaterne 5: 15; Efeserne 4: 31.

12. Hvordan kan en persons tilbedelse bli verdiløs i Guds øyne?

12 Du bør ha klart for deg at den måten du bruker tungen på innenfor ekteskapsordningen, berører ditt forhold til Jehova. Bibelen sier: «Hvis noen mener at han utøver en form for tilbedelse, og likevel ikke holder sin tunge i tømme, men fortsetter å bedra sitt eget hjerte, da er hans form for tilbedelse verdiløs.» (Jakob 1: 26) Det du sier, kan ikke skilles fra din tilbedelse. Bibelen støtter ikke den  tanke at det som skjer innenfor husets fire vegger, ikke har noen betydning så lenge man hevder at man tilber Gud. Ikke bedra deg selv. Dette er en alvorlig sak. (1. Peter 3: 7) Du kan ha gode evner og være ivrig i den kristne tjeneste, men hvis du med overlegg sårer din ektefelle med bitende ord, vanærer du ekteskapsordningen, og din tilbedelse kan være verdiløs i Guds øyne.

13. Hvordan kan en gift mann eller kvinne forårsake følelsesmessig smerte?

13 Ektefeller må også være på vakt mot å forårsake følelsesmessig smerte på mindre direkte måter. Tenk over to eksempler: En alenemor ringer ofte til en gift kristen mann i menigheten for å be om råd, og hun har lange samtaler med ham. En enslig kristen bror bruker mye tid hver uke på å samarbeide med en gift kristen søster i felttjenesten. De gifte personene i disse eksemplene har kanskje gode intensjoner, men hvilken virkning har denne oppførselen på deres respektive ektefeller? En gift kvinne som opplevde noe lignende, sa: «Det sårer meg å se mannen min bruke så mye tid på en søster i menigheten og vise henne så stor oppmerksomhet. Det får meg til å føle meg mindreverdig.»

14. a) Hvilken ekteskapelig forpliktelse blir framhevet i 1. Mosebok 2: 24? b) Hva bør vi spørre oss selv?

14 Det er forståelig at denne gifte kvinnen og andre som opplever noe lignende i sitt ekteskap, kan føle seg såret. Ektefellene deres ignorerer Guds grunnleggende veiledning angående ekteskapet: «En mann [skal] forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin hustru.» (1. Mosebok 2: 24) De som gifter seg, har fremdeles respekt for foreldrene sine, men ifølge Guds ordning har de først og fremst forpliktelser overfor ektefellen. Og selv om de kristne er svært glad i sine trosfeller, er det sin ektefelle de først og fremst må ta seg av. Så når gifte kristne bruker  uforholdsmessig mye tid sammen med eller blir overdrevent familiære overfor trosfeller, særlig dem av det annet kjønn, blir de ekteskapelige bånd utsatt for belastninger. Kan noe slikt være årsak til gnisninger i ditt ekteskap? Spør deg selv: «Får min ektefelle virkelig så mye av min tid, oppmerksomhet og hengivenhet som han eller hun har krav på?»

15. Hvorfor må gifte kristne ifølge Matteus 5: 28 unngå å vise upassende interesse for noen av det annet kjønn?

 15 En annen ting er at gifte kristne som viser upassende interesse for noen av det annet kjønn som ikke er deres ektefelle, er uforstandige nok til å bevege seg i et farlig farvann. Det er trist å måtte si at noen gifte kristne har utviklet romantiske følelser for dem de er blitt overdrevent familiære overfor. (Matteus 5: 28) Slike følelsesmessige bånd har i sin tur ført til oppførsel som vanærer ekteskapet i enda større grad. Legg merke til det apostelen Paulus sa om dette emnet.

’LA EKTESENGEN VÆRE UBESMITTET’

16. Hvilken advarsel gav Paulus når det gjelder ekteskapet?

16 Rett etter at Paulus hadde gitt formaningen «la ekteskapet holdes i ære», tilføyde han advarselen: «[La] ektesengen være ubesmittet, for Gud skal dømme utuktige og ekteskapsbrytere.» (Hebreerne 13: 4) Da Paulus brukte uttrykket «ektesengen», siktet han til seksuell omgang. Slik omgang er «ubesmittet», eller moralsk ren, når den bare forekommer innenfor ekteskapsordningen. De kristne følger derfor de inspirerte ordene: «Gled deg sammen med din ungdoms hustru.» — Ordspråkene 5: 18.

17. a) Hvorfor er verdens syn på ekteskapsbrudd uten betydning for de kristne? b) Hvordan kan vi etterligne Job?

17 De som har seksuell omgang med en annen enn sin ektefelle, viser grov ringeakt for Guds morallover. Det er sant at mange i vår tid betrakter ekteskapsbrudd som noe forholdsvis akseptabelt. Men hva andre mennesker mener om ekteskapsbrudd, kan ikke ha noen betydning for hvordan de kristne ser på det. De forstår at det til syvende og sist ikke er mennesker, men Gud som «skal dømme utuktige og ekteskapsbrytere». (Hebreerne 10: 31; 12: 29) De sanne kristne retter seg derfor etter Jehovas syn på dette emnet. (Romerne 12: 9) Husk at patriarken Job sa:  «Jeg har sluttet en pakt med mine øyne.» (Job 31: 1) Ja, for ikke å ta så mye som ett skritt på den veien som kan føre til ekteskapsbrudd, holder de sanne kristne sine øyne under kontroll, slik at de aldri ser med lengsel på en person av det annet kjønn som ikke er deres ektefelle. — Se tilleggsartikkelen «Bibelens syn på skilsmisse og separasjon».

18. a) Hvor alvorlig er ekteskapsbrudd i Jehovas øyne? b) Hvilken likhet er det mellom ekteskapsbrudd og avgudsdyrkelse?

18 Hvor alvorlig er ekteskapsbrudd i Jehovas øyne? Moseloven hjelper oss til å bli klar over Jehovas syn på saken. I Israel var ekteskapsbrudd og avgudsdyrkelse blant de syndene som ble straffet med døden. (3. Mosebok 20: 2, 10) Kan du se en likhet mellom disse to syndene? En israelitt som tilbad en avgud, brøt sin pakt med Jehova. Og en israelitt som begikk ekteskapsbrudd, brøt sin pakt med sin ektefelle. Begge handlet forrædersk. (2. Mosebok 19: 5, 6; 5. Mosebok 5: 9; Malaki 2: 14) Begge var derfor klanderverdige framfor Jehova, den trofaste og pålitelige Gud. — Salme 33: 4.

19. Hva kan styrke en persons beslutning om å ta avstand fra ekteskapsbrudd, og hvorfor?

19 De kristne er som kjent ikke under Moseloven. Men det at de er klar over at ekteskapsbrudd ble betraktet som en alvorlig synd i det gamle Israel, kan styrke deres beslutning om ikke å begå en slik handling. Hvordan det? Tenk over denne sammenligningen: Kunne du tenke deg å gå inn i en kirke, falle på kne og be foran et bilde? «Aldri!» sier du. Men ville du bli fristet til å gjøre det hvis du ble tilbudt en stor sum penger? «Utenkelig!» svarer du. Ja, selve tanken på å forråde Jehova ved å tilbe en avgud er frastøtende for en sann kristen. Tanken på å forråde sin Gud, Jehova, og også sin ektefelle, ved å begå ekteskapsbrudd bør på lignende måte virke frastøtende på de kristne — uansett hva beveggrunnen til en slik synd måtte være. (Salme 51: 1, 4;  Kolosserne 3: 5) Vi ønsker så visst ikke å begå en handling som får Satan til å glede seg, og som bringer grov vanære over Jehova og den hellige ekteskapsordningen.

HVORDAN DU KAN STYRKE DE EKTESKAPELIGE BÅND

20. Hva har skjedd i noen ekteskap? Illustrer.

20 I tillegg til å ta avstand fra oppførsel som vanærer ekteskapet, bør du spørre deg selv: «Hvilke skritt kan jeg ta for å fornye min respekt for min ektefelle?» Se for deg ekteskapsordningen som om den skulle være et hjem som er utstyrt med pyntegjenstander for at det skal bli penere. Forestill deg at «pyntegjenstandene» i et ekteskap er vennlige ord, omtenksomme handlinger og andre uttrykk for hengivenhet. Hvis du og din ektefelle føler at dere står hverandre nær, ligner deres ekteskap et hjem som er utstyrt med pyntegjenstander som gjør det lunt og koselig. Hvis hengivenheten avtar, blir pyntegjenstandene gradvis borte, med den følge at ekteskapet blir like utrivelig som et hjem uten dekorasjoner. Ettersom du ønsker å adlyde Guds bud om å «la ekteskapet holdes i ære», vil du være motivert til å forbedre situasjonen. Når noe er dyrebart og skal holdes i ære, er det jo verdt å reparere eller restaurere det. Hva kan du gjøre? Guds Ord sier: «Ved visdom bygges en husstand opp, og ved skjelneevne vil den vise seg å være grunnfestet. Og ved kunnskap fylles de indre rom med alle slags kostbare og fine verdisaker.» (Ordspråkene 24: 3, 4) Tenk over hvordan disse ordene kan anvendes på ekteskapet.

21. Hvordan kan man gradvis styrke ekteskapet? (Se også rammen « Hvordan kan jeg styrke mitt ekteskap?)

21 Blant de ’kostbare saker’ som fyller en lykkelig husstand, er slike egenskaper som ekte kjærlighet, gudsfrykt og sterk tro. (Ordspråkene 15: 16, 17; 1. Peter 1: 7) De gjør  ekteskapet sterkt. Men la du merke til hvordan de rommene som blir omtalt i det ovennevnte ordspråket, fylles med kostbare saker? «Ved kunnskap.» Ja, når kunnskapen fra Bibelen blir anvendt, har den kraft til å forandre ektefellers tankegang og motivere dem til å vekke sin kjærlighet til hverandre på nytt. (Romerne 12: 2; Filipperne 1: 9) Så hver gang du og din ektefelle setter dere ned og drøfter et skriftsted sammen, for eksempel når dere tar dagsteksten, eller når dere studerer en bibelsk artikkel i Vakttårnet eller Våkn opp! som handler om ekteskapet, er det som om dere gransker en vakker pyntegjenstand som kan gjøre hjemmet penere. Når kjærligheten til Jehova får dere til å følge slik veiledning i ekteskapet, bringer dere billedlig talt denne pyntegjenstanden inn i «de indre rom». Som følge av det kan noe av den trivselen dere en gang hadde i ekteskapet, vende tilbake.

22. Hvilken tilfredshet kan man oppnå hvis man bestreber seg på å gjøre sin del for å styrke ekteskapet?

22 Det kan nok kreve en god del tid og anstrengelser å sette disse pyntegjenstandene tilbake på plass, én etter én. Men hvis du bestreber deg på å gjøre din del, vil du oppnå den dype tilfredshet det gir å vite at du følger Bibelens bud: «Ta ledelsen i å vise hverandre ære.» (Romerne 12: 10; Salme 147: 11) Framfor alt vil dine oppriktige anstrengelser for å holde ekteskapet i ære bevare deg i Guds kjærlighet.

^ avsn. 6 Sammenhengen viser at Paulus’ veiledning om ekteskapet inngår i en serie med formaninger. — Hebreerne 13: 1—5.