Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

‘Bevar dere selv i Guds kjærlighet’

 KAPITTEL 10

Ekteskapet — en gave fra en kjærlig Gud

Ekteskapet — en gave fra en kjærlig Gud

«En tredobbelt tråd kan ikke hurtig slites av.» — FORKYNNEREN 4: 12.

1, 2. a) Hva kan det hende at vi spør oss selv når noen gifter seg, og hvorfor? b) Hvilke spørsmål skal vi drøfte i dette kapitlet?

LIKER du å gå i bryllup? Det gjør mange, for en slik anledning kan være svært hyggelig. Du ser et brudepar som er kledd i sin fineste stas. Og ikke nok med det — ansiktene deres stråler av glede! På denne dagen er de et eneste stort smil, og de har store forventninger til framtiden.

2 Likevel må det sies at det på mange måter står dårlig til med ekteskapet som institusjon. Selv om vi håper det beste for nygifte par, kan det hende at vi spør oss selv: «Vil dette ekteskapet bli lykkelig? Kommer det til å vare?» Svarene på disse spørsmålene avhenger av om mann og kone stoler på og anvender den veiledning Gud har gitt med tanke på ekteskapet. (Ordspråkene 3: 5, 6) Det er noe de er nødt til å gjøre for å bli i Guds kjærlighet. La oss nå se på Bibelens svar på disse fire spørsmålene: Hvilke grunner kan man ha til å gifte seg? Hvis du ønsker å gifte deg, hvem bør du da velge som ektefelle? Hvordan kan du forberede deg til ekteskapet? Og hva kan hjelpe et par til å bevare lykken i ekteskapet?

HVILKE GRUNNER KAN MAN HA TIL Å GIFTE SEG?

3. Hvorfor vil det være uklokt å gifte seg av trivielle grunner?

3 Noen tror at man er nødt til å være gift for å kunne være lykkelig — at det er umulig å finne glede og tilfredshet i livet hvis man ikke finner en å gifte seg med. Det er ganske enkelt  ikke sant! Jesus, som var ugift, omtalte den enslige stand som en gave og oppfordret dem som kunne, til å gi rom for den. (Matteus 19: 11, 12) Apostelen Paulus kom også inn på fordelene ved den enslige stand. (1. Korinter 7: 32—38) Men verken Jesus eller Paulus fastsatte en regel på dette området. Nei, det å ’forby folk å gifte seg’ er faktisk omtalt som en av ’demonenes lærdommer’. (1. Timoteus 4: 1—3) Den enslige stand byr ikke desto mindre på fordeler for dem som ønsker å tjene Jehova uten å bli distrahert. Det vil derfor ikke være klokt å gifte seg av trivielle grunner, for eksempel at andre synes man skal gjøre det.

4. Hvorfor er et godt ekteskap det beste grunnlaget for å oppdra barn?

4 Finnes det på den annen side gode grunner til å gifte seg? Ja. Også ekteskapet er en gave fra vår kjærlige Gud. (1. Mosebok 2: 18) Så ekteskapet byr på visse fordeler og kan bringe velsignelser. Et godt ekteskap er for eksempel det beste grunnlaget for familieliv. Barn trenger et stabilt miljø, med foreldre som oppdrar dem, viser dem kjærlighet, tukter dem og gir dem veiledning. (Salme 127: 3; Efeserne 6: 1—4) Men det å oppdra barn er ikke den eneste grunnen til å gifte seg.

5, 6. a) Hva er ifølge Forkynneren 4: 9—12 noen av de praktiske fordelene med et nært vennskap? b) Hvordan kan et ekteskap være som en tredobbelt tråd?

5 Tenk over temaskriftstedet for dette kapitlet og den sammenhengen det står i: «To er bedre enn én, ettersom de har god lønn for sitt harde arbeid. For hvis en av dem skulle falle, kan den andre reise sin partner opp. Men hvordan går det med den som er alene og faller, når det ikke er en annen til å reise ham opp? Og dessuten, hvis to ligger sammen, kommer de med sikkerhet til å bli varme; men hvordan kan bare én holde seg varm? Og om noen kunne overmanne den som er alene, kunne to sammen holde stand mot ham. Og en tredobbelt tråd kan ikke hurtig slites av.» — Forkynneren 4: 9—12.

 6 Disse versene beskriver i første rekke verdien av vennskap. Og ekteskapet byr jo på den aller næreste form for vennskap. Som dette skriftstedet viser, kan et slikt fellesskap bidra til at man får hjelp, trøst og beskyttelse. Et ekteskap er særlig sterkt hvis det består av mer enn bare et bånd mellom to mennesker. En dobbelt tråd kan, som skriftstedet antyder, slites av. Men tre tråder som er flettet eller tvinnet sammen, vil være mye vanskeligere å slite av. Når både mann og kone først og fremst er opptatt av å behage Jehova, er deres ekteskap som en slik tredobbelt tråd. Jehova er en virkelig part i ekteskapet, og derfor er det i sannhet et sterkt fellesskap.

7, 8. a) Hvilken veiledning gav Paulus til gagn for ugifte kristne som kjemper med seksuelle lyster? b) Hvilken realistisk framstilling av ekteskapet gir Bibelen?

7 En annen ting er at det bare er i et ekteskap man har lov til å tilfredsstille seksuelle lyster. Innenfor denne rammen blir den seksuelle forening med rette betraktet som en kilde til glede. (Ordspråkene 5: 18) Når en som er enslig, er forbi det Bibelen kaller «ungdommens blomstring» — den perioden i livet da de seksuelle følelser begynner å bli sterke — kan det være at han eller hun fremdeles kjemper med seksuelle lyster. Hvis slike følelser ikke blir holdt under kontroll, kan de føre til uren eller urett oppførsel. Paulus gav under inspirasjon ugifte personer denne veiledningen: «Hvis de ikke har selvkontroll, så la dem gifte seg, for det er bedre å gifte seg enn å være opptent av lidenskap.» — 1. Korinter 7: 9, 36; Jakob 1: 15.

8 Uansett hva som gjør at en person ønsker å gifte seg, er det fornuftig å være realistisk. De som gifter seg, «vil få trengsel i sitt kjød,» slik Paulus uttrykker det. (1. Korinter 7: 28) Gifte personer møter utfordringer som de enslige slipper å møte. Hvis du likevel velger å gifte deg, hvordan kan du da sørge for at utfordringene blir minst mulige, og at velsignelsene blir størst mulige? Én faktor er å være fornuftig i valg av ektefelle.

 HVEM KAN BLI EN GOD EKTEFELLE?

9, 10. a) Hvordan illustrerte Paulus faren ved å knytte nære bånd til ikke-troende? b) Hva blir ofte følgene av å ignorere Guds veiledning om at man ikke skal gifte seg med en ikke-troende?

9 Paulus nedskrev under inspirasjon et viktig prinsipp som man må følge når man skal velge ektefelle: «Bli ikke spent i ulikt åk med ikke-troende.» (2. Korinter 6: 14) Han hentet sin illustrasjon fra landbruket. Hvis to dyr med svært forskjellig størrelse eller styrke blir spent i samme åk, vil begge lide. På samme måte vil en troende og en ikke-troende som blir spent i samme åk i et ekteskap, utvilsomt oppleve gnisninger og påkjenninger. Hvis den ene ektefellen ønsker å bli i Jehovas kjærlighet og den andre har liten eller ingen interesse av å gjøre Jehovas vilje, vil de ikke ha de samme prioriteringer i livet, og det vil sannsynligvis føre til stor mistrivsel. Paulus formante derfor de kristne til bare å gifte seg «i Herren». — 1. Korinter 7: 39.

10 I noen tilfeller har enslige kristne trukket den konklusjon at selv et ulikt åk vil være bedre enn den ensomheten de for tiden føler. Noen bestemmer seg for å ignorere Bibelens veiledning, og de gifter seg med en som ikke tjener Jehova. Gang på gang har dette fått et trist utfall. De som trer inn i et slikt ekteskap, oppdager at de er gift med en person som de ikke kan dele de viktigste tingene i livet med. Den ensomheten dette fører til, kan være langt verre enn den ensomheten de følte før de giftet seg. Heldigvis er det mange tusen enslige kristne som stoler på og lojalt følger Guds veiledning på dette området. (Salme 32: 8) Selv om de håper å kunne gifte seg en dag, forblir de enslige til de finner en ektefelle blant dem som tilber Jehova Gud.

11. Hva kan hjelpe deg til å gjøre et klokt valg av ektefelle? (Se også rammen « Hva ser jeg etter hos en mulig ektefelle?»)

11 Det er selvfølgelig ikke slik at enhver tjener for  Jehova automatisk vil være en passende ektefelle. Hvis du vurderer å gifte deg, bør du se etter en som passer sammen med deg når det gjelder personlighet og åndelige mål, og som har dyp kjærlighet til Gud. Den tro slave-klasse har gitt mye tankevekkende veiledning om dette emnet, og det vil være klokt av deg å tenke over slik bibelsk veiledning under bønn og la deg lede av den når du treffer denne viktige avgjørelsen. * — Salme 119: 105.

12. Hvilken skikk når det gjelder ekteskap, er utbredt i mange land, og hvilket lærerikt eksempel finner vi i Bibelen?

12 I mange land er det vanlig at foreldre velger ektefelle for sin sønn eller datter. I disse kulturene er det alminnelig enighet om at foreldre har den større visdom og erfaring som er nødvendig for å treffe et slikt viktig valg. Arrangerte ekteskap fungerer ofte godt, slik de gjorde i bibelsk tid. Det at Abraham sendte ut sin tjener for å finne en kone til Isak, er et lærerikt eksempel for foreldre som kan befinne seg i en lignende situasjon i dag. Det var ikke penger og sosial status Abraham var opptatt av. Han strakte seg i stedet langt for å finne en kone til Isak blant mennesker som tilbad Jehova. * — 1. Mosebok 24: 3, 67.

HVORDAN KAN DU LEGGE GRUNNLAGET FOR ET GODT EKTESKAP?

13—15. a) Hvordan kan det prinsippet som blir uttrykt i Ordspråkene 24: 27, være til hjelp for en ung mann som tenker på å gifte seg? b) Hva kan en ung kvinne trenge for å være forberedt til ekteskapet?

13 Hvis du tenker alvorlig over å gifte deg, bør du spørre  deg selv: «Er jeg virkelig klar til å ta dette skrittet?» Svaret dreier seg ikke bare om hvordan du ser på kjærlighet, sex, fellesskap eller barneoppdragelse. Det finnes også konkrete mål som enhver framtidig ektemann eller hustru må tenke over.

14 En ung mann som ønsker å finne en ektefelle, bør tenke nøye over dette prinsippet: «Ta hånd om ditt arbeid utendørs, og gjør deg ferdig med det ute på marken. Deretter må du også bygge opp din husstand.» (Ordspråkene 24: 27) Hva er poenget? Hvis en mann i bibelsk tid ønsket å stifte familie, måtte han spørre seg selv: «Er jeg rede til å ta meg av og forsørge en ektefelle og eventuelle barn?» Han måtte først arbeide ute på åkrene og stelle plantene. Det samme prinsippet gjelder i dag. En mann som ønsker å gifte seg, må kunne påta seg de forpliktelsene som følger med. Han er nødt til å arbeide, så sant han har helse til det. Guds Ord viser at en mann som ikke dekker sin families fysiske, følelsesmessige og åndelige behov, er verre enn en som er uten tro. — 1. Timoteus 5: 8.

15 En kvinne som velger å gifte seg, går også med på å påta seg en rekke viktige forpliktelser. Bibelen omtaler rosende noen av de ferdighetene og egenskapene en gift kvinne kan trenge for å hjelpe mannen sin og ta seg av husstanden. (Ordspråkene 31: 10—31) Menn og kvinner som kaster seg hodestups ut i ekteskapet uten å være rede til å påta seg de forpliktelsene som følger med, er i virkeligheten selviske. De tenker ikke over hva de har å tilby en mulig ektefelle. Det aller viktigste er imidlertid at de som vurderer å gifte seg, må være åndeligsinnete.

16, 17. Hvilke bibelske prinsipper bør de som tenker på å gifte seg, meditere over?

16 For å forberede seg til ekteskapet må man meditere over de rollene Gud har gitt mann og kone. En mann må  forstå hva det vil si å være overhode i en kristen husstand. Denne rollen gir ham ikke rett til å opptre som en tyrann. I stedet må han etterligne den måten Jesus utøver lederskap på. (Efeserne 5: 23) På samme måte må en kristen kvinne forstå den verdige rollen kvinnen har i ekteskapet. Er hun villig til å underordne seg «sin manns lov»? (Romerne 7: 2) Hun er allerede under Jehovas og Kristi lov. (Galaterne 6: 2) Hennes manns myndighet i husstanden representerer en annen lov. Kan hun underordne seg en ufullkommen manns myndighet og gi ham støtte? Hvis hun ikke liker tanken på dette, vil det være klokt av henne å la være å gifte seg.

17 Begge ektefellene må dessuten kunne dekke den andres spesielle behov. (Filipperne 2: 4) Paulus skrev under guddommelig inspirasjon: «Hver enkelt av dere [skal] elske sin hustru som seg selv; på den annen side bør hustruen ha dyp respekt for sin mann.» Han påpekte altså at mannen har et spesielt behov for å føle at hans kone har dyp respekt for ham, og at kvinnen har et spesielt behov for å føle seg elsket av sin mann. — Efeserne 5: 21—33.

Mange som har følge, sørger fornuftig nok for å ha anstand

18. Hvorfor må to som har følge, vise selvkontroll?

18 Den tiden da en mann og en kvinne har følge, er derfor ikke en anledning til bare å ha det gøy. Det er en tid da de må lære hvordan de skal behandle hverandre, slik at de kan finne ut om det er fornuftig av dem å gifte seg. Det er også en tid da de må vise selvkontroll! Fristelsen til å være fysisk intim kan være svært sterk — de er jo naturlig tiltrukket av hverandre. Men de som virkelig elsker hverandre, vil la være å gjøre noe som kan være til åndelig skade for den andre parten. (1. Tessaloniker 4: 6) Så vis selvkontroll hvis du har følge med noen. Det er en egenskap du vil ha nytte av hele livet, enten du gifter deg eller ikke.

 HVORDAN KAN MAN FÅ ET EKTESKAP TIL Å VARE?

19, 20. Hvordan bør en kristens syn på ekteskapet skille seg ut fra det synet mange i dagens verden har? Illustrer.

19 Hvis et par skal få sitt ekteskap til å vare, må de betrakte forholdet som bindende. I romaner og filmer utgjør et bryllup ofte den lykkelige slutten for hovedpersonene. Men i det virkelige liv er ikke det å gifte seg slutten på noe; det er en begynnelse — begynnelsen på noe som Jehova ønsker skal vare. (1. Mosebok 2: 24) Det er dessverre ikke dette som er den vanlige tankegangen i dagens verden. I noen kulturer omtaler folk det å gifte seg som å «knytte knuten». De er kanskje ikke klar over hvor treffende den illustrasjonen beskriver det vanlige synet på ekteskapet. Hvordan det? Mens en god knute bør være stram så lenge det er behov for det, er et annet viktig krav at den også lett må kunne knyttes opp.

20 Mange i vår tid betrakter ekteskapet som noe midlertidig. De trer gjerne inn i et ekteskap, fordi de tror at det vil dekke deres behov, men de forventer å kunne komme seg ut av det så snart det dukker opp problemer. Men husk den illustrasjonen Bibelen bruker om en slik forening som ekteskapet er — en «tråd som ikke hurtig slites av». Det hebraiske ordet som er gjengitt med «tråd», kan også referere til et tau. På seilskip bruker man tauverk som er laget for at det skal tåle mye, slik at det ikke trevler seg opp eller ryker, selv ikke i den sterkeste storm. På samme måte er ekteskapet innstiftet for at det skal vare. Husk at Jesus sa: «Det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.» (Matteus 19: 6) Hvis du gifter deg, er det dette synet på ekteskapet du må ha. Men blir ikke ekteskapet en byrde når det betraktes som et bindende forhold? Nei.

21. Hvilken holdning må mann og kone ha til hverandre, og hva kan hjelpe dem i den forbindelse?

21 Mann og kone må bevare det rette synet på hverandre. Hvis begge to går inn for å fokusere på den andres gode  egenskaper og handlinger, vil ekteskapet være en kilde til glede og tilfredshet. Er det urealistisk å ha et slikt positivt syn på en ufullkommen ektefelle? Jehova er aldri urealistisk, men vi er likevel avhengig av at han bevarer et positivt syn på oss. Salmisten spurte: «Hvis det var misgjerninger du gav akt på, Jah, Jehova, hvem kunne da bli stående?» (Salme 130: 3) Ektefeller må på samme måte ha et positivt syn på hverandre og være villig til å tilgi hverandre. — Kolosserne 3: 13.

22, 23. Hvordan var Abraham og Sara gode eksempler for ektepar i vår tid?

 22 Ekteskapet kan bli en større velsignelse etter hvert som årene går. Bibelen forteller om forholdet mellom Abraham og Sara da de var et eldre ektepar. De levde slett ikke et liv som var uten vanskeligheter og utfordringer. Tenk deg hvordan det må ha vært for Sara, en kvinne som muligens var i 60-årene, å forlate sitt komfortable hjem i den velstående byen Ur og så bo i telt resten av sitt liv. Hun underordnet seg likevel sin manns lederskap. Hun viste seg virkelig å være et motstykke til Abraham og en hjelper for ham ved respektfullt å støtte hans avgjørelser, slik at de gav gode resultater. Og det at hun underordnet seg, var ikke noe overfladisk. Til og med «inni seg» omtalte hun sin mann som sin herre. (1. Mosebok 18: 12; 1. Peter 3: 6) Hennes respekt for Abraham kom fra hjertet.

23 Dette betyr selvfølgelig ikke at Abraham og Sara alltid hadde det samme syn på tingene. Sara kom en gang med et forslag som «mishaget Abraham sterkt». På Jehovas befaling rettet han seg likevel ydmykt etter det hans kone sa, noe som viste seg å være til velsignelse for familien. (1. Mosebok 21: 9—13) Ektefeller i vår tid, også de som har vært gift i flere tiår, kan lære mye av dette gudfryktige ekteparet.

24. Hva slags ekteskap stiller Jehova Gud i et positivt lys, og hvorfor?

24 I den kristne menighet finnes det mange tusen lykkelige ekteskap — ekteskap der kvinnen har dyp respekt for sin mann, der mannen elsker og ærer sin kone, og der begge parter samarbeider om å sette det å gjøre Jehovas vilje på førsteplassen i alle sammenhenger. Hvis du bestemmer deg for å gifte deg, bør du gjøre et klokt valg av ektefelle, forberede deg godt til ekteskapet og arbeide for å oppnå et fredelig, kjærlig ekteskap som bringer ære til Jehova Gud. Når du gjør det, vil ditt ekteskap uten tvil hjelpe deg til å bli i Guds kjærlighet.

^ avsn. 11 Se kapittel 2 i Hemmeligheten ved et lykkelig familieliv, utgitt av Jehovas vitner.

^ avsn. 12 Noen trofaste patriarker hadde flere enn én kone. Da Jehova handlet med patriarkene og med det kjødelige Israel, tolererte han polygami. Han innførte det ikke, men han regulerte det. De kristne vet imidlertid at Jehova ikke lenger tillater polygami blant sine tilbedere. — Matteus 19: 9; 1. Timoteus 3: 2.

Lær mer

VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE

Bygg et solid og lykkelig ekteskap

Bruk fem byggesteiner for å bygge et solid og lykkelig ekteskap.

NÆRM DEG JEHOVA

«Fortsett å vandre i kjærlighet»

Første Korinter trekker fram 14 måter vi kan vise kjærlighet på.