Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

‘Bevar dere selv i Guds kjærlighet’

 KAPITTEL 17

’Bygg dere selv opp på deres aller helligste tro’

’Bygg dere selv opp på deres aller helligste tro’

«Ved å bygge dere selv opp på deres aller helligste tro . . . skal dere bevare dere selv i Guds kjærlighet.» — JUDAS 20, 21.

1, 2. Hvilket byggeprosjekt er du opptatt med, og hvorfor er kvaliteten av arbeidet så viktig?

DU ARBEIDER hardt på et byggeprosjekt. Byggingen har pågått en stund og kommer til å fortsette langt inn i framtiden. Foreløpig har arbeidet vært krevende, men givende. Uansett hva som skjer, er du fast bestemt på at du aldri skal gi opp eller senke tempoet, for kvaliteten av arbeidet har betydning for ditt liv, ja din framtid. Hvorfor? Fordi det byggverket som er under oppføring, er deg!

2 Disippelen Judas framhevet det byggearbeidet vi utfører på oss selv. Da han formante de kristne til å ’bevare seg selv i Guds kjærlighet’, fortalte han også hva som er nøkkelen til å gjøre det: «Ved å bygge dere selv opp på deres aller helligste tro.» (Judas 20, 21) Hva innebærer det å bygge seg selv opp, slik at man får sterkere tro og derved blir i Guds kjærlighet? La oss se på tre aspekter ved det åndelige byggeprosjektet du holder på med.

FORTSETT Å STYRKE DIN TRO PÅ JEHOVAS RETTFERDIGE KRAV

3—5. a) Hvilket syn på Jehovas krav ønsker Satan å forlede deg til å ha? b) Hvordan bør vi betrakte Guds krav, og hvilken virkning bør dette ha på hva vi føler? Illustrer.

3 Først og fremst trenger vi å styrke vår tro på Guds lov. I løpet av studiet av denne boken har du undersøkt en  rekke av Jehovas rettferdige krav når det gjelder oppførsel. Hvordan ser du på dem? Satan vil gjerne forlede deg til å tro at Jehovas lover, prinsipper og normer er hemmende, ja undertrykkende. Han har brukt denne taktikken helt siden den viste seg å være så effektiv den gangen i Eden. (1. Mosebok 3: 1—6) Vil hans taktikk fungere på deg? Mye avhenger av det synspunktet du har.

4 La oss illustrere det slik: Mens du rusler gjennom en vakker park, legger du merke til et solid, høyt gjerde som sperrer atkomsten til en del av parken. Området bak gjerdet ser innbydende ut. Til å begynne med betrakter du kanskje gjerdet som en unødig begrensning av din frihet. Men mens du ser gjennom gjerdet, får du øye på en blodtørstig løve som er ute på rov på den andre siden! Nå forstår du hvorfor gjerdet egentlig er der — for å beskytte deg. Finnes det noen som prøver å nedlegge deg som sitt bytte akkurat nå? Guds Ord advarer: «Vær fornuftige, vær årvåkne. Deres motstander, Djevelen, går omkring som en brølende løve og søker å sluke noen.» — 1. Peter 5: 8.

5 Satan Djevelen er ond og ute på rov. Fordi Jehova ønsker å hindre at vi skal bli Satans bytte, har han innført lover som beskytter oss mot de mange «listige anslag» som Satan gjør bruk av. (Efeserne 6: 11) Så når vi mediterer over Guds lover, bør vi alltid oppfatte dem som et uttrykk for vår himmelske Fars kjærlighet. Da forstår vi at de er en kilde til sikkerhet og glede. Disippelen Jakob skrev: «Den som skuer inn i den fullkomne lov som hører friheten til, og som fortsetter med det, han skal . . . være lykkelig.» — Jakob 1: 25.

6. Hva er det beste du kan gjøre for å bygge opp din tro på Guds rettferdige lover og prinsipper? Nevn et eksempel.

6 Å leve i samsvar med Guds krav er det beste vi kan gjøre for å bygge opp vår tro på Lovgiveren og på visdommen i hans lover. De kristne følger «Kristi lov», som innbefatter  hans befaling om å lære andre «alt det [han] har befalt». (Galaterne 6: 2; Matteus 28: 19, 20) Og de retter seg etter påbudet om at de må fortsette å komme sammen for å tilbe Gud og oppmuntre hverandre. (Hebreerne 10: 24, 25) Guds bud innbefatter også formaningen om å be til ham regelmessig og ofte og å gjøre det av hjertet. (Matteus 6: 5—8; 1. Tessaloniker 5: 17) Når vi lever i samsvar med slike bud, forstår vi stadig tydeligere hvilke kjærlige retningslinjer de gir oss. Å adlyde dem bringer oss større glede og tilfredshet enn det er mulig å oppnå på noen annen måte i denne problemfylte verden. Blir ikke din tro på Guds lover sterkere når du mediterer over hvordan du personlig har høstet gagn av å leve etter dem?

7, 8. Hvordan beroliger Guds Ord dem som bekymrer seg for at de ikke vil klare å holde fast ved en rett oppførsel etter som årene går?

7 Noen kan til tider bekymre seg for at det vil være for vanskelig å holde seg til Jehovas lover etter som årene går. De er redd for at de på en eller annen måte kan komme til å svikte. Hvis du noen gang føler det slik, så ha disse ordene i tankene: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg, den som lar deg gå på den veien som du bør vandre. Om du bare ville gi  akt på mine bud! Da skulle din fred bli som en elv, og din rettferdighet som havets bølger.» (Jesaja 48: 17, 18) Har du noen gang stoppet opp for å tenke over hvor beroligende disse ordene er?

8 Jehova minner oss her om at vi har gagn av å adlyde ham. Han lover oss to velsignelser hvis vi gjør det. For det første vil vår fred være som en elv — dyp, stabil og uavbrutt. For det andre vil vår rettferdighet være som havets bølger. Hvis du står på en strand og ser den ene bølgen etter den andre rulle innover, får du uten tvil en fornemmelse av noe varig. Du vet at bølgene vil fortsette å komme; de vil bryte mot denne stranden i utallige år framover. Jehova sier at din rettferdighet — din rette oppførsel — kan være som dette. Så lenge du bestreber deg på å være trofast mot ham, vil han sørge for at du aldri vakler. (Salme 55: 22) Bygger ikke slike hjertevarmende løfter opp din tro på Jehova og hans rettferdige krav?

’TRENG FRAM TIL MODENHET’

9, 10. a) Hvorfor er modenhet et verdifullt mål for de kristne? b) Hvordan bidrar en åndelig innstilling til glede?

9 Et annet aspekt ved ditt byggeprosjekt blir beskrevet med disse inspirerte ordene: «La oss . . . trenge fram til modenhet.» (Hebreerne 6: 1) Modenhet er et verdifullt mål for en kristen. I motsetning til fullkommenhet, som for tiden ligger utenfor menneskenes rekkevidde, er modenhet et oppnåelig mål. De kristne finner dessuten større glede i å tjene Jehova etter hvert som de blir mer modne. Hvordan det?

10 En moden kristen er et åndelig menneske. Han betrakter ting fra Jehovas synsvinkel. (Johannes 4: 23) Paulus skrev: «De som er i samsvar med kjødet, retter sitt sinn mot det som hører kjødet til, men de som er i samsvar med ånden, mot det som hører ånden til.» (Romerne 8: 5) Å ha en  kjødelig innstilling bringer ikke særlig glede, for en person med en slik innstilling er gjerne selvisk, korttenkt og materialistisk. Å ha en åndelig innstilling bringer derimot glede, for en person med en slik innstilling retter sin oppmerksomhet mot Jehova, ’den lykkelige Gud’. (1. Timoteus 1: 11) Et åndelig menneske er ivrig etter å behage Jehova og føler glede til og med under prøvelser. Hvorfor? Prøvelser gir ham anledning til å bevise at Satan er en løgner, og til å bevare sin ulastelighet, noe som gleder vår himmelske Far. — Ordspråkene 27: 11; Jakob 1: 2, 3.

11, 12. a) Hva sa Paulus om en kristens «oppfatningsevner», og hva betyr det ordet som er gjengitt med «oppøvd»? b) Hva slags trening trenger man for å få god kontroll over kroppen?

11 Åndelighet og modenhet er noe som må oppøves. Tenk over dette verset: «Fast føde er for modne mennesker, for dem som ved bruk har fått sine oppfatningsevner oppøvd til å skjelne mellom rett og urett.» (Hebreerne 5: 14) Da Paulus snakket om at våre oppfatningsevner blir «oppøvd», brukte han et gresk ord som sannsynligvis ble brukt i gymnasiene i Hellas i det første århundre, for det kan gjengis med ’trent opp lik en gymnast’. Tenk nå over hva slik oppøving, eller trening, innebærer.

En turners kropp blir trent opp ved bruk

12 Da vi ble født, var kroppen vår utrent. Et spedbarn er for eksempel knapt i stand til å oppfatte hvor det har armene og bena sine. Derfor veiver det med armene og kan kanskje komme til å slå seg selv i ansiktet, til sin egen overraskelse og forferdelse. Gradvis, ved bruk, blir kroppen trent opp. Spedbarnet kryper, smårollingen går, barnet løper. * Hva så med en turner? Når du ser en slik idrettsutøver  gjennomføre luftige saltoer og skruer med utsøkt eleganse og presisjon, forstår du at kroppen hans er som en fininnstilt maskin. Turnerens dyktighet har ikke kommet av seg selv — han har utallige timer med trening bak seg. Slik kroppslig øving er «nyttig til litt,» slik Bibelen uttrykker det. Hvor mye mer verdifull er ikke oppøvingen av våre oppfatningsevner! — 1. Timoteus 4: 8.

13. Hvordan kan vi oppøve våre oppfatningsevner?

13 I denne boken har vi drøftet mye som vil hjelpe deg til å oppøve dine oppfatningsevner, slik at du kan forbli trofast mot Jehova som et åndelig menneske. Be til Gud og tenk over hans prinsipper og lover når du skal treffe avgjørelser i det daglige liv. Hver gang du skal treffe en avgjørelse, bør du spørre deg selv: «Hvilke bibelske lover eller prinsipper kommer inn i bildet her? Hvordan kan jeg anvende dem? Hvilken handlemåte vil behage min himmelske Far?» (Ordspråkene 3: 5, 6; Jakob 1: 5) Hver avgjørelse du treffer på den måten, vil oppøve dine oppfatningsevner ytterligere. Slik oppøving vil hjelpe deg til å bli og fortsette å være et virkelig åndelig menneske.

14. Hva må vi hungre etter for å vokse åndelig sett, men hva må vi vokte oss for?

14 Selv om man kan ha blitt moden, er det alltid rom for åndelig vekst. Vekst avhenger av føde. Paulus sa derfor: «Fast føde er for modne mennesker.» Noe som har avgjørende betydning for at du skal klare å bygge opp din tro, er at du tar til deg fast åndelig føde. Når du anvender  det du lærer, legger du visdom for dagen, og Bibelen sier: «Visdommen er det viktigste.» Vi trenger derfor å utvikle ekte hunger etter de dyrebare sannheter som vår Far formidler til oss. (Ordspråkene 4: 5—7; 1. Peter 2: 2) Det at vi tilegner oss kunnskap og gudgitt visdom, gir oss selvfølgelig ingen grunn til å bli selvgode eller hovmodige. Vi må granske oss selv regelmessig for at ikke stolthet eller en annen svakhet skal slå rot og vokse i vårt hjerte. Paulus skrev: «Fortsett å prøve dere selv, om dere er i troen, fortsett å bringe på det rene hva dere selv er.» — 2. Korinter 13: 5.

15. Hvorfor har kjærlighet avgjørende betydning for åndelig vekst?

15 Selv om et hus står ferdig oppført, foregår det fremdeles arbeid på det. Det er viktig med vedlikehold og reparasjoner, og det kan være nødvendig å lage påbygg etter hvert som omstendighetene forandrer seg. Hva trenger vi for å bli modne og bevare vår åndelighet? Framfor alt kjærlighet. Vi må fortsette å vokse i kjærlighet til Jehova og til våre trosfeller. Hvis vi ikke har kjærlighet, vil all vår kunnskap og alle våre gjerninger være uten verdi. (1. Korinter 13: 1—3) Med kjærlighet kan vi oppnå kristen modenhet og fortsette å vokse åndelig sett.

HA DITT SINN RETTET MOT DET HÅPET JEHOVA GIR

16. Hva slags tankegang fremmer Satan, og hvilket forsvarsmiddel har Jehova skaffet til veie?

16 La oss se på ett aspekt til ved ditt byggeprosjekt. For å bygge deg selv opp som en sann etterfølger av Kristus, må du passe på hvordan du tenker. Satan, denne verdens hersker, er en mester i å få folk til å gi etter for negative tanker, pessimisme, mistillit og fortvilelse. (Efeserne 2: 2) En slik tankegang er like farlig for en kristen som råte er for en trebygning. Heldigvis har Jehova skaffet til veie et viktig forsvarsmiddel — håp.

17. Hvordan illustrerer Guds Ord hvor viktig det er å ha håp?

 17 Bibelen beskriver de forskjellige delene av den åndelige rustning vi trenger for å kunne kjempe mot Satan og denne verden. En viktig del av rustningen er hjelmen, «håpet om frelse». (1. Tessaloniker 5: 8) En soldat i bibelsk tid visste at han ikke ville klare seg særlig lenge i et slag uten hjelm. En slik hjelm var ofte laget av metall og ble båret utenpå en lue av filt eller lær, og den tok av for de fleste slagene, slik at de ikke gjorde særlig skade. Akkurat som en hjelm beskytter hodet, kan håpet beskytte ditt sinn, din tankegang.

18, 19. Hvilket eksempel var Jesus med hensyn til å bevare håpet, og hvordan kan vi etterligne ham?

18 Jesus er vårt fremste eksempel med hensyn til å bevare håpet. Tenk på det han gjennomgikk den siste natten han levde på jorden. En nær venn forrådte ham for penger. En annen benektet at han overhodet kjente ham. De andre forlot ham og flyktet. Hans egne landsmenn vendte seg mot ham og ropte at han skulle dø en smertefull død for romerske soldaters hånd. Man kan trygt si at Jesus møtte større prøvelser enn vi noen gang kommer til å gjøre. Hva var det som hjalp ham? Hebreerne 12: 2 svarer: «På grunn av den glede som var holdt fram for ham, utholdt han en torturpæl, idet han foraktet skammen, og han har satt seg på høyre side av Guds trone.» Jesus mistet aldri av syne «den glede som var holdt fram for ham».

19 Hvilken glede var det som var holdt fram for Jesus? Jo, han visste at når han holdt ut, ville han bidra til at Jehovas navn ble helliget. Han ville tilveiebringe det best mulige bevis for at Satan er en løgner. Ikke noe håp kunne gi Jesus større glede enn det! Han visste også at Jehova ville lønne ham rikelig for hans trofaste kurs — at det like foran ham lå en herlig tid da han igjen skulle være forent med sin Far. Jesus hadde et slikt glederikt håp i tankene under sine  prøvelser. Slik må det også være med oss. Vi har også en glede som er holdt fram for oss. Jehova hedrer hver enkelt av oss ved å gi oss det privilegium å få være med på å hellige hans store navn. Vi kan bevise at Satan er en løgner, ved at vi velger Jehova som vår Overherre og bevarer oss selv i vår Fars kjærlighet, uansett hvilke prøvelser og fristelser vi måtte bli stilt overfor.

20. Hva kan hjelpe deg til å tenke positivt og bevare håpet?

20 Jehova er ikke bare villig til å lønne sine trofaste tjenere — han er ivrig etter å gjøre det. (Jesaja 30: 18; Malaki 3: 10) Han gleder seg over å oppfylle de berettigede ønsker som hans tjenere har i sitt hjerte. (Salme 37: 4) Så ha ditt sinn rettet mot det håpet som ligger foran deg. Gi aldri etter for den negative, fordervede, fordreide tankegang som kjennetegner Satans gamle verden. Hvis du merker at denne verdens ånd begynner å trenge inn i ditt sinn og hjerte, må du be inderlig til Jehova om å få «Guds fred, som overgår all tanke». Slik gudgitt fred vil vokte ditt hjerte og dine forstandsevner. — Filipperne 4: 6, 7.

21, 22. a) Hvilket strålende håp har de som tilhører den ’store skare’? b) Hvilken del av det kristne håp betyr mest for deg, og hva er du fast besluttet på?

21 Du har virkelig et strålende håp å grunne over! Hvis  du tilhører den ’store skare’, som skal ’komme ut av den store trengsel’, kan du tenke på det livet du snart vil få leve. (Åpenbaringen 7: 9, 14) Når Satan og hans demoner er ryddet av veien, vil du føle en lettelse som det kan være vanskelig å forestille seg nå. For hvem av oss har vel noen gang erfart hvordan det er å leve uten det presset som Satans fordervende innflytelse utgjør? Når det presset er borte, kan vi fylt av glede arbeide med å forvandle jorden til et paradis under ledelse av Jesus og hans 144 000 himmelske medregenter. Som vi fryder oss over utsiktene til å se alle sykdommer og skavanker forsvinne, å ønske våre nærmeste velkommen tilbake fra graven, å leve slik Gud hadde til hensikt at vi skulle leve! Etter hvert som vi går framover mot fullkommenhet, vil en enda større velsignelse komme stadig nærmere, det løftet som blir gitt i Romerne 8: 21 — at vi skal få «Guds barns herlige frihet».

22 Jehova ønsker at du skal få større frihet enn du kan forestille deg. Veien til å oppnå slik frihet består i å vise lydighet. Er det ikke nå i denne tiden verdt enhver anstrengelse å adlyde Jehova dag etter dag? Fortsett derfor å gjøre ditt ytterste for å bygge deg selv opp på din aller helligste tro, så du kan bli i Guds kjærlighet i all evighet!

^ avsn. 12 Vitenskapsfolk sier at vi utvikler en spesiell sans som kalles dybdesensibilitet, som er kroppens evne til å oppleve stillingen og bevegelsen til armer, ben, hender og føtter. Det er denne sansen som gjør at du for eksempel kan klappe i hendene med øynene lukket. En voksen kvinne som mistet sin dybdesensibilitet, klarte ikke lenger å stå og gå og ikke engang å sitte oppreist.

Lær mer

BØKER & BROSJYRER

Etterlign deres tro

Hva kan vi lære av menn og kvinner i Bibelen som hadde sterk tro?