Til deg som elsker Jehova

«Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere,» sa Jesus. (Johannes 8: 32) Så oppmuntrende de ordene er! Ja, det er mulig å kjenne sannheten, selv nå i de kritiske «siste dager», da det finnes så mye løgn og usannhet. (2. Timoteus 3: 1) Husker du den første gangen du forstod sannheten slik den blir presentert i Guds Ord? For en spennende opplevelse det var!

Men enda så viktig det er å ha nøyaktig kunnskap om sannheten og være regelmessig med på å fortelle andre om den, må vi også leve i harmoni med sannheten. For å kunne gjøre det må vi bevare oss selv i Guds kjærlighet. Hva innebærer det? Vi finner svaret i noe Jesus sa kvelden før sin død. Han sa til sine trofaste apostler: «Hvis dere holder mine bud, vil dere bli i min kjærlighet, liksom jeg har holdt Faderens bud og blir i hans kjærlighet.» — Johannes 15: 10.

Legg merke til at Jesus ble i Guds kjærlighet ved å holde sin Fars bud. Det samme gjelder oss i vår tid. For å kunne bli i Guds kjærlighet må vi handle i samsvar med sannheten i det daglige liv. Jesus sa den samme kvelden: «Når dere vet disse ting — lykkelige er dere hvis dere gjør dem.» — Johannes 13: 17.

Det er vårt oppriktige håp at denne boken vil hjelpe deg til å leve i harmoni med sannheten og på den måten bevare deg selv «i Guds kjærlighet . . . med evig liv for øye». — Judas 21.

Jehovas vitners styrende råd