Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 TILLEGG

Blodfraksjoner og kirurgiske behandlingsmetoder

Blodfraksjoner og kirurgiske behandlingsmetoder

Blodfraksjoner. Det blir utvunnet fraksjoner av blodets fire hovedbestanddeler — røde blodceller, hvite blodceller, blodplater og plasma. Røde blodceller inneholder for eksempel proteinet hemoglobin. Produkter som lages av hemoglobin fra mennesker eller dyr, er blitt brukt for å behandle pasienter som har akutt anemi eller har mistet mye blod.

Plasma — som består av 90 prosent vann — inneholder en mengde hormoner, uorganiske salter, enzymer og næringsstoffer, deriblant mineraler og sukker. Plasmaet inneholder også koagulasjonsfaktorer, antistoffer som bekjemper sykdommer, og slike proteiner som albumin. Hvis noen risikerer å pådra seg en bestemt sykdom, kan leger foreskrive injeksjoner av gammaglobulin, som blir utvunnet av blodplasma fra personer som har oppnådd immunitet. Hvite blodceller kan være en kilde til interferoner og interleukiner, som brukes i behandlingen av en del virusinfeksjoner og kreftsykdommer.

Kan de kristne godta behandlingsmetoder som innbefatter bruk av blodfraksjoner? Bibelen gir ingen detaljerte opplysninger om dette, så hver enkelt må selv treffe en avgjørelse overfor Gud i samsvar med sin samvittighet. Noen vil avvise alle fraksjoner, fordi de har merket seg at Guds lov til Israel sa at blod som ble tappet av et dyr, skulle ’helles ut på jorden’. (5. Mosebok 12: 22—24) Andre kan godta behandlingsmetoder som innbefatter bruk av en fraksjon, selv om også de avviser transfusjoner av fullblod eller noen av blodets  hovedbestanddeler. De ser det slik at fraksjoner som er utvunnet av blod, på et visst punkt slutter å representere livet til den skapningen som blodet kommer fra.

Når du skal ta stilling til bruken av blodfraksjoner, kan du tenke over disse spørsmålene: Er jeg klar over at det å avvise alle blodfraksjoner innebærer at det er visse legemidler jeg ikke vil godta, for eksempel enkelte produkter som bekjemper sykdommer eller kan hjelpe blodet til å koagulere for å stanse blødning? Kan jeg forklare for en lege hvorfor jeg avviser eller godtar bruken av en eller flere blodfraksjoner?

Kirurgiske behandlingsmetoder. Noen metoder er hemodilusjon og blodgjenvinning. Ved hemodilusjon blir blod ført ut av kroppen, erstattet med en volumekspander og senere ført tilbake til pasienten. Ved blodgjenvinning blir blod som mistes under en operasjon, samlet opp og ført tilbake. Blodet blir sugd opp fra et sår eller et kroppshulrom, vasket eller filtrert og så ført tilbake til pasienten. Fordi det kan variere fra lege til lege hvordan disse teknikkene blir anvendt, bør en kristen finne ut hva legen hans har tenkt å gjøre.

Når du skal ta stilling til disse behandlingsmetodene, kan du spørre deg selv: Hvis noe av blodet mitt blir ført ut av kroppen og blodstrømmen kanskje til og med blir midlertidig avbrutt, kan jeg da med god samvittighet betrakte dette blodet som noe som fremdeles er en del av meg, slik at det ikke er nødvendig å «helle det ut på jorden»? (5. Mosebok 12:  23, 24) Får jeg problemer med min samvittighet, som er oppøvd i samsvar med Bibelen, hvis noe av blodet mitt under medisinsk behandling blir tappet, bearbeidet og ført tilbake til kroppen? Er jeg klar over at det å avvise alle medisinske behandlingsmetoder som innebærer bruk av mitt eget blod, betyr at jeg ikke vil godta blodprøvetaking, hemodialyse og bruk av hjerte-lunge-maskin?

 En kristen må selv avgjøre hva han vil tillate helsepersonell å gjøre med blodet hans under en operasjon. Det samme gjelder medisinske tester og pågående behandlinger som innbefatter at en liten mengde av hans eget blod blir tappet, kanskje bearbeidet på en eller annen måte og så sprøytet inn i kroppen igjen.