Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 2

Råd som kan hjelpe en til å få et godt liv

Råd som kan hjelpe en til å få et godt liv

HVOR går du for å få råd når du har et problem? Kanskje du går til en god venn av deg eller til en erfaren rådgiver. Det kan også være at du selv undersøker saken, for eksempel ved å låne bøker på biblioteket. Eller kanskje du benytter deg av de eldres livserfaring. Uansett er det bra å vurdere konsise visdomsord som gir deg verdifulle forslag til hvordan problemet kan løses. Her er noen gode råd som har hjulpet mange.

«Lær opp en gutt i samsvar med den vei han skal gå»

2 Familieliv: Mange foreldre er bekymret fordi barna deres vokser opp i en verden hvor det er mye dårlig påvirkning. Det kan være til hjelp for dem å følge dette rådet: «Lær opp en gutt i samsvar med den vei han skal gå; ikke engang når han blir gammel, kommer han til å vike fra den.» 1 Etter hvert som barna vokser til, trenger de en «vei», et sett med normer å leve opp til. Flere og flere spesialister har kommet til at det er viktig å sette opp gagnlige regler for barna. Når foreldrene setter fornuftige grenser, føler barna seg trygge. Samtidig må de naturligvis utøve foreldremyndigheten på en kjærlig måte. Foreldre får dette rådet: «Gjør ikke deres barn forbitret, for at de ikke skal bli motløse.» 2

’Hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv’

3 Et godt forhold mellom mann og kone er grunnlaget for et lykkelig familieliv. Hva må til for at det skal være et godt forhold mellom ektefeller? «Hver enkelt av dere [skal] elske sin hustru som seg selv; på den annen side bør hustruen ha dyp respekt for sin mann.» 3 Kjærlighet og respekt fungerer som smøremidler i familiemaskineriet. For at dette rådet skal virke, er kommunikasjon helt nødvendig, for «planer blir gjort til intet der hvor det ikke er fortrolig samtale». 4 Vi kan fremme fortrolig kommunikasjon ved å prøve å finne ut av vår ektefelles følelser og på en måte «dra» ut av ham eller henne hva han eller hun  egentlig føler og mener. Det er fornuftig å huske på at «tankene i en manns [eller kvinnes] hjerte er et dypt vann, men en forstandig mann [eller kvinne] kan dra det opp». 5

Vær positiv og ta initiativet til å knytte nære vennskapsbånd

4 Mange eldre er svært ensomme. Til og med i land hvor det tidligere var vanlig at man hadde stor respekt for foreldrene sine, blir gamle foreldre overlatt til seg selv. Barna deres gjør vel i å tenke over disse kloke ordene: «Ær din far og din mor.» 6 «Forakt ikke din mor bare fordi hun er blitt gammel.» 7 «Den som behandler sin far dårlig og jager bort sin mor, er en sønn som handler skammelig og skjendig.» 8 På den annen side bør foreldre som er kommet opp i årene, ha en positiv innstilling og selv ta initiativet til å komme i et nært forhold til andre. «En som isolerer seg, kommer til å søke sin egen selviske lengsel; all praktisk visdom vil han komme med utbrudd mot.» 9

5 Bruk av alkohol: Det er sant at «vinen gjør livet frydefullt» 10, og at det å drikke alkohol kan føre til at en ’ikke mer husker sine vanskeligheter’. 11 Men husk: «Vinen er en spotter, rusdrikken er støyende, og ingen som farer vill ved den, er vis.» 12 Tenk over hvordan det går når en har drukket for mye: «Til slutt biter [vinen] som en slange, og den utskiller gift som en hoggorm. Dine øyne ser underlige ting, og ditt hjerte taler fordervede ting. . . . ’Når skal jeg våkne? Jeg skal få tak i enda mer av den.’» 13 Moderat bruk av alkohol kan være bra, men en må aldri misbruke alkohol.

6 Penger: I noen tilfeller kan en unngå pengeproblemer ved å disponere sine midler fornuftig. Merk deg dette rådet: «Vær ikke blant dem som drikker seg fulle på vin, blant dem som fråtser i kjøtt. For drankeren og fråtseren blir fattig, og døsighet kler en i filler.» 14 Ved å la være å misbruke alkohol og narkotika og også ved å unngå slike vaner som spill om penger kan vi bruke pengene våre til å forsørge familien vår på en god måte. Mange lever over evne, og det fører til at de må arbeide hardt bare for å nedbetale gjeld. Noen tar til og med opp et lån for å kunne betale rentene på et annet lån. Det kan være til hjelp å huske på disse visdomsordene: «Den som jager etter verdiløse ting, får  nok av fattigdom.» 15 Vi kan spørre oss selv: «Trenger jeg egentlig de tingene jeg har lyst til å kjøpe? Hvor mange ting havner i skapet etter å ha vært brukt bare et par ganger?» En spaltist skrev: «Menneskenes behov er få — deres ønsker er uten ende.» Merk deg disse visdomsordene: «Vi har ikke brakt noe inn i verden, og vi kan heller ikke føre noe ut. Derfor, når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting. . . . kjærligheten til penger er en rot til alle slags skadelige ting, og ved å trakte etter denne kjærlighet [har] noen . . . gjennomboret seg selv overalt med mange smerter.» 16

7 Hvis en er arbeidsom, har en gode forutsetninger for å løse pengeproblemer. «Gå til mauren, du late; se dens veier og bli vis. . . . Sove litt til, slumre litt til, ligge litt til med foldede hender — og din fattigdom skal visselig komme som en omstreifer.» 17 Nøye planlegging og et realistisk budsjett kan også være til hjelp: «Hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og beregner omkostningene, for å se om han har nok til å fullføre det?» 18

«Har du sett en mann som er dyktig i sitt arbeid?»

8 Men hva om en er fattig uten at en kan noe for det selv? Det kan for eksempel være at en på grunn av økonomiske omveltninger blir arbeidsløs selv om en er villig til å arbeide hardt. Eller kanskje en bor i et land hvor folk flest lever under fattigdomsgrensen. Hva da? «Visdom er til beskyttelse, liksom penger er til beskyttelse, men fordelen med kunnskap er at visdommen holder sine eiere i live.» 19 Tenk også over dette rådet: «Har du sett en mann som er dyktig i sitt arbeid? Framfor konger kommer han til å stille seg.» 20 Hvis en skaffer seg ferdigheter som gjør at en blir dyktig på et område, kan det bli lettere å finne seg et arbeid.

«Gjør det til en vane å gi, og folk skal gi til dere»

9 Det neste rådet høres kanskje selvmotsigende ut, men det virker i praksis: «Gjør det til en vane å gi, og folk skal gi til dere. . . . For med det mål dere måler ut med, skal de måle ut til dere til gjengjeld.» 21 Dette betyr ikke at man skal gi fordi man venter å få noe igjen. Rådet går isteden ut på at man skal gå inn for å være gavmild: «Den gavmilde sjel blir selv gjort fet, og den som gir andre rikelig å drikke, får selv også rikelig  å drikke.» 22 Når vi deler med andre i vanskelige tider, fremmer vi en gavmild innstilling, noe som i sin tid kan komme oss selv til gode.

10 Mellommenneskelige forhold: En vis konge sa en gang: «Jeg har selv sett alt hardt arbeid og all dyktighet i arbeid, at det betyr rivalisering mellom den ene og den andre; også dette er tomhet og jag etter vind.» 23 Rivalisering har fått mange til å gjøre ufornuftige ting. En mann ser kanskje at naboen har fått seg en 32-tommers TV, og derfor går han for å kjøpe seg en 36-tommers, selv om den 28-tommers TV-en han har fra før av, fungerer helt fint. Slik rivalisering er virkelig tomhet, akkurat som å jage etter vinden — man kaver og maser, men oppnår ingenting.

Hvordan kan vi takle den sterke følelsen som sinne er?

11 Det kan være at vi blir støtt over noe som andre har sagt til oss. Men tenk over dette rådet: «Vær ikke hastig i din ånd til å føle deg krenket, for det å føle seg krenket er noe som hviler i tåpenes barm.» 24 Det kan riktignok forekomme tilfeller hvor vi har grunn til å bli oppbrakt. En skribent i oldtiden sa: «Vær vrede, og synd likevel ikke; la ikke solen gå ned mens dere er i en opphisset tilstand.» 25 Hvordan kan vi så takle den sterke følelsen som sinne er? «Et menneskes innsikt bremser hans vrede, og det er en pryd for ham at han overser overtredelse.» 26 Det er innsikt som må til. Vi kan spørre oss selv: «Hvorfor gjorde han dette mot meg? Finnes det formildende omstendigheter?» I tillegg til innsikt er det andre egenskaper som kan komme til nytte når vi skal takle sinne. «Ikle dere medfølelsens inderlige hengivenhet, foruten godhet, ydmykhet, mildhet og langmodighet. Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen. . . . Men foruten alt dette skal dere ikle dere kjærligheten, for den er et fullkomment enhetens bånd.» 27 Ja, kjærligheten glatter over mange problemer i forholdet mennesker imellom.

12 Men tungen kan gjøre det vanskelig for oss å bevare et fredelig forhold til andre. Disse ordene er virkelig sanne: «Tungen klarer ikke noe menneske å temme. Uregjerlig og skadelig som den er, er den full av  dødbringende gift.» 28 Og vi gjør vel i å legge oss dette rådet på sinne: «Ethvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede.» 29 Vi må imidlertid passe på at vi ikke bruker tungen til å ty til halvsannheter for å bevare en overfladisk fred. «La rett og slett deres ord ’ja’ bety ja og deres ’nei’ nei; for det som er ut over dette, er fra den onde.» 30

13 Hvordan kan vi bevare et godt forhold til andre? Et fint prinsipp er dette: ’Ha ikke bare øye for deres egne saker, men også for de andres saker.’ 31 På denne måten kan vi leve opp til det som mange kaller den gylne regel: «Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.» 32

14 Stress: Hvordan kan vi bevare vår følelsesmessige likevekt i en verden full av stress? «Et glad hjerte har god virkning på ansiktet, men på grunn av hjertets smerte er ånden nedslått.» 33 Vi kan lett komme til å miste gleden når vi ser at andre ikke gjør det som etter vår oppfatning er rett. Men vi gjør vel i å huske disse ordene: «Bli ikke altfor rettferdig, og opptre ikke overmåte vist. Hvorfor skulle du ødelegge deg selv?» 34 På den annen side kan det være at livets bekymringer hele tiden plager oss. Hva da? Da bør vi huske på dette: «Engstelse i en manns hjerte gjør det nedbøyd, men et godt ord får det til å fryde seg.» 35 Vi kan tenke over «et godt ord», ord som oppmuntrer oss. Det å ha en positiv innstilling til tross for en vanskelig livssituasjon kan til og med være bra for helsen: «Et hjerte som gleder seg, er god medisin.» 36 Når vi blir nedtrykt fordi det virker som om andre ikke bryr seg om oss, kan vi prøve å leve etter denne regelen: «Det er større lykke ved å gi enn ved å få.» 37 Ved å ha en positiv innstilling kan vi bedre mestre hverdagens stress.

15 Tror du at disse visdomsordene kan være til hjelp for oss, som lever nå i det 21. århundre? De står i en svært gammel bok — i Bibelen. Men hvorfor kan det være fornuftig å vende seg til Bibelen framfor andre kilder til visdom? Blant annet fordi tiden har vist at de prinsippene som Bibelen inneholder, er verdifulle. Tenk for eksempel på Yasuhiro og Kayoko, et par som var opptatt av kvinnefrigjøring. De giftet  seg bare fordi de ventet barn. Men det tok ikke lang tid før de ble skilt, fordi de fikk økonomiske problemer og mente at de ikke passet sammen. Senere begynte begge to å studere Bibelen sammen med Jehovas vitner på hver sin kant uten å vite om at den andre også gjorde det. Etter en tid la de merke til at den andre hadde gjort betydelige forandringer i sitt liv. De bestemte seg for å gifte seg på nytt. Selv om de ikke lever et problemfritt liv, har de nå bibelske prinsipper å leve etter, og begge to er innstilt på å jenke seg for å løse problemene. Blant Jehovas vitner kan man se hvilke gode resultater det gir å følge Bibelens prinsipper i sitt liv. Hvorfor ikke gå på et av møtene deres for å bli kjent med noen som prøver å leve etter Bibelen?

16 De rådene som er sitert ovenfor, er bare et lite utvalg fra den uuttømmelige kilden til praktisk visdom som denne gullgruven, Bibelen, er. Det er gode grunner til at Jehovas vitner går inn for å følge bibelske prinsipper i sitt liv. Hvorfor ikke finne ut hvorfor de går inn for det, og skaffe deg noen grunnleggende fakta om Bibelen?