Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Et godt budskap fra Gud!

Hvorfor døde Jesus?

Hvorfor døde Jesus?

Ifølge Bibelen har Jesu død stor betydning. Hvorfor?

Lær mer

Jesu oppstandelse – skjedde det virkelig?

Hva er det som viser at evangelieberetningene om Jesus er sanne?

Gjenløsningen – Guds største gave

Hva er gjenløsningen? Hva kan den bety for deg?