Gud har mange titler, for eksempel Den Allmektige, Skaperen og Herren. (Job 34:12; Forkynneren 12:1; Daniel 2:47) Men har han også et egennavn?