Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 11

Hvordan man viser ekte tro i vår tid

Hvordan man viser ekte tro i vår tid

MANGE i vår tid sier at de har tro. Men Jesus fortalte at det ville være få som hadde ekte tro. Han sa: «Bred og vid er den vei som fører til tilintetgjørelsen, og mange er de som går inn på den; men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den.» – Matteus 7:13, 14.

Hvordan viser mennesker i vår tid at de har ekte tro? «På deres frukter skal dere kjenne dem», sa Jesus. «Hvert godt tre [frambringer] god frukt, mens hvert råttent tre frambringer verdiløs frukt.» (Matteus 7:16, 17) Ekte tro gir altså «god frukt», gode resultater. Ekte tro motiverer en til å utvikle egenskaper som Gud vil at mennesker skal ha. Hvordan viser man at man har slike egenskaper?

Bruker sin makt og myndighet på rette måte

Mennesker som har ekte tro, bruker sin makt og myndighet på en måte som er til ære for Gud og til gagn for andre. Jesus sa: «Enhver som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener.» (Markus 10:43) Menn som har ekte tro, oppfører seg derfor ikke som tyranner, verken hjemme eller andre steder. De viser sin kone kjærlighet, omsorg og ære og er opptatt av at hun skal få dekket sine behov. Skriftene sier: «Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, og vær ikke bitre og vrede på dem.» (Kolosserne 3:19) «Dere menn, fortsett på lignende måte å leve sammen med dem i samsvar med kunnskap, idet dere viser dem ære som et svakere kar, det kvinnelige, da dere også er arvinger sammen med dem til livets ufortjente gave, for at deres bønner ikke skal bli hindret.» – 1. Peter 3:7.

En gift kvinne som har ekte tro, bør på sin side «ha dyp respekt for sin mann». (Efeserne 5:33) Hun elsker mann og barn. (Titus 2:4) Fedre og mødre som har ekte tro, bruker tid på å være sammen med barna sine og lærer dem Guds lover og prinsipper. Både hjemme, på jobben og andre steder behandler de andre med verdighet og respekt. De følger rådet i Skriftene om å «ta ledelsen i å vise hverandre ære». – Romerne 12:10.

Guds tjenere tar også dette budet i Skriftene alvorlig: «Du skal ikke ta imot bestikkelse.» (2. Mosebok 23:8) De vil aldri misbruke sin stilling for å skaffe seg selv fordeler. De ser derimot etter muligheter til å hjelpe andre, særlig dem som har det vanskelig. De gjør så godt de kan for å følge dette rådet: «Glem ikke å gjøre godt og å dele med andre, for i slike ofre finner Gud velbehag.» (Hebreerne 13:16) De opplever derfor at «det er større lykke ved å gi enn ved å få», slik Jesus sa. – Apostlenes gjerninger 20:35.

Følger Guds norm for rettferdighet

Mennesker som har ekte tro, følger villig Guds lover og ser ikke på hans  bud som byrdefulle eller plagsomme. (1. Johannes 5:3) De vet at «Jehovas lov er fullkommen . . . Jehovas befalinger er rette, de får hjertet til å fryde seg; Jehovas bud er rent, det får øynene til å stråle». – Salme 19:7, 8.

Deres tro får dem også til å kvitte seg med alle slags fordommer. De setter ikke én etnisk gruppe, ett land eller én samfunnsklasse over andre. I stedet etterligner de Gud, som «ikke er partisk», men som godkjenner mennesker som frykter ham og elsker rettferdighet, uansett hvilken nasjonalitet de er av. – Apostlenes gjerninger 10:34, 35.

Ekte tro får en til å være «ærlig i alle ting». (Hebreerne 13:18) Og en som har ekte tro, vil ikke baksnakke andre. Salmisten David skrev om den slags person som Gud godkjenner: «Han har ikke baktalt med sin tunge. Mot sin neste har han ikke gjort noe ondt.» – Salme 15:3.

Reflekterer Guds visdom

De som har ekte tro, baserer sin tro bare på De hellige skrifter. De er overbevist om at «hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk, til opptuktelse i rettferdighet». (2. Timoteus 3:16) I sin kontakt med andre mennesker reflekterer de «visdommen ovenfra», som er «ren, . . . fredsommelig, rimelig, rede til å adlyde, full av barmhjertighet og gode frukter». (Jakob 3:17) De holder seg unna tradisjoner som Gud ikke godkjenner, og spiritisme og avgudsdyrkelse. – 1. Johannes 5:21.

Viser ekte kjærlighet

Profeten Moses sa: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og hele din virkekraft.» (5. Mosebok 6:5) Mennesker som har ekte tro, viser at de elsker Gud på denne måten. Og de har respekt for Guds navn, Jehova. De takker Jehova og påkaller hans navn i tro. (Salme 105:1) Guds tjenere følger også dette budet: «Du skal elske din neste som deg selv.» (3. Mosebok 19:18) De tar avstand fra vold og gjør alt de kan for å holde «fred med alle mennesker». (Romerne 12:18) Fordi de ’ikke mer lærer å føre krig’, kan det sies at de på en måte gjør «sine sverd om til plogskjær og sine spyd til beskjæringskniver». (Jesaja 2:4) Som følge av det har de «innbyrdes kjærlighet» og et verdensomfattende brorskap. (Johannes 13:35) Vet du om noen som denne beskrivelsen passer på i vår tid?