Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Ekte tro – nøkkelen til et lykkelig liv

 DEL 10

Troens fiende blir avslørt

Troens fiende blir avslørt

LENGE før Jehova Gud skapte jorden, skapte han englene i himmelen. Men etter en tid begynte en engel å ønske å bli tilbedt, selv om det bare er Gud man skal tilbe. Ved å handle i samsvar med dette ønsket gjorde han seg selv til Satan, som betyr «Motstander». Han ble motstander av Gud. Hvordan viste Satan at han var imot Gud?

Satan brukte en slange for å villede Eva

Satan lurte Eva til å være ulydig mot Gud. Han snakket til henne gjennom en slange, og på en utspekulert, frekk måte antydet han at Jehova Gud holdt noe godt tilbake ved å forby henne å spise frukten av et bestemt tre. Satan snakket om Gud som om Gud var en løgner, og han antydet at Eva ikke burde bry seg om det Gud hadde sagt. Satan sa: «Gud vet at den dagen dere spiser av [frukten], da vil deres øyne bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» (1. Mosebok 3:5) Eva trodde på Satans løgner. Hun brøt Guds lov og fikk Adam til å gjøre det samme. Helt siden da har Satan vært en fiende av alle som har ekte tro. Og han har fortsatt å bedra mennesker helt til nå. Hvordan har han gjort det?

Forfalsket tro sprer seg

Satan har brukt avgudsdyrkelse og menneskelige tradisjoner for å villede folk

Satan brukte avgudsdyrkelse og menneskelige tradisjoner for å forfalske troen til Israels barn. Jesus, Messias, sa til de religiøse lederne deres at fordi det de lærte andre, var «menneskebud», var det til ingen nytte at de tilbad Gud. (Matteus 15:9) Da Israels barn forkastet Messias, forkastet Gud deres nasjon. Jesus sa til dem: «Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til en nasjon som frambringer dets frukter.» (Matteus 21:43) De som var Jesu etterfølgere, ble da Guds spesielle folk.

Satan gikk så inn for å forfalske troen til Jesu etterfølgere. Klarte han det? Jesus forutsa hva som ville skje, ved å fortelle en profetisk illustrasjon. I illustrasjonen sådde en mann god hvete i en åker. Senere sådde en fiende ugress blant hveten. Begge deler fikk vokse inntil høsttiden. Da ble ugresset skilt fra hveten og ble tilintetgjort. Men hveten ble samlet i eierens forrådshus.

Jesus forklarte så disiplene sine hva illustrasjonen betydde. Han er selv Såmannen. Han fortalte at den gode hveten er «rikets sønner», mens «ugresset er den ondes sønner, og fienden som sådde det, er Djevelen. Høsten er en avslutning på en tingenes ordning, og høstfolkene er engler». (Matteus 13:38, 39) Jesus sammenlignet sine sanne disipler med hvete. Men Satan Djevelen sådde på en måte falske disipler, som var som ugress, blant disse sanne etterfølgerne av Jesus. Som Jesus selv hadde forutsagt, dukket det opp falske disipler i århundrene etter hans død. De gjorde hva de kunne for å spre falsk lære, for eksempel læren om en treenighet, som går ut på at det er tre personer i én Gud. De falske disiplene begynte også å tilbe avguder og å blande  seg opp i politikk. Det var bare noen få som fortsatte å være tro mot Jesu lære.

Ekte tro seirer

Men som Jesus fortalte, skulle det med tiden skje en forandring. Guds engler skulle skille ut dem som ikke hadde ekte tro, for at de skulle bli tilintetgjort. Når de var blitt skilt ut, ville det være lettere å se hvem som hadde ekte tro. Til slutt skal Satan Djevelen, troens første fiende, også bli tilintetgjort. Ja, ekte tro vil seire!

Men hvordan kan man finne ut hvem som har ekte tro i vår tid? Det skal vi nå se nærmere på.

Guds engler leter etter mennesker som ønsker å ha ekte tro