Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Ekte tro – nøkkelen til et lykkelig liv

 DEL 5

Sett pris på Guds enestående egenskaper

Sett pris på Guds enestående egenskaper

GUD har mange enestående egenskaper. De hellige skrifter forteller oss om dem, slik at det er mulig for oss å bli kjent med ham. Skriftene lærer oss for eksempel om Guds fire viktigste egenskaper – makt, rettferdighet, visdom og kjærlighet. La oss se nærmere på hver av disse egenskapene.

Ubegrenset makt

Gud har stor makt

Jehova sa til Abraham: «Jeg er Gud Den Allmektige.» (1. Mosebok 17:1) Ingen har så stor makt som ham. Hans makt er uten grenser, og hans kraft blir aldri brukt opp. Gud brukte sin makt til å skape hele universet.

Gud misbruker aldri sin makt. Han bruker den alltid på en kontrollert og meningsfylt måte, i perfekt balanse med sin rettferdighet, visdom og kjærlighet.

Jehova bruker villig sin makt for å hjelpe sine trofaste tjenere. «Hans øyne [farer] over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham.» (2. Krønikebok 16:9) Får du ikke lyst til å bli bedre kjent med denne mektige, men også omsorgsfulle Gud?

En rettferdig Gud

«Jehova elsker rett.» (Salme 37:28) Han gjør alltid det som er rett og rettferdig ifølge hans egen fullkomne norm.

Gud gjør ikke forskjell på folk

Gud hater urettferdighet. Han ’behandler ikke noen med partiskhet og tar ikke imot bestikkelse’. (5. Mosebok 10:17) Han er imot dem som undertrykker andre, og han hjelper og støtter dem som ikke har det så lett, deriblant enker og foreldreløse. (2. Mosebok 22:22) Gud har ikke fordommer mot noen og gjør ikke forskjell på folk, men godkjenner mennesker som frykter ham og elsker rettferdighet, uansett hvilken nasjonalitet de har. – Apostlenes gjerninger 10:34, 35.

Jehovas rettferdighet er perfekt balansert. Han er aldri for ettergivende og aldri for streng. Han straffer dem som ikke angrer det gale de gjør, men han viser inderlig barmhjertighet mot dem som angrer. «Jehova er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på kjærlig godhet. Han skal ikke for alltid fortsette å klandre, og han skal ikke fortsette å være harmfull til uavgrenset tid. Han har ikke gjort med oss etter våre synder, og han har ikke ført over oss det vi fortjener etter våre misgjerninger.» (Salme 103:8–10) Og Gud husker de trofaste gjerningene som hans lojale tjenere gjør, og belønner dem. Fortjener ikke en slik rettferdig Gud din tillit?

 Guds store visdom

De hellige skrifter inneholder Guds visdom

Jehova er Kilden til all visdom. Skriftene snakker om et «dyp av Guds rikdom og visdom og kunnskap». (Romerne 11:33) Det er ingen som har så stor visdom som Gud. Hans visdom er uendelig stor.

Vi kan tydelig se Guds visdom i skaperverket. En av dem som skrev Salmene, utbrøt: «Hvor mange dine gjerninger er, Jehova! Alle har du gjort i visdom. Jorden er full av det du har frambrakt.» – Salme 104:24.

Guds visdom blir også åpenbart i De hellige skrifter. Kong David skrev: «Jehovas påminnelser er pålitelige, de gjør den uerfarne vis.» (Salme 19:7) Tenk på det – du kan få del i Guds uendelige visdom! Vil du bruke den muligheten?

«Gud er kjærlighet»

Jehovas viktigste egenskap er kjærlighet. Skriftene sier at «Gud er kjærlighet». (1. Johannes 4:8) Det er alltid kjærlighet som får ham til å gjøre det han gjør.

 Gud viser hvor stor kjærlighet han har til oss, på mange forskjellige måter. Han gir oss gode ting. «Han har gjort godt og gitt dere regn fra himmelen og fruktbare tider og fylt deres hjerter i fullt mål med føde og glede.» (Apostlenes gjerninger 14:17) Ja, «enhver god gave og enhver fullkommen gave kommer ovenfra, for den kommer ned fra himmellysenes Far». (Jakob 1:17) I Skriftene, som er en spesielt verdifull gave, lærer Gud oss sannheten om seg selv og også sine kjærlige lover og prinsipper. Jesus sa i en bønn til Gud: «Ditt ord er sannhet.» – Johannes 17:17.

Guds visdom i skaperverket vekker beundring og dyp respekt

Gud viser oss også kjærlighet ved å hjelpe oss når vi har det vanskelig. «Kast din byrde på Jehova, og han skal støtte deg. Aldri skal han tillate at den rettferdige vakler.» (Salme 55:22) Han tilgir våre synder. «Du, Jehova, er god og rede til å tilgi, og din kjærlige godhet mot alle som påkaller deg, er stor.» (Salme 86:5) Han tilbyr oss til og med evig liv. «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer.» (Åpenbaringen 21:4) Hvordan reagerer du på Guds kjærlighet? Får den deg til å elske ham?

Nærm deg Gud

Det at du ber til Gud og mediterer over hans egenskaper, vil gjøre at du kommer nærere ham

Gud vil at du skal bli godt kjent med ham. Hans Ord gir oss denne oppfordringen: «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» (Jakob 4:8) Gud kalte den trofaste profeten Abraham «min venn». (Jesaja 41:8) Jehova vil at du også skal være hans venn.

Jo mer du lærer om Gud, jo nærere kommer du ham, og jo lykkeligere blir du. «Lykkelig er den mann som . . . har sin lyst i Jehovas lov», og som leser «i hans lov . . . med dempet stemme dag og natt». (Salme 1:1, 2) Fortsett derfor å studere De hellige skrifter. Tenk nøye over Guds egenskaper og gjerninger. Vis at du elsker Gud, ved å leve etter det du lærer. «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud; og hans bud er ikke byrdefulle.» (1. Johannes 5:3) Be derfor slik kong David gjorde: «Gjør meg kjent med dine veier, Jehova; lær meg dine stier. Få meg til å vandre i din sannhet.» (Salme 25:4, 5) Du vil oppdage at Gud «ikke er langt borte fra en eneste av oss». – Apostlenes gjerninger 17:27.

Lær mer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hvordan kan man få et nært forhold til Gud?

Finn ut om Gud lytter til alle bønner, hvordan vi bør be, og hva mer vi kan gjøre for å få et nært forhold til Gud.