Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Ekte tro – nøkkelen til et lykkelig liv

 DEL 9

Lær av Messias, Lederen

Lær av Messias, Lederen

GUD forutsa at han skulle gjøre Messias til Leder for alle folkeslag. Gud vet hva slags Leder vi virkelig trenger, og han valgte den aller beste til å være vår Leder. Hva slags Leder viste Messias seg å være? En mektig general? En dyktig politiker? En klok filosof? De hellige skrifter hadde sagt at Messias skulle være en helt spesiell profet, og Jesus Kristus var virkelig det. – Matteus 23:10.

Gud sørget for at Jesus ble født som et fullkomment, hellig menneske. Og Jesus stod imot alle Satans forsøk på å få ham til å bli et dårlig menneske. Jesus etterlignet hele tiden Gud til fullkommenhet, både når det gjaldt bruk av sin makt, kraft og myndighet, og når det gjaldt rettferdighet, visdom og kjærlighet. Tenk over hva vi kan lære av Jesu eksempel.

Jesus var alltid villig til å hjelpe andre

Han brukte den makt og kraft som han hadde fått av Gud, til å hjelpe andre. Jesus brydde seg virkelig om mennesker, og han var glad for å kunne bruke sin makt og sine evner til å dekke deres behov. En gang sa han for eksempel: «Jeg føler medlidenhet med folkemengden, for . . . de har ikke noe å spise.» (Markus 8:2) Så gjorde han et stort mirakel for at de enorme folkemengdene som hadde kommet for å høre ham undervise, skulle få mat.

Jesus reiste også rundt og underviste og «leget all slags sykdom og all slags skrøpelighet blant folket». (Matteus 4:23) Forståelig nok var det veldig mange som fulgte ham, og «hele folkemengden forsøkte å røre ved ham, for det gikk kraft ut fra ham og helbredet dem alle». (Lukas 6:19) Som Jesus selv sa, var han «ikke . . . kommet for å bli tjent, men for å tjene» og til og med «gi sin sjel som en løsepenge i bytte for mange». (Matteus 20:28) * Hvor mange jordiske ledere er så villige til å ofre seg for andre?

Jesus var glad i barn

Han etterlignet Guds rettferdighet. Jesus levde etter Guds lov, både lovens bokstav og lovens ånd. Som Skriftene hadde forutsagt, sa han på en måte: «Å gjøre din vilje, min Gud, har vært min lyst, og din lov er i mitt indre.» (Salme 40:8) Jesus behandlet alle – rike og fattige, menn og kvinner, barn og voksne – med verdighet, respekt og upartiskhet, slik Gud gjør. En gang da noen foreldre kom til Jesus med barna sine, protesterte Jesu disipler mot dette. Men Jesus sa: «La de små barna komme til meg; forsøk ikke å hindre dem, for Guds rike hører slike til.» – Markus 10:14.

Han gjenspeilte Guds visdom. Jesus kunne forstå andre mennesker godt. «Han visste . . . hva som var i mennesket.» (Johannes 2:25) En gang da Jesu fiender sendte noen menn for å arrestere ham, innrømmet selv disse mennene: «Aldri har noe annet menneske talt på denne måten.» Hvor fikk Jesus sin visdom fra? Han forklarte: «Det jeg lærer, er  ikke mitt, men hører ham til som har sendt meg.» – Johannes 7:16, 46.

Jesus følte med mennesker som var syke, og helbredet dem

Han reflekterte Guds kjærlighet. Jesus hadde stor medfølelse med folk. En mann som var «full av spedalskhet», bønnfalt ham: «Herre, hvis du bare vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus syntes inderlig synd på ham, så han «rakte ut hånden og rørte ved ham og sa til ham: ’Jeg vil. Bli ren.’ Og straks forsvant spedalskheten fra ham». (Lukas 5:12, 13; Markus 1:41, 42) Jesus ønsket virkelig å befri den stakkars mannen for hans lidelser.

Bryr Jesus seg om deg også? Jesus svarer selv: «Kom til meg, alle dere som sliter og er tynget av byrder, så vil jeg gi dere ny styrke. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte, og dere skal finne ny styrke for deres sjeler.» – Matteus 11:28, 29.

Jesus er den aller beste Lederen vi kan ha. Og denne gode Lederen sier vennlig til oss: «Lær av meg.» Vil du benytte deg av muligheten til å lære av Jesus? Gjør du det, vil du få et lykkelig liv.

^ avsn. 6 Hva det betyr at Jesus gav sitt liv som en løsepenge, blir forklart i kapittel 5 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?