Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Ekte tro – nøkkelen til et lykkelig liv

 DEL 6

Hva er Guds hensikt med jorden?

Hva er Guds hensikt med jorden?

GUD skapte jorden for at den skulle være et perfekt hjem for menneskene. Vi leser i hans Ord: «Himlene tilhører Jehova, men jorden har han gitt til menneskesønnene.» – Salme 115:16.

Før Gud skapte det første mennesket, Adam, valgte han ut en liten del av jorden som het Eden, og laget en vakker hage der. Skriftene sier at elvene Eufrat og Tigris (Hiddekel) hadde sitt utspring i Eden. * Man tror at Edens hage lå i det som nå er den østlige delen av Tyrkia. Ja, Edens hage var en virkelig hage her på jorden!

Gud skapte Adam og «satte ham i Edens hage til å dyrke den og ta hånd om den». (1. Mosebok 2:15) Senere skapte Gud en kone til Adam – Eva. Gud sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere.» (1. Mosebok 1:28) Det er tydelig at Gud «ikke skapte [jorden] forgjeves, men formet den til å være bebodd». – Jesaja 45:18.

Men Adam og Eva gjorde opprør mot Gud ved å bryte hans lov med vilje. Derfor viste Gud dem ut av Edens hage. Paradiset gikk tapt. Adams synd fikk også andre, enda mer alvorlige konsekvenser. Skriftene sier: «Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden . . . spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet.» – Romerne 5:12.

Gikk Jehova bort fra det han hadde bestemt fra begynnelsen av – at jorden skulle bli et paradis hvor det bodde lykkelige mennesker? Nei! Gud sier: «Mitt ord, som går ut av min munn, . . . skal ikke vende tilbake til meg med uforrettet sak, men det skal i sannhet gjøre det som jeg har funnet behag i, og det skal ha sikker framgang i det som jeg har sendt det til.» (Jesaja 55:11) Jorden vil virkelig bli et paradis!

Hvordan vil livet i paradiset bli? Tenk over de løftene i Skriftene som du kan lese om på de to neste sidene.

^ avsn. 4 Første Mosebok 2:10–14 forteller: «Nå var det en elv som gikk ut fra Eden for å vanne hagen, og derfra begynte den å dele seg, og den ble til fire hovedelver. Navnet på den første er Pisjon; . . . navnet på den andre elven er Gihon; . . . navnet på den tredje elven er Hiddekel [eller Tigris]; det er den som går øst for Assyria. Og den fjerde elven er Eufrat.» De to første elvene som er nevnt, er ukjente for oss i dag.